Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ကို ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ျပည့္ႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ (အဂၤါေန႔) တြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။

အစည္းအေဝး ရက္မ်ား

Pages