Skip to main content
(ဆ)-ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ဖ႐ုံကာကၽြန္း ျမင့္ဂါ-ဖားဒူကားလမ္းေပၚ င႐ုတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးရွိ ေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ သံကူကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္းေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ RC တံတား ခိုင္ခုိင္မာမာတစ္စင္း ရရွိရန္ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြ ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ဆိုသည့္ အေျခအေနက စိတ္မခ်ရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ ထဲကေပးပါဆိုသည့္ အခ်က္ကို ႀကိဳတင္အစီရင္ခံထားခ်င္ပါေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္အေနျဖင့္ အလယ္ဖ႐ုံကာကြ်န္းေပၚရွိ ျမင့္ဂါ-ဖားဒူလမ္းကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ န.တ.လ က တာဝန္ယူေဖာက္လုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏွ

(စ)-မတူပီ-ပလက္ဝလမ္းေပၚရွိ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတား(ပလက္ဝ)တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထပ္မံလိုအပ္ရန္ပုံေငြအား ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ပလက္ဝၿမိဳ႕သည္ ကုလားတန္ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး မတူပီ-ပလက္ဝကားလမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝကားလမ္းမ်ားသည္ ကုလားတန္ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပလက္ဝၿမိဳ႕ကို တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တံတားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တံတားစီမံကိန္း တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၂၇၀၀၀ သန္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေန႔မွာ ၁-၅-၂၀၁၇ ျဖစ္ၿပီး ၿ

(င)-ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ ထိပ္စြန္း-သုံးခြ၊ လပြတၱာလမ္းေပၚရွိ ေရေပၚႀကီးမွ သစ္ပုတ္ထိပ္ကမ္းအထိ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေျမသားလမ္း (၅) မုိင္ကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ ထိပ္စြန္း-သုံးခြ (ေက်ာက္ဖ်ာေလး) လပြတၱာလမ္းေပၚရွိ ေရေပၚႀကီးမွ သစ္ပုတ္ထိပ္ကမ္းအထိ ေဖာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေျမသားလမ္း(၅)မုိင္ကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(ဃ)-မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဦးေက်း႐ြာအနီး ႐ြာဦးထိပ္မွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းအား ေရေက်ာ္ (သို႔) တံတားတည္ေဆာက္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဦးေက်း႐ြာသည္ မင္းလွၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး မင္းလွစစ္စႏုတ္-ကန္ဒုတ္တို႔၏ လမ္းႏွင္‌့တစ္မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၂၈၃၃ ဦးႏွင္‌့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၂၇ စုရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ တိုးတက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၆၇ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ေဒသက ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်

(ဂ)-လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေပးေစလိုမႈ၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈအေပၚ သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၅-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ လား႐ႈိး၏ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ေပးရန္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လာေရာက္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခါ ဆက္စပ္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း