Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ GIZ အဖြဲ႕အားလက္ခံေတြ႕ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္သည္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ GIZအဖြဲ႕အားယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-7) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ GIZ မွ အေထာက္အကူျပဳလိုသည့္  Workshop ႏွင့္ Seminar မ်ားျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္္လ ၁၀ ရက္