Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (၃၉) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း (မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္)က အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္္က အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကိုက်င္းပရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ေဒါက္တာေမာင္သင္း(မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္)မွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေစေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစား အလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး Power Point အသုံးျပဳခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္သြင္းရတဲ့ ပထမ အေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ တြင္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကို ျပင္ဆင္ထားတဲ့အခ်က္ထဲကမွ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွွယ္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး ျပည္သူလူထုအား က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလို႔ပါရွိပါ၍ ဥပေဒကိုေလးစား လိုက္နာေစလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(၂၀၁၄)ကိုေရးဆြဲတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက အေျခခံပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ တကၠသိုလ္ပညာေရး၊ ဆရာအတတ္သင္၊ ဝန္ထမ္းေရးရာစသည့္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္၊ NEER၊ ဆရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွွယ္္ မ်ားစသည့္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့တာရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလုံး သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္းပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ေလးပြင္္‌့ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ လူထုလူတန္းစား မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ၾကားနာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒထုတ္ျပန္ ၿပီးတဲ့ ၁၀ လခန္႔အၾကာမွာ ျပင္ဆင္သည္‌့ဥပေဒအား ထပ္မံၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုလူတန္းစားအလႊာရဲ႕ ဆႏၵအစုံပါဝင္မႈအားနည္းတဲ့အတြက္ အသုံး မျပဳရေသးေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပါ။ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳး ေနာက္ထပ္မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ယခုကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ အေျခခံပညာေရးဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အျပားမွာရွိတဲ့ေဒသစုံ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လွဲေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ဥပေဒပါ။  ႏွစ္စဥ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား ၈.၈ သန္းေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ေပးေနတဲ့ပညာေရးပါ။ ၈.၈ သန္းႏွင့္အတူ မိဘေပါင္းလိုက္လို႔ရွိရင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာ ၂၆ သန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕တစ္ဝက္ခန္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လည္းပဲ သက္ေမြးပညာေရး၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးစတဲ့ပညာေရးအားလုံးရဲ႕ ခိုင္မာရမယ့္အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေနရာမွာအားလုံးရဲ႕ဆႏၵရယ္၊ အႀကံဉာဏ္ရယ္ပါဝင္ တယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ ယေန႔ပညာေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အခါသမယမွာ အေျခခံပညာေရးမွာ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ျပည္သူ႔အလႊာေပါင္းစုံရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားရယူရန္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပညာတတ္ႏိုင္ငံေတာ္္္ဆိုတဲ့ Educated Nation ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာဆရာမရဲ႕အရည္အေသြးဆိုင္ရာျပႆနာေတြ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္သင္ျပနည္းစနစ္ဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္္း ကြာဟမႈေတြစတဲ့ျပႆနာေတြလည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္ ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းေခတ္မမီမႈ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ အလြတ္က်က္ စနစ္နဲ႔ ဆရာရဲ႕ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးလႊမ္းမိုးမႈ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚ တီထြင္ႏိုင္္မႈအားနည္းျခင္း၊ အရည္ အေသြးအာမခံမႈမရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ၂.၇ သန္းရွိေနျခင္း၊ ၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကိုႏွစ္စဥ္ေျဖတဲ့လူဟာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၈.၈ သန္းကေနၿပီးေတာ့ ၈.၁ သန္း အေျခခံပညာ ၿပီးဆုံးမႈမရွိျခင္းစတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ စာရိတၱ Life Skill သင္ၾကားမႈအားနည္းတဲ့အတြက္ အေျခခံလူ႔ က်င့္ဝတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာကာ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း ေပၚထြန္းေရးဆိုတဲ့ Good Citizen ေပၚထြန္းလာမႈအားနည္းလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖတ္စာအုပ္ေတြရဲ႕အရည္အေသြးေတြ နိမ္‌့က်ေနျခင္းေၾကာင္‌့ ကေလးေတြရဲ႕စိတ္ဝင္းစားမႈအားနည္းပါတယ္။ ရာထူးတိုး အေျပာင္း အေ႐ႊ႕တို႔တြင္ တိက်ေသာ စနစ္အားနည္းေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္္ဆင့္ေသာ ပညာေရးအႀကီးအကဲမ်ားရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ား၊ ခက္ခဲမႈမ်ားစတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ တစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး စနစ္တက်ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လူထုလူတန္းစား အလႊာစုံျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ပညာေရးကို တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ဆရာေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကိုလိုလားတဲ့ ပညာေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကိုယ္္စားလွယ္မ်ားစတဲ့ အလႊာစုံပါဝင္တဲ့ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ျမင္မိပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေဆြးေႏြးပြဲကရရွိလာတဲ့ရလဒ္မ်ား ကို ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုသည့္အဖြဲ႕မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာမယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ အမ်ိိုးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ျပည္သူ႔အသံကိုေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစျခင္း၊ ထို႔အတူ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းၿခဳံသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအလႊာပါဝင္ ျခင္း၊ ၿပီးေတာ့ ပညာေရးက႑အသီးသီးကို ဆက္စပ္လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း၊ ေနာက္ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အစီအမံမ်ားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခင္ရွိၿပီးသား အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲစဥ္က ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို နမူနာယူၿပီး ေတာ့ တစ္မ်ိဳးသားလုံး ပါဝင္ေရးဆြဲၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုဦးတည္သည့္၊ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေန၊ ျပည္သူ႔အသံႏွင့္အႀကံမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ လူထု လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္း အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးနန္မြန္ထင္(မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္)မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း               ႐ိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနန္မြန္ထင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္းသြားတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည္စုံၿပီး ျပည္သူလူထု သေဘာ ထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္း လာေစရန္အတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ကိုက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခ်က္သုံးခ်က္ေလာက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ဟာ လက္ေတြ႕မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒျဖစ္ရပါမယ္။ ယခု ေရးဆြဲမယ့္အေျခခံပညာေရးဥပ‌ေဒဟာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ လူဦးေရရဲ႕တစ္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ပါဝင္ျခင္း၊ (၂) ပညာေရးအဆင့္အားလုံး၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္နဲ႔ အဓိက မ႑ိဳင္ ဥပေဒျဖစ္ျခင္း၊ (၃) လူေတာ္လူေကာင္း(Good Person)ႏွင့္ ျပည္သူ ျပည္သားေကာင္း(Good Citizen)၊ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ပိုင္ထားသူမ်ား (Good Democrat) မ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးဥပေဒလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစျပဳ သည့္ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာ ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားရဲ႕ ‌ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ အခက္ အခဲမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအဖုံဖုံ၊ ဘာသာစကားမ်ားကို သုံးသပ္ၿပီး ေရးဆြဲမွသာလွ်င္ တကယ္ျပည္သူထဲတြင္ အသက္ဝင္လာမယ့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ယခုတင္သြင္းသြားတဲ့ဥပေဒဟာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးဆြဲသျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ဥပ‌ေဒျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံး ပါဝင္ေရးဆြဲမွသာလွ်င္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳေသာ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ပညာေရးရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ အခု အဆိုရွင္တင္သြင္းသြားတဲ့ အေျခခံပညာေရးတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံပါဝင္မွသာလွ်င္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ဥပေဒျဖစ္လာပါမယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးေလာကတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ‌ေျမျပင္ အေျခအေနကို အမွန္တကယ္သိရွိသူမ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲမွသာလွ်င္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဦးတည္ၿပီး ‌ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း၏ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္ကို က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္‌ေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒      လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံ သြားပါတယ္။ ဒီအဆို ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၆၈ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ) နည္း ဥပေဒခြဲငယ္(၃)အရ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵရယူပါမယ္။ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလား ခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒               သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့ အတြက္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံ ပါဝင္ ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကိုက်င္းပရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္း‌ေသာအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးမ်ိဳးၫြန္႔(ဟုမၼလင္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဟုမၼလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းရဲ႕ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္‌ ပူးေပါင္းပါ‌ဝင္မႈမ်ားထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကို က်င္းပရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးၿပီးၿပီး ပိတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေကာ္မတီဥကၠ႒ႀကီးက မိမိိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေရာက္လွ်င္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္လာၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ သူကိုယ္စားျပဳတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၂-၄-၂၀၁၆ ရက္ ေန႔မွာ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမႀကီးမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစိတ္ဝင္စားသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆုံၿပီး အေျခခံပညာေရးမူၾကမ္းကို ခ်ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔နည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ပင္စင္စားပညာေရးဝန္ထမ္း မ်ား၊ လက္ရွိပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ပညာေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆြးေႏြး ပြဲေလးျပဳလုပ္တဲ့ အတြက္ အဆုိရွင္တင္ျပသလိုပါပဲ။ လူထု လူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ၿပီး လူမႈသေဘာထားအျမင္မ်ားကို ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ၾကားနာ မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အလႊာစုံ၏ ေျမျပင္အေနအထားအေပၚ အရင္းခံတဲ့ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ ဆႏၵမ်ားလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးၾကရတဲ့အတြက္ အားတက္သေရာ စိတ္ပါလက္ပါရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေလးေတြ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမွာပဲလို႔ ေတြးထင္မိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တိုင္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္ေတြကို မေျပာလိုေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ၿမိဳ႕နယ္ ငယ္ေလးမ်ားမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ မိဘမ်ားဟာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မိဘမ်ားအားလုံးရဲ႕ အမွန္ကိုယ္စားျပဳသလား၊ တက္ေရာက္လာတဲ့သူေတြကေရာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကို အမွန္ကိုယ္စားျပဳသလားဆိုတာ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ပါ။ ေက်ာင္းေတြမွာ မိဘ ဆရာအသင္းဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတာရွိပါေသာ္လည္း အခုအထိ မိဘကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခန္း က႑ဟာ မပီျပင္ပါဘူး။ မိဘဆရာအစည္းအေဝးကလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ထုံးစံလုိလုပ္ၿပီး ၿပီးသြား တာပါပဲ။ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာတဲ့ အဖြဲ႕အျဖစ္မေတြ႕ရွိရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နယ္ဘက္မွာဆိုရင္ အဖြဲ႕အတြင္း အားနည္းတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပလွ်င္ တာဝန္ေက်ျပဳလုပ္သြားမွာ လည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ဥပေဒျပဳေပးရမယ့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳရာမွာလည္း လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အေက်အလည္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ျပဳရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒတစ္ခုကို အခ်ိန္ကလခ်ီၾကာပါတယ္။ အေျခခံ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို (၁) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္‌၊ (၂) ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္၊ (၃) ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရက္၊ လမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုသည္‌့အဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ဟု အဆိုရွင္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ အဲဒီလို ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ဗဟိုလႊတ္ေတာ္ ဆိုၿပီးေတာ့မွ အဆင္‌့ဆင့္ သြားေနမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ေတြဟာ ႏွစ္ခ်ီၾကာသြားမွာလည္း စုိးရိမ္မိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အ‌ျေခခံပညာေရး နယ္ပယ္ဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား အစသျဖင့္ လူဦးေရ ၂၆ သန္းေက်ာ္ေလာက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ နယ္ပယ္ က်ယ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္ႏွင့္ညီေသာ္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ လက္ကိုင္ရွိထား ဖို႔ အျမန္ လိုအပ္လွပါတယ္။ ဥပေဒျပဳဖို႔ကာလကိုလည္း မလိုအပ္ပဲ ၾကန္႔ၾကာေနမွာစုိးရိမ္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမပုံမွန္ႏွင့္ ဒုတိယပုံမွန္လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကဳံအရ ဥပေဒဆိုတာ လိုအပ္လွ်င္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္အသုံးျပဳ ေနရတယ္ဆိုတာ နားလည္လာတဲ့အတြက္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒကိုလည္း အတည္ျပဳၿပီးပါက ေျပာင္းလဲလာေသာ‌ေခတ္ကိုလိုက္ၿပီး ျပည္သူကိုအက်ိဳးျပဳေအာင္ ျပင္ဆင္သြားလို႔ရမယ္လို႔ ခံယူမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကုိလည္း အခ်ိန္မၾကန္႔ၾကာေစဘဲ အတူအျပစ္ကင္းၿပီလို႔ လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ မူေဘာင္သေဘာ ျပ႒ာန္း ထားသည္‌့ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္လို႔ အဆိုရွင္ကတင္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူေတြ၊ ေဘာင္ေတြ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေျခခံပညာေရးဥပေဒကိုျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာ အဆင့္ဆင္‌့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုိအပ္ေသးသလားလို႔လဲ စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံပညာေရးသေဘာတရားမ်ားကုိ ေတာ့ ျပည္သူလူထုအၾကား အႏွံ႔အျပားေရာက္ရွိဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား၊ Facebook မ်ား၊ Website မ်ားမွ ျပည္သူလူထုအၾကား ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးနယ္ပယ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကမယ့္ ဆရာေလာင္းမ်ားကိုလည္း သိေစဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေျခခံပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူေတြဆီ အေရာက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ခ်ျပၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေနသလို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းရင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္း၏ အဆိုကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူတင္ပါတယ္။

