Skip to main content
(ခ)-ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္လဝကဦးစီးမႉးသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးတံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္းအား အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

(ခ)-ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္လဝကဦးစီးမႉးသည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးတံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္းအား အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(စ)-ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကမန္လူမ်ိဳး လူဦးေရစုစုေပါင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကမန္လူဦးေရမည္မွ်ရွိသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတြင္ ကမန္အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုခုနစ္စု ပါဝင္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ထားရွိပါက ကမန္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မည္သည့္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကာလက စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ကို တိတိက်က်မသိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊

(င)-ကယားျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ဝင္ေပါက္ BP-13 မွ တစ္ဆင္‌့ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အထိ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ မယ္စဲ့နယ္စပ္ အႀကိဳကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္တို႔အၾကား ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ Sister City အျဖစ္ ၉-၃-၂၀၁၇ ရက္ ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ခ႐ိုင္ဝန္တို႔က

(ဃ)-ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ေသးေသာ ဘဂၤါလီခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၀၉၀၀၀၀) ဦး စာရင္းကို မည္သို႔တြက္ခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး မည္မၽွတိက်မွန္ကန္မႈရွိ/ရွိကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵ ခံယူပြဲႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသည့္အခါ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္ဟု ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပရသည့္ လူဦးေရသည္ ၁.၂ သန္းခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၉၇ ႐ြာတြင္ KIO က စာရင္းေကာက္ယူမႈ ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရယူခဲ့သည့္ ဦးေရသည္ ၄၆၆၀၀ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျ

(ဂ)-ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူအားလုံးအား ID နံပါတ္တစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ Database တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

၂၉.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၁၂) ရပ္တြင္ Data IT System, Digital Government Strategy, E-Government System ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ မည္ဆိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပါပါေၾကာင္း၊ E-Government System စနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ဆိုလၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ Database သည္ မရွိမျဖစ္ရွိရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ (လဝက) တြင္ လက္ရွိအေျခအေနထိ Database