Skip to main content
စုစုေပါင္းေမးခြန္း (273) ခု
(ခ)-ေအာင္ပန္း- ပင္းတယ- ရပ္ေစာက္လမ္းေပၚရွိ တံတားအမွတ္(၂/၄၆) ဝါးျပားေခ်ာင္းကူးေရပုပ္သိုး တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ေအာင္ပန္း- ပင္းတယ- ရပ္ေစာက္လမ္းေပၚရွိ ရပ္ေစာက္ေကာင္းဖို႔္လမ္းအပိုင္း တံတားအမွတ္ (၂/၄၆) ဝါးျပားေခ်ာင္းကူးေရပုပ္သိုးတံတားသည္ အလ်ား ၂၅ ေပ၊ တံတားအက်ယ္ ၁၄ ေပရွိ ေသာ ေအာက္ေျခေက်ာက္စီသံကူကြန္ကရစ္ တံတားျဖစ္ပါ

(က)-ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၇ စုက ေက်း႐ြာ ၃၀ ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား(အားလုံး)ႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုးဂိတ္အားအခမဲ့ျဖတ္သန္း ခြင့္ျပဳမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာမ်ားသြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈလြယ္ကူေစေရးအတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီး B.O.T စာခ်ဳပ္တြင္မပါေသာ ျမင္းမူၿမိဳ႕က တိုးဂိတ္ ကိုဖ်က္သိမ္းေပးရန္ မိမိေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊ ၎ေမးခြန္းကို

(ဃ)-ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိန္းဂရက္ေလး- ေက်ာင္းအိုင္- ပိန္းဂရက္ႀကီးလမ္း အား ရာသီမေ႐ြး သြားလာႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ခင္းလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိန္းဂရက္ေလး-ေက်ာင္းအိုင္-ပိန္းဂရက္ႀကီးလမ္းသည္ အရွည္ ၃ မိုင္ ၆.၈ ဖာလုံရွိသည့္ ေျမသားလမ္းမႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ဂ)- မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားႏွင့္ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက မည္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားႏွင့္ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားကို

(ခ)-Main Arterial Road-22 လမ္းမႀကီးမွ တမူး-စစ္ေသာင္-ေရာင္ဟီးလမ္းပိုင္းအား ရာသီမေ႐ြး သြားလာႏိုင္ေသာလမ္းအျဖစ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီးေဖာက္လုပ္ႏိုင္မည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

Main Arterial Road-22 လမ္းမႀကီးသည္ တမူးမွမူဆယ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ၃၈၉ မုိင္ ေဝးကြာပါေၾကာင္း၊  ၎လမ္းမႀကီးသည္ လူဦးေရ သန္း ၁၃၇၀ ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၁၄၂၀ ရ