Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ MYPOL  Project ၏ EU Consultant – Mr. Ian White အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ MYPOL Project EU Consultant – Mr. Ian White ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊  MYPOL မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ  လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ဦးတင္ေအာင္ခ်ိဳ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္