Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (၃၇) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္(ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္) က အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္း

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္(ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္)မွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း                    ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္‌ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အဲဒီအဆိုကေတာ့ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ ျခင္းျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ျဖစ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တစ္ခ်ိန္က အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ထိပ္တန္းနိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြ ေခါင္းေမာ္ၾကည့္ရ အထင္ႀကီးေလးစားခံခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စနစ္လြဲေတြေအာက္မွာ အဆင္းရဲႀကီးဆင္းရဲ၊ အမြဲႀကီးမြဲလို႔ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ နည္းပညာအဘက္ဘက္မွ နိမ့္ပါးကာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားၾကားမွာ မ်က္ႏွာအငယ္ႀကီး ငယ္ေနရပါတယ္။ မိမိနိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလို႔၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးလို႔ သူတစ္ပါးနိုင္ငံမွာ မ်က္ႏွာအငယ္ခံ၊ အဖိခံ၊ အႏွိမ္ခံဘဝနဲ႕ သူတစ္ပါးမလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ခလစာနည္းနည္းနဲ႕ လုပ္ေနၾကရတာပါ။ ျမန္မာအမ်ားစုလုပ္ေနရတဲ့အလုပ္ေတြဟာ Dirty၊ Dangerous၊ Difficult အလုပ္ မ်ိဳးေတြပါ။ အဲဒီလိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ မိသားစုအတြက္မျဖစ္လို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရေပမယ့္ သူတစ္ပါးနိုင္ငံမွာ လုံးဝမေပ်ာ္ပါးၾကဘဲ ျဖစ္နိုင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြပါ။ အဲဒီလိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြဟာ တရားဝင္ Work Permit နဲ႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြရွိသလို တစ္ဖက္နိုင္ငံမွာ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္းရမယ္၊ လစာေကာင္းေကာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ မက္လုံးနဲ႕ ပြဲစားခေတြကို အတိုးႀကီးႀကီး ေခ်းငွားေပးၿပီးေတာ့ အဲဒီနိုင္ငံေရာက္မွ အလိမ္ခံလိုက္ရ၊ ေရာင္းစားခံလိုက္ရတဲ့ တရားမဝင္အလုပ္ သမားေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ အဲဒီလို သူ႕နိုင္ငံမွာ မ်က္စိသူငယ္၊ နားသူငယ္နဲ႕ သူ႕ဘာသာစကားလည္း နားမလည္၊ ဘယ္ကိုမွပဲ မဆက္သြယ္မသြားလာ တတ္၊ သြားလာရင္လည္း အဖမ္းအဆီးခံရၿပီးေတာ့ အေႂကြးယူေပးခဲ့တဲ့ ပြဲစားခအတြက္ ဘဝပ်က္မယ္။ ဖိစီးႏွိပ္စက္ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ခံရလို႔မွ ဘယ္ကိုသြားရမယ္၊ ဘယ္သူ႕ကိုတိုင္ရမယ္၊ ဘာလုပ္ရမယ္မသိ၊ သူ႕လက္ခုတ္ထဲမွာ သြန္လိုသြန္၊ ေမွာက္လိုေမွာက္ အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ မ်ားစြာပါ။ အလုပ္ရွင္ေတြက လစာကို ႏွစ္ကုန္မွစုေပးမယ္ဆိုၿပီး မေသ႐ုံ၊ စားျဖစ္ ႐ုံ ေငြထုတ္ေပး၊ ႏွစ္ျပည့္လို႔ လစာေတာင္းေတာ့၊ လိုက္သတ္လို႔ ေသေျပးရွင္ေျပး ထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက နမူနာတစ္ခုအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့လကပဲ စင္ကာပူနိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္သားအမိရဲ႕ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရလို႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ ဇိုမီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလး မေဗာင္လိုက္ဒြန္ရဲ႕ အျဖစ္ဟာ ရင္နင့္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ သူမဟာ တီးတိန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒိန္ပီးေက်း႐ြာ သူ ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ညေနကလည္း ထိုင္းနိုင္ငံ (ေတာင္ပိုင္း) တကြာၿမိဳ႕နယ္ ေရာ္ဘာၿခံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဒုံေညာင္းေက်း႐ြာ သား ကိုနိုင္လင္းစိုး (၃၅)ႏွစ္ကို ေသနတ္နဲ႕ပစ္သတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ တရားခံကိုသိေပမယ့္ ဘယ္သူမွ သက္ေသ မလိုက္ရဲလို႔ တရားခံမေဖာ္ထုတ္နိုင္ေသးပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ထိုင္းနိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕မွာ လူသတ္မႈနဲ႕ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေလးဦးရဲ႕ အျဖစ္ေတြ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ခိုေတာင္ကြၽန္းမွာ လူသတ္မႈနဲ႕ စြဲခ်က္တင္စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ကိုဝင္းေဇာ္ထြန္းနဲ႕ ကိုေဇာ္လင္းတို႔ရဲ႕ အျဖစ္ မ်ိဳးေတြ၊ လစာေကာင္းေကာင္းရမယ္လို႔ လိမ္ေခၚၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရလို႔ ဘဝပ်က္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာမေလးေတြ၊ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႕ အလုပ္ရွင္ေစာ္ကားခံရလို႔ လူမသိ၊ သူမသိ ဘဝပ်က္ေနရတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသမီးေတြ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ဇိမ္ခန္းေတြမွာ အလုံပိတ္ေလွာင္ခံထားရ ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးဖို႔ႀကိဳးစားရင္ ရက္ရက္စက္စက္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရတဲ့ ျမန္မာမေလး ေတြ၊ တံငါေလွေတြမွာ ဘုမသိ ဘမသိေရာင္းစားခံရလို႔ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမရဘဲ ကြၽန္အျဖစ္ ရက္စက္ စြာ ခိုင္းေစခံရၿပီး အလ်ဥ္းမသင့္ရင္ ပစ္သတ္ခံရတဲ့ျမန္မာေတြ အဲဒီလို မ်ားလွစြာေသာျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အလြန္ေၾကကြဲစရာေကာင္းလွပါတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာ နိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ သူတို႔နိုင္ငံသားေတြကို သူတို႔ရဲ႕အစိုးရေတြက ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူညီေစာင္‌့ေရွာက္ေပးမႈေတြ ရွိၾကပါ တယ္။ စင္ကာပူမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ထိုင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကို စင္ကာပူအလုပ္ ရွင္က ေလ်ာ့ခ်ေတာ့ ထိုင္းသံ႐ုံးက ခ်က္ခ်င္းပဲ စင္ကာပူအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကိုအေၾကာင္းၾကား ၿပီး စင္ကာပူအလုပ္ရွင္ကို စစ္ေဆးအေရးယူ လုပ္ခအျပည့္ထုတ္ေပးေစခဲ့တဲ့ နမူနာတစ္ရပ္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အစၥေရးအစိုးရဟာ ရန္သူလက္မွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ အစၥေရးစစ္သားတစ္ဦး ျပန္လႊတ္ဖို႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႕ သူ႕နိုင္ငံသားကို လဲလွယ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးထား ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ နမူနာရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကပါ။ အေမရိကန္နိုင္ငံသား မစၥတာဂြၽန္ရတ္ေတာ ယခု နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိမ္ဝန္းထဲကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာတုန္းက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ အတြက္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြၽန္ဝွစ္နဲ႕ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ေလယာဥ္စင္းလုံးနဲ႕ လာေရာက္ အစိုးရနဲ႕ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ အျပစ္က်ဴးလြန္ထားတဲ့ သူ႕ႏုိင္ငံသားကို ျပန္လည္ေခၚထုတ္သြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႕နိုင္ငံသားေတြကို အေလးထား၊ တန္ဖိုးထားခဲ့တဲ့ သာဓကေတြပါ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႕ ျမန္မာအလုပ္ သမားေတြ ဒုကၡပင္လယ္ေၾကာမွာ ေမ်ာေနၾကရတာဟာ အရင္းစစ္ေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးက လက္သည္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးက ဒီအေျခအေနကို တြန္းပို႔ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြ ဟာ ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္းကို ကမာၻဦးလူေတြ ေန၊ လကို ေမွ်ာ္သလို ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကတာပါ။ မိဆိုးဖဆိုးရဲ႕ လက္မွာ သားသမီးေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကရသလို ကူကယ္ရမယ့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတည္းဟူေသာ မိေကာင္းဖေကာင္းကို လိုခ်င္လြန္းလို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႀကီးကို လမ္းမေပၚ ညအိပ္ေစာင့္မဲေပးၿပီး တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႕ ျပည္သူေတြ အားကိုးတႀကီး မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ ပခုံးထက္မွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးရင္းနစ္ေတြ သူတစ္ပါးရဲ႕လက္မွာ မတရားျပဳက်င့္ခံေနရတာကို ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္တာဝန္ဟာ က်ေရာက္လို႔ လာခဲ့ပါၿပီခင္ဗ်ား။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၅၈ မွာ နိုင္ငံေတာ္သည္ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို တားျမစ္သည္လို႔ ပါရွိသလို၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ မွာ နိုင္ငံျခားတိုင္း တစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္လို႔ ပါရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ခံရကာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးေနတဲ့အတြက္ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈနဲ႕ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အား အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံး ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုး ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာ တင္သြင္းအပ္ပါတယ္။ အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဦးထြန္းထြန္း(ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္)မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ ေအာင္လြင္ တင္သြင္းတဲ့ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈနဲ႕ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾက ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအားနိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံး ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြ နိုင္ငံရပ္ျခားသြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ မိမိနိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္စရာလယ္ယာေျမေတြမရွိေတာ့ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးျခင္း၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ခ လစာပိုေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ား တဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ စတဲ့နိုင္ငံေတြကို အမ်ားဆုံးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ရတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ Dirty၊ Dangerous၊ Difficult လို႔ ေခၚတဲ့ ညစ္ပတ္ေပေရတဲ့အလုပ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္၊ ခက္ခဲဆင္းရဲတဲ့အလုပ္ေတြပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ၾကရေပမယ့္ ကြၽန္‌ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြဟာ ထိုက္သင့္တဲ့ လစာမရျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားျခင္း၊ လူမႈေရးအရ ခ်ိဳးႏွိမ္ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊ ဘဝလုံၿခဳံမႈမရွိျခင္းတို႔ ေတြ႕ႀကဳံခံစား ေနရပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နမူနာတစ္ခုအေနနဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ညက ထိုင္းနိုင္ငံ(ေတာင္ပိုင္း) ဆူရပ္ဌာေနခရိုင္ရွိ သစ္စက္တစ္ခုတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္းလုံ႐ြာသား ေမာင္မိုးအား ေဈးဝယ္သြားရန္ သူ၏အလုပ္သမားကတ္ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ ေသနတ္ ျဖင့္ ေခါင္းကိုခ်ိန္၍ ေသနပ္ဒင္ျဖင့္ ေခါင္းကိုထုရိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးလြန္၍ သတိလစ္ေမ့ေမွ်ာခဲ့ပါ တယ္။ ေဆး႐ုံသြားခြင့္မေပးဘဲ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ သစ္စက္႐ုံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန့္ရွိေသာ္လည္း ထိုင္းလူမိုက္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ထားၿပီး မည္သူမွ် အျပင္ထြက္ခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိထံ တိုင္ၾကားရာ ရဲစခန္းတြင္သာ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားရန္ ေျဖၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ထိုင္းအလုပ္ရွင္က ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေပၚ ဥပေဒ ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍က်ဴးလြန္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕နိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေပးမႈ လိုအပ္ေနတာ အထင္အရွားေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူမသိ သူမသိနဲ႕ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံ၊ ေစာ္ကားခံဘဝပ်က္ အသက္ေပးလိုက္ရတဲ့ျမန္မာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထိုင္းကျပန္တဲ့ ျမန္မာေတြဟာ စာ႐ြက္စာတမ္း မျပည့္စုံရင္ ကိုးသုံးလုံး (၉၉၉) ဂိတ္လို႔ေခၚတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုပို႔ၿပီး ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခန့္ေပးမွ ျပန္ထြက္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ အလုပ္အဆင္မေျပလို႔ ေငြမေပးနိုင္တဲ့ ျမန္မာေတြကို ဂိတ္တာဝန္ရွိသူေတြက စိုက္ခင္းေတြမွာ ခိုင္းေစတာရွိသလို ထိုင္းငါးဖမ္းေလွေတြကိုလည္း ျပန္လည္ေရာင္းစားပါတယ္။ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေတြေပၚမွာ ထမင္းစားကြၽန္ခဲ့ၾကရၿပီး အဆင္မသင့္ရင္ အသက္ပါအသတ္ခံၾကရ ပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ေနတာဟာ ကူကယ္ရာမဲ့ဘဝေတြအျဖစ္ ရင္နင့္စရာေတြ႕ရပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕ ထိုင္းနိုင္ငံကို တရားဝင္အလည္အပတ္ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ ရဲ႕အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအေရးႏွင့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားေျပာဆိုဖို႔ပါ။ မဟာခ်ိဳင္ေဒသကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္စဥ္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မိုးသည္းသည္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကပါ တယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ျမန္မာေတြ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို အားကိုးတႀကီးနဲ႕ တိုင္တည္ဖို႔ ေစာင္‌့ေမွ်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ခြင့္မရလို႔ မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႕ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦး က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္လုံး ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး ေနမႈ၊ ထိုင္မႈအဆင္ေျပဖို႔ရယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဒီမွာ ဘယ္ေလာက္ေနရမလဲ၊ ျမန္မာျပည္ကို ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ရမလဲ အေမ့ကို ေမးခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာတဲ့စကားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အင္မတန္မွ ရင္နင့္စရာေကာင္းပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ တရားဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ မရွိဘဲ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံေနၾကရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ခန့္က ထိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး မတရားက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီမွာ တရားခံ ရွာမရတဲ့အဆုံး ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးကို တရားခံလုပ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လိဳက္ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္ၾကာမွ ဒတ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းတရားခံစစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြကို အျခားနိုင္ငံအလုပ္ရွင္ေတြက ဥပေဒမဲ့ရက္ရက္စက္စက္ အနိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာကို အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈတာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ မိမိနိုင္ငံသားေတြအေပၚမွာ အလုပ္ရွင္ေတြက ဥပေဒမဲ့ အနိုင္ က်င့္ေစာ္ကား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေတြခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထိေရာက္ စြာေျဖရွင္းေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ ေအာင္လြင္ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံသြားပါတယ္။ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၆၈ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၃)အရ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆႏၵရယူပါမယ္။ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလား ခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့အတြက္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကား ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသာအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးေသာင္းေဌးလင္း(ပုသိမ္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ  ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေဌးလင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ၂၁-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ တြင္ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င္‌့ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုး ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးအစရွိတဲ့ က႑မ်ိဳးစုံကို အဘက္ဘက္ကတိုးတက္လာဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္သလို အစိုးရသစ္အေနနဲ႕လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို တတ္နိုင္သမွ်ျဖည့္ဆည္းရင္း ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ၎တို႔ထဲမွ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးရမယ့္တာဝန္လည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္နိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအသီးသီးရွိ သံ႐ုံးေတြမွာ အပင္ပန္းခံ၊ အိပ္ေရးပ်က္ခံ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚေခါင္းခ်အိပ္ၿပီး အစိုးရသစ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္နိုင္ခဲ့ တဲ့အထိ ဆႏၵမဲေပးၿပီး တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကတာေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ အားလုံးေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြဟာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါး ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊ သြားလာရ ခက္ခဲၿပီး ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အက်ိဳးအျမတ္နည္းၿပီး ေဈးကြက္မရွိျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး မူရင္းနိုင္ငံသား မ်ား မလုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကသည့္ Difficult, Dirty, Danger ဆိုတဲ့ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းညစ္ေပၿပီး အႏၲရာယ္ ရွိတဲ့အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၎အႏၲရာယ္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံက ဘြဲ႕ရေက်ာင္းၿပီး လူငယ္လူ႐ြယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနတာကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအရ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ႏွစ္သန္းမွ ေလးသန္းၾကား၊ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ။ ဒါ့အျပင္ တျခားနိုင္ငံေတြမွာလည္း စာရင္းအတည္ျပဳမရနိုင္တဲ့ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူဦးေရဟာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ထြက္ခြာသူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ထြက္ခြာသူမ်ားစာရင္းဟာ ျမန္မာ နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးထိရွိနိုင္တယ္လို႔ ခန့္မွန္းထားၾကပါတယ္။ အခုလို ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား သို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အမ်ားစုမွာ အခက္အခဲေတြနဲ႕ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ လုပ္ငန္း ခြင္မွာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအတြက္ နစ္နာေၾကးမရရွိျခင္း၊ လုပ္ခလစာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊              အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝမရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝမရရွိျခင္း စတဲ့အခက္အခဲေတြ ေန႕စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တရားဝင္အေထာက္အထားနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြပင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံရဲတို႔ကပူးေပါင္းၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္တာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ ေငြေတာင္းယူျခင္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွာလည္း အုပ္စုဖြဲ႕လုယက္ခံရတာေတြ၊ ေနာက္ဆုံး အငွားယာဥ္ေမာင္း သမားေတြကပါ လုယက္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြဟာ ျပည္ပနိုင္ငံမွာ ဘဝ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ေနရပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသူေတြအတြက္ ယေန႕အထိ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ား။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ လုပ္သားမ်ားေစလႊတ္ေနေသာကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား တရားဝင္လိုင္စင္ရွိ/မရွိ၊ လုပ္သားမ်ားအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းရွိ/မရွိ၊ တာဝန္ခံေစလႊတ္လိုက္သည့္ ကုမၸဏီေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ မိမိတို႔အလုပ္သမားမ်ား လုပ္အားခအျပည့္အဝ ရရွိမႈရွိ/မရွိ၊ အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္းေစခိုင္းျခင္းရွိ/မရွိ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးထားျခင္းရွိ/မရွိတို႔ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား အခက္အခဲဒုကၡႀကဳံေတြ႕လာလွ်င္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးကူညီေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းရင္း ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ ေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံမ်ားမွအလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င္‌့ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံး ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးလိုက္ရပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေဒၚၾကည္မို႔မို႔လြင္(စဥ့္ကိုင္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း     ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး ကံေကာင္းျခင္း မ်ားစြာပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ။ ကြၽန္မကေတာ့ စဥ့္ကိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚၾကည္မို႔မို႔လြင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို ေထာက္ခံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အာဆီယံနိုင္ငံေတြရဲ႕ အၾကားမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအတြက္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ကမာၻ႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အားလုံးရဲ႕ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္မွရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ မတရားဖိႏွိပ္ခံရမႈ၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြကို အကာအကြယ္ေပးေရးဟာဆိုရင္ အေရး တႀကီး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လို႔လာပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ျပည္ပေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားေတြကို ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းမ်ားသာမက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းအထိေတာင္ ခံေနၾကရၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုလို႔ေတာင္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ လယ္ယာေျမေတြအသိမ္းခံရမႈေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ သားေတြဟာ အိမ္နီးခ်င္းျပည္ပနိုင္ငံေတြကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ တရားဝင္လုပ္သား၊ တရားမဝင္အလုပ္သမားအေရအတြက္ဟာဆိုရင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ သုံးသိန္းနီးပါး၊ မေလးရွားမွာ ငါးသိန္း၊ စကၤာပူမွာ ႏွစ္သိန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။  နိုင္ငံရပ္ျခားကိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္း၊ ပထမဦးဆုံးလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ဟာ Declaration လို႔ေခၚတဲ့ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြဟာ ငါ့ရဲ႕ နိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္။ ငါ့ရဲ႕အလုပ္သမားေတြျဖစ္တယ္။ ငါ့ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြကို ငါတာဝန္ယူတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ဟာဆိုတာ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကိစၥေတြကို တရားဝင္ျဖစ္ေစဖို႔ Government  to  Government လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ဖို႔သာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိမွာဆိုရင္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း နည္းလမ္းေတြဟာဆိုရင္ ရႈပ္ေထြးတယ္၊ ခက္ခဲတယ္၊ ၾကန့္ၾကာတယ္အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာ စြဲေဆာင္ နိုင္မႈနည္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ ေအဂ်င္စီေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ယခုလို ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ျခင္းေတြကို ခံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရ အေနနဲ႕ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာနည္းေတြနဲ႕ ေျဖေလွ်ာ့ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ အလုပ္သမားစာရင္း အတိအက်ကိဳ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးေတြအေနနဲ႕လည္း စီမံခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ ၿပီးေတာ့ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ယခုအခါ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပး၍ တရားဝင္သြားလာအလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚ အစိုးရအသစ္ကို အလုပ္သမားေတြရဲ႕ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ တျခားနိုင္ငံေတြမွာလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ရွင္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားဆုံးရွိတဲ့နိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးေတြဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႕ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အခက္အခဲေတြကို နားေထာင္ျခင္း၊ အဲဒီနိုင္ငံေတြရဲ႕ ဥပေဒေတြကို အသိပညာေပးျခင္းနဲ႕ ျပႆနာအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ေဒသေတြကို လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ဌာနခြဲေတြ ႐ုံးခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႕လည္း ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့တစ္ဆင့္ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီ ခ်က္လို႔ဆိုတဲ့ Bilateral Agreement ေတြရတဲ့အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းရွိ/မရွိလည္း အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညွိျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ထိေရာက္စြာအကာ အကြယ္ေပးနိုင္မွာျဖစ္သလို Government to Government လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း နိုင္ငံ့ အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကရတဲ့ ဝင္ေငြေတြတိုးတက္ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ျပည္ပမွျပန္လာခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ဆိုရင္လည္း သိမ္းဆည္းခံေျမ ေတြ လက္ဝယ္ျပန္ေပးနိုင္ဖို႔ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ယခု အစိုးရလက္ထက္မွာဆိုရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြဟာ အထူးစိတ္ဝင္စားေနၾကပါ တယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ပိုင္းက လိုအပ္ေသာ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ႏွင့္ မတရားတဲ့ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဘက္ညီေစဖို႔လို႔ အစိုးရဘက္ကလည္း လယ္ယာေျမျပႆနာေတြ၊ ျပည္တြင္း အလုပ္သမား ျပႆနာေတြကို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြကို ယုံၾကည္မႈေပးသင့္ပါတယ္။ ဇာတိေျမကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးၾကတဲ့ ကြၽန္မတို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ဇာတိခ်က္ျမဳပ္ကို ေခါင္းခ်ခ်င္ၾကမွာ မလြဲပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ယုံၾကည္စြာျပန္လာရဲဖို႔ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခ်မ္းသာဆုံးကေနၿပီးေတာ့ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံစာရင္းဝင္သြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ေမးရင္ အစိုးရရဲ႕စီမံခန့္ခြဲမႈညံ့လို႔လို႔ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေျဖၾကမွာမလြဲပါဘူးရွင္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ (၁) စီမံ  ခန့္ခြဲမႈေကာင္းရပါမယ္။ (၂) မိမိရဲ႕နိုင္ငံသားေတြကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ေမတၱာေရွ႕ထားလုံၿခဳံမႈေပးနိုင္ ရပါမယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႕လည္း မိမိနိုင္ငံမွာျဖစ္ေစ၊ တျခားနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေစ အေၾကာက္တရားကင္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကမွာ ဆႏၵရွိေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ေငြေၾကးနဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဏာေတြ၊ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႕လည္း လုပ္ယူလို႔မရနိုင္တာကို ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိနိုင္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သာ ရနိုင္ပါမယ္ရွင္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိေန တ့ဲ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားလုံး ကံေကာင္းျခင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးလိုက္ရပါတယ္ရွင္။

