Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ The World Bank Group မွ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ သည္ The World Bank Group မွ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း လွ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္စြာရရွိေရးမွာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ယူမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဓါတ္တိုင္မ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိခင္ကာလအတြင္း အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ (ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္