Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ တို႔ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔သည္ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္းအဖြဲ႔အား ယေန႔ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္အတူ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာ  ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္