Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(စ)-လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ လက္မႈလုပ္ငန္း ပညာ သင္ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ လက္မႈလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္ေလးမ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက လႈိင္သာယာလက္မႈလုပ္ငန္းပညာသင္ ေက်ာင္းအပါ အဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လက္မႈလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္ သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သည္ စက္မႈဇုန္ ၁၂ ခုရွိၿပီး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အေျခခံအလုပ္သမားလူတန္းစား အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စက္႐ုံလုပ္သားမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္မႈလုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပား လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္ သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေမာ္တာျဖင့္ခ်ဳပ္သည့္ အပ္ခ်ဳပ္ စက္သင္တန္း ၎စက္ခ်ဳပ္ေမာ္တာမ်ားကို ျပဳျပင္သည့္သင္တန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပရိေဘာဂစက္႐ုံမ်ားတြင္ ပရိေဘာဂမ်ားကို စက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္ေသာ လက္သမားသင္တန္းမ်ားလည္း အမွန္ တကယ္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ ပန္းရန္သင္တန္း၊ သံခ်ည္ သံေကြး သင္တန္း၊ ဂေဟစက္သင္တန္း စသည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ မ်ားကို အမွန္တကယ္သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ လက္မႈလုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ဆိုပါက မည္သည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးမည္ႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မည္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိ အလင္း ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာဆိုင္ရာက႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယခင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ နက္ ေမာက္စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းကို စကၤာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္း(SMVTI) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္ ေအာင္ဆန္းစက္မႈ အထက္တန္း ေက်ာင္းေနရာတြင္ ရတနာဂေဟစက္နည္းပညာသင္တန္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ႐ြာမတြင္ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ(အင္းစိန္)ကို ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေသာ အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(ေ႐ႊျပည္သာ)တြင္ ပုံမွန္ AGTI (၃)ႏွစ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏွင့္လိုအပ္ခ်က္ကိုက္ညီေသာ ကာလတိုသင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(႐ြာမ)တြင္ ပုံမွန္နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၂)ႏွစ္သင္တန္းမ်ားအျပင္ ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ လက္မႈလုပ္ငန္းပညာ သင္ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွးဦးစြာေဆာင္႐ြက္ၿပီးလၽွင္ ကာလတိုသက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ဦးဝင္းမင္း(လႈိင္သာယာ)က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၊ လက္သမား၊ ပရိေဘာဂစက္႐ုံမ်ားက အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေမာ္တာ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂလက္သမားသင္တန္းမ်ား အစရွိသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကုိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း

 စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္အက်ိဳးရွိႏိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ႏုိင္မႈကို ဒုတိယသမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းမ်ား မဖြင့္ခင္ ေဒသအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အလုိအပ္ဆုံး၊ အထိ ေရာက္ဆုံး အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအျဖစ္ႏိုင္ဆုံးသင္တန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ေပး ေနပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း
ေမးျမန္းသူ 
ဦးဝင္းမင္း (လႈိင္သာယာ)