ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

စဉ် ရက်စွဲ ဥပဒေအမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် Download File

၂၉၄။

၆.၆.၂၀၁၈

၁၄/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၉၃။

၆.၆.၂၀၁၈

၁၃/၂၀၁၈

ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၉၂။

၂၁.၅.၂၀၁၈

၁၂/၂၀၁၈

ဇီဝမျိုးစုံကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၉၁။

၅.၄.၂၀၁၈

၁၁/၂၀၁၈

အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှဖယ်ရှားသည့်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၉၀။

၃၀.၃.၂၀၁၈

၁၀/၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၉။

၂၀.၃.၂၀၁၈

၉/၂၀၁၈

စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၈။

၁၃.၃.၂၀၁၈

၈/၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၇။

၉.၃.၂၀၁၈

၇/၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ အမျိုးသား စီမံကိန်းဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၆၊၊

၁၄.၂.၂၁၁၈

၆/၂၀၁၈

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၅။

၉.၂.၂၀၁၈

၅/၂၀၁၈

၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများအလုပ်စီစဉ်ရေးအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၄။

၈.၂.၂၀၁၈

၄/၂၀၁၈

မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၃။

၂. ၂. ၂၀၁၈

၃/၂၀၁၈

စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၂။

၂၂. ၁. ၂၀၁၈

၂/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈)

Download ရယူရန်

၂၈၁။

၂၂. ၁. ၂၀၁၈

၁/၂၀၁၈

စာရင်းအင်းဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၈၀။

၆.၁၂.၂၀၁၇

၂၉/၂၀၁၇

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၇၉။

၁၇.၁၁.၂၀၁၇

၂၈/၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၇၈။

၃၁.၈.၂၀၁၇

၂၇/၂၀၁၇

ဆည်မြောင်းဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၇၇။

၂၉.၈.၂၀၁၇

၂၆/၂၀၁၇

ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၇၆။

၁၈.၈.၂၀၁၇

၂၅/၂၀၁၇

ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၂၇၅။

၁၅.၈.၂၀၁၇

၂၄/၂၀၁၇

မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်