Skip to main content
(စ)-ေတာင္ငူ-လြိဳင္ေကာ္-ဟိုပုန္း ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚ ဆိုက္ေခါင္မွေတာင္ဘက္ ကယားနယ္စပ္အထိ ႏွင့္ (၂)မိုင္အတြင္းရွိေက်း႐ြာမ်ားအား ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ စတုရန္းမိုင္ ၉၇၁ က်ယ္ဝန္းၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚ ေျခာက္ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စု၊ ႐ြာေပါင္း ၃၂၂ ႐ြာျဖင့့္္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ကယန္း၊ လီဆူး၊ အင္းသားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရ

(င)-Base Load ျဖစ္ေသာ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းကို လၽွပ္စစ္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကုိ သိလိုျခင္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၈-၇-၂၀၁၈ ရက္က ၃၀၃၈ မဂၢါဝပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သုံးစြဲမႈက ၁၃၃.၂  မဂၢါဝပ္သုံးစြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၂၅၁.၇ မဂၢါဝပ္ သုံးစြဲခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၅၈၆.၂ မဂၢါဝပ္ သုံးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁၁၆၃.၁ မဂၢါဝပ္ သုံးစြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေက်

(ဃ)-ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်င္းေက်း႐ြာေဒသရွိ ေက်း႐ြာကိုး႐ြာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ က်င္းေဒသသည္ ပုံေတာင္ပုံညာၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္အလ်ားလိုက္တည္ရွိေနေသာ ေဒသေလးတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၃ မိုင္ေက်ာ္ ေဝးကြာသည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသသည္ ထီးလင္း-ေပါက္ကားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး သြားလာရလြယ္ကူေသာေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည့္အျပင္ ေက်

(ဂ)-မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ 33/11 KV 5 MVA မုန္ေတာင္ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံအား ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး (စကု) ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၇၄ အုပ္စုရွိၿပီး ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၅၅ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၎မုန္ေတာင္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တည္ေဆာက္ေပး လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အနီးအနားရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၉ ႐ြာလည္း မီးလင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုမီးလင္း ေပးလိုက္သည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား လၽွပ္စစ္မီးလင္းခြင့္ ရရွိမည္ဆိုပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

(စ)-ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဓႏုံးေျမာင္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ (၆၆/၁၁) ေကဗြီ (၅) အမ္ဗြီေအဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (၆၆)ေကဗြီလိုင္း ၂၀ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာစုစုေပါင္း ၁၄၂ ႐ြာရွိသည့္အနက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၉ ႐ြာခန္႔သည္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လၽွပ္စစ္မီးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိမဲဆႏၵနယ္ကို အုပ္စုသုံးစု ခြဲၾကည့္ပါက ဧရာဝတီျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုကိုးအုပ္စု ရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ၾကား အလယ္ျခမ္းတြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၇ စုႏွင့္ ရပ္ကြက္ သုံးရပ္ကြက္ရွိပါ