Skip to main content
စဥ္ ရက္စြဲ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ဥပေဒအမည္ Download
၁၆၆။ ၁၇.၆.၂၀၁၅

၃၃/၂၀၁၅

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 33.2015.pdf
၁၆၅။ ၁၇.၆.၂၀၁၅

၃၂/၂၀၁၅

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 32.2015.pdf
၁၆၄။ ၅.၆.၂၀၁၅

၃၁/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒ 31.6.2015.pdf
၁၆၃။ ၅.၆.၂၀၁၅

၃၀/၂၀၁၅

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ 30.2015.pdf
၁၆၂။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၉/၂၀၁၅

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသြားေရယာဥ္ဥပေဒ 29.2015.pdf
၁၆၁။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၈/၂၀၁၅

လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ 28.2015.pdf
၁၆၀။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၇/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီဥပေဒ 27.2015.pdf
၁၅၉။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၆/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ 26.2015.pdf
၁၅၈။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၅/၂၀၁၅

ဥပေဒဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဥပေဒ 25.2015.pdf
၁၅၇။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၄/၂၀၁၅

အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒ 24.2015.pdf
၁၅၆။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၃/၂၀၁၅

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ 23.2015.pdf
၁၅၅။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၂/၂၀၁၅

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ 22.2015.pdf
၁၅၄။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၁/၂၀၁၅

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဥပေဒ 21.2015.pdf
၁၅၃။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၀/၂၀၁၅

၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသံုုးဆိုင္ရာဥပေဒ 20.2015.pdf
၁၅၂။ ၉.၄.၂၀၁၅

၁၉/၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္၊ အမ််ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ 19.2015.pdf
၁၅၁။ ၂.၄.၂၀၁၅

၁၈/၂၀၁၅

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 18.2015.pdf
၁၅၀။ ၂.၄.၂၀၁၅

၁၇/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ 17.2015.pdf
၁၄၉။ ၂၅.၃.၂၀၁၅

၁၆/၂၀၁၅

ေျမနွင့္အခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 16.2015.pdf
၁၄၈။ ၂၃.၃.၂၀၁၅

၁၅/၂၀၁၅

ေျမဩဇာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 15.2015.pdf
၁၄၇။ ၁၇.၃.၂၀၁၅

၁၄/၂၀၁၅

ကုန္းလမ္းအေကာက္အခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 14.2015.pdf