ေဒၚနန္းမိုး(မန္တုံမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္မကေတာ့ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ မန္တုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္တင္သြင္းသြားသည္‌့ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ဟာဆိုရင္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လို႔ အဆိုရွင္တင္သြင္း သြားတဲ့ျပႆနာအမ်ားဆုံး ရင္ဆိုင္ ရတဲ့ျပည္နယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ျပည္နယ္ ကိုၾကည္‌့မယ္ ဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည္‌့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ လူကုန္ ကူးခံရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဗီဇာမလိုဘဲ အလြယ္တကူ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း၊ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းျခင္းတို႔ေၾကာင္‌့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လူကုန္ကူးခံရ၍ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာၾကည္‌့ မယ္ဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆုံး လူမ်ိဳးကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ပေလာင္လူမ်ိဳးနဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိိုးမ်ား အမ်ားဆုံး ပါဝင္တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားဟာ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အား ပစ္မွတ္ထားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာင္းစားၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းတြင္ အတင္း အဓမၼလုပ္ကိုင္ခိုင္းေစျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ အေရာင္းစားခံရျခင္းတို႔ကို အမ်ားဆုံး ခံစားၾကရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထက္ လူကုန္ကူးခံရ၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေက်းကြၽန္ျပဳခံရေသာ လူဦးေရက ပိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူ ၁၁၀ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၉၅ ဦးခန့္ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမွာ ၁၅ ဦးခန့္ပါဝင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသ(GMS)ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားအၾကား လူကုန္ကူးမႈဆန့္က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္လည္း လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ နိမ့္က်သည့္အဆင့္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းနိုင္သေ႐ြ႕ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ ည္းလမ္းႏွင့္အတူ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ အလုပ္ရွာေနေသာျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးခံေနရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအားလည္းေကာင္း လူကုန္ကူးခံရ၍ ေက်းကြၽန္ျပဳခံေနရသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာကူညီပံ့ပိုးနိုင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳပါရေစ။ (၁) ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္ အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးရန္၊ (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရပညာေရးစာသင္ေက်ာင္းမရွိေသးေသာေဒသမ်ားတြင္ အျမန္ဆုံးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္ရန္၊ (၃) မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္၊        (၄) လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးယႏၲရားတစ္ခုထူေထာင္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေသဒဏ္အထိခ်မွတ္ေပးရန္၊ (၅) ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရ ညွိႏွိုင္းၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္သည့္၊ ခိုင္မာသည့္ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ရန္၊ (၆) လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ငါးခုကို သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ျပည္သူမ်ားနဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္၊ (၇) ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အခိုင္အမာကာကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားကို ေလးစား တန္ဖိုးထားၿပီး တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိရန္၊ (၈) တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ညွိႏွိုင္းၿပီး အလုပ္သမားလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးနိုင္ရန္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ဖန္တီးနိုင္ရန္ လြယ္ကူမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံး အလုပ္သမား လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးနိုင္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးရင္းအဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ အားလုံးကိုေလးစားပါတယ္။

ဦးသက္ေနာင္(လဟယ္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားရပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လဟယ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ေနာင္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ LDC စာရင္း ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျပည္သူမ်ားမွာ လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခဲ့ၾကရတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ သားေကာင္းသမီးေကာင္းေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕မိသားစုအခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔အတြက္ အျခားနိုင္ငံေတြမွာသြားေရာက္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲအလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံသားေတြ အျခားနိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ကိန္း ဂဏန္းတြ ေမရွိေပမဲ့လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအရေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားဦးေရဟာ ႏွစ္သန္းခန့္ရွိ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္ကို Power Point သုံးခြင့္ျပဳပါ။ ျပည္ပေရာက္နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အသက္အုပ္စုကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုက အသက္ ၂၀ ကေန ၂၉ ႏွစ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ လူ႐ြယ္ေတြျဖစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္တဲ့အ႐ြယ္ေကာင္း နိုင္ငံသားေတြ အျခားနိုင္ငံေတြမွာေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာလွပါတယ္။ ဒီပုံကေတာ့ ျပည္ပနိုင္ငံေတြဆီမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အေျခအေနျပဂရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အျခားနိုင္ငံေတြမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လူဦးေရအမ်ားဆုံးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည့္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၇၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံ မွာ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ဒုတိယကေတာ့ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ တတိယကေတာ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံ ကေတာ့ စတုတၳေနရာမွာရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒါကိုၾကည့္ခ်င္းျဖင့္ ဒီလိုအျခား နိုင္ငံေတြဆီမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္မႈမ်ားရျခင္းဟာဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္ အကိုင္ရွားပါးျခင္း၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းေတြအျပင္ အဲဒီေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္ၾကာရွည္စြာျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းနဲ႕ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒီပုံေတြကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ငါး၊ ပုစြန္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ လုပ္သားေတြရဲ႕အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ သုံးသန္းခန့္ႏွင့္ ေလးသန္းခန့္ရွိေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိရပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာဆိုရင္ေတာ့ US ႏွင့္ Europe လိုနိုင္ငံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ငါး၊ ပုစြန္လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ခလစာနည္းနည္း၊ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားနဲ႕ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာပဲျဖစ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒီ့အျပင္ အလုပ္ရွင္မ်ားရဲ႕ ေခါင္းပုံ ျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ကြၽန္ျပဳျခင္း၊ ေနေရးထိုင္ေရးအဆင္မေျပျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ (Migrant Worker Right Network-MWRN)ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဒါကေတာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ေတာ့ ထိုင္း နိုင္ငံေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားဟာဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ ဖိႏွိမ္ကြၽန္ျပဳျခင္းခံေန ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ပုံေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔အလုပ္ သမားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားတဲ့တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မေပးျခင္း၊ လုပ္ခလစာႏွင့္အျခားခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝမေပးျခင္းနဲ႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္မေပးမႈေတြမ်ားစြာအားနည္းေနေၾကာင္းလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ မိသားစုရဲ႕အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ကို သူတစ္ပါးနိုင္ငံရဲ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထပ္ၿပီးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ဒုကၡေပးေနျပန္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီပုံကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားနဲ႕ အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕ဟာ ဆိုရင္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေနတစ္ဆင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြမွာ လိမ္လည္ေရာင္းစားခံေနရတာေတြ၊ ေစာ္ကားသတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနရတာေတြ၊ လူမသိသူမသိဘဝပ်က္တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းရွိေန ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကကြဲစြာၾကားသိေနရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒီပုံကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားရဲ႕ အစိုးရသစ္ေပၚမွာထားရွိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လူ႕ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့တာၾကားသိရတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မ်ားစြာဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒီ့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ခရီးစဥ္မွာလည္း မိမိတို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားတဲ့ အေျခခံလုပ္သားခံစားရပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အဝရရွိနိုင္ရန္ အေလးထားေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့တာ ၾကားသိရတဲ့အတြက္  ျပည္သူမ်ားရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္း ခဲ့ရပါၿပီခင္ဗ်ား။ ဒီလိုသူတစ္ပါးနိုင္ငံမွာ မ်က္စိသူငယ္၊ နားသူငယ္နဲ႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံတကာအလုပ္ သမားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းရွိ/မရွိ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈရွိ/မရွိ၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ အျခား ခံစားရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးမႈရွိ/မရွိ စတဲ့အခ်က္ေတြကို အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႕အစိုးရအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရမ်ား၊ Agency မ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီ့အျပင္မွာ၊ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လိုင္စင္ရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေပါင္း ေနရာ ၂၆၃ ခုရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သက္ဆိုင္ ရာအစိုးရဌာနအေနနဲ႕လည္း ၎လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီေတြဟာ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းရွိ/မရွိ၊ တာဝန္ယူ/ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိ/မရွိတို႔ကိုလည္း ပုံမွန္စိစစ္ၾကပ္မတ္ေစလိုပါတယ္။ တရားမဝင္လိုင္စင္မရွိဘဲ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္ေနတဲ့အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးေစလိုပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးရင္း အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးေပါလ္ဆိုင္း(ဒီးေမာ့ဆိုမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုမဲႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေပါလ္ဆိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါ ေသာ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြ ျပည္ပကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရတာ ဟာ ကိုယ္‌့နိုင္ငံမွာအလုပ္အကိုင္ရွားပါးလို႔။ အလုပ္လုပ္ရေပမယ့္ မိမိိမိသားစုရွင္သန္ဖို႔ခက္လြန္းလို႔ သြားေရာက္ၾကရတာပါ။ ျမန္မာေတြဟာ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္မိသားစုကို အလြန္ခင္တြယ္ၾကတဲ့ သူေတြပါ။ ရွိတာေလးနဲ႕ ေရာင့္ရဲၾကတဲ့သူေတြပါ။ မတတ္သာလို႔ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္မိသားစု စြန့္ခြာၿပီး ဘဝရပ္တည္ရွင္သန္မႈအတြက္ သူတပါးနိုင္ငံမွာ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံလုပ္ကိုင္ၾကရတာ ပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ျပည္ပထြက္ၿပီးအလုပ္လုပ္မယ့္သူေတြကို စနစ္တက် သင္တန္းေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ တစ္ဖက္နိုင္ငံတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ ညွိႏွိုင္းခ်ိတ္ဆက္စနစ္တက်ပိဳ႕ေဆာင္ျခင္းေတြဟာ အားနည္းခဲ့ပါ တယ္။ သူတပါးတိုင္းျပည္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕နိုင္ငံသား ဖမ္းဆီးအႏွိပ္စက္ခံ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ အနိုင္က်င့္ခံ ရျပန္ေတာ့လည္း ငါႏွင့္မဆိုင္သလို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့လို႔ ကိုယ့္နိုင္ငံသားေတြဟာ သူတပါးလက္ေအာက္မွာ အမိမဲ့သားေရနည္းငါးပမာ ဒုကၡေရာက္ၾကျပန္တယ္။ ဒီေန႕ ဒီအခ်ိန္ ျပည္သူတစ္ခဲနက္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕အစိုးရႏွင့္နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာႀကီးမားတဲ့ နိုင္ငံတကာမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေပၚလာခိုက္ ကမာၻႀကီးလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီတဲ့အခါသမယမွာ ျပည္ပနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးဟာ ကြၽဲကူးေရပါ အခ်ိန္အခါသင့္ေဆာင္႐ြက္မယ့္္အေျခအေနေကာင္းပါ။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ပနိုင္ငံေတြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ေနျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္းကြၽန္ျပဳေနျခင္းဟာ အရွင္လတ္လတ္ငရဲခံရသလိုပါ။ ယခုရက္ပိုင္း Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ တက္လာတဲ့ Video ဖိုင္ကို ၾကည့္ရပါတယ္။ ထိုင္းစတိုးဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွာအလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာမိန္းမပ်ိဳေလးကို ထိုင္းစတိုးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးက အမ်ားေရွ႕မွာ ေျခႏွင့္လွိမ္‌့ကန္၊ ပါးကိုမနားတမ္းရိုက္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္လဲက်ေတာ့လည္း ေခါင္းကိုေဒါက္ဖိနပ္ႏွင့္ေစာင့္၊ ဆံပင္ကိုဆြဲ စားပြဲေစာင္းႏွင့္ေစာင္္‌့၊ နံရံႏွင့္ေစာင့္ ငုံ႕ခံေနရတဲ့ဘဝေတြပါ။ အဲဒီလိုအျဖစ္ဟာ တစ္မိနစ္၊ တစ္စကၠန့္မွ်မဆိုင္း ကူညီကယ္တင္သင့္တဲ့အရာပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဘန္နာက်ီကြၽန္း ေပၚမွာ လူလူခ်င္းကြၽန္ျပဳေရာင္းစားခံေနရတဲ့ ျမန္မာ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျပည္တြင္း/ျပည္ပလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ကူညီေဖာ္ထုတ္ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကြၽန္ျပဳျမန္မာေတြအတြက္ေတာ့ ငရဲခန္းမွ လြတ္‌ျေမာက္ျခင္းပါပဲ။ အဲဒီေဖာ္ထုတ္ကယ္ဆယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း အထူးမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႕ပဲ ထိုင္းနိုင္ငံစခန္းေတြမွာလည္း ေရာင္းစားခံရၿပီး အဓမၼခိုင္းေစခံ၊ ႏွိပ္စက္ခံ၊ ပိတ္ေလွာင္ခံရတဲ့ ျမန္မာမေလးေတြရဲ႕ငရဲခန္းေတြကိုလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းကယ္တင္သင့္ပါတယ္။ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ေနခံရတဲ့ျမန္မာေတြ မိမိတို႔ရဲ႕ေသြး၊ ေခြၽး၊ ဘဝႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးရလာတဲ့ ေငြေလးေတြကို မတရားလုယူခံရမႈတာေတြ၊ ျမန္မာဆိုရင္ ဥပေဒမဲ့ထင္သလို အနိုင္က်င့္လို႔ရတဲ့ လူမ်ိဳး ေတြကို ဖိႏွိပ္ခံရတာေတြ၊ ထိုင္းပင္လယ္စာႏွင့့္ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံမွာလည္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ ထိပ္သိကြၽန္ျပဳေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရခ်င္းဆက္၍ အျမန္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ ယခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ ယခင္အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားအေရးကို ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေမလကတည္းက  ထိုင္းနိုင္ငံကို သြားၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထိုင္းနိုင္ငံသားေတြနဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္း ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေနရာေျခာက္ခုစခန္းဖြင့္လွစ္၍ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္တဲ့သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစြာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးလည္း အထူးအေရးႀကီး ေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္အလုပ္‌သမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္မႈကို တရားဝင္/တရားမဝင္ကို ခြဲျခား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူေဆာင္႐ြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္အား နိုင္ငံျခားက အျဖည့္ခံ၊ အႏွိမ္ခံရန္ျမန္မာေတြအတြက္ ေ႐ႊေရာင္အိမ္မက္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၀ ပါ နိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးႏွင္‌့ဆက္ဆံေသာနိုင္ငံတိုင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္ ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္ဆိုသည့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္အညီ ျပည္ပ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕ အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဦးသန္းလင္းလင္း(မယ္စဲ့မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား မဂၤလာပါလို႔ ေရွးဦးစြာ ဂါရဝျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့မဲႏၵနယ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းလင္းလင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆိုကို ကြၽန္ေတာ့္ျပည္နယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္ကို ကိုးကားၿပီးေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ထိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ္ငွားလည္း စီးပြားေရးရမေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈျပႆနာ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈျပႆနာ၊ ကုန္စည္ေဈး ႏႈန္းႀကီးမားမႈျပႆနာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒီလိုအခက္အခဲေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ေလးဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူ လူထုေတြက စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပနိုင္ေအာင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ တရားဝင္လမ္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမဝင္ လမ္းေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားျပည္နယ္စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သြားပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ကေတာ့ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ထိုင္းနိုင္ငံကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန တျခားျပည္နယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ကလူေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံ ကိုတရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ အလုပ္လုပ္ေနတာေတြကို ေန႕စဥ္အမွ် ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို ရရာအလုပ္ကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ေလးဟာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွာဆိုရင္ မိသားစုဦးေရ ငါးေယာက္ေလာက္ရွိသည့္အနက္ အနည္းဆုံး တစ္ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူငယ္အမ်ားစုက တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ၁၀ တန္းေအာင္၊ ဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းကိုတစ္ဝက္တစ္ပ်က္နဲ႕ တက္ၿပီး ၁၈ ေအာက္က ေလးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူေတြဟာ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ မိသားစုစာဝတ္ေနေရးအတြက္ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို ျမန္မာလူငယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးနီးေလာက္ဟာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို နစ္နာဆုံးရႈံးေစ ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ မလုပ္အပ္တဲ့ ပလပ္စတစ္စက္႐ုံေတြမွာဆိုရင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းအေအးခန္းစက္႐ုံမွာဆိုရင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရာ္ဘာဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ေတြ မွာဆိုရင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစသည့္ ေအာက္က်ေနာက္က်ပင္ပန္းဆင္းရဲ႕ဒုကၡႀကီးစြာျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။ အလုပ္သမားလခကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တရားဝင္အလုပ္သမားက်ေတာ့ တစ္ရက္ကို ထိုင္းဘက္ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ ဘက္ထိရၾကပါတယ္။ တရားမဝင္အလုပ္သမားက်ေတာ့ တစ္ရက္ကို ထိုင္းဘက္ ၁၀၀ ၾကားႏွင္‌့ ၂၀၀ ၾကားမွာပဲရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ ေတြဆိုရင္ တရားမဝင္အလုပ္သမားေတြကို လကုန္ရင္လစာသြားထုတ္တဲ့အခါ ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံရတယ္။ တစ္ရံတစ္ခါမွာဆိုရင္ အသက္ပါေပးလိုက္ရတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသြားခ်င္းအတူတူ ဖိႏွိပ္ခံညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို တရားမဝင္ အလုပ္သမား ေတြအတြက္ေတာ့ အင္မတန္ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအေနနဲ႕ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားအားလုံးကို အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္၊ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ေတြ ကေန ကာကြယ္ေစာင့္‌့ေရွာက္ေပးေစလိုပါတယ္။ ျမန္မာသံ႐ုံးသည္လည္း တစ္ဖက္ နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားအားလုံးကို အထူးအေလးေပးကာကြယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ဆိုရင္ သူ႕နိုင္ငံကသူေတြ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွာ အလုပ္‌သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရက ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းၿပီး သူတို႔အလုပ္သမားေတြကို အထူး‌အေလး ေပးကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႕လည္း တစ္ဖက္နိုင္ငံကို ျမန္မာ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား တရားဝင္အလုပ္သြားေရာက္လုပ္နိုင္ဖို႔ ႏွစ္နိုင္ငံအခ်င္း အစိုးရအခ်င္း ေပါင္းစပ္ ညွိႏွိုင္းၿပီး နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို အလြယ္တကူရရွိနိုင္ေအာင္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္/ထြက္ေပါက္ ဂိတ္ေတြမွာဆိုရင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြ ထားရွိ ဖို႔ ဒီလိုလုပ္ေပးနိုင္မွသာလွ်င္ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြအတြက္ အလုပ္ အာမခံခ်က္၊ လုပ္ခလစာအာမခံခ်က္ရွိလာမယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္လာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပ ပါမယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာ လူမ်ိဳးကိုးမ်ိဳးရွိသည္အနက္ ကယန္းလူမ်ိဳးလို႔ေခၚတဲ့ ပန္ေတာင္လိုမ်ိဳးရွင္ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြဟာ ယခုအခါ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အလုပ္တစ္႐ုပ္လို ျပသျခင္းခံေနရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသည္ေတြဆိုရင္ ကုလားအုတ္လို႔ တိရစာၦန္နဲ႕ ႏွိုင္းၿပီးတင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ အင္မတန္ရိုးသားလွတဲ့ ကယန္းလူမ်ိဳးလို႔ေခၚတဲ့ ပန္‌ေတာင္လူမ်ိဳးရွင္အမ်ိဳးသမီးေလးေတြဟာ တစ္ဖက္နိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအျဖစ္ ျပသျခင္းခံေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို လြန္စြာထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဘာေၾကင့္လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ၊ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကယန္းလူမ်ိဳးလို႔ေခၚတဲ့ ပန္ေတာင္းအမ်ိဳးသမီးေလးေတြကို ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္နိုင္လာေအာင္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရက ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းၿပီး သူတို႔အတြက္စီစဥ္ေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို အမိျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ လာတဲ့အခါ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အလုပ္‌အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္းေသာ အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါ တယ္။ 

ေဒၚခင္စႏၵီ(ေလာင္းလုံးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံးမဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စႏၵီ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ နိုင္ငံအသီးသီးမွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့၊ လုံၿခဳံမႈေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ားရွိၾကပါတယ္။ အိမ္ရွင္နိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပမွလာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့သူေတြနဲ႕ေတာ့ အခြင့္အေရးခ်င္းတူမွာမဟုတ္ပါဘူး။ နိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါး မႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံသားအမ်ားစုဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံေတြျဖစ္ တဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနိုင္ငံေတြကစလို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသေတြအထိ အေျခခ် သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုတျခားနိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အခါ တရားဝင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့သူေတြရွိသလို၊ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ ရွင္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာနိုင္ငံက လုပ္သားအမ်ားစုဟာ အမ်ားဆုံးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့ နိုင္ငံကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ တရားဝင္သြားေရာက္သူ ေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာမရွိေပမယ့္ တရားမဝင္သြားေရာက္သူေတြအတြက္ေတာ့ လုပ္အားခ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိမႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ေရာက္ရွိေနတဲ့နိုင္ငံအတြင္း သြားလာ ေရးခက္ခဲမႈေတြကို ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဆိုးဆုံးကေတာ့ လူကုန္ကူးခံရမႈႏွင့္ ကြၽန္ျပဳခိုင္းေစျခင္း ခံရမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မတို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြမ်ားပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ မွာဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲ႕ ေရလုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာပဲ မွီခိုေနရပါတယ္။ ၎လုပ္ငန္းေတြဟာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး မလုံေလာက္တဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မိသားစုအလိုက္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးေတြဟာ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္မရၾကတဲ့ အတြက္ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံရဲ႕လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဆုံးရႈံးေနရပါတယ္ရွင္။ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႕ လုပ္ခလစာအျပည့္အဝရရွိေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး၊ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္လာလွ်င္ အကာအကြယ္ရရွိေရးတို႔ဟာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနပါတယ္။ အလုပ္သမားတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နည္းပါးလ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါတယ္ရွင္။ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ‌ေဒ ပုဒ္မ ၃၈၀ အရ နိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ဆက္ဆံေသာ နိုင္ငံသားတိုင္း သည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ရွိ တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးေတြအေနနဲ႕ ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီး သို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ကိုယ္စား အျပည့္အဝတာဝန္ယူၿပီး အလုပ္သမား တို႔၏ေရွ႕တြင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္ရွင္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြရွာေဖြေပးေနသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေပးရန္လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း  ေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကတဲ့အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ေအဂ်င္စီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ရွိတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ရွင္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဇြန္လအတြင္းသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မွာ ဒီမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာတာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္။ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတာအတြက္ ကြၽန္မတို႔မွာတာဝန္မရွိဘူးလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမစြန့္လႊတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ လ်စ္လ်ဴရႈထားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ တာဝန္ရွိပါ တယ္။ အဲဒီလိုတာဝန္ယူရတဲ့အေပၚမွာလည္း ကြၽန္မတို႔က ဂုဏ္ယူပါတယ္လို႔ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ပူးတြဲျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ရွင္။ ယခုအခါမွာ ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား ေထာက္ပံ့အကူအညီေပးေရးဗဟိုဌာနကို ေနရာ ၁၁ ခုမွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိတယ္လို႔ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားကိုလည္း သိရွိရပါတယ္ရွင္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ လက္ရွိက်င္‌့သုံးေနတဲ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း ၾကားသိရပါတယ္ရွင္။ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုရွိရာ နိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား႐ုံးခြဲမ်ားကို ျမန္မာ အလုပ္သမားအမ်ားစုရွိတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္ရွင္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကြၽန္မတို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတည္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျပည္ပေရာက္လုပ္သား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္း အတာနဲ႕ စနစ္တက်စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္ရွင္။ ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကိုလည္းရရွိေအာင္ အထူးေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံအသီးသီးမွ သံ႐ုံးမ်ားကလည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအေရးကို အေလးထားကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ဤအဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။

 