ဦးထြန္းေဝ(ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေဝျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့အေနနဲ႔ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းအဆိုကို ေဝဖန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည္‌့စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေသာဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင္‌့ဆင္‌့ကို က်င္းပရန္ အစိုးရ အားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို သိုင္းဝိုင္းၿပီးေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြဟာလည္း အင္မတန္အေသးစိတ္ပါတယ္။  အဆိုမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲစဥ္က လူထု လူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ား မပါဝင္တာကိုပဲေဖာ္ျပၿပီး NNER ကို ဖိတ္စာေပးၿပီးမွ Cancel လုပ္ခံခဲ့ရတာေတာ့ မပါဝင္ဘူးဆိုတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဆိုရွင္ တင္ျပထားတဲ့ အေျခခံ ပညာေရးသည္ ပညာေရးအားလုံး၏ ခိုင္မာရမည္‌့ အေျခခံအုတ္ျမစ္အဆင္‌့လည္း ျဖစ္ပါသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အင္မတန္မွန္ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား စပယ္ရာတစ္ေယာက္က ခရီးသည္တစ္ေယာက္ကို မေခ်မငံေျပာျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ျပည္သူအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ဝန္ေဆာင္မႈ မေပးျခင္းတို႔ကအစ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ရာဇဝတ္မႈေတြမွာလည္း ျမန္ေအာင္ (အ.ထ.က)က အလယ္တန္းျပဆရာမ တစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေပၚမွာ ႐ိုင္း႐ိုင္းျပျပ ေစာ္ေစာ္ကားကား ေျပာတာအဆုံး အားလုံးဟာ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွာ တာဝန္ ရွိေနပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး ခင္ဗ်ား။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခခံစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံေပၚမွာ တည္ထားတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံေတြအားလုံးဟာ အ‌ျေခခံပညာအေဆာက္အအုံ၊ အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ မခိုင္မာမႈႏွင့္အတူယိုင္နဲ႔သြားခဲ့တာ ၁၀ စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္အတူ အဆိုရွင္တင္ျပထားတဲ့ မိဘျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟာလည္း အားနည္းသြားရပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ ခြင့္မရွိျခင္း၊ ပညာေရးအသုံးစရိတ္အလြန္နည္းျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုစိတ္ မရွိျခင္းတို႔ကလည္း ပညာေရးနိမ့္က်သြားရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿခဳံငုံၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းတာႏွင့္အမွ် ဆိတ္သုဥ္းကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်သြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပညာဟူသည္ ဘဝကို ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသင္ယူရမယ့္ အႏႈိင္းမဲ့ေသာအရာလို႔ ဒီလို မသင္ယူ ေတာ့ပဲနဲ႔ ပညာတတ္စရာမလိုဘူး။ ေငြေၾကးခ်မ္းသားဖို႔သာ လိုတယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ဟာ တိုင္းျပည္ကို မ်ားစြာပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈဟာ ယင္း ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ပညာႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာဒီလိုမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို လူငယ္ေတြ သိျမင္လာ ၾကပါတယ္။ အဆုိရွင္တင္ျပထားတဲ့ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ ဆိုရာမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သမာအာဇီဝနဲ႔မိစာၦ အာဇီဝကို ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္ၿပီး ဒါေတြဟာ ေလာကဝိဇၨတရားအရ အသိႏွင့္ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ပညာေပးဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

အဆိုရွင္အေနနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပညာေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပၿပီးမွ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေတြကို ဥပေဒၾကမ္းျပဳတဲ့အဖြဲ႕ကိုေပးပို႔ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္လို႔ဆိုတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးထက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ လူသာ မ်ား၍ ပြဲမစည္၊ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႕၊ ေငြကုန္လူပန္းဆိုတာလို ျဖစ္မွာေသခ်ာသေလာက္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ႏိုင္ငံေရးအတုိက္အခံဘဝႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ လက္ရွိအစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ‌ေရး စတဲ့ေရးရာကိစၥအဝဝကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ထပ္တူသိရွိနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ အသစ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရ အုံးမွာျဖစ္သလို သတင္းမီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္‌ ျပည္သူလူထုကုိ အသိေပးရအုံးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ အႀကံျပဳခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္ရဲ႕ လူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္ဆင္‌့က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေသာအဆိုသည္ မလို အပ္ဘဲ အႏုစိတ္ျခယ္မႈန္းေနျခင္း၊ Hair-Splitting လုပ္ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မေထာက္ခံႏိုင္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးျမင့္လြင္(တြံေတးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း             အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ အဆိုကိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ စီးပြားေရးအရ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကပါတယ္။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံ့ကံၾကမၼာ ကိုဖန္တီးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုတာကလည္း စားသုံးသူက ေဈးကြက္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က အဲဒီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး စနစ္ႏွင့္ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အေမွာင္ထဲေနခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ Political Landscape ေရာ၊ Economy Landscape ပါေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က ကမာၻေပၚမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံဆိုရင္ ျပည္သူေတြက လြတ္လပ္တယ္။ ေပ်ာ္႐ႊင္တယ္။ စီးပြားေရး စည္ပင္သာယာဝေျပာတယ္။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ လြတ္လပ္လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈနက္ရႈိင္းတယ္။ ဒီလိုပဲနားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလည္းပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ၾကာကာလအတြင္း အာဏာရွင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ဟာ Liberalization တခ်ိဳ႕ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ျပည္သူေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈကို တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာထိ ရရွိခံစားႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္ မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအမ်ားအျပားဟာ Globalization ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဝါဒကို အလြန္အမင္း တြန္းတင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို လက္လႊတ္ေပးထားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ေတြ၊ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ပါတီေတြ လႈပ္ရွားစရာေနရာလြတ္ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့သလိုျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြၾကားမွာ ဒီမိုကေရစီဆိုတိုင္း ေကာင္းသ လား၊ အာဏာရွင္ဆိုတိုင္းဆိုးသလားဆိုတဲ့ အေျခအတင္ ျငင္းခုံမႈေတြ ေပၚေပါက္ေနၿပီး အခုဆိုရင္ ဒန္စမစ္သီအိုရီနဲ႔ ဂြၽန္မင္နက္ကိန္းသီအိုရီ ဘယ္သီအိုရီက ပိုမွန္သလဲ။ အေမရိကန္ေမာ္ဒယ္လ္နဲ႔ တ႐ုတ္ေမာ္ဒယ္လ္ ဘယ္ေမာ္ဒယ္လ္ကပိုေကာင္းသလဲလို႔ လူအခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါၿပီ။

အဲဒီခက္ခဲသိမ္ေမြ႕ရႈပ္ေထြးတဲ့ေမးခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ရႈေထာင့္ကၾကည့္ၿပီး အေျဖထုတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာတတ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးစနစ္ ကေမြးထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေျမျပင္အေနအထားကလည္း ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္း အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ကမာၻေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံႏွင့္ စက္မႈႏိုင္ငံဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ထုတ္လုပ္မႈရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံအမ်ိဳးအစား က ေလးမ်ိဳးေလာက္ရွိေနပါတယ္။ နံပါတ္(၁)က Primary Sector Goods ထုတ္တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သယံဇာတပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကို အဓိကထား ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၂)က Secondary Sector Goods ေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းကိုကုန္ေခ်ာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ စက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၃)က Tertiary  Sector Goods ေခၚတဲ့ Logistic လုပ္ငန္းေတြ ကုန္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၄)ကေတာ့ Quaternary Sector Goods ေတြ ထုတ္လုပ္ တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Knowledge Base Industry  ျဖစ္ၿပီးေတာ့  Search and Development လုပ္ငန္းေတြကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ နံပါတ္(၁)အမ်ိဳးအစားႏိုင္ငံေတြက ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္္ငံေတြ။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံေတြျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ နံပါတ္(၄)အမ်ိဳးအစား ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးႏိုင္ငံေတြ။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အတည္ၿငိမ္ဆုံး ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ နံပါတ္(၁)အမ်ိဳးအစားမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP မွာ Primary  Sector Product ရဲ႕ပါဝင္မႈက ၃၆.၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အတိုေတာင္းဆုံးကာလအတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို နံပါတ္(၁)အမ်ိဳးအစားႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန နံပါတ္(၄)အမ်ိဳးအစားႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ေမ်ာက္မင္းစြန္းဝူခုံးလို မခ်ီပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ပညာတန္ခိုးစြမ္းအားႀကီးမားတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးစနစ္က ေမြးထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တစ္ခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္က အဲဒီ တုန္းကက်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ (Teacher Center Approach-TCA)ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က ေျပာင္းလဲ သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးစနစ္ကိုလည္း ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္(Child Center Approach-CCA)အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ ပညာေရးမွာလည္း စားသုံးသူျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပဓာနျပဳတဲ့ စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ၿပီးေျမာက္သြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ပညာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္(Knowledge Center Approach-KCA) စနစ္ကို သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္မွာေတာ့ ဆရာေတြလည္းမရွိ၊ ေက်ာင္းေတြလည္းမရွိ၊ စာသင္ခန္းေတြလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ Virtual Classroom ေတြပဲရွိမွာျဖစ္ၿပီး သင္ယူသူေတြဟာ ပညာကို Online ကတစ္ဆင့္ သင္ယူႏိုင္ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ E- Learning ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အဲဒီအဆင့္မေရာက္ေသးခင္ အခုက်င့္သုံးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ CCA ပညာေရးစနစ္မွာ စားသုံးသူျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ၊ မိဘေတြရဲ႕အျမင္သေဘာ ထားေတြက အခရာျဖစ္ပါတယ္။ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုက လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားထင္ဟပ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကို က်င္းပေပးဖို႔ အစိုးရကိုေတာင္းဆိုတဲ့အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့အတြက္ မူအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ သေဘာတူပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ မပါမျဖစ္ပါရမယ့္အလႊာေလးလႊာရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ စားသုံးသူမ်ားျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားအလႊာႏွင့္မိဘအလႊာ၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆရာအလႊာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလႊာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအဆင့္ဆင့္ ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမစတင္မီ လုပ္ရမယ့္အဆင့္ဆင့္ကေတာ့ အဲဒီအလႊာေတြက မွန္ကန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီအလႊာေတြ၊ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီအသင္းအပင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သမဂၢေတြဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့မွသာ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အသင္းအပင္းေတြ၊ သမဂၢေတြကေနၿပီးေတာ့ မွန္ကန္တဲ့၊ တိုင္းျပည္အတြက္ေစတနာထားတဲ့ အရည္အခ်င္းအထက္ျမက္ ဆုံးေသာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကသာ တကယ္လည္းထိေရာက္ၿပီးေတာ့ တရားဝင္မႈရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားျဖစ္မွာဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္(သီေပါမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္႔ဇင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းတင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕ အဆိုသည္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းႏွင့္ တင္သြင္းထားတဲ့ အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းဖို႔ ဆိုရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ရွိတာျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒေကာင္းေပၚ ထြက္လာေရးအတြက္ အဖက္ဖက္က ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈကလည္း အင္မတန္မွ အေရးပါလွပါတယ္။ အဆိုအရ ယခုဆက္လက္ေရးဆြဲေနတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားေဒသမ်ိဳးစုံ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ဥပေဒျဖစ္ပါ တယ္။ ပညာေရးအားလုံးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အဆင့္ပညာေရးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္က တင္ျပရာမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ေနာက္ဆက္လက္ျပ႒ာန္းရမယ့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာမွာ မူေဘာင္သေဘာအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ထူေထာင္လိုမႈ၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳတဲ့ ပညာေရးစနစ္ လိုအပ္မႈ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလိုမႈႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေဒသဆိုင္ရာပညာ ဉာဏ္နဲ႔ သမိုင္းေတြကို သင္လိုမႈစတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားနည္းခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲစဥ္က အေျခအေနအခ်ိဳ႕ ကိုလည္း အဆိုရွင္က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ ယခုေရးဆြဲေနတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ သေဘာဆႏၵေတြကို ၾကားနာၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားႏိုင္ မယ္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကေတာ့ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုစီမံေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ပါဝင္ကူညီစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ားက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ပုံ စနစ္ အရပညာေရးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း မလြဲမေသြပူးေပါင္းပါဝင္ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈက အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကုလသမဂၢရဲ႕ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ထဲက ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဝန္းက်င္မွာ လူတိုင္းအတြက္ ဘဝတစ္သက္တာသင္ယူ ေလ့လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သုံးေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ပါ တယ္။ အေမရိကန္ဒႆနိကႏွင့္ ပညာေရးပညာရွင္ ဂြၽန္ဒီေဝးကေတာ့ သူရဲ႕ Democracy and Education ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈအသိုင္းအဝန္းရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လူသား အားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ပါဝင္ခြင့္ရွိၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာမွာ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိတာဟာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားတဲ့ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ မတူကြဲျပားမႈရွိတဲ့ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားစြာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားစြာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒျဖစ္ဖို႔ မ်ားစြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးရဲ႕ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေနခ်ိန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အနာဂတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရမယ့္ အေျခခံပညာေရးစနစ္တစ္ခု မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခခံပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ပုံေဖာ္ေပးမယ့္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒေကာင္းတစ္ခု ေကာင္းမြန္စြာေပၚထြက္လာေရးသည္ အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုတဲ့အတိုင္း အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသားစာေပကိုသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ား မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားဖတ္စာအုပ္ေတြကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးခဲ့တဲ့ အ႐ြယ္အစား ကာလာစုံမ်ားအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အရည္အေသြးေလ်ာ့ခ်႐ိုက္ႏွိပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ယခု ျပည္သူ႔ အစိုးရလက္ထက္က်မွ ျဖစ္ေပၚလာတာကို စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ႀကဳံေတြ႕ခံစားၾကရပါတယ္။ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားရဲ႕ အႏွစ္သာရမ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္တဲ့ ဘက္စုံအေတြးအေခၚအယူအဆမွန္ကန္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚႏိုင္တဲ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေခတ္စနစ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ပညာေရးကို အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေစဖို႔ဆိုတာကလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ဘာသာ စကား သင္ၾကားသင္ယူမႈကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ဆႏၵ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ သေဘာထားမ်ားပါဝင္ေအာင္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ထြန္း(တန္႔ဆည္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   အားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ တန္႔ဆည္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ အဆိုကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုမွာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္း ေရးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဥပေဒေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္က်င္းပရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေကာင္း တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးဆိုတာေတာ့ ေထာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပညာေရးမွာ အေျခခံ ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုၿပီးေတာ့ က႑သုံးခုရွိ တဲ့အထဲမွာ အေျခခံပညာေရးဟာ အဓိကအက်ဆုံးနဲ႔ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္သလို တိုင္းျပည္က ပညာေရးနိမ့္က်ေနလို႔ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒ ေပၚထြက္ဖို႔အတြက္ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္က်င္းပဖို႔ရန္ေတာ့ ေဝဖန္သုံးသပ္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါကို အဆိုရွင္က ဘာေျပာထားလဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒေပၚထြက္ဖို႔အတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ပညာေရးကိုတတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းရဲ႕ ဆရာေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလိုလားတဲ့ ပညာေရး ျမႇင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စတဲ့ အလႊာစုံပါဝင္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္က်င္းပထားဖို႔ တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ စဥ္းစားသုံးသပ္ ေစခ်င္ပါတယ္။  ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအလႊာစုံေတြကို ကိုယ္စားမျပဳခ်င္လို႔ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ စိုးရိမ္တာက အသံမ်ားၿပီးေတာ့ ဆုံမွတ္ တစ္ခုကိုမေရာက္မွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေတြမ်ားၿပီးေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕ကို၊ ဘယ္သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဥပေဒေပၚထြက္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ အဖ်က္ အေမွာင့္ေတြ ဝင္လာၿပီးေတာ့ ေသြးႏုႏုသားႏုႏု ဒီမိုကေရစီကို ထိခိုက္မွာစိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အပင္ေပါက္ေလးကို ဗိုင္းရပ္ပိုးေတြဝင္မွာ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းတယ္။ ေစတနာေကာင္းေသာ္ျငားလည္း လုပ္ရပ္မမွန္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါတယ္။ ေစတနာလည္း အေဟာသိကံျဖစ္သြားတာကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အယူအဆကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေက်ာင္းသားေတြက မေက်နပ္လို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့လို႔ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဒီ ၁၁ ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ပဲကြာဟတာေတြ႕ၿပီးေတာ့ ၁၀ ခ်က္ကိုေတာ့ လိုက္ေလ်ာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေရးအသားေတြကြာျခားေပမယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အဓိပၸာယ္တူတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကို ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ဆိုထားပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ရတယ္။ က႑ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း ၁၈ ဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ရတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူထုလူတန္းစားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ၾကားနာ ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ ဒီအမ်ိဳးသားပညာ ေရးဥပေဒဟာ လူထုလူတန္းစားေတြကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ပညာေရးက႑မွာ Mother Law ပါ။ မိခင္ဥပေဒပါ။ က်န္တဲ့ပညာေရးဥပေဒေတြဟာ ဒီကေန ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္ မကေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း ပညာေရးျမႇင္‌့တင္မႈေကာ္မတီကို အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေပးပို႔ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွာလည္း ဘာဆိုထားလဲ ဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသည္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ႐ြးေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳ ခ်က္ရယူလို႔ပါပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မိခင္ဥပေဒ) ရွိေနၿပီ၊ ပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ရွိေနၿပီ။ ဒီႏွစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျခခံၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီရယ္၊ စိတ္ဝင္စား ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ အခုနတုန္းက အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဗဟိုအဆင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ ဒီဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပၚထြက္ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရင္ လုံေလာက္မယ္ထင္တယ္ဆိုတာကို အႀကံျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးခြန္သန္းထူး(ဆီဆိုင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဂါရဝျပဳ လိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သန္းထူး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၏ တင္သြင္းေသာအဆို၏ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို အႀကံျပဳတင္ျပေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ေလာက္ ပညာေရးစနစ္ညံ့ခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္ ၏ဘက္ေပါင္းစုံက႑ေတြမွာ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ခဲ့ၾကရၿပီး အဖက္ဖက္မွာလည္း ခါးသီးလွတဲ့ ဆိုးေမြမ်ားကို လက္ေတြ႕လက္ရွိ ခံစားေနၾကရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္က ပညာေရးျဖစ္သလို ပညာေရးဟာ လူငယ္မ်ားရဲ႕အနာဂတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံပညာဥပေဒရွိမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အေလးအနက္ထားလမ္းျပေဆာင္႐ြက္မႈကလည္း အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ားအတြက္ အားကိုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင္‌့ အေလးအနက္ထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ လွသလို အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္အခါ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္းတူပညာေရးအခြင့္အလမ္းပါရွိဖို႔ လိုအပ္သလို လုံေလာက္ေသာသင္ယူမႈအခြင့္အေရး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး လူတိုင္းတတ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာမွာ ပါဝင္က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္ၿပီး လိုက္ပါက်င့္သုံးရာမွာ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကို မွန္ကန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ သုေတသနျပဳၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းမွသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းဝင္ႏႈန္း မူလတန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုသူမ်ားအခ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ကြာျခားလြန္းတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ အမ်ားစုေက်ာင္းထြက္သြားၾကရသျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ အခါ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ သက္ေမြးနည္းပညာေက်ာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ အထူးအေလးထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္အေျခခံပညာေရးကိုၾကည့္ရင္ တစ္ႏွစ္တစ္တန္းေအာင္ရင္ အမွတ္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လိုင္းေကာင္းေကာင္း ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဉာဏအားကို အဓိကထား တြန္းအားေပးသလို နိမ္‌့ဆင္းေနေသာ ကာယဗလ၊ စာရိတၱဗလကိုလည္း ျပန္လည္ျမႇင္‌့တင္အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ အတိတ္ျမန္မာ့ပညာေရးသမိုင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ ေရးေက်ာင္းမွ စတင္အေျခတည္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါမွာလည္း အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနအရ ဘ/ကေက်ာင္းနဲ႔ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ သုံးသိန္း ေက်ာ္ပညာသင္ယူေနတာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းသည္ ဆက္လက္မွီခို အားထားရာ တည္ရွိေနဦးမွာျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒတြင္ အေလးထားထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးက႑မွာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ျပည္သူ လူထုအေနနဲ႔ မိဘဆရာအသင္း ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုမိုရရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းေရးဆြဲရာတြင္ အလႊာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ၿပီး က်င္းပသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ ပါတယ္။ အားလုံး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေဇာ္သိန္း(ဝါးခယ္မမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင္‌့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ဝါးခယ္မမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သိန္းက အဆိုကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုမွာ ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ပထမအပိုင္းမွာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ လူထုရဲ႕သေဘာထား၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ ထင္ဟပ္တဲ့ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ဖို႔နဲ႔ ဒုတိယအပိုင္းမွာ ဥပေဒေပၚထြန္းဖို႔ လူထု လူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေဆြေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ ေတာ့သေဘာမတူစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္း ေအာင္ ျပည္သူႀကီးရဲ႕လူထုဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို အၿမဲတမ္းသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလိုသေဘာထားအျမင္ရွိပါတယ္။ ဥပေဒေပၚထြန္းဖို႔ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင္‌့ဆင့္က်င္းပဖို႔ ဆိုတာ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးကာ အေကာင္းဆုံးမဟုတ္ဘူးလားလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ခဲနက္မဲေပးၿပီး သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း လူထုလူတန္စားအားလုံးနဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္ရင္ ဆရာဝန္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြပါပါတယ္။ ကုန္သည္၊ ပြဲစား၊ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြလည္းပါပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေတြလည္းပါတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါေမာကၡေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာႀကီးေတြလည္းပါပါတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္း‌ ေက်ာင္းေတြရွိသလို၊ မတူကြဲျပားတဲ့ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကဳံေတြလည္းရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြး အေခၚေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒယုံၾကည္သက္ဝင္သူေတြရွိသလို၊ 7 th July အေရးေတာ္ပုံ၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ အေရးေတာ္ပုံ၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းပါပါတယ္။ ဆင္းရဲသူေတြရွိသလို၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြလည္း ပါပါတယ္။ လူလတ္တန္း စားေတြလည္း အေျမာက္အျမားပါဝင္ၾကတာေတြ႕ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ကိုယ္တိုင္လည္း လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကိုေရးဆြဲဖို႔၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္က လူထု လူတန္းစားအလႊာစုံက ကိစၥမ်ားေျမာင္လူတို႔ေပၚမွာက်င္လည္လႈပ္ရွားရတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္စား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဥပေဒျပဳအမတ္ (legislator) လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကို မိမိတို႔ တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့ လူထုလူတန္းစားေတြဆီကို ေဆြးေႏြးဖို႔ တာဝန္ျပန္ေပးတာဟာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိဘူးလို႔ အျပစ္တင္စရာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အေျခခံပညာ‌ေရးဥပေဒ အႀကံေကာင္း၊ အဉာဏ္ေကာင္း ေတြ ျပည့္ဝၿပီး လူထုဆႏၵကို ထင္ဟပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဆႏၵကို ထင္ဟပ္ဖို႔ဆိုရင္ လူထူက တရားဝင္လႊဲအပ္ေပးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြဟာ Legitimacy ရွိရပါမယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ႏိုင္ငံ့့အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ တာဝန္ယူ တဲ့အဖြဲ႕အစည္းက Legitimacy ျပည္သူေတြရဲ႕တရားဝင္ေထာက္ခံမႈ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Legitimacy ဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္သာမဟုတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အတြက္လည္း Legitimacy မရွိရင္ ရပ္တည္ဖို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဲဒီလို Matlin နဲ႔ Legitimacy မရွိရင္ ဥပေဒျပဳဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီ  Mandate နဲ႔ Legitimacy ရဖို႔က လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကပဲ ဖန္တီးေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က လူထုေတြေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကသာ လူထုဆႏၵကို ထက္ဟပ္တဲ့ လူထုအက်ိဳးျပဳတဲ့၊ လူထုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲႏိုင္မွာ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္႐ုံသာမကဘူး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အသီးသီးလည္း ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ ပါတီ ၁၁ ခုရွိပါတယ္။ ရခိုင္အမ်ိိုး သားပါတီ (SNLD) အျပင္ဝႏွင့္ကိုးကန္႔ပါတီလည္း ပါပါတယ္။ တေအာင္း(ပေလာင္)ႏွင့္ လီဆူပါတီ ေတြလည္းပါပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို အေျခခံပညာေရး ဥပေဒကို တာဝန္မေပးရင္ အထပ္ထပ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ တာဝန္မေပးရင္ ဘယ္သူ႔ကိုတာဝန္ေပးရ မလဲလို႔ ေမးရပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကိုေရးဆြဲရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္သူလူထုက ဥပေဒေရးဆြဲမႈကို တစ္ေျပးညီသိၿပီး