ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈ ) ရက်မြောက်နေ့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈ ) ရက်မြောက်နေ့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)