Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦး အေမရိကန္သံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Ms.Sarah Grebowski အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးသည္ အေမရိကန္သံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Ms.Sarah Grebowski အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-10) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္  ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္