သူတို႔ရဲ႕သေဘာထား အႀကံဉာဏ္ေတြကို အၿမဲတမ္းပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို တီဗြီကတစ္ဆင္‌့ မီဒီယာေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္လို႔။ ခ်က္ျခင္း ျပည္သူက သိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္စာ ဂ်ာနယ္ေတြက ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပလို႔လည္း ျပည္သူက သိႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပညာေရးေကာ္မတီေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ဆင့္ေခၚၿပီး ကြင္းဆင္းေမးျမန္းလို႔ ရပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက မၾကာေသးမီကလည္း ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥပေဒအေရးကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးကိုပင္ မေဆြး ေႏြးရဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ဗိသုကာနဲ႔ တစ္သက္လုံးအခိုင္အခန္႔ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ အိမ္ႀကီးမွာရွိရဲ႕သားနဲ႔ တဲႀကီးတစ္လုံးေနမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သတိႀကီးစြာထားၿပီးေတာ့ အဆိုကို စဥ္စားဆင္ျခင္းေဝဖန္သုံးသပ္ဖို႔ တိုတ္တြန္းရင္းနဲ႔အဆိုကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးလိုက္ရပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေဆြ(ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵနယ္) မွေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင္‌့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္္ေဆြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္း တင္သြင္းေသာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင္‌့ကိုက်င္းပရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒပါ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေၾကနပ္မႈမရွိၾကတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပဳမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါတယ္။ သို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ရပါတယ္။ မၾကာမီ အသစ္ျပ႒ာန္းမယ့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္အတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးပါဝင္သည့္ All Inclusive ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေတြးအျမင္၊ မယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ယခင္က အယူအဆအရ Education is all the sake of Education ပညာေရး ဟာ ပညာေရးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးသမားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီကေန႔ ေခတ္အခါမွာ ပညာေရးဟာ ပညာေရးသမားမ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးရဲ႕ ကိစၥျဖစ္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင္‌့လဲဆိုရင္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး ဟာ အဓိကအခန္းက႑မွာ ပါဝင္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရးဟာလူတိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ပညာဉာဏ္အ‌ျေမာ္အျမင္ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးအေျခခံေကာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ကာ တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကလို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႀကီးပြားတိုးတက္လာခဲ့တဲ့ သက္ေသသာဓကအျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီးအက်ိဳး ရွိမယ့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔အတြက္ ကနဦးအေနနဲ႔ အေျခခံ ပညာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရး ေကာင္းမြန္မွ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္တည္ေဆာက္မယ့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ တျခားနည္းပညာ ျမင့္မားေသာပညာေရးကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးဥပေဒခိုင္မာၿပီး ကိုးစားႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ စနစ္ေတြဟာ မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အက်ိဳးအာနိသင္အေနနဲ႔ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေစာင္‌့ဆိုင္းရင္း မိုးလင္းခဲ့ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ ၾကရပါတယ္။ တိက်ခိုင္မာၿပီး အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္တဲ့ ပညာေရးဥပေဒေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားဟာ အစမ္းသပ္ခံပညာေရးသားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရ ပါတယ္။ ပညာေရးအေပၚမွာ မိဘျပည္သူမ်ားေရာ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါ အားထားယုံၾကည္ မႈ နည္းပါးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္ကို ပညာေခတ္ Knowledge Ace အျဖစ္ လူတိုင္းက သတ္မွတ္လက္ခံလာၿပီး ၂၁ ရာစုေခတ္မွာ အရာရာတိုင္းကို ပညာလႊမ္းမိုး ေသာ ေခတ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ပညာကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာအေျခအေနကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၁ ရာစုေခတ္ရဲ႕ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈဟာ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚမွာ မူမတည္ ေတာ့ဘဲ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ နည္းပညာျပည့္စုံတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚမွာ မူတည္လာတာကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအေနနဲ႔ ဘာသယံဇာတမွ မရွိတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ဟာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကတာဟာ နည္းပညာျပည့္စုံၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလို ေရခံေျမခံေကာင္းၿပီး သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းေပါႂကြယ္ဝ တဲ့ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပညာအေျခခံတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး ပညာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးမူဝါဒမ်ား၊ ပညာေရးဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဥပေဒမ်ားအနက္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ယုံၾကည္အားကိုး လက္ခံႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၊ ေဒသမ်ိဳးစုံ၊ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးလွ ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စာေပကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖို႔လည္းပဲ လိုအပ္လွပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား Good Citizens မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔လည္းပဲ အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္အေျခခံပညာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၈.၈ သန္းေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့ အေျခခံပညာေရးျဖစ္တာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ား ၁၇.၆ သန္းနဲ႔ ေပါင္းရင္ ျပည္သူ ၂၆ သန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ တစ္ဝက္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပညာေရးျဖစ္ၿပီး ပညာေရးအားလုံး၏ ခိုင္မာရမည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လက္ရွိက်င့္သုံ‌းေနတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒဟာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေခတ္ စနစ္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြဥပေဒတစ္ရပ္မဟုတ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒               နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးခင္ခ်ိဳ(လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ အလႊာစုံပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္ဆင့္က်င္းပေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကုလသမဂၢရဲ႕ Sustainable Development ကို (SD) မူ ၁၇ ခ်က္ရဲ႕ စတုတၳအခ်က္ျဖစ္တဲ့ Quality Education ပညာေရး က႑စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲရႈပ္ေထြးတဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူျပည္သား တစ္ရပ္ လုံးနဲ႔လည္း ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာ က႑မ်ိဳးစုံ ပါဝင္မွာျဖစ္လို႔ ဘက္စုံေထာင့္စုံ အဖြဲ႕အစည္း ပုဂၢိဳလ္ေပါင္းစုံရဲ႕ ရႈေထာင့္အျမင္ေတြနဲ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒမွာပါဝင္သင့္တာေတြနဲ႔ စံႏႈန္းအတိုင္းအတာ သတ္မွတ္သင့္တာေတြ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

          ဥပေဒမွာပါဝင္သင့္တဲ့အပိုင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သေဘာအရ က႑ခုနစ္ခု တင္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ ပထမအေနနဲ႔ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲတဲ့အပိုင္းမွာ KG+12 အစီအစဥ္နဲ႔အညီ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲရာမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲမႈကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီ တဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ပုံစံမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံက လက္ခံက်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ပုံစံမ်ိဳး၊ သင္ယူရသူေတြ အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္တဲ့ပညာေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မယ့္ ပညာေရးစနစ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြျဖစ္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ သင္ၾကားမႈ ပုံစံစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အတန္းသတ္မွတ္ေပးတဲ့စနစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြအျပင္ ဘဝေပးအေျခအေနအရ က်ပန္း အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ကေလးေတြ၊ ေလလြင့္ေနတဲ့ကေလးေတြ၊ မိသားစုအေျခအေနအရ စာသင္ဖို႔ အေျခ အေနမေပးတဲ့ကေလးေတြ၊ မသန္စြမ္းတဲ့ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ယူသင္ၾကားႏိုင္မယ့္ ပညာေရးပုံစံမ်ိဳး၊ အတန္းစနစ္ ပုံစံမ်ိဳး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ သင္ၾကားရမယ့္ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးမႈ၊ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ အရည္ အေသြးဆိုင္ရာ အစဥ္ျမင့္မားတိုးတက္ေနေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရာထူးအဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ဒုတိယအခ်က္မွာတင္ျပထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမႈ ေအာက္ကကင္းလြတ္ေနတဲ့ သင္ၾကားေရးက႑ ေတြမွာျဖည့္ဆည္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မယ့္ အစီအမံမ်ိဳး ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ သင္ယူမယ့္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ဝါသနာ၊ အားသာမႈ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ သင္ယူ သင္ၾကား လိုမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးလိုမႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာေတြးေခၚႀကံဆလိုမႈ စတဲ့လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကို အေလးထားတဲ့ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔နဲ႔ ေဒသအေျခအေနေပၚ မူတည္ ၿပီးေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ ပုံစံနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏိုင္မယ့္ သင္ယူသင္ၾကားမႈပုံစံမ်ိဳး စဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္သင့္တဲ့အျပင္ ဒုတိယအခ်က္မွာပါတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းရဲ႕ ျပင္ပသင္ၾကားမႈ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕သင္ယူသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ အတြက္လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ပၪၥမအခ်က္အေနနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ သင္ေထာက္ကူဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေက်ာင္းသား/ဆရာဆရာမအခ်ိဳးႏွင့္အညီ ေက်ာင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ အေဆာက္အအုံ အ႐ြယ္ အစားသတ္မွတ္ခ်က္၊ သင္ေထာက္ကူဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အခ်ိဳးအစား  စတဲ့စဥ္းစား သင့္တဲ့အျပင္ ဒုတိယအခ်က္မွာ တင္ျပထားတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းျပင္ပသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အေထာက္အကူ၊ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္မယ့္ သင္ေထာက္ကူဆိုင္ရာအေထာက္အကူ၊ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဆ႒မအခ်က္အေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ လို႔  အလုပ္အကိုင္ဆိုရာမွာ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဘဝ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ ေအာင္၊ ဝင္ေငြရရွိေအာင္ ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္တဲ့ဘဝရပ္တည္မႈကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မယ့္ဘဝအေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာအဆင့္အတန္း ႏွင့္အညီ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ိဳးေပးႏိုင္မယ့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္လာမွပဲ သင္ယူ သင္ၾကားသူေတြအေနနဲ႔ မိမိသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာ အဆင့္အတန္းေပၚ အေလးထားမႈ၊ ဂုဏ္ယူမႈ၊ လိုလားစြာသင္ယူတတ္ေျမာက္လိုမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာတီထြင္ ဆန္းသစ္ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ဆႏၵရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး သတၱမအခ်က္အေနနဲ႔ သင္ယူ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံတစ္ခုထဲကပဲ အသိအမွတ္ျပဳခံေနရ႐ုံနဲ႔ မလုံ ေလာက္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္အခါမွာ  ကမာၻႀကီးဟာ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလို ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာပညာရပ္ေတြက စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာမို႔ မိမိ ႏိုင္ငံက သင္ယူသင္ၾကားခဲ့တဲ့ ပညာေရးက႑ရဲ႕အဆင့္အတန္းဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာကိုဝင္ဆံ့တဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ ခံရတဲ့ အဆင့္အတန္းမ်ိဳး၊ ဂ႐ုျပဳအေလးထားမႈခံရတဲ့ အဆင့္အတန္းမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမွာပါဝင္သင့္တဲ့ က႑တစ္ခုခ်င္းေရးဆြဲတဲ့ အခါမွာလည္း စံႏႈန္း ရွစ္ခုရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈရွိ/မရွိ ခ်ိန္ထိုး စိစစ္သင့္ပါတယ္။ စံႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရဲ႕ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ၊ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ဥပ‌ေဒရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ Valuation လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒပါ ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုး အဆင့္အတန္း၊ Existence လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ တကယ့္လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အေျခအေနမွန္ရဲ႕ကြာဟခ်က္လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုအေပၚမွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္နဲ႔ အက်ိဳးအျပစ္ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ Addition ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ Amending ျပင္ဆင္အစားထိုးျခင္း၊ Deletion ျဖဳတ္ပယ္ျခင္း စတာေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံ၊ အသင္း အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၊ ပညာရွင္ေပါင္းစုံရဲ႕ အႀကံျပဳမႈ၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတင္ျပမႈ၊ Effectiveness လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မႈစြမ္းအားရဲ႕ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ Efficiency လို႔ေခၚတဲ့ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္  ေတြအေပၚမွာ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္အေနအထားနဲ႔ စံႏႈန္းေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ခ်ိန္ထိုးစိစစ္သင့္ပါေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို အႀကံျပဳရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးမင္းသိန္း(ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ကြၽန္ေတာ္ ဦးမင္းသိန္းမွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ဥပေဒေကာင္း တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္ ဆင့္က်င္းပေရးအဆိုကို ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီကေန႔ အေျခခံပညာေရးက႑မွာ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနတာ ကေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနလို႔လည္းမရပါဘူး။ နည္းလမ္း ရွာၿပီးေျဖရွင္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းလမ္းရွာတဲ့ေနရာမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုထဲနဲ႔ ဗဟိုဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနလို႔မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူထုလူတန္းစားအလႊာ ေပါင္းစုံတို႔ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့သူမ်ားရဲ႕အႀကံဉာဏ္ကိုေတာ့ ယူရမွာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။ ယခင့္ယခင္က ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း တစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း၊ အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း တစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း ပညာေရးကို လက္တည့္စမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီက လက္တည့္စမ္းခဲ့တဲ့ဒဏ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ခံခဲ့ၾကရပါၿပီ။ ကြယ္လြန္သူစာေရးဆရာႀကီး ဆရာ ဦးေအာင္သင္းက ျမန္မာေတြကြၽန္ျဖစ္ရတာဟာ ပညာမတတ္လို႔လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ဆင္းရဲနိမ့္က်သြားတာလည္း