ဦးစိုင္းဦးခမ္း(သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဦးခမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားကိုထြက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ Work Permit ႏွင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ သူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေအာက္လမ္းျဖင့္ သြားၿပီးေတာ့မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တရားဝင္သြားတာက နည္းၿပီးေတာ့မွ တရားမဝင္သြားတဲ့အလုပ္သမားက ပိုၿပီး ‌ေတာ့မ်ားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တရားဝင္ Work Permit ႏွင့္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားထဲက အပိုဒ္ ၂၀ အပိုဒ္ခြဲ(က)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ခ)မွာပါထားတဲ့ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း၊ ခိုင္လုံေသာဦးစီးဌာနရဲ႕အေထာက္အထားကိစၥမ်ား၊ အပိုဒ္ ၂၁ မွာပါတဲ့ သံ႐ုံးသို႔သတင္းပို႔ျခင္း၊ အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အပိုဒ္ ၂၄ အပိုဒ္ခြဲ(က)ႏွင့္(ခ)မွာပါတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးကိစၥ၊ ေတာင္းဆိုျခင္းကိစၥေတြ၊ အပိုဒ္ ၂၅ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)မွာပါတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးကို ျပည္ပအလုပ္ရွင္က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ကိစၥေတြစသည္ျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို ဂဃနဏသိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြ ကိုသိၿပီးေတာ့ နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရင္ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးမ်ားကိုတိုင္တန္းၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရွိတာကိုသိရပါတယ္။ တိုင္တန္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရတဲ့အမႈစာရင္းေတြက ေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၂၁ မႈ၊ ၂၁၀၄ ခုႏွစ္မွာ ၈၅ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၄ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ႏွစ္မႈ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ၃၀၂ မႈျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကူညီ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားထုႀကီးအတြက္ကိုေတာ့ အကာအကြယ္ေပးနိုင္မႈအျပည့္အဝ မရွိေသး တာကိုေတာ့ သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္။ တရားမဝင္ဘဲနဲ႕ ေအာက္လမ္းကေနသြားၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေန ရတဲ့ လူေတြအဖို႔ မေရမတြက္နိုင္ေသာ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံ ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္‌့မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ နီးစပ္တဲ့တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ျပႆနာ အမ်ားစုဟာ မိမိရဲ႕လုပ္အားခ၊ လစာေငြေတြကို ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအသက္ႀကီး႐ြယ္ ႀကီးသူမ်ားအတြက္ ဇနီးမယားအျဖစ္နဲ႕လည္းေကာင္း၊ မသန္မစြမ္း ဆြံ႕အသူမ်ားအတြက္ ဇနီးမယား အျဖစ္နဲ႕လည္းေကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္သမားအျဖစ္နဲ႕ လည္းေကာင္း အသီးသီးဒီလိုပဲခံစားေန ရတယ္။ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ ရဲ႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ ႏွလုံး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ မ်က္လုံးေတြကိုပါ မတရားခြဲစိတ္ေရာင္းခ်ခံရျခင္း ေတြကို ရက္စက္စြာခံစားေနရ ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရားဝင္သြား ေရာက္ျခင္းမဟုတ္သည္‌့ အတြက္ ဘာမွ်အေရးယူေဆာင္႐ြက္နိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္ပေရာက္အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီအေနနဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္လူထုထံသို႔ နည္္းလမ္း အသြယ္အသြယ္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ပထြက္ခြာၿပီးေတာ့ ဗီဇာေတြလုပ္တယ္။ လြယ္လင့္တကူလက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာမွာ သက္သာေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးဖို႔၊ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္ကုိင္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဗီဇာသက္တမ္းကို သက္တမ္းတိုးတဲ့ကိစၥေတြမွာ လည္းပဲ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈကို ေျဖရွင္းတဲ့အတြက္ သီးျခားအစိုးရ ဌာနတစ္ခုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္ၾကားမႈေတြကို လက္ခံျခင္းႏွင့္မွတ္ပုံတင္ရန္ စနစ္ေတြကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရား ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႕ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္(ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမယ့္ ထီးခ်ိဳင့္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာ ယခင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အဆိုျဖစ္ၿပီး ယခု ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ တင္ျပခဲ့သလို နိုင္ငံရပ္ျခားမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ မိမိနိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ လူမႈဒုကၡအဝဝကို ကူ‌ညီေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္တာဝန္ဟာ နိုင္ငံသားအားလုံးကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(Good Gover nance) ရွိၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတိုင္းရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ဝိေသသမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ အားလုံးနားလည္ၾက မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္လို နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကာလမွာ မိမိနိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့ နိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္လွပါတယ္။ နိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေရာက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့နိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားဟာ ငါတို႔ရဲ႕နိုင္ငံ၊ ငါတို႔ရဲ႕အားထားရာ၊ ငါတို႔ရဲ႕မိခင္လို႔ အမွန္တကယ္ရင္ထဲက ခံစားနိုင္တဲ့ တစ္ေန႕ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိတဲ့အစိုးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ က်န္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထူေထာင္နိုင္ၿပီလို႔ ေႂကြးေၾကာ္နိုင္တဲ့ေန႕တစ္ေန႕ျဖစ္မွာ အမွန္ပါပဲ ခင္ဗ်ာ။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရွိ ကမာၻ႔နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္မဟုတ္တဲ့နိုင္ငံမ်ားဟာ နိုင္ငံျခားမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ မိမိရဲ႕နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အေရးကို အထူး ေစာင့္ေရွာက္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား မူးယစ္ေဆးဝါးေတြမွာ ပိုမိုသိသာလွပါတယ္။ အင္ဒို ဥပေဒအရ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အမႈေတြကို ေသဒဏ္ေပးတဲ့အခါမွာ သူတို႔နိုင္ငံသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရးဆိုၾကရမွာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားဟာ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ဝတ္ေက် တန္းေက်ေျပာၾကတာမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ထိခိုက္နိုင္ေလာက္အထိ ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြ လည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကိုေထာက္ျပသလဲဆိုရင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ဆိုတာထက္ နိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကလို႔ပါပဲ။ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ နိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္တဲ့အခါ ျမန္မာနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ မွာၾကားတဲ့အထဲမွာ နိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို အေထာက္အပံ့အကူအညီေပးဖို႔ မွာၾကားတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္လည္း မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူမဆုံးျဖစ္မိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာၾကားမႈဟာ အထက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သလို မိမိနိုင္ငံကို ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ ျမတ္နိုးတဲ့စိတ္၊ ကာကြယ္လိုတဲ့စိတ္၊ တကယ့္နိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ မိမိိနိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ ကမာၻ႔အလယ္မွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာအလုပ္ကို မလုပ္ဖူးဆိုတဲ့ ေစာင့္ထိန္းတဲ့အသိတရားေတြ ရွိဖို႔ ေစ့ေစာ္ေပးတဲ့သေဘာလို႔လည္း နားလည္မိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္က မိမိကိုေစာင့္ေရွာက္ေနပါ သလား၊ ငါ အားကိုးထိုက္တဲ့အရိပ္စစ္ပါလားလို႔ ေတြးမိၿပီဆိုရင္ နိုင္ငံရဲ႕ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး၊ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ကို စြဲစဲြၿမဲၿမဲခ်မွတ္ၿပီး နိုင္ငံသားေကာင္းအျဖစ္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားၾကမယ္ လို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ တကယ္လို႔ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးမျပဳနိုင္ရင္ေတာင္မွ မိမိအတြက္ႏွင့္ မိမိျမန္မာ နိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေအာင္ ကိုယ္က်င့္တရားအရေရာ၊ လုပ္ငန္းအေပၚ သစၥာရွိမႈအရ ရိုးရိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံဆိုတာလို နိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴၾကမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ပန္းတိုင္ကို မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိမယ္လို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ယခုလည္း နိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဂုဏ္‌သတင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနတဲ့ နိုင္ငံကပါလို႔ ဂုဏ္ယူၿပီး ေျပာဆိုေနနိုင္ၾကပါၿပီ။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈမရွိေစေရး၊ လုပ္အား ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမခံရေစေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္က်ေရာက္လွ်င္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ရရွိေရး၊ အေျခခံလစာျပည့္မီေအာင္ရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ထားရွိတို႔ဟာလည္း အလုပ္သမားအေရးဆိုလိုက္တာနဲ႕ ကြၽဲကူးေရပါဆိုသလို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ အဆိုရွင္ တင္ျပခဲ့သလို နိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား အကူအညီေပးသင့္သလို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေရးဟာလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ထည္‌့သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္းကုန္းေက်း႐ြာမွာ တည္ရွိတဲ့ တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စီမံကိန္းရဲ႕ စီလီကြန္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားဟာလည္း အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အခြင့္ အေရးခ်င္းကြာျခားမႈ၊ လစာကြာျခားမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းမႈ၊ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္သမားမ်ားဟာ သတ္မွတ္အစမ္းခန့္ကာလေက်ာ္လြန္သည့္လမ်ား အတြက္ အေျခခံလစာမရရွိမႈ၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးမွ သူတို႔ရပိုင္ခြင္‌့ႏွင့္ပတ္သက္လို႔ေျပာတာ၊ ဆိုတာရွိရင္ အဲဒီအလုပ္သမားကိုအျပစ္ရွာၿပီး အလုပ္ထုတ္ပစ္မႈ၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးၿပီးမေဆာင္႐ြက္ ေပးမႈ၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ ဘာသာေရးေန႕ထူးေန႕ရက္မ်ားမွာခြင္‌့ယူရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ၊ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းမႈမရွိေစရန္ အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲေစခိုင္းမႈ၊ အလွည့္ခ်ဌာနေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်ထားမႈမ်ား ကို အလုပ္သမားမ်ားဟာ ခါးသီးစြာ ခံစားေနၾကရပါတယ္။

ေလးစားအားထားရပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံျခားက အလုပ္သမားမ်ားမွာ တရားဝင္ သြားေရာက္တာနဲ႕ တရားမဝင္သြားေရာက္တာ ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တရားမဝင္သြားေရာက္တာေတြက အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီလို တရားမဝင္သြားေရာက္ၾကသူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း မ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား မလုပ္လိုၾကတဲ့ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ အလုပ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အလုပ္နဲ႕ ညစ္ပတ္ေပက်န္တဲ့အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီလို ေအာက္က်ေနာက္က် အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး လုပ္ရတ့ဲအလုပ္နဲ႕ ေလ်ာ္ညီတဲ့လုပ္အားခမရရွိတာ၊ လူ႕ အခြင့့္အေရးေခါင္းပုံျဖတ္ခံရတာ၊ လူမႈေရးအရ ခ်ိဳးႏွိမ္ခံရတာ၊ ဘဝလုံၿခဳံမႈမရွိတာ အစရွိတဲ့ ခါးသီးမႈမ်ားကို မ်ားစြာခံစားၾကရပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ နိုင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အေရးကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိနိုင္ငံသားလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္တဲ့အျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက နိုင္ငံျခားဝင္ေငြအားျဖင့္ လည္း တိုးတက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါတယ္။ ျပည္ပႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္၍ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ ေပးပို႔ ျခင္းျဖင့္ အာရွနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔ဟာ နိုင္ငံျခားေငြ ဘီလီယံမ်ားစြာ ရရွိတယ္လို႔ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါ တယ္။ အထက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ဒီလိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟာ ယေန႕ နိုင္ငံေရး အေျခအေနအရေရာ၊ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက စီးပြားေရးအရပါ အထူးအေလးေပးေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါေၾကာင္း ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုအား ေထာက္ခံေဆြးေႏြး တင္ျပအပ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေအာင္သိုက္(ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္‌ေတာ္ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕ အဆိုကို အႀကံျပဳ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၿပီး ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံေတြက အထင္ႀကီးေလးစားျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေတြမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ေယာက္လုပ္စာကို က်န္မိသားစုမ်ားက မွီခိုၿပီး စားေသာက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာဆိုရင္လည္းပဲ ဆီ၊ ဆန္၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ အျပည့္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရမ်ားက မူဝါဒအမွားမ်ားေၾကာင္‌့ လယ္ေတြသိမ္း၊ လယ္သမားေတြမွာ လယ္မဲ၊ ယာမဲ့ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲမြဲေတၾကရၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အစစအရာရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္းဗ်ား။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ လယ္သမားမ်ားဟာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း မိမိနိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကျပန္ေတာ့လည္း အေျခခံလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ မိသားစုဘဝကို မိမိနိုင္ငံမွာ မထူေထာင္တဲ့အတြက္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ စတဲ့နိုင္ငံေတြကို မိမိိနိုင္ငံမွ မထြက္ခြာလိုေပမယ့္ ထြက္ခြာ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္တဲ့သူမ်ားဟာ ေငြကိုအတိုးႀကီးေပး၍ ေခ်းငွားၿပီး ဝက္ေရာင္း၊ ႏြားေရာင္း၊ ေျမေပါင္၊ အိမ္ေပါင္ သြားေရာက္ရပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ပြဲစားေတြကလိမ္တာကို ခံၾကရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူကုန္ကူးမႈေတြေၾကာင့္ ေရာင္းစားျခင္း ခံၾကရပါေသးတယ္။ အဲဒီလို အဘက္ဘက္က ျပႆနာေပါင္းစုံရင္ဆိုင္ၿပီး