ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ရက်မြောက်နေ့ (၁၀. ၁၂. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၃ရက်မြောက်နေ့ (၁၀. ၁၂. ၂၀၁၉)