Skip to main content
စုစုေပါင္းေမးခြန္း (240) ခု
(ဃ)-ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္ႏွင့္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီတို႔၏ စာေပလက္ရာမ်ားႏွင့္ စာေပၾသဇာအရွိန္အဝါ ႀကီးမားေသာ အျခားစာေပပညာရွင္မ်ား၏စာေပလက္ရာမ်ားကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

အဂၤလိပ္တို႔လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာေပသည္ အႏွ

(ဂ)-ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးရန္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ပိုမိုျပည့္စုံစြာ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-ျပည္နယ္၊ ျပည္မပညာေရးကြာဟမႈနည္းပါးေစရန္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္‌့ရာခိုင္ႏႈန္းအား တိက်စြာသတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ /မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္သီေဒသ၊ ရွားပါးစရိတ္ခံစားခြင္‌့ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက မိဘ ျပည္သူမ်ားသည္ ပိုမိုဆင္းရဲၾကပါေၾကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္သီေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾက သူမ်ားသည္ မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို သင္ေထာက္ကူျ

(က)-ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီ အခ်ိန္မီၿပီးစီးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ မည္သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိလိုျခင္ းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈစီမံကိန္း

(ဂ)-ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါေဗဒဘာသာရပ္တစ္ခု တိုးျမႇင့္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းကို