စြန့္စြန့္စားစားသြားၾကရတာပါ။ သြားခ်င္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလူမ်ိဳးဟာ ဟီရိၾသတၱပၸတရားနဲ႕ ေနတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားနိုင္ငံ မ်ားရဲ႕ အလြန္နိမ့္က်တဲ့အလုပ္ေတြကို ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ မတတ္သာ၍သာ လုပ္ၾကရတာ ပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အေရ အတြက္ဟာ ၁၀ သန္းခန့္ရွိတယ္ဆိုတာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမန္မာမ်ားျဖစ္ေနတာကို အံ့ၾသစြာေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊဘိုသားႀကီး အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်သာရွိမယ္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အသည္းနာ မလဲဆိုတာ မေျပာတတ္နိုင္ေအာင္ပါပဲ။ နိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ႐ြာေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အ႐ြယ္ေရာက္တဲ့မိန္းကေလးေတြက နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားကို အျခား အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာမ်ားမွာလည္းပဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီး၊ အဘိုးအို၊ အဘြားအို၊ ဒုကၡိတ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား သာက်န္ေတာ့တာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ျမင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ လူသား အရင္းအျမစ္ေတြ ဆုံးရႈံးေနတာကို အင္မတန္မွ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္က လူသားအရင္းအျမစ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တျခားနိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ သူတို႔နိုင္ငံသားေတြကို အျခားနိုင္ငံမ်ားမွာ ဒုကၡ ေရာက္ေနရင္ သံတမန္နည္းလမ္းကိုသုံး၍ျဖစ္ေစ၊ နည္းမ်ိဳးစုံရတဲ့နည္းနဲ႕ ကယ္ထုတ္သြားတယ္ဆိုတာ ကို သိရွိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက ဒီကိစၥအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ သန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ မိမိနိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတာ လုံးဝယုံၾကည္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၄ ရက္က နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းနိုင္ငံကိုေရာက္ရွိခ်ိိန္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ မိမိနိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ မိသားစုသဖြယ္၊ သားသမီးသဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ခံစားရတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင္‌့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထိုက္သင့္တဲ့ေျဖေလွ်ာ့မႈ ေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထဲမွ အိမ္ျပန္ခ်င္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားရွိေနတဲ့သူေတြကိုလည္း ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ကူညီမႈျဖင့္ မိမိနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေမာၻဇအလင္းတန္းေဖာင္းေဒးရွင္းမွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ တာလည္း လုပ္သားဦးေရ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပန္လည္ေခၚယူထားတဲ့ လုပ္သားမ်ားရဲ႕ စိတ္အနာတရ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အေနနဲ႕ အစိုးရ၊ ျပည္သူပူးေပါင္းၿပီး ၎တို႔ရဲဘဝရပ္တည္မႈကို ေျပလည္နိုင္ေစရန္ ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းႏွင့္ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြး အပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဦးေမာင္ျမင့္(မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   အားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုမွာ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပအပ္ပါ တယ္။ ပထမအပိုင္းကေတာ့ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဆိုတဲ့အပိုင္းနဲ႕ ဒုတိယအပိုင္း ကေတာ့ ၎တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္က ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစ၊ အနိုင္က်င့္၊ ေစာ္ကား၊ ႏွိပ္စက္တာကို အစိုးရခ်င္း ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ အျမန္ဆုံးအကူအညီေပးဖို႔ဆိုတဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕ပထမ အပိုင္းကို Neglect လုပ္ထိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္ခလစာရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးဟာ ဒီအဆိုရဲ႕ Root Cause ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းတဲ့အခါမွာ ဒီအေရးႀကီးတဲ့အဆိုက မပါဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ သမိုင္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္တဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ စစ္ႀကိဳေခတ္ကာလေတြတုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ 3D အလုပ္ေတြကို တိုင္းတစ္ပါးသားေတြပဲ လာေရာက္လုပ္ကိုင္တာကို မွတ္မိဦးမွာပါ။ ယခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ားစုဟာ 3D           အလုပ္ေတြကို ျပည္ပနိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာ သမိုင္းတစ္ပတ္လည္တယ္လို႔ပဲ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ ႀကိဳးစားရမယ္၊ ညီၫြတ္ရမယ္။ FDI ေတြဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့မွ Job Creation ေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးရ မယ္။ အထူးသျဖင့္ Labor Intensive FDI ေတြကို ဦးစားေပးေခၚယူဖို႔ လိုပါတယ္။ FDI လာဖို႔ အကန့္ အသတ္ျဖစ္ေနတဲ့ US Sanction Wave လုပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ကန့္ကြက္ခဲ့တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတိရေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရကာလမွာ EU Sanction Wave လုပ္ေပးတယ္။ GSP ေပးတယ္။ ယခုအစိုးရကာလမွာ လည္း U.S Sanction Wave လုပ္ေပးဖို႔ရွိတယ္။ GSP ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါ အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္က ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Investor Friendly ျဖစ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႔ဆိုတာ Policy ေတြကို အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ဦးတည္ စဥ္းစားလို႔မရဘူးလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ပကိုထြက္ၿပီးလုပ္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ကာယ၊ ဉာဏအားနဲ႕ Service ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအပိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပပါ့မယ္။ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ဟာ အခြင့္အလမ္း ပိုေကာင္းတဲ့နိုင္ငံေတြကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္။ တရားဝင္သြားေရာက္မွသာ တရားဝင္ အလုပ္သမား ျဖစ္ပါမယ္။ တရားမဝင္သြားရင္ေတာ့ တရားမဝင္အလုပ္သမားပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ႏွိပ္စက္၊ ေစာ္ကားခံ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့့လည္း အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ သမားေတြကို တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ ထိုင္းမွာ သုံးသန္းခြဲ၊ မေလးရွားမွာ ငါးသိန္းနဲ႕ စင္ကာပူမွာတစ္သိန္းခြဲခန့္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ထိုင္းမွာရွိတဲ့အလုပ္ သမားေတြ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ၾကားထဲမွာပဲ အစိုးရခ်င္းညွိႏွိုင္းၿပီး ေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ Process ကို လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္နိုင္ ခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာ ၁.၈ သန္းကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားမွာ လည္း အလားတူပါပဲ။ 6 D Program အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္သိန္းေက်ာ္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ေအာ္ပရာဆီလို႔ေခၚတဲ့ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈေတြမွာ အဖမ္းခံရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအက်ဥ္းသား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အစိုးရခ်င္းညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာနိုင္ငံကိုျပန္ေခၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ အလားတူပဲ အခု ရက္ပိုင္းမွာပဲ ျမန္မာအက်ဥ္းသား ၁၄၀ ကို Mother construction and Cooperation Sponsorship နဲ႕ ျပန္ေခၚတဲ့သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ သံ႐ုံးအလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခု သူတို႔ေခၚတာ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဆက္၍လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကို ဘာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံေနရသလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခု တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အလုပ္သမား သုံးသန္းေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုံေလာက္ေအာင္ အကူအညီမေပးနိုင္ဘူးဆိုတာ အင္းဝကိစၥက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုင္းမွာ အလုပ္သမား သုံးသန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံ႐ုံးတစ္ခုတည္းနဲ႕ လုပ္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရကာလမွာလည္း ေဆာင္႐ြက္ေနမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီယႏၲရားႀကီးကလည္း ဝန္ႀကီးေတြကို Support လုပ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ျပႆနာေပၚတာနဲ႕ပဲ အစိုးရကို Push လုပ္ဖို႔ မသင့္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရး နဲ႕ Labor Right အျပည့္အဝရရွိေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါတယ္။ တရားမဝင္သြားေရာက္ၿပီး ေတာ့မွ လုပ္ကိုင္ေနသေ႐ြ႕ကေတာ့ အနိုင္က်င့္ခံရမႈသံသရာထဲမွာ ရွိေနဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပကို သြားၿပီး အလုပ္လုပ္မယ့္လူငယ္ေတြကို Educate လုပ္ရပါမယ္။ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရာမွာ လည္း Skill Labor ေတြပါ။ Semi- Skill Labor ေတြျဖစ္ေအာင္ Vocational Training School ေတြ မ်ားမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံ စီဗူး မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ ASEAN declaration on the protection and promotion of right of Migrant Worker ကို Instrument တစ္ခုအေနနဲ႕ အသုံးျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ေသာင္းတို႔ရဲ႕ MAT၊ ဦးရဲမင္း၊ ဦးခံၾကည္တို႔ရဲ႕ AAC၊ ဦးမိုးႀကိဳးရဲ႕ JACP ဦးစိန္းေဌးတို႔ရဲ႕ WRN၊ ဦးေစာခူရဲ႕ ဘန္ေကာက္အလုပ္သမားအဖြဲ႕နဲ႕ ဦးထူးခ်စ္ရဲ႕ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း စသည္တို႔နဲ႕ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ကေတာ့ အစိုးရရွင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို သိရွိမႈ၊ နားလည္မႈအားနည္းေနတယ္လို႔ ရႈျမင္ၿပီးေတာ့မွ မေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ဦး(သနပ္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္က ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါ ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မၾကာေသးမီက နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထိုင္းနိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ အလုပ္သမားမ်ားအေရးေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေတြ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာေတြကိုလည္း အထူးပဲႀကိဳဆိုအပ္ပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ေတာ့ ေျပလည္နိုင္တဲ့ ေကာင္းတဲ့လမ္းစပဲလို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္မႈေပးတဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေရာက္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ စိတ္ခ်လဳံၿခဳံမႈေတြေပးတာမ်ိဳးလိုအပ္တာကို ကြၽန္မသတိထားမိတယ္။ ကြၽန္မတို႔က ပစ္ထားမွာ မဟုတ္သလို လ်စ္လ်ဴရႈထားမွာလည္းမဟုတ္ပါဘူးဟု အေမစုက ေျပာခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း အားတက္စရာျဖစ္ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမစုသြားေရာက္စဥ္မွာ အလုပ္သမား မ်ားနဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့တာ ျပန္လာၿပီးေနာက္ အဖမ္းခံရတာေတြ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတာေတြ စက္တင္ဘာလကုန္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိကို အထူးစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၾကရလို႔လည္း အလြန္စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ေလးသန္းခန့္ရွိတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ အမ်ားစုဟာ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ မရွိဘဲလုပ္ေနၾကတာပါ။ ပုန္းလွ်ိုကြယ္လွ်ိုနဲ႕ က်ီးလန့္စာစားေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၅၂ သန္းရွိပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္တဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရက ေလးသန္းခန့္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီးေတာ့ ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ေဆာ္ဒီ၊ ေဂ်ာ္ဒန္စတဲ့ နိုင္ငံေတြေပါင္းလို႔ရွိရင္ ေျခာက္သန္းခန့္ရွိမယ္လို႔ မွန္းဆရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒီသန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားေတြဟာလည္း ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ သန္းနဲ႕ခ်ီေသာမိသားစုေတြကို သူတိုရဲ႕ေခြၽႏွဲစာနဲ႕ ျပန္ပို႔ေထာက္ပံ့ၾကတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ နိုင္ငံျခားေငြရွာေပးေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေငြေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ကိန္းခ်တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြအနည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွာ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ကေနၿပီးေတာ့ ၃၀၀ ေလာက္ထိ ရၾကပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္က မိသားစုကိုျပန္ပို႔တာက တစ္လကို ေဒၚလာ ၈၀ မွ ၁၀၀ ခန့္ရွိၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ခန့္အထိ ျပန္ပို႔ၾကတာရွိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမား ေျခာက္သန္းခန့္ႏွင့္ ျမႇောက္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ခန့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြဟာ ျပည္တြင္းကို ျပန္စီးဝင္ေနတာ ဒါဟာ အနိမ့္ဆုံးတြက္ၾကည့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ နိုင္ငံျခားေငြ ရွာေပးေနသူ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားေတြကို အလြန္ပဲေက်းဇူးတင္ထိုက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ အလုပ္လုပ္နိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕ အကာအကြယ္ေပးရန္ အထူးပဲ လိုအပ္လွပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၀ ကိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ကိုးကား သြားၾကပါတယ္။ အလားတူပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ မွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသလို ကမာၻ႔လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၃ မွာ တရားမွ်တ၍ အဆင္ေျပမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အ‌ျေခအေနမ်ား ရပိုင္ခြင့္၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဘဝရပ္တည္မႈကို အာမခံနိုင္မည့္ အခေၾကးေငြ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈေရးအကာအကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရန္လိုအပ္သည္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားဆိုင္ရာဥပေဒေတြ ကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မေလးရွားမွာ ယာဥ္တိုက္ေသဆုံးသြားတဲ့ ေမာင္လင္းေအာင္ နစ္နာေၾကး၊ အသက္အာမခံေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ အခုထိ အဆင္ေျပစြာမေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ေသးပါ။ ေမာင္လင္းေအာင္ကဲ့သို႔ပဲ ဒီနစ္နာတဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးရွိနိုင္တယ္လို႔လည္း ယူဆရပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ တဲ့အခါ သံ႐ုံးေတြမွာ လုံေလာက္နိုင္နင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အားလည္းရွိဖို႔နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ကိုလည္း သတ္မွတ္သုံးစြဲရန္လိုအပ္ၿပီးေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႕ အက်င့္ေဟာင္း အညွင္းဆိုးေတြ Mindset ေတြကိုေျပာင္းဖို႔လည္း လိုအပ္ပါမယ္။ ျပည္သူကို ကူညီကာကြယ္တဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ မ်ားျပားလွတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အစိုးရ တစ္ခုတည္းနဲ႕ေဆာင္႐ြက္လို႔ ၿပီးေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သလို လိုအပ္လွပါေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရးေျပာရင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ မ်ားအေရးကိုလည္း ခ်န္ထားဖို႔မသင့္ပါဘူး။ အိမ္၊ ယာ၊ ႐ြာမရွိေတာ့ဘဲနဲ႕ လင္ေသသားဆုံးဘဝနဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး တစ္ပါးနိုင္ငံမွာခိုလႈံေနၾကရပါတယ္။ ခါးသီးဆိုး႐ြားတဲ့ ဘဝနာကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ တာပါ။ အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမကဆုံသလို ဒါေတြဟာ အတိတ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွားယြင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့စနစ္ဆိုးရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အနာတရေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေဆးနည္းက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခိုက္မႈေတြအျမန္ရပ္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံမွာ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              အဆိုနဲ႕ပတ္သက္တာပဲ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးပါ။

