Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရန္လင္း Westminster Foundation For Democracy (WFD) ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Sir Hugh Bayley အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္း သည္ Westminster Foundation For Democracy (WFD) ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Sir Hugh Bayley အား ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္  အေဆာင္အမွတ္ (I-10) ဧည့္ခန္းမ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ား အေထာက္အကူျပဳေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးက႑ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔လာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္ႏွင့္ ဦးေရႊကို တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္