ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃.၂. ၂၀၂၀) | Pyithu Hluttaw Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃.၂. ၂၀၂၀)