ဦးျမင့္ဦး(သနပ္မဲဆႏၵနယ္)            ဒါမွသာ ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားဟာ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕ အဆိုကို -----။

ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ဆမ္(ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအင္ထုံးခါး ေနာ္ဆမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ လူ႕ရဲ႕ စိတ္သေဘာသဘာဝသည္ မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္ရဲ႕အေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး အျမင္စိတ္ခံစားမႈ ေျပာင္းလဲလာတတ္တဲ့သေဘာရွိသလို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေကာင္း ေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစား တိုက္နဲ႕၊ တာနဲ႕၊ ကားနဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ဇိမ္နဲ႕ေနခ်င္လုိၾကတဲ့ လူေတြ ရဲ႕စိတ္ကူးယဥ္မႈဟာ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ မိမိေနရပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို စြန့္ခြာေဖာက္ထြက္႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားရင္း ေအာင္ျမင္သူေတြ ရွိသလို မေအာင္ျမင္ဘဲ ဒုကၡပင္လယ္ဝဲဂယက္ထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္၊ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း သူတစ္ပါး ရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ မရႈမလွေသဆုံးသြားတဲ့သူေတြ ဒုနဲ႕ေဒး။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ႕ပထဝီအေနအထားဟာ ေရခံေျမခံ၊ ေတာေတာင္ေရေျမ၊ စိမ့္စမ္း၊ သဘာဝအလွႏွင့္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါလ်က္နဲ႕ ဘာေၾကာင့္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသား ေတြ နိုင္ငံျပင္ပထြက္ေနၾကတာလဲ။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း တိုင္းျပည္ဟာအခုအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိ၊ စစ္ပြဲမ်ားသာျဖစ္ေန၊ စစ္ရဲ႕လြတ္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း ျပည္ပနိုင္ငံသို႔ ေရာက္သြားရ ျခင္း၊ ေနာက္ၿပီး အစုိးရအဆက္ဆက္ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္ကို တန္ဖုိးထားေဖာ္ထုတ္ အားေပးမႈမရွိျခင္း၊ ငါႏွင့္ ငါ့အသိုင္းအဝိုင္းသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း၊ ေတာ္သူတတ္ သူမေပၚေပါက္ေရးမူႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္က်လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  ေနာက္ တစ္ခ်က္ ႏုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့သူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚထားရွိတဲ့ ခံယူခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား မွားယြင္းေနျခင္း ဒါေတြေၾကာင့္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ႏုိင္ငံတကာမွ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ဒဏ္ခက္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမွရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမဝင္လာ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ပိုမိုခက္ခဲျခင္း၊ ေနာက္ၿပီး ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ေနရျခင္း၊ လယ္ယာေျမ အဓမၼသိမ္းယူခံရျခင္း၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ လုပ္အားခနည္းပါးေနမႈ စသည့္အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံသို႔ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါ တယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားဟာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမ်ားသို႔ထြက္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ တယ္။ အဲဒီနိုင္ငံမ်ားထဲမွ အဆုိရွင္၏တင္ျပခ်က္၌ပါေသာ မတရားလုပ္ရပ္ျပဳက်င့္မႈအမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ တဲ့နိုင္ငံမ်ားဟာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူနိုင္ငံေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး အသိပဲျဖစ္သလို ျပည္တြင္းမွာလည္းပဲ ထိုျဖစ္စဥ္ျပႆနာမ်ိဳး ေနရာအႏွံ႕၌ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာကို လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုင္း ၾကားသိၾကမွာပါ။ ဒါဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအားနည္း ေနတယ္ဆိုတာကို ျပတဲ့သေဘာလို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ နိုင္ငံတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျပင္ပသို႔ လူကုန္ကူးျခင္းခံရမႈ ျပည္တြင္း၌ ၁၇၄ မႈ၊ ျပည္ပတ႐ုတ္ နိုင္ငံ ၉၃၅ မႈ၊ မေလးရွား ၂၇ မႈ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ၁၅၉ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒါေတြက သိလိုက္တဲ့အမႈေတြျဖစ္ၿပီး မသိလိုက္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈခံရမႈမ်ားစြာရွိနိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီလုိမ်ိဳးမိမိနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝလုံၿခဳံမႈမရွိ၊ ျပႆနာေပါင္းစုံ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းကို တစ္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားက အခြင့္ေကာင္းယူကာ အထင္အျမင္ေသးၿပီး ေစာ္ကားႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကို ၎တို႔ ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလူးအလဲခံေနရျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၌ မ်ားစြာတာဝန္ရွိေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္ဆံရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သံအမတ္မ်ားကို ခန့္အပ္တာဝန္ေပးရသလို ၎သံအမတ္ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ကိုယ္စားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံအက်ိဳးဆက္ဆံေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္သာ မကဘဲ မိမိနိုင္ငံမွေရာက္ရွိလာေသာ နိုင္ငံသားတိုင္းကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရန္၊ အကူအညီေပး ရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္ျပသည့္ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ သည္ ၎သံအမတ္တို႔အေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ပါသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တာဝန္ေပးခန့္အပ္မည့္ သံအမတ္မ်ားသည္ မိမိနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ငါ့ေသြး၊ ငါ့သား၊ ငါ့နိုင္ငံသား၊ ငါအကာအကြယ္ေပးရ မည္၊ ငါ့မွာတာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန့္အပ္ရမည္။ ဒါမွမဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမိန့္ထုတ္ၿပီး အကာအကြယ္ခိုင္းေစရမည္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ပနိုင္ငံ၌ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ခံရမႈကို ႀကဳံခဲ့ရေသာ္လည္း အရင္အစိုးရမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ဳိး အားနည္းမႈရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုအစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူဘက္ ရပ္ေသာအစုိးရျဖစ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္အစုိးရလူႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘယ္လိုပဲလုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ဆင့္မကမ္း အနာဂတ္နိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအက်ိဳး၊ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ဒို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ လက္တြဲညီညီ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါစို႔လို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရင္း ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအပ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးတင္ေအာင္ဝင္း(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း     ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕           အစည္းဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးတင္ေအာင္ဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ ့ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းေအာင္လြင္ တင္သြင္းသည့္အဆိုအား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point သုံးစြဲခြင့့္ျပဳနိုင္ပါရန္တင္ပါအပ္ပါတယ္။  ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ လူဦးေရခန့္မွန္းေျခ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ဟာ နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး နိုင္ငံျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားဟာ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားရရွိေသာ လုပ္အားခထက္နည္းေသာ လုပ္ခႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံး ေနသည့္အျပင္ မတရားေစခိုင္းခံရျခင္း၊ ေႂကြးၿမီျဖင့္ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ အနိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္အားခေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းစတဲ့ မတရားမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံေနရပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႕လည္း အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအကာ အကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လုပ္သား အင္အားေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ၊ လုံေလာက္ေသာအခေၾကးေငြမရရွိမႈ၊ ေနရင္းေဒသမလုံၿခဳံမႈတို႔ကိုလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ အတြက္ အလုပ္သမားသံမႉး႐ုံးေတြကို ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ မေလးရွားနိုင္ငံေတြမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ထားရွိေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အလုပ္သမားသံမႉး႐ုံးအေနျဖင့္ အလုပ္သမား မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္း ခြင္အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ယခု အခါ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဟာ နိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ေနရပ္ျပန္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္း မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ရန္ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႕ ထိေရာက္ေသာ၊ ေသခ်ာေသာမူဝါဒ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။

နိုင္ငံျပင္ပမွာေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဒုကၡသည္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ကူညီကယ္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ မေလးရွားနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၁၁ ခုမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ထိန္းသိမ္းခံေနရတ့ဲျမန္မာ နိုင္ငံသား ၂၂၉၄ ဦးအား ကေမာၻဇ၊ အနာဂတ္အလင္းတန္း၊ ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ ၎တို႔အနက္မွ ေနရပ္ျပန္အခက္အခဲရွိသူ ၄၀၀ ဦးေက်ာ္အား တပ္မေတာ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္မွစတင္ၿပီး MAI စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ျဖင့္ မိမိနိုင္ငံသို႔သုံးေခါက္အခမဲ့ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေလးရွားနိုင္ငံမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၂ ဦးအား တပ္မေတာ္စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕မွာ မိမိနိုင္ငံသို ့ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ထိုင္းနိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ေကာ့စမြီကြၽန္း၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈတြင္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားႏွစ္ဦးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒအရညီၫြတ္မွ်တစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ေရးသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕မွာ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေတြ႕ဆုံရာမွာ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ာအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ တရားမဝင္ႏွင့္တရားဝင္အလုပ္သမား မ်ားကို ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၍ ေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္းကို အေလးထားၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕မွာ ထိုင္းနိုင္ငံဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး ကိစၥမ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အေလးထားၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ၊ ပုဒ္မ ၃၅၈ ၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နိုင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင့္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။ နိဂုံခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရရင္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ ေ႐ႊ႕‌ျေပာင္းလုပ္သားမ်ားေပါမ်ားေနျခင္းဟာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆုံးရႈံးေနရ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေတာ္တြင္မ်ားစြာေသာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကိုပါ အာမခံနိုင္မႈမရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားေစသကဲ့သို႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ ႀကီးစားမႈမ်ား၊ မတရားေက်းကြၽန္ျပဳမႈမ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈခင္းတိုးပြားမႈ၊ နိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း နိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္‌့ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္အခါ ေနရာေဒသမေ႐ြး သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေလးထား ေျဖရွင္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္ၿပီး စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ ျပည္ပေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပရင္း ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏ အဆိုအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။

