Law Database | Mail | English Version

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္ေသာ ၆ ဦးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္ေသာ ၆ ဦးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မိန္႔ခြန္း