Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ Miyazaki University မွ Prof. Tsuyomu Ikenoue ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္သည္ Miyazaki University မွ Prof. Tsuyomu Ikenoue ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-13) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

   ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

   အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမ လ ၃ ရက္