Law Database | Mail | English Version

မိန္႔ခြန္းမ်ား

24/11/2011
ဥကၠ႒။    ။ တစ္ဆက္တည္းပဲ ခုနကကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးစိုးႏိုင္ရဲ႕ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲဒီေတာ့ ဦးစိုးႏိုင္ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ပဲလိုအပ္တဲ့ အဖြဲ႕မ်ားကိုခ်ိန္းဆိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါ။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကေတာ့ လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာပဲ ဆက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္အေနအထားရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ၂၂-၈-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔တ...
20/10/2011
           လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။     ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္မစတင္မီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေျခာက္လပတ္၀န္းက်င္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ေလ့လာတာ ရွိသလို သံတမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားလည္း လာေရာက္ေလ့လာၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႕ဆံုတဲ့ေနရာမွာ...
15/09/2011
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာရႊင္လန္းၾကၿပီး က်က္သေရ မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ ဒီမုိကေရစီ ပန္းမ်ား ပြင့္လန္းၿပီး သံုးစြဲႏိုင္ၾကပါေစ။           ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳေျပာဆိုမႈေတြ ၾကားရျမင္ရ လိုက္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ပီတိေတြ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္လည္း အားလည္း တက္မိပါတယ္။           ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားခင္ဗ်ား-      ...
22/08/2011
ဥကၠ႒။ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး က်န္းမာ႐ႊင္လန္းၾကၿပီး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည္စုံပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးႀကီး ယေန႔ယခုစပါၿပီ။ အစည္းအေဝးအစမွ အဆုံးအထိ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အကိျုးရွိေစမည့္ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ဥပေဒၾကမ္းေတြႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈေတြျပဳၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ႀကိဳဆိုလ်က္ပါ။ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒၾကမ္းေတြတင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်...
23/05/2011
       အားလံုးမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာရႊင္လန္းေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ၫွိႏႈင္းအစည္းအေ၀းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ပါလီမန္ေခၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေရးႀကီးမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈ ႏွစ္ပိုင္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ေလးနက္တယ္ဆိုတာကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားတာ အားလံုးအေလးထား ခံယူေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ပဏာမေ...
23/03/2011
အခြန္ဘ႑ာရွိမွပဲ မ‌ေန႔က တင္ျပၾကတဲ့ ေရရရွိေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ တင္ျပခဲ့ၾကတဲ့ ပင္စင္လစာမ်ားတိုးေပးေရး၊ ဝန္ထမ္းလစာ၊ လုပ္အားခမ်ား တိုးေပးေရးစသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပး ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္က နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရွင္းလင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔နယ္စပ္ေဒသမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မွတ္လိုက္တာ ကေတာ့ ဘီလီယံေပါင္း ၃၄၄ ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း မွတ္လိုက္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ေတာ္...
31/01/2011
            အားလံုး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာရႊင္လန္း ၾကပါေစ။ မၾကာေသးခင္က ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ျမင္ကြင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အညီ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ခရီးမွာလည္း ယခုလိုပဲ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ...

Pages