ပညာေရးစနစ္၊ ပညာေရးမူဝါဒေတြ မွားယြင္းခဲ့ လို႔လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အကယ္၍ အကယ္၍ဆိုတဲ့ ႁခြင္းခ်က္ေလးကို ကြၽန္ေတာ္အထူးျပဳခ်င္ပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္မယ္ ဆိုရင္ အေရးႀကီးတဲ့ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္း သားပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး စသည္တို႔မွာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အမ်ားႀကီးဆက္ႏြယ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး၊ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား နားလည္တတ္ကြၽမ္းတဲ့သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပပါတယ္။ ဒုတိယပါဝင္သင့္တဲသူမ်ားကေတာ့ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ဆရာဆရာမမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိပကတိအေျခအေနကို လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကသာ အသိဆုံးပါ။ အဲဒီဆရာဆရာမေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့ အႀကံ ဉာဏ္ေတြကို ယူသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေတာ့ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေတာ့ ေျပာရဲၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဆရာဆရာမေတြမွာ ေၾကာက္တဲ့အ က်င့္ပါေနၾကပါတယ္။ လူႀကီးလာရင္လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ႀကိဳခဲ့ရတဲ့သူေတြထဲမွာ ဆရာဆရာမေတြပါခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဆရာမေတြကို ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ လက္ရွိအေျခ အေနေတြကို တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ တတိယပါဝင္သင့္တဲ့သူေတြကေတာ့ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ပညာေရးဝန္ထမ္း(အၿငိမ္းစား)ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမ်ားမွအစ အေျခခံပညာၫႊန္ခ်ဳပ္အထိ အၿငိမ္းစားႀကီးေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒီဆရာႀကီးမ်ားဟာ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ၾကေပမယ့္လို႔ အႀကံဉာဏ္မွာ စြမ္းႏိုင္ၾကပါေသးတယ္။ သူတို႔ကို တတိယအ႐ြယ္ တတိယကမာၻမွာ ထည့္ထားၿပီး အိုပယ္ႀကီးေတြအျဖစ္နဲ႔ ပယ္ခ်န္ထားဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ စတုတၳပါဝင္ သင့္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ယေန႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ရဟန္းသံဃာဆရာေတာ္ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းေတြဖြင့္ခဲ့တုန္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို အေျချပဳခဲ့ရတာပါ။ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြဟာ ျမန္မာ့ပညာေရး သမိုင္းမွာ အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကိုလည္း အေျချပဳရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ စတုတၳ ပါဝင္သင့္သူကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အခ်ိန္တန္ ေနၿပီလို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ထုတ္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕အႀကံဉာဏ္မ်ားကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံျခားကို ေၾကာက္တဲ့ေရာဂါ၊ ႏိုင္ငံျခားသားကို အထင္ႀကီးခဲ့တဲ့ေရာဂါေတြ စြဲကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေၾကာက္စရာလည္းမလိုပါဘူး။အထင္ႀကီးစရာလည္းမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားနဲ႔ဥပေဒမ်ားကိုခ်ႏိုင္ဖို႔ ပုံတူကူးခ်ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးဥပေဒမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ အားလုံးအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ပညာေရးေဆာင္းပါးေတြ ေျမာက္ျမားစြာေရးခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္က ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေျပာင္းပစ္တယ္ဆိုတာဟာ နယ္နယ္ရရကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ အင္မတန္ႀကီးမားေလးနက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္ေတြနဲ႔မို႔ သတိႀကီးစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ထိခိုက္မႈအတိုင္းအတာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ႀကီးမားရွည္ၾကာၿပီး အားအင္ ထက္သန္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္၊ ႏွစ္ဆက္ထိေအာင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ ပါတယ္လို႔ သတိေပးဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလုပ္ဖို႔ ဒါေပမဲ့လို႔ စရိတ္ကုန္၊ ဇလုံပြန္း၊ ဇြန္းက်ိဳး၊ လူမ်ားပြဲမစည္၊ ငါးသိုင္းမ်ားဟင္းဟုန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ လည္း သတိထားေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဦးဦးလွေစာ(ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                အားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ က ေျမာက္ဦး မဲဆႏၵနယ္က ဦးဦးလွေစာပါ။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းရဲ႕ အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ အႂကြင္းမဲ့ေထာက္ခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ကတင္ျပသြားတဲ့ သီေပါၿမိဳ႕နယ္က ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ရဲ႕အဆိုဟာ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ၊ မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေနတဲ့ေဒသက တကၠသိုလ္မရွိတဲ့၊ မူလတန္း ေက်ာင္းရွိတဲ့ေဒသေတြက ပညာေရးကို အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ သူ႔အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ ထပ္ေလာင္းေထာက္ခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းထပ္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဟာ ျပ႒ာန္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံ ေအာက္ေျခ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အသက္ဝင္ဖို႔ အင္မတန္ အားနည္းေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ပညာရွင္ေတြက ေအာက္ေျခမွာ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လိုအပ္ ေနတယ္ဆိုတာကို အၿမဲတမ္းသတိေပးေျပာေနပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့အရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ပညာေရးဟာ အင္မတန္ဆိုးဝါးေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္ႀကီးဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးၾကားထဲမွာ တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားဖို႔၊ ေလးစားဖို႔၊ ခ်စ္ၾကည္ဖို႔ဆိုတဲ့တရားေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစာတို႔၊ သမိုင္းတို႔မွာ သင္ၾကားဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးက်မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔တကယ့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳျပင္ ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာလည္း မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ေတြမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွာင္ရွားရမယ့္ဟာေတြက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳးၾကားထဲမွာ နားလည္မႈလြဲသြားႏိုင္တဲ့၊ အေပၚစီးလို႔ယူဆႏိုင္တဲ့ သမိုင္းအမွားအယြင္းေလးေတြဟာ ေအာက္ေျခ ေတြမွာပ်ံ႕ႏွံ႔တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အမ်ားႀကီး                  အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မူလတန္းမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳျပင္ေရးေတြကအစ အကုန္လုံး ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြမွာ မိခင္ ဘာသာစကားအေျချပဳတဲ့ ဘာသာစုံသင္ၾကားေရးစနစ္ဟာလည္း အင္မတန္အားနည္းေနပါေသး တယ္။ အဲဒါအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာကို အင္မတန္လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေယဘုယ် သုံးမ်ိဳးေတြ႕ပါတယ္။ ပထမအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာသေဘာတရားေတြကို လက္ကိုင္ထားတဲ့ တကယ့္ပညာရွင္ႀကီးေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာ ျပည္ ပညာေရးေလာကထဲက ပညာေရး Elite ေတြေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္နည္းေပါ့ေလ။ သူတို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္နည္းက ေစတနာပါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ ေအာက္ေျခနဲ႔ နည္းနည္း ေအာက္ေျခမွာ ျပန္ျပန္လြဲပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အင္မတန္လိုလားတဲ့၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ေတြရွိၾကတဲ့ တက္ႂကြသူေတြ အဲဒီလူေတြရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္နည္းကက်လည္း တစ္ခါတေလ နည္းနည္း အစြန္းေရာက္တာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ ဒီမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ၊ အျပင္မွာရွိတဲ့ CSO ေတြ အကုန္လုံးပါၾကပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရး ေလာကထဲမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိၿပီိးေတာ့ ပညာေရးေလာကရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာသိတဲ့ တကယ့္ဆရာေဟာင္းႀကီးေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကထုတ္ယူထားတဲ့သင္ခန္းစာေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ အမ်ိဳးအစားသုံးခုကို မွ်မွ်တတေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ပညာေရးတစ္ခုလုပ္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ေျခမွာ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ သင့္သလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတိအလင္းေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီက ရလဒ္ေတြဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေကာင္းႀကီးေတြကိုခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ အခ်ိန္ရတုန္း နည္းနည္းေလး ေဒါက္တာေမာင္သင္းထဲကေျပာတဲ့အဆိုမွာ နည္းနည္းေလးျဖည့္စြက္ၿပီးေဆြးေႏြးခ်င္ တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ Dropout ျပႆနာပါ။ အဲဒီ  Dropout ျပႆနာဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အမ်ားႀကီးႀကဳံရတဲ့ျပႆနာပါ။ အဲဒီ Dropout ျပႆနာဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာ၊ Child Labour ျပႆနာ၊ မိသားစုျပႆနာ၊ လူငယ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပညာ အရည္အခ်င္းနိမ့္တဲ့ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Dropout ျပႆနာကို ဘယ္လို ကယ္တင္ၾကမလဲ။ အဲဒါျပႆနာတစ္ခုပါ။ အဲဒီ Dropout ျပႆနာနဲ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲစစ္တဲ့ ျပႆနာ စာေမးပြဲကို Liberalize အလိုက္လုပ္လိုက္မလား။ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လုပ္မလား။ ဘယ္မူေတြကိုကိုင္ၿပီး လုပ္ၾကမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာေမးပြဲေတြကို Dropout ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္း ဖို႔အတြက္ အကုန္လုံးေအာင္ေစသတည္းဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးဟာ တကယ္ အေဟာသိကံျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အင္မတန္တင္းၾကပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီမရွိဘူး။ အင္မတန္တင္းၾကပ္တယ္။ Centralization ကလည္းမ်ားတယ္ဆိုတာ ျပႆနာရွိ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Dropout ျပႆနာနဲ႔ စာေမးပြဲျပႆနာကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ၾကမလဲ။  တစ္ခါ တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစြန္းေရာက္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲဆိုတာ မလိုအပ္ဘူးလို႔ေျပာတာလည္း အယူ အဆေတြဟာလည္း တစ္ခါတစ္ခါ ပညာေရးေလာကထဲမွာလႊမ္းမိုးလာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာေမးပြဲဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ Corruption ကင္းဖို႔ တကယ္ စာေမးပြဲေတြဟာ စနစ္က်ဖို႔လိုပါတယ္။ စာေမးပြဲမရွိဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါအဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ယူဆ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း IELTS တို႔၊ SAT တို႔ ၂၀၀ နဲ႔ကေတာ့ ဘယ္တကၠသိုလ္မွလက္မခံဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာ လက္မခံဘူး။ အဲဒီစာေမးပြဲဆိုတာလည္း လိုအပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စာေမးပြဲ ေတြစနစ္က်ဖို႔ဆိုတာပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ ေပၚလစီေတြကိုကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွာ တိတိက်က်လုပ္လိုက္ ေလ်ာ့ရဲလိုက္ အခု စာကေလး အခုဆီထမင္းလိုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ေပၚလစီေတြကို တိတိက်က် သတၱိရွိရွိ ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါေလးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီျပႆနာ၊ ဒီ Debate ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခုနက တစ္ေယာက္အႀကံေပးသြားသလို စိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြ အကုန္လုံး စုေပါင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ပညာေရးေကာ္မတီေအာက္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဥကၠ႒ႀကီးအေနနဲ႔စီစဥ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ယူဆပါ တယ္။ အဲဒါေလးတစ္ခုေတာ့ တင္ျပပါရေစ။ အားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလွႏိုင္(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးလွႏိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ အေျခခံ ပညာေရးက႑ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးအ‌ျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ အသုံးဝင္လွတဲ့လက္နက္ေကာင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ေထာင္စုႏွစ္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖို႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ UNESCO က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့စာတမ္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အားနည္းေစတဲ့အခ်က္မ်ားမွာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားနည္းျခင္း၊ မလုံေလာက္ျခင္းဆိုတဲ့အခ်က္ပါဝင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုဟာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ေစဖို႔ Public Participation in Legislative Process တင္သြင္းတဲ့အဆိုျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္ရရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံရွင္ ဂေရဟန္မတ္ေတာက္က ေခတ္သစ္ကမာၻရဲ႕ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ဝိေသသလကၡဏာငါးခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ျပည္သူ အမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံး ပါဝင္ႏိုင္မႈဆိုတဲ့အခ်က္ ပါဝင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္သုံးခ်က္ရွိေၾကာင္း European Institute for Public Participation (EIPP) က ေဖာ္ထုတ္ထားတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၎အခ်က္မ်ားကေတာ့ တင္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Canadian Institute for Governance (IOG)၊ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)၊ International Association for Public Participation (IAPP) အစရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈ ႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္အခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ International Convenience on Civil and Political Right (ICCPR) ရဲ႕ အပိုဒ္ ၂၅ အပိုဒ္ခြဲ(က) တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ရာမွာ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသလို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပိုင္း နည္းဥေပဒ ၆၁  နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)တြင္ လည္း ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ လို႔ ျပ႒ာန္းထားရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (Public Participation Law) ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ပညာေရးနယ္ပယ္ဟာ က်ယ္ဝန္းနက္နဲၿပီး Formal ၊ Informal ၊ Non Formal Education အစရွိ ေသာ ပညာသင္ၾကားသင္ယူသူမ်ားရဲ႕အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလိုေဆာင္႐ြက္ၾကရပါ တယ္။ Education for All နဲ႔ All Inclusive Education ရရွိေစဖို႔ ပညာသင္ၾကားသင္ယူသူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္၊ စိတ္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ဘာသာစကား၊ ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပညာေရးအသုံးစရိတ္ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားသုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထိေရာက္ေစရန္ ပညာသင္ၾကားသင္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ား၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာမႈစနစ္မ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားရဲ႕ ေခတ္နဲ႔အညီ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈရွိေစဖို႔ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးၿပီး နယ္ပယ္စုံ၊ အလႊာစုံမွ ပါဝင္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေစဖို႔ Public Awareness ၊ Public Education ၊ Public Input ၊ Public Interaction ၊ Public Participative အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အားေပးေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေနရာမွာ မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရးက႑မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အနည္း ငယ္တင္ျပလိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနနဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမၿပီးေသာ စစ္သည္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးအသြင္ျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားဆန္းစစ္ကာ တန္းစဥ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္၍ အေၾကအလြန္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တပ္မိသားစုမ်ားအား ပညာေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းဝတ္စုံႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အလိုက္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္နယ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ တပ္တြင္းအေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ တပ္မိသားစုမ်ားသာမက ဝန္းက်င္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္ မ်ားကိုပါ ပညာေရးသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ KG တန္းမွစ၍ သက္ဆိုင္ရာအတန္းအလိုက္ အမွန္ တကယ္စာတတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ အတန္းစဥ္ကူးေျပာင္းသြားျခင္းျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မိသားစုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အား စခန္းတြင္းေဘာ္ဒါ၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပညာသင္ၾကားေရးအား ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိသလို တကၠသိုလ္ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းသားသမီးမ်ားအား ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ အေၿခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူေရးကိုပါ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေသာ အ‌ျေခခံပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရး Education for All ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္(ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ အဆိုအေပၚမွာ ေဝဖန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုမွာ ဥပေဒေရးဆြဲေရး အပိုင္းရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းရယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားလို႔ရ မယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆပါတယ္။ အဆိုရွင္က အဆိုကိုတင္သြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာတုန္းက ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မွာတုန္းက အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲဖို႔အတြက္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ပမာပုံျပ ၿပီးေတာ့ တင္ျပသြားခဲ့ တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကလည္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာတုန္းက ဒီဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔တြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းမွာတုန္းက အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔တိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ဆိုတာကို ဖြဲ႕စည္းထားတာ မ်ိဳးရွိသလို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ပညာေရး ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြလည္း ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ Subject ႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့မွ အဓိကဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကေတာ့ ဥပေဒေရးထုံးေရးနည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသြားေတာ့မွ အႀကံျပဳတင္ျပ ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဟာကို တင္ျပရျခင္းကဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီပညာေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ Zero Drab လို႔ေခၚတဲ့ လုံးအၾကမ္းထည္ ကေန လႊတ္ေတာ္ထဲကို တင္ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိေရာက္ရွိေအာင္ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ကို ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးတင္သြင္းလာခဲ့ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့မွ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့အခ်က္ ေတြပါဝင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီးၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလို႔ အခုေျပာေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ပါဝင္မႈေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ဒါေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တရားဝင္တင္ျပၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္သြင္းၿပီးေတာ့မွ ဒီအခ်က္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုၿပီးသြားေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ဗဟိုအဆင့္ အစရွိသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအပိုင္းနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ကိုေတာ့ ညီမွ်ျခင္းခ်ၿပီး တန္းတူ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုံးသပ္လို႔ေတာ့မရႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုတင္ျပေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဥပေဒေရးဆြဲတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဥပေဒေရးထုံးကို ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကေနပဲ အဓိက ဦးစားေပးေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေရးဆြဲၿပီးသြားလို႔ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စုံလုံေလာက္ၿပီ ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တံခါး ဖြင့္ထားတဲ့အခ်ိန္ရွိပါတယ္။ အဲဒါက‌ေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို တင္သြင္းၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လို စကားလုံးကို သုံးထားသလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူအမ်ားသိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဆိုၿပီးေတာ့ သုံးႏႈန္းထားပါတယ္။ ဒါက အခုနက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အထဲမွာလည္း ပါၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒထဲမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီဥပေဒေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိးအႀကံျပဳႏိုင္လဲ။ အႀကံျပဳႏိုင္ တဲ့ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက‌ေတာ့ သူ႔ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာရွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးသြားေတာ့မွ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္။ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ျဖည့္စြက္ခ်င္တယ္။ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ပယ္ဖ်က္ခ်င္တယ္ အစရွိသျဖင့္ ဒီလုိမ်ိဳးအႀကံျပဳမႈေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လို႔ရသလို ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ေတြကို တိုက္႐ိုက္စာေရးသား ေပးပို႔လို႔လည္းရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥကို ျပန္ၿပီး ေတာ့ ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဆီကို ျပည္သူေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳေထာက္ျပစာေတြ အပုံလိုက္ႀကီးေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအပုံကို ထပ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ တစ္မိုက္ေလာက္အထူေလာက္ အနည္းဆုံးရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲထဲကမွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြက အမွန္တကယ္ကို ေကာင္းမြန္ သင့္ေတာ္လက္ေတြ႕က်တဲ့အခ်က္ကိုမွ စုစည္းၿပီး သြားေတ့မွ ဒီဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲခဲ့၊ ျပင္ဆင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အခုေျပာေနျခင္း သည္ People Participation လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ကန္႔သတ္လုိ ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ပုံစံနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ႏွစ္ခုရဲ႕မတူညီတဲ့ သေဘာ သဘာဝကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဒီအေျခခံပညာေရးဥပေဒသာ ေရာက္လာ ၿပီဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း  ေကာ္မတီရယ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုတင္သြင္းေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဥပေဒ အေပၚမွာ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ ေဝဖန္အႀကံျပဳေထာက္ျပစာေတြရယ္ ဒီဟာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က မူတည္ၿပီးသြားေတာ့မွ ျပဳျပင္စရာရွိတာေတြကိုျပဳျပင္၊ ျဖည့္စြက္စရာရွိတာေတြကို ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ စရာရွိတာေတြကိုပယ္ဖ်က္တဲ့အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္လက္ေတြ႕က်တဲ့ ဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚထြန္း လာႏိုင္လိမ္‌့မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္ တည္း ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ပညာေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဒါေတြကိုလည္း အစိုးရသစ္ တက္လာ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ ေမလမွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာက႑၊ ဇူလိုင္လမွာဆုိလို႔ရွိရင္လည္း Alternative Education forum၊ ေနာက္ ဇူလိုင္လမွာဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးကိစၥရပ္ေတြ၊ အေျခခံပညာက႑ေတြ၊ ဆရာ အတတ္ပညာ က႑ေတြ ဒီလုိမ်ိဳးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ အလ်ဥ္း သင့္သလို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆုိကို ---------။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒               နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္(က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                                ကြၽန္ေတာ္ ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္ က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ လူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးဌာနက လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆရာကိုယ္စားလွယ္၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အႀကံျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္အစီအစဥ္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ သိရွိထားရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မွာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက၊ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေရးဆြဲေနၿပီးေတာ့ ဥပေဒအႀကံျပဳဖို႔အတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ေနာက္တစ္ခါ လႊတ္ေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ မိမိေဒသအေၾကာင္းသိသလို ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳျခင္းေၾကာင့္ အလႊာစုံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ မိဘ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခ်ျပသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိဘျပည္သူပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ အျပည့္အဝရွိတယ္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ေ႐ြးခ်ယ္အတည္ျပဳထားတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္အား အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပး ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းနဲ႔ အရည္အေသြး အာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္သလို အရည္အေသြး အာမခံမႈစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံ စာတင္ျပရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးအရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္က လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ အာမခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အေျခခံပညာဥပေဒကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ားစုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရတာေတြရွိေပမယ့္ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္မႈလူမ်ားကသာ အဓိကထားေရးဆြဲၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္တဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားျခင္းကို သင္ၾကားရန္ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုပါက ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ အရည္ အေသြးပိုင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကေလးဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္ သင္ၾကား ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္ယူမႈလိုအပ္ခ်က္၊ သင္ယူမႈပုံစံမ်ား၊ သင္႐ိုးမ်ား၊ သင္ၾကားမႈကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့ သေဘာတရားမ်ား၊ ကေလးဗဟိုျပဳသင္နည္းမ်ား၊ သခၤန္းစာအလိုက္ သင္ေထာက္ကူ ေတြကို လုပ္ကိုင္ဖန္တီးအသုံးခ်မႈမ်ား ေနာက္တစ္ခါ ဘာသာရပ္အလိုက္ ရည္မွန္းခ်က္၊ သခၤန္းစာ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ သခၤန္းစာျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ေနာက္စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ရာမွာ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရသလို ေဝဖန္သုံးသပ္မႈနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရတဲ့ အကဲျဖတ္မႈမွာ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေပး ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားကသာ အဓိကထားေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ားျပည္သူ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လိုအပ္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တာကို သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ Capacity လို႔ေခၚတဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ သူ႔မွာရွိတဲ့အေနအထား၊ ဆရာဆရာမ အရည္အေသြးတို႔၊ ေက်ာင္းသား/ ဆရာ အခ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္မွာ ႐ူပ၊ ဓာတု၊ ဇီဝဘာသာရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္နဲ႔အညီ အဂၤလိပ္စာျဖင့္သင္ၾကား ရာ မွာ  ကေလးေတြဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေနၾကရပါ တယ္။ ဘာသာရပ္ရဲ႕အေျခခံ သေဘာတရား ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္႐ုံသာမက ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးကိုပါ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘာသာရပ္အေျခခံကြၽမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ဖို႔ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသင့္တယ္လို႔ ယူဆတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းတာဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလး မ်ားဟာ စမ္းသပ္ခံဘဝမေရာက္ရွိေစရန္နဲ႔ အနာဂတ္သားေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္လို႔ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသာ စဥ္းစားေရးဆြဲၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ လူဦးေရ ၂၆ သန္း သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လူတိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

          အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေျခခံပညာဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ (၁)မိဘျပည္သူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အမွန္ တကယ္ရွိေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ (၂) အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း႐ုံသာရွိၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕သတ္မွတ္မႈ မူေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အဓိကေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၄) ျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒဟာ ျပည္သူ မ်ား လိုက္နာႏိုင္ရမွာျဖစ္သလို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ အေနအထားအရ ေဆာင္႐ြက္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးအားျဖင့္ လူထုကိုခ်ျပမယ္ဆိုရင္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိလာပါက မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား ေတြ႕ႀကဳံ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို အလြန္ဆုံးမွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနအထားေတြမွာ ထားရွိရန္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္(ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရာအတြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီစြာအခ်ိဳးက်ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားပုံက ႐ိုင္းသြားရင္ခြင့္လႊတ္ပါ။ ျပင္လြန္းရင္ေတာ့ ဖင္ခြၽန္းတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုေတြ႕ရ သေလာက္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အသီးသီးေတြက လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီအမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က မိတ္ကပ္ေလးက နည္းနည္းၾကမ္းေနလို႔ ေခ်ာေအာင္ျပင္လိုက္ရင္ ႏွင္းဆီပြင့္အနီေလး ထိုးတာက အျဖဴေလးမ်ားေျပာင္းလိုက္ရင္ ေကာင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အကုန္လုံးေလ်ာက္ျပင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတာ္ခက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဓိက လုပ္ရမယ့္သူေတြသည္ ဘယ္သူေတြလဲ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအပါအဝင္ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ မိဘျပည္သူေတြ၊ ျပင္ပပညာရွင္ေတြ ဒါလည္းလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ရပါတယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြး ဒါဟာအေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိကက သူတို႔က ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကေတာ့ အဓိက Key Person ေတြ၊ ေနာက္စာတတ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝဖို႔လိုပါတယ္။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းဥပဓိ႐ုပ္ ျပန္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အဓိကက်တဲ့ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြကလည္း ဒီေန႔ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို သိျမင္ၿပီးေတာ့ အထက္အႀကီးအကဲရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ မိမိရဲ႕ဆရာဆရာမေတြကို ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေနရာကေန ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

          ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီဆရာဆရာမမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈဟာ ေက်ာင္းရဲ႕တိုးတက္မႈကို ထင္ဟပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ ဆရာဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ရန္အတြက္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာလည္း ဆရာအတတ္သင္ ပညာဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆရာအတတ္သင္ပညာကို အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဂၤလိပ္လက္ထက္ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခါနီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆရာအတတ္သင္ သိပၸံေကာလိပ္ဆိုတာလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘာကိုေျပာခ်င္လဲဆိုရင္ ဆရာ အတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းေတြသည္ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့  ဖြင့္ပါ။ ဖြင့္သင့္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုေတြ႕လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က ဆရာဆရာမေတြထဲမွာ မတက္ဘူးတဲ့ဆရာဆရာမေတြသည္ မူလတန္းမွာ ဆိုရင္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ အလယ္တန္းမွာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ အထက္တန္းမွာ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္က ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလးလုပ္လည္း လုပ္ေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပိုၿပီးေတာ့ ဒီထက္ပိုမ်ား ဆရာအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းေတြ ပိုဖြင့္ရင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟိုတုန္းက နယ္စပ္ ေဒသေရွ႕တန္းမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္တုန္းက  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံဆင္းေတြဆင္းလာၿပီ။ ဆရာ ဆရာမ ေတြသည္ သူ႔ဟာသူ မူလတန္းျပကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျပည့္စုံပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိ ပါတယ္။ သူ႔အရပ္ေဒသႏွင့္သူလႊတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေတာ့ အဲဒီဆရာဆရာမေတြသည္ ခံယူခ်က္ Knowledge, Skill, Attitude အေရးႀကီးတာကေတာ့  Attitude ေပါ့့။ ခံယူခ်က္။ အဲလို တစ္ခါတည္း သူ႔ရဲ႕ျဖစ္ေနတဲ့ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲဖို႔ အဲဒီေနရာကေန ေပးလိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ ဆရာဆရာမေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြကိုေျပာတဲ့ ေနရာမွာ လူမႈျပႆနာရပ္ကို ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဦးေႏွာက္သုံးၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔ ဒီေနရာမွာ ဒါ Training School မွာလိုတာေပါ့။ Educational Science အမွား/အမွန္ကို ဆုံးျဖတ္တတ္ဖို႔။ မိမိသင္ခဲ့တဲ့ပညာနဲ႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ေဝဖန္ ပိုင္းျခားစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္ဖို႔ ဒါေတြဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ဘဝကို Apply လုပ္တတ္ဖို႔လိုတာေပါ့။ အဲဒီပညာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က Teacher Training School ေတြက ေပးလိုက္ရင္ ဒီေန႔လည္း လုပ္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါေလးေတြကို နည္းနည္းေလးထပ္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင္ၾကားမႈတစ္ခုကို လုပ္ၿပီဆိုရင္ Knowledge ၿပီးရင္ Skill ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈၿပီးရင္ Attitude အဲဒီသင္တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကလည္း စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းဖို႔လိုသလို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာလဲဆို လို႔ရွိရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ ေတြ႕ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ဟိုတုန္းကဝင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ မိဘဆရာအသင္းဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ျပည္သူပါပဲ။ မိဘဆရာအသင္းဆိုတာ အဲဒီမွာ မိဘဆရာအသင္းမွာ မိဘသည္ ဒုတိယဥကၠ႒လုပ္တယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ဥကၠ႒လုပ္တယ္။ အဲလိုဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာခ်င္တာက ဒီေနရာမွာ မိဘကို ဥကၠ႒အေနနဲ႔ နည္းနည္းမ်ား ေျပာင္းလိုက္ရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တစ္ခါ ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းေကာင္စီ ဆိုတာရွိတယ္။ ေက်ာင္းေကာင္စီကလည္း ေက်ာင္းသားေတြပါ တာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေက်ာင္းသည္ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေက်ာင္းေကာင္စီဆိုတာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳးေရာ လုပ္ေနသလား။ ဒါေလးကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔လို ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးမူဝါဒေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပညာေရးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းစသည္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္႐ိုက္ထိေရာက္ေစေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးသိန္းထြန္း(ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း             ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါ ေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီဥပေဒကိုၾကည့္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဆိုတာကေတာ့ ျမင့္မားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပုပု႐ြ႐ြ မွန္သမွ်ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးနဲ႔ေတြ႕ဆုံပါမွ အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵအားလုံးရဲ႕အခက္အခဲနဲ႔ အသံေတြကို သိရပါမယ္။ ပညာေရးဆိုတာကလည္း Education for all, all inclusive education ဆိုတဲ့ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဟာ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပညာေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူတိုင္းပါဝင္ဖို႔လိုေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးလို ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကပဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၄၂၆ ဦးရွိတဲ့အထဲမွာ ဒီေန႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားစြာနဲ႔ေဆြးေႏြးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးရွိပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီ ၁၈ ဦးကေတာ့ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စိတ္ပါဝင္စားလို႔လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး ဥပေဒျပဳခြင့္ အမတ္ေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔တြက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၈ ဦးဟာ ဒါအင္မတန္မွနည္းပါတယ္။ ဒါကဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူတိုင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားဖို႔လိုေၾကာင္းကိုလည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔  တင္ျပလိုပါတယ္။

          ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ကေနၿပီးေတာ့ ၁၀ ရက္တိတိဖြင့္လွစ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ေတြ၊ အတြင္းေရးမႉးေတြ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမွာရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္မႈပညာပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ ေရးပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။  ဥပေဒ ေကာင္းတစ္ခုေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ အနည္းဆုံးအခ်ိန္ကာလ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘယ္ေလာက္ ေလာက္သုံးတတ္ပါသလဲ၊ အၾကာဆုံးဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိပါသလဲဆိုတဲ့အခါမွွာ အဲဒီမွာ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြက UK ကေနၿပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒ တစ္ခုကိုျပဳတဲ့အခါမွာ အနည္းဆုံးအႀကိမ္ ၁၀၀ ေလာက္ေတြ႕ဆုံရပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံ အရပဲ။ ဒါေတာင္မွ ျပည္သူလူထုထဲသြားလာပါတယ္။ နယ္ေျမကြင္းဆင္းတာေတြပါပါတယ္။ အၾကာဆုံး ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ဥပေဒတစ္ခုကိုျပဳတဲ့အခါမွာ ဒီအမ်ိိုးသားပညာေရးဥပေဒဟာ နဂို လႊတ္ေတာ္ ကာလထဲက ၿပီးေသာ္လည္းပဲ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္မျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုတက္လာတဲ့လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရ သက္တမ္းကာလမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ဥပေဒ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အေျခခံအက်ဆုံးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားဟာ အေျခခံ အက်ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ဆိုတာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို တိုင္းကို သတင္းပို႔ေပးတယ္။ ဆက္သြယ္ေပးတယ္။ တိုင္းဆိုတဲ့ဟာလည္း ေအာက္ေျခကို ျပန္ေမးၿပီးေတာ့မွ အေပၚကိုတင္ေပးတယ္။ တကယ္တမ္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အေျခခံအက်ဆုံးပညာေရးဟာ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အစိုးရေက်ာင္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိတယ္။ အလားတူပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိပါတယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း ဆုိတဲ့ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား ၁၁ ေက်ာင္းရွိပါတယ္။ အျခားက်ဴရွင္ေတြ၊ ဝိုင္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြဟာ အင္မတန္ အေျခခံက်တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာပါသင့္ တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယေန႔ ၂၁ ရာစု ပညာေရးဟာ ယဥ္ေက်းမႈအဖုံဖုံကို ေလးစားတန္ဖိုးထား ျမင့္မားႏိုင္တဲ့ ပညာေရးျဖစ္မွာမို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံေတြ သင္ခန္းစာ မွာသင္ၾကားေပးအပ္တဲ့ ဘာသာစကားစသည္တို႔ကို သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကိုလည္း အဓိကထား ရယူၿပီးေတာ့ ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

          ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေအာင္ျမင္တဲ့ပညာေရးဥပေဒဆုိတာဟာ စာသင္ခန္းမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသူေတြဟာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပဲျဖစ္ ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ပညာေရးႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အေတြ႕အႀကဳံ၊ ဆႏၵေတြ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြပါဝင္မွသာ ေတြ႕ဆုံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ လူထု လူတန္းစား အလႊာစုံပါဝင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆုိကို ေလးေလး နက္နက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဦးေသာင္းေအး(ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ႂကြေရာက္လာသူအားလုံး ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ  ကြၽန္ေတာ္ဦးေသာင္းေအးက ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးပါမယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းတစ္ခု၊ idea ေကာင္းတစ္ခု ရခ်င္ရင္ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ idea ေတြအမ်ားႀကီးရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ အဆိုတစ္ခုရွိပါတယ္။ အႀကံဉာဏ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွ ေကာင္းမြန္တဲ့အႀကံဉာဏ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ကိုယ္တတ္တာ၊ ကိုယ္သိတာ၊ ကိုယ္ထင္တာ၊ ကိုယ္ျမင္တာကိုပဲ မွန္တယ္လို႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ေလာကမွာ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရားသုံးပါးက လူေတြကို အထင္မွား၊ အျမင္မွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္တရားသုံးပါးလြတ္ကင္းေနမွ မွန္ကန္တဲ့အေျဖကို ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖကမွန္ကန္ပါတယ္ဆိုဦးေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမယ္။ ဒါဟာ အဆိုရွင္ရဲ႕ပညာေရး ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းဖို႔အတြက္ အေျခခံစဥ္းစားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြမွာ တခ်ိဳ႕က အရာရာကို ႏႈိင္းဆခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ မွ်တစြာႏွလုံးသြင္းေနတတ္ၾကသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း ငါမွငါပဲ၊ သူမွ သူပဲလို႔ အစြဲအလမ္းေတြ မ်ားေနၾကတာရွိပါတယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပ‌ေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာဟာ အခုနက တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိအစြဲေတြ၊ လူတစ္ဦး၊ လူတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းတုန္းကလည္းပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဝဖန္မႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ဆူပူဆႏၵျပတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးပါ ၿပီ။ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျခခံပညာဥပေဒကို ဒီဆႏၵျပဆူပူ ေတာင္းဆိုမႈေတြမျဖစ္ရေလေအာင္ ရပ္တည္ၾကတဲ့၊ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ လူထုသေဘာထား အျမင္၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီ‌းေတာ့ ပါဝင္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။

          ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ပေဒသရာဇ္စနစ္နဲ႔ ကာလရွည္ ၾကာစြာေနခဲ့ရသလို တိုင္းတစ္ပါးနယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕လက္ေအာက္မွာလည္း ကြၽန္သေဘာက္ဘဝနဲ႔ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါ။ ကိုလိုနီေခတ္က ပညာေရးစနစ္ကို ၾကည့္ရင္ အိႏၵိယအစိုးရ ဥပေဒတာဝန္ခံ ေလာ့ဒ္မေကာ့လ္ေလးရဲ႕ ၁၈၃၅ ခုႏွစ္မွာထုတ္ျပန္တဲ့ ပညာေရးမွတ္တမ္းမွာ အခ်က္ သုံးခ်က္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ Power Point နဲ႔ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ ဒီအခ်က္ေတြ၊ ဒီမူေတြဟာ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးမာန္ ပေပ်ာက္ၿပီးေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕ကိုအထင္ႀကီးစိတ္နဲ႔ ကြၽန္စိတ္ရွည္မယ့္ မူမ်ား လို႔ အဲဒီေခတ္က သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးေလာကက စတင္ၿပီ‌းေတာ့ အမ်ိဳးသားေရး အသိေတြ ႏိုးၾကားလာၿပီး လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရရွိတဲ့အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ေရးဆြဲေနၾကတဲ့ ဥပေဒအရပ္ရပ္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားေရးသတိရွိရွိနဲ႔ ျပ႒ာန္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္တည္လာမႈ ကိုၾကည့္ရင္ တာဝန္ရွိတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သူ႔ေခတ္သူ႔အခါနဲ႔  လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြတဲ့ ပညာေရး မူေဘာင္ေတြ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာခဲ့တဲ့ သက္ေမြး ပညာျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္ ပညာေရးမူဝါဒအပိုဒ္ ၁၇ အပိုဒ္ခြဲ(က)မွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့၊ အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားမႈကို အေျခခံတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ပညာေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ အေထြေထြပညာရပ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ ဆရာအတတ္သင္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေတြ ဒါေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီပြဲေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြ၊ သင္ၾကားေရးပိုင္းေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအပိုင္းေတြ၊ သုေတသနပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျပင္ပက စိတ္ဝင္စားသူေတြပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

