Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုမွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝါရင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Martin Fodor ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္း သည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုမွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္သူ         Mr. Martin Fodor ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-10) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္  သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး က႑တို႔အေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ရန္၊ သစ္ေတာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္