Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္္ The World Bank ၏ စြမ္းအင္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္သည္ The World Bank ၏ စြမ္းအင္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးေဆာင္ ေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္ အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသမီးရရွိေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္