          အေျခခံပညာက လူတိုင္းတတ္သင့္တာျဖစ္လို႔ ၁၉၇၄-၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ မူလတန္းအဆင့္ မသင္မေနရဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုက်ိဳစီမံခ်က္ ေႏြရာသီလုပ္အားေပးလုပ္ငန္း ေက်ာင္းေကာင္စီ ႏွင္‌့ ပညာေရးလက္ေတြ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ပြဲေတာ္ေတြနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က ပညာေရးအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္တည္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလုံးျပန္ေျပာင္းသတိရမွာပါ။ အဲဒီကတည္း က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီအေျခအေနကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတာယူ၊ မေကာင္းတာေတြကို ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အေကာင္းျမင္ဝါဒ ရႈျမင္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ဘာေၾကာင့္ပညာေရးနိမ့္က်ေနရသလဲ၊ တိုင္းျပည္ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းက မထြက္ႏိုင္သလဲ အျပစ္ရွာ ေျပာေနရင္ေတာ့ သံသရာဆုံးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ မူေၾကာင့္လား၊ လူေၾကာင့္ လား၊ စနစ္ေၾကာင့္လား၊ ေခတ္ေၾကာင့္လား ဆန္းစစ္ၿပီ‌းေတာ့ ျပဳျပင္ၾကရမွာပါ။ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မပါဘဲ အျပစ္ေတြသာေျပာေနရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕ကို ခရီးဆက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္မွာအစိုးရဟာ မိသားစုမွာ မိဘလိုပါပဲ။ တာဝန္ေတြ၊ နယ္ပယ္ေတြ၊ အတိုင္းအတာေတြ၊ ပမာဏေတြသာ ကြာမယ္၊ သဘာဝကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ မိသားစုတိုင္းမွာ မိဘဟာ မိသားစုကို ဆင္းရဲ တြင္းမဆင္းေစခ်င္ပါဘူး။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ မိဘ အဆက္ဆက္ႀကိဳးစားတိုင္းသာ ရၾကမယ္ဆိုရင္ ေလာကမွာ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုဆိုတာ မရွိေလာက္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီမိသားစုမ်ားရဲ႕ဘဝကို ဉာဏ္ပညာျပည့္စုံစြာနဲ႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔လည္း ပါဝင္ ႏိုင္ေအာင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ဒီအဆိုကို တင္သြင္းတယ္လို႔လည္း ယူဆပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္မွာ ၈.၈ သန္းေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသာမကဘဲ ၁၇.၆ သန္းေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေန႔ပညာေရးေလာကဟာ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ပညာေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနတဲ့ေခတ္ပါ။ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမယ္၊ တိုင္ပင္ၾကမယ္၊ ျမန္ျမန္ထက္ထက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါမယ္။ ပညာရပ္အသီးသီးရဲ႕သက္တမ္းဟာ တိုေတာင္းေနပါၿပီ။ ပညာစက္ဝန္းကို ၾကည့္ရင္ Knowledge ကေန Anti-Knowledge, New Knowledge ကို သြားေနသလို Learning ကေန Enlearning, Relearning ေတြသြားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီသေဘာေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလို သူမ်ားေတြေျခလွမ္းတစ္လွမ္းလွမ္းရင္ က်ဳပ္တို႔က ေလး၊ ငါး၊ ဆယ္လွမ္းလွမ္းရမယ္ဆိုတာထက္ အေျပးတက္သြားရမယ့္ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရွ႕ကို သြားဖို႔ ေျပာထားၿပီး ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေနတဲ့မ်က္ႏွာေတြကို ေရွ႕ကို ျပန္လွည့္ေစခ်င္ ပါတယ္။ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုမွာပါတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း ဒီလ ေနာက္ျပန္လွည့္ကာ အျပစ္ရွာေနတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာကို ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာအသိရွိရွိနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားတဲ့ အေျခခံပညာဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါၿပီးရင္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးၾကၿပီး က်င့္သုံးရင္းနဲ႔မွ လစ္ဟာခ်က္ ကေတြကို ျပဳျပင္သြားတဲ့ စနစ္နဲ႔သြားရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ပါမယ္လို႔ တင္ျပရင္း ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံလ်က္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒      ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕သေဘာထားေျပာပါ။

ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း         ေလးစား ရပါ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း တင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ အေျခခံပညာေရး က႑တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၉၀၈၇၂၅၆ ဦးရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား မပါပါဘူးဆိုတာကို တင္ျပလိုပါတယ္။  ဆရာဆရာမဦးေရ ၃၆၃၂၉၈ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ား မပါပါဘူး။ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၄၆၀၀၆ ေက်ာင္းပါဝင္ေနၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔၍ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အားလုံးသိရွိလက္ခံသေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးမွ ပါဝင္သူမ်ားအားလုံးကို ခန္႔မွန္းတြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားနဲ႔ မိဘကိုသာ တြက္ခ်က္လို႔မရဘဲ အဘိုးအဘြား၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတို႔အပါအဝင္ဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလူဦးေရသည္ ပညာေရးႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ မ်ား ျဖစ္ေနမယ္ဆိုတာ အားလုံးလက္ခံထားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုမိုၿပီးေတာ့လည္း စဥ္းစား တြက္ခ်က္လို႔ရေအာင္ ဤက႑တြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သလို အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနမည္မွာ လက္ခံရမယ့္အမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လူထုလူတန္းစား ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ခက္ခဲၿပီးေတာ့မွ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၍ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားလာရင္၊ ဥပေဒေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာလာရင္ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ပိုမိုၾကာျမင့္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လူမႈစီးပြား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပညာေရးဟာ အဓိကအေရးပါ ေနတယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္သလို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါဝင္မႈျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ စတင္ႀကိဳးပမ္း ဦးတည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုအခါမွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကို လည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးလို႔ အႀကံဉာဏ္မ်ားပိုမိုရရွိၿပီး ပူးေပါင္းမႈေကာင္းစြာျဖင့္ အားေကာင္းစြာ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္အလိုက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စာသင္ခုံမ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ သန္႔စင္ခန္း၊ သိပၸံခန္း၊ စာၾကည့္ တိုက္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကိုဦးတည္ေသာ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ လုပ္ငန္းခြင္ မြမ္းမံသင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ေက်ာင္းအေျချပဳလုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ အတတ္ပညာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ Teacher Mentoring ေဆာင္႐ြက္ရန္အစီအစဥ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သင္႐ိုးသစ္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေစျခင္း၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳး မွ်တေစရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းညႇိႏႈိင္းရန္စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မူလတန္းေအာက္အဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ၅၄ မ်ိဳးကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ် ႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ လိုအပ္ေသာအသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစေရး စသည္တို႔နဲ႔ ပိုမိုထိေရာက္စြာ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီး ဌာန(Department of Alternative Education) ဌာနအသစ္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေရး၊ ေက်ာင္းမၾကာခဏပ်က္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြႏွင့္ သင္ယူမႈအားနည္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ယခုပညာသင္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီေတြမွာ ပိုမိုျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားေပးေရး အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြလ်ာထားျခင္း၊ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္႐ိုက္ႏွိပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြဟာ တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဲဒီခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြအရ လုံေလာက္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ပူးေပါင္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မား ေရး(Quality Education)တို႔မွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း အေျခခံ ပညာက႑သည္ ပမာဏႀကီးမားမႈႏွင့္ကြဲျပားျခားနားမႈ ႀကီးမားတဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ မျပည့္စုံမႈ မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ(Inclusive)၊ တန္းတူမွ်တေသာ (Equitable)၊ တစ္သက္တာပညာေရး အခြင့္ အလမ္းရွိေသာ(Life Long Learning Opportunity)ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရး (Quality Education)ျဖစ္ေပၚေရးတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Sustainable Development Goal ႏွင့္အညီ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံး လက္တြဲညီညီျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္ခံယုံၾကည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒတို႔ကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာ မိဘျပည္သူလူထုမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ႐ိုင္အဆင့္အထိ ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္ မႈေကာ္မတီ၊ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္သည္ လုံေလာက္စြာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ျပဳဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြမွာ စုစုေပါင္း ေနရာေဒသေပါင္း ၄၃ ေနရာမွာ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ေရာ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ယမန္ႏွစ္ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာရင္းပါအတိုင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္႐ြက္ တဲ့အခါမွာ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ျပည္သူလူထု ၿပီးလို႔ရွိရင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမေတြလည္းပါပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ တာဝန္ရွိတဲ့ပညာရွင္ေတြလည္းပဲ ပါပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ စုစုေပါင္း ၄၃ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၄၃ ေနရာကို ယမန္ႏွစ္က ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမွာျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္၊ အလႊာေပါင္း ၁၂၈၁၂ ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ အေျခခံပညာ ေရးဥပေဒမူၾကမ္း ဒါ ကြၽန္ေတာ္ ဥပမာအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဟာကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတက္ေရာက္သူေတြႏွင့္ အႀကံျပဳသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ေဖာင္ေတာ္ဦး ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ နာယကကိုယ္တိုင္လည္းပဲ တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အခမ္းအနားအစီအစဥ္အၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ေနရာ။ ဒီမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုေတြမဟုတ္ဘူး။ ယခုပညာသင္ႏွစ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑အတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ Alternative Education ေက်ာင္းျပင္ပပညာ ေရးႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးအတြက္လည္းပဲ Stakeholders အားလုံးကို ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Simpalable for National Races Languages Planning ကို သုံးရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးရင္ Tibat  ျဖစ္ပါ တယ္။ အေျခခံပညာက႑ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာအတတ္ပညာက႑ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခခံပညာက႑မွာ Life Skill ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားခဲ့ တာေတြကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပညာေရးပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား (Stakeholders) အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ရရွိခဲ့တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ လည္းေဖာ္ျပခဲ့သလို ျပင္ဆင္ျပဳစုထားတာေတြကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆက္လက္တင္ျပၿပီး ထပ္မံေဖာ္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္အျပင္ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website ေတြမွာလည္း လႊင့္တင္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူလူထုရဲ႕အႀကံဉာဏ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးသြား တဲ့အတိုင္း နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ဖိတ္ေခၚရယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာလည္းပဲ ဆရာဆရာမ သင္တန္းတက္တဲ့သူေတြကိုလည္း အသိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးေနမယ့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ ဥပေဒျပဳစုအတည္ျပဳႏိုင္ေရးဟာ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္ေလး ေပးဖို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အေျခခံပညာက႑တြင္ မိဘဆရာအသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိဘဆရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္သင္‌့သည့္အခ်က္မ်ား၊ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၾက၍ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အေလးထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အစီအမံမ်ားကို အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုအဆိုကို အတည္မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒      အဆိုရွင္ရဲ႕သေဘာထားေျပာပါ။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း(မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးပါေသာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအပါအဝင္ အားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပညာေရးျမင့္မားေရးအတြက္ အျမင္စုံစုံလင္လင္ျဖင့္ အႀကံျပဳဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အထူးတင္ျပလိုခ်င္တာ ကေတာ့ တိုက္တြန္းတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အကူအညီေတာင္းတာပါ။ အကူအညီေတာင္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံ မွသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္မွသာလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္းပဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာမို႔လို႔ အကူအညီ ေတာင္းတဲ့ သေဘာပါ။ ဆိုလိုတာက ပညာေရးဥပေဒကို ျပဳေနတာက ႏိုင္ငံရဲ႕ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျပင္ အဲဒီဥစၥာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လည္း ပါဝင္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္အဆိုတင္သြင္းရတဲ့ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းလိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရွင္းလင္းတင္ျပသြားတဲ့အထဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြပါသလို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီမွာၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ လူဦးေရအေရအတြက္က ကြၽန္ေတာ္အဆိုတင္သြင္းထားတဲ့ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရးပြဲမ်ား ဟုတ္/မဟုတ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အနည္းငယ္သံသယရွိပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ခုနက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတာ ပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္တယ္။ အခ်ိန္လိုအပ္တယ္။ ေငြေၾကး ကုန္က်တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ျမန္မာ့ပညာေရးေရရွည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဓိကက်တဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားက အားကိုးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအားကိုးလိုက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ကိုသာ ရယူလိုပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒      လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကလည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ အဆိုအား အတည္မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္ ကလည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူသြားမယ္လို႔ ရွင္းလင္းသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတည္ျပဳရန္/အတည္မျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ရယူပါမယ္။ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားရယူရန္အတြက္ စက္ခလုတ္အသုံးျပဳတဲ့ ဆႏၵမဲေပးတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို မူတည္၍ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ပါမယ္။ ေထာက္ခံမဲမ်ားလွ်င္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕အဆိုက အတည္ျဖစ္ပါမယ္။ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ားလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕အတည္မျပဳရန္ အခ်က္က အတည္ျဖစ္ပါမယ္။ ဆႏၵမဲေပးဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကပါၿပီ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒      ယခု ဆႏၵမဲေပးလို႔ၿပီးပါၿပီ။ ရရွိတဲ့ဆႏၵမဲစာရင္းကို ေၾကညာပါမယ္။ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ေပါင္း ၁၅၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပါင္း ၂၃၀ မဲ၊ ၾကားေနဆႏၵမဲေပါင္း ၈ မဲျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကန္႔ကြက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကမ်ားတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို အတည္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

တင္သြင္းသူ 
ေဒါက္တာေမာင္သင္း(မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္)
ေန႔စြဲ 
Tuesday, March 14, 2017