Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊တမာတန္း၊ဇီးကၽြန္းေက်း႐ြာတို႔ မွၿမိဳ႕သို႔ဆက္သြယ္ထားေသာဆည္ေပါင္လမ္းအား ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕သည္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္က ခ်င္းတြင္းျမစ္ႀကီးေကြ႔ဝိုက္စီးဆင္းေနၿပီး ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်း႐ြာမ်ား ဝန္းရံေနေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕၏အရပ္ေလး မ်က္ႏွာမွ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေရမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သို႔ဆက္သြယ္ထားေသာ ကုန္ထုတ္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား အလြန္ညံ့ဖ်င္းေနေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ႐ြာမ်ားက မႏၲေလး၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ႐ြာမ်ားက ျမင္းၿခံ၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ရွိ႐ြာမ်ားက ပခုကၠဴ၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕၏ကုန္စည္ေဈးကြက္သည္ တစ္ေန႔တျခား ေလ်ာ့ပါးၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား သိသာစြာက်ဆင္းေနပါေၾကာင္း၊ ယခင္အဂၤလိပ္လက္ထက္က တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ေသာ တမာတန္းႏွင့္ေရစႀကိဳလမ္းမႀကီးသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရတိုက္စားသည့္အတြက္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးေနာက္ တမာတန္းမွ ေတာင္ဘက္သို႔ေကြ႔ပတ္လ်က္ ၿမိဳ႕၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ တစ္ခုတည္း ေသာ လမ္းကိုသာ အသုံးျပဳေနၾကရေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္မညီၫြတ္ဟု ပညာရွင္မ်ားသုံးသပ္ထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ၿမိဳ႕ဝင္/ၿမိဳ႕ထြက္လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ၏အႏၲရာယ္ကာကြယ္ တားဆီးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တမာတန္းမွအေရွ႕တည့္တည့္ ေရစႀကိဳအေနာက္ဖ်ား အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္သို႔ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းအျဖစ္ ေျမသားလမ္းကို ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထိုဆည္ေပါင္လမ္းသည္ အေရွ႕ဘက္မွခ်င္းတြင္းျမစ္၏တိုက္စားမႈ၊ မိုးအခါ မိုးစီးေခ်ာင္းမ်ား၏ တိုက္စားမႈတို႔ေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ လွည္းႏွစ္စီးပင္ ေကာင္းစြာမေရွာင္ႏိုင္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အကယ္၍ ထိုဆည္ေပါင္လမ္းကို အခ်ိန္မီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မလုပ္ႏိုင္ပါက ျမစ္ေရလၽွံခ်ိန္တြင္ ဆည္ေပါင္မွ ေရေက်ာ္ႏိုင္ျခင္း၊ ခိုင္ခံ့မႈအားနည္းေန၍ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရဦးတည္ရာျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေပၚငါးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာတို႔တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာျပည္သူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ တို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ ေရထု အင္အားႀကီးေသာလားရာေအာက္ဘက္ရွိ ငါးရာျပည့္ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနၾကၿပီး ၎ဆည္ေပါင္လမ္း၏ထုထည္ပါးေသာ ေနရာမ်ား၊ နိမ့္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရထိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တာဝန္သိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ မ်ားက ေန႔၊ ညအဆက္မျပတ္ အလွည့္က်ေစာင့္ၿပီး ေျမဖို႔ျခင္း၊ သဲအိတ္ခ်ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ရက္လုံးႀကိဳးစား ကာကြယ္ ခဲ့ၾကရပါေၾကာင္း၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျမစ္ေရျပန္က်သြားသည့္အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆည္ေပါင္လမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးပါက ၿမိဳ႕၏ကုန္သြယ္လမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္သာမက ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွလုံၿခဳံေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ တမာတန္း၊ ဇီးကၽြန္းေက်း႐ြာတို႔မွ ၿမိဳ႕သို႔ဆက္သြယ္ထားေသာ ဆည္ေပါင္လမ္းအား ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသနည္း။ မည္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္နည္း။ အစီအစဥ္မရွိ ေသးပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္းကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ တမာတန္း၊ ဇီးကၽြန္းေက်း႐ြာတို႔မွ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ကိုဆက္သြယ္ေသာ ဆည္ေပါင္လမ္းသည္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်ေရးစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၀၉-၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေရစႀကိဳ-တမာတန္း ေရေဘးကာကြယ္ေရးတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလ်ားႏွစ္မိုင္ခန္႔ရွည္ၿပီး ေဒသေနျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕အဝင္/အထြက္လမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနေသာလမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါတာအေျခတြင္ လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ မ်ားစြာနီးကပ္စြာ တည္ရွိေနေသာလမ္းျဖစ္သည့့္အတြက္ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ဝန္တင္ကားမ်ား တာေပါင္ေပၚတြင္ ရာသီမေ႐ြး သြားလာလ်က္ရွိျခင္း၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဝက္ စေသာတိရစၧာန္မ်ား တာေပါင္ေပၚတက္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တာ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား ယိုယြင္းလာမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

တာေပါင္နိမ့္က်ျခင္း၊ တာကိုယ္ထည္ေသးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိသည့္အတြက္ တာပုံစံ စနစ္တက် ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာအေနျဖင့္ ယခုမိုးရာသီ ေရေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊  တာတမံမ်ားကို ပုံစံ တက်ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပင္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြတြက္ခ်က္ၿပီး လိုအပ္ရန္ပုံေငြကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပေတာင္းခံသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္(ေရစႀကိဳမဲဆႏၵနယ္)