Skip to main content
(ည)-အႏၲရာယ္ရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားအားအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္‌့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနကသင္တန္းမ်ားေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

အႏၲရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္‌့ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဆီေဘာက္ဆာ ယာဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအား လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားကို သင္‌့ေလ်ာ္ေသာ ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနက သင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင္‌့ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိသူမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင္‌့ျပဳရန္

(ဈ)-ျပည္တြင္းသို႔ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ေကာက္ခံေနေသာအခြန္မ်ိဳးစုံအား ေျဖေလၽွာ႔ေပးျခင္း၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တို႔အား ယာဥ္ရပ္နားခ၊ လမ္းအသုံးျပဳခတို႔ကိုတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီပါက အေရးယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျပည္တြင္းသို႔ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္မ်ိဳးစုံအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈန္းထားသို႔ ေျဖေလၽွာ႔ေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္တို႔အား လမ္းေဘးတြင္ယာဥ္ရပ္နားခ၊ ညအိပ္ရပ္နားခ၊ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ လမ္းအသုံးျပဳခတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး ဥပေဒနဲ႔မညီသည့္ အသုံးျပဳေသာယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္အသုံးျပဳသူတို႔အား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္

(ဇ)-ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ဆိပ္ကမ္းရွိ ဆိပ္ခံတံတားႏွင္‌့ေဘာတံတား (Jetty) အၾကား ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ တလင္းေပါင္းကူးတံတားအား အေသးစားႏွစ္စင္း သို႔မဟုတ္ ၾကားခံသံမဏိဆိပ္ခံတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ဆိပ္ကမ္းရွိ ဆိပ္ခံတံတားႏွင္‌့ ေဘာတံတား(Jetty)အၾကား ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ အထက္(၄၈ x ၂၀ x ၆.၅)ေပ တလင္းေပါင္းကူးတံတား အား အေသးစားႏွစ္စင္း သို႔မဟုတ္ ၾကားခံ(Jetty)သံမဏိဆိပ္ခံတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

(ဆ)-သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၃) သုခကာရီရိပ္သာ၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ပိတ္ကာေနေသာ မီးရထားႏွင့္ ကားလမ္းခြဲတံခါးေစာင့္၏ သစ္သားတဲကို အျခားလြတ္ကင္းရာ မီးရထားေျမသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိိတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မီးရထားႏွင့္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ျဖတ္သန္းရာႏွစ္ ေနရာရွိပါသည္။ သံျဖဴဇရပ္-က်ိဳကၡမီ ကတၱရာလမ္းျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရထားလမ္းျဖတ္ျခင္းက တစ္ေနရာ၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးကတၱရာလမ္းျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ျဖတ္ျခင္းကတစ္ေနရာဆိုၿပီး ႏွစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေနရာစလုံးတြင္ ယခင္က ရထားေစာင့္ တဲမ်ားမရွိပါေၾကာင္း၊ နရဖ

(စ)-ဧရာဝတီတံတား(ထီးခ်ိဳင့္)၏ ေရလယ္တိုင္မ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းအနီးရွိေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ကမ္းပါးၿပိဳတိုက္စားျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းျခင္းကို မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝတီတံတား(ထီးခ်ိဳင့္)၏ ေရလယ္တိုင္မ်ားေၾကာင့္ တံတား၏အထက္ႏွင့္ ေအာက္ဘက္တို႔တြင္ ေသာင္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာၿပီး ျမစ္ကမ္းအနီးရွိေက်း႐ြ