Skip to main content
စဥ္ ရက္စြဲ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ဥပေဒအမည္ Download
၁၇၈။ ၂၂.၇.၂၀၁၅

၄၅/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 45.2015.pdf
၁၇၇။ ၂၂.၇.၂၀၁၅

၄၄/၂၀၁၅

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 44.2015.pdf
၁၇၆။ ၂၂.၇.၂၁၀၅

၄၃/၂၀၁၅

ေရွးေဟာင္း၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 43.2015.pdf
၁၇၅။ ၁၅.၇.၂၀၁၅

၄၂/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရ အသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ 42.2015.pdf
၁၇၄။ ၁၄.၇.၂၀၁၅

၄၁/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတမံႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥပေဒ 41.2015.pdf
၁၇၃။ ၁၄.၇.၂၀၁၅

၄၀/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 40.2015.pdf
၁၇၂။ ၁၄.၇.၂၀၁၅

၃၉/၂၀၁၅

ဘြိဳင္လာဥပေဒ 39.2015.pdf
၁၇၁။ ၂၅.၆.၂၀၁၅

၃၈/၂၀၁၅

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 38.2015.pdf
၁၇၀။ ၂၅.၆.၂၀၁၅

၃၇/၂၀၁၅

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 37.2015.pdf
၁၆၉။ ၂၅.၆.၂၀၁၅

၃၆/၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 36.2015.pdf
၁၆၈။ ၂၅.၆.၂၀၁၅

၃၅/၂၀၁၅

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 35.2015.pdf
၁၆၇။ ၁၇.၆.၂၀၁၅

၃၄/၂၀၁၅

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 34.2015.pdf
၁၆၆။ ၁၇.၆.၂၀၁၅

၃၃/၂၀၁၅

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 33.2015.pdf
၁၆၅။ ၁၇.၆.၂၀၁၅

၃၂/၂၀၁၅

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 32.2015.pdf
၁၆၄။ ၅.၆.၂၀၁၅

၃၁/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒ 31.6.2015.pdf
၁၆၃။ ၅.၆.၂၀၁၅

၃၀/၂၀၁၅

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ 30.2015.pdf
၁၆၂။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၉/၂၀၁၅

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသြားေရယာဥ္ဥပေဒ 29.2015.pdf
၁၆၁။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၈/၂၀၁၅

လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ 28.2015.pdf
၁၆၀။ ၁၉.၅.၂၀၁၅

၂၇/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီဥပေဒ 27.2015.pdf
၁၅၉။ ၉.၄.၂၀၁၅

၂၆/၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ 26.2015.pdf