ဗိုလ္မွဴးဟိန္းမင္းထက္(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း      ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးဟိန္းမင္းထက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏အဆိုကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ ကြၽန္ေတာ္၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား တင္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေနနဲ႕ တင္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္၊ အလုပ္ သမား ေပါင္း ၃ သိန္းခန့္ႏွင့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ရွိေနရာမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈျပ႒ာန္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံပိတ္ခဲ့ရၿပီး အလုပ္သမားလက္မဲ့မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းတြင္ ယခင္က လုပ္သား အင္အား အမ်ားစုျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ လက္မႈႏွင့္ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အာမခံခ်က္မ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးလာပါတယ္။ လုပ္ခလစာမွာလည္း မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ နိုင္ငံျခားသို႔တရားဝင္သြားေရာက္ရန္ အရင္းအႏွီးလုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလာျခင္း၊ ပညာလမ္းစပ်က္ကာ ပညာရည္ခ်ဳိ့တဲ့ လာျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပြဲစားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ နိုင္ငံ ျပင္ပသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဥပေဒအကာ အကြယ္မဲ့ကာ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါ တယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ non-Skillded Worker မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါး၍ ဆင္းရဲ ၾကပ္တည္းစြာလုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ေန ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အလုပ္ သမားမ်ားအား Semi-Skilled Worker မ်ားမွတစ္ဆင့္ Skillful Worker မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အထူး သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားနည္းေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို အဓိကထားကာ သင္တန္းေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၎အျပင္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ သက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား နိုင္ငံအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ ADB ကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္၊ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏နိုင္ငံသားမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပး ရန္အတြက္ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရဌာန မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီးတို႔ကို တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားအတြင္းမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရး ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏွိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးေပၚေပါက္လာသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရွ႕အေနာက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံ ခ်င္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအရ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစမည့္ Labour Intensive Industry မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈနည္းပါးေသးေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ရပ္ကိုျပ႒ာန္းကာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိတာကို လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းအလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အလုပ္သမား မ်ား အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပည္တြင္း၌ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ခိုင္မာတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လည္းလိုအပ္ပါ တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရင္းအႏွီးႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ေစရန္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ မတည္ေငြ မ်ားထုတ္ေခ်းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ One Stop Service စနစ္ကို ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးတြင္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကာလတို၊ ကာလလတ္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ နိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိနိုင္ငံ၏တရား ဥပေဒအတြင္း ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္ၿပီး နိုင္ငံျပင္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ သည့္အေရအတြက္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ သြားေရာက္မည့္နိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထား၊ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္မည့္ ဌာနဆိုင္ရာသံ႐ုံးမ်ား၊ အလုပ္ သမားသံမႉး႐ုံးမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း႐ုံးမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ား စသည္‌့အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေနရာဆက္သြယ္ရန္မ်ားအား သိရွိနိုင္ ေရး နိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္လာ နိုင္သည့္အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ နိုင္ငံျခားမွ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလာပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ သမားမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ခိုင္မာစြာျပ႒ာန္းရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒမ်ား ကိုလည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ျပႆနာမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူပဋိဉာဥ္မ်ားကို နိုင္ငံတကာနည္းတူ သတ္မွတ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လုံေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအမံမ်ား ေျဖေလွ်ာ့နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပရင္း ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ က ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏အဆိုအား ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည့္အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဦးသိန္းေဆြ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ားခင္ဗ်ား။ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ားစြာအေလးထားပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေပၚမွာထားရွိတဲ့ ေစတနာေတြ၊ စာနာမႈေတြနဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္နိုင္ခဲ့သလို ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္းပဲ ၾကားနာရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕လည္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားနည္းတူ ထပ္တူခံစားရၿပီးေတာ့ လုပ္သားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ေထာက္ထားစာနမႈေတြ ေစတနာမ်ားအျပင္ တာဝန္ရွိမႈပါ ထပ္ေစာင္းၿပီး ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ စီပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၿပီး ေတာ့ အဲဒီအခ်က္မ်ားထဲမွာ ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္တဲ့ နိုင္ငံသား၊ နိုင္ငံျခားမွေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအားလုံးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းျမင့္မားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတိုအတြင္း ပိုမိုဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထည့္သြင္းထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရး မူဝါဒမွာလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း ပထမဦးစြာ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ အလုပ္သမား ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ အဲဒီ မူဝါဒေတြကေတာ့ အလုပ္အကိုင္မူဝါဒခုနစ္ရပ္ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာမူဝါဒ ကိုးရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကို ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ အေသးစိတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မတင္ျပေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ အလုပ္သမား မ်ားကို သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ဖို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ အလုပ္သမားရဲ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေရးတို႔ႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ဖို႔၊  အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ဖို႔၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကအေလးေပးထားၿပီးေတာ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ေရးတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္နိုင္သူတိုင္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိဖို႔ႏွင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကိစၥရပ္ေတြကို အေလးထားၿပီးေတာ့မွ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္းပဲ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူဦးေရအမ်ားစုဟာ ေက်းလက္မွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ပညာအေျခခံနည္းပါးၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားလည္း တတ္ကြၽမ္းမႈမရွိၾကပါဘူး။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလည္း နည္းပါးေနပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ မွန္ကန္စြာရရွိမႈကိုလည္း အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံ ပြဲစားမ်ားကိုလည္းပဲ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ မ်ားလြန္းပါတယ္။ တရားမဝင္စုေဆာင္းခံရမႈဟာလည္း လူကုန္ ကူးမႈကိုျဖစ္ေပၚ ေစနိုင္ေၾကာင္း မသိရွိတဲ့အတြက္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ထိစပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ရန္လည္းပဲ လြယ္ကူတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေနထုိင္သူအမ်ားစုဟာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးကေနၿပီးေတာ့မွ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

 တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ ဥပေဒႏွင့္အညီ  တရားဝင္သြားေရာက္ျခင္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္မ်ားကို မရရွိဘဲ လုပ္ခ လစာေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ရဲ႕မတရားညွဥ္းပန္းမႈကိုခံရျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားဆုံးရႈံးျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အလုပ္ သမားမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာအကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္ေစ ဖို႔နဲ႕ ေခတ္ကာလနဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီဥပေဒေတြကိုလည္းပဲ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို အလုပ္သမား ေစလႊတ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းပဲ တိတိက်က် ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီေအာက္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို က႑အလိုက္ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားျဖစ္တဲ့ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွာ ပါဝင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးတို႔က ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္းပဲ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မတီမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာ့မွ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႕ ျပည္ပေရာက္တရားမဝင္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အေထာက္အထားထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ  အကာအကြယ္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေရးကိုလည္းပဲ အလုပ္သမားအမ်ားဆုံးသြားေရာက္ ေနတဲ့ေဒသမ်ားမွာ အသိပညာေပးတာေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္းပဲ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္းပဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဗဟိုဌာန (MRC) မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO)ႏွင့္‌ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM)တို႔ရဲ႕ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအထိ စခန္း ၁၂ ခုအထိ ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပ မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ဖို႔ အတြက္ကို Complaints Mechanism Center ကိုလည္းပဲ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ ထားေပးပါတယ္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာလည္းပဲ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သတင္းပို႔ေနရာကိုလည္းပဲ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန ၾသဂုတ္လအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈေပါင္း ၁၈၀ ကို လက္ခံေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈ ၂၅၁ မႈအားလည္းပဲ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတစ္ဦး ေဆြးေႏြးတဲ့ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦး၊ သုံးဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈကိစၥေတြ ပါပါတယ္။ ဒီကိစၥေလးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလုိ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ တရားခံ ၄၄၆ ဦးကိုလည္းပဲ ဖမ္းဆီးအေရးယူနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၅၂ ဦးကိုလည္းပဲ ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံကို လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးႏွင့္ ငါးဦးကို ႏွစ္နိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕လည္းပဲ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္/ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံရမယ့္‌အႏၲရာယ္မ်ားကို အသိေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၁၀ ဦးကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တားဆီးၿပီးေတာ့ ေနရပ္ကို ျပန္လည္ေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕လည္းပဲ ျပည္ပကို ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိနိုင္ဖို႔ အလုပ္သမားေဈးကြက္အေျခအေနကို ေလ့လာနိုင္ဖို႔ႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ႏုိင္ဖို႔အတြက္ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔မွာ အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ားခန့္ထားၿပီးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ အလုပ္သမား သံအရာရွိမရွိတဲ့နိုင္ငံမ်ားမွာလည္းပဲ အဲဒီနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွ တာဝန္ယူၿပီးေတာ့မွ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းပဲ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္နိုင္ေရးအတြက္ကို ျပည္ပရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးနိုင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေအဂ်င္စီမ်ားကို လိုက္နာရမယ့္က်င့္ဝတ္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးကိုလည္းပဲ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပအလုပ္သမားေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပရွိအလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔အၾကားမွာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္တဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ မ်ားကိုလည္းပဲ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ လုိင္စင္အၿပီးသိမ္းခဲ့တဲ့ေအဂ်င္စီ ေလးခု ရွိပါတယ္။ ယာယီ႐ုပ္သိမ္းခဲ့တဲ့ ေအဂ်င္စီခုနစ္ခုႏွင့္ အမႈစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ေခၚစာ အသစ္ေတြ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့ ေအဂ်င္စီကိုးခု လက္ရွိရွိေနပါတယ္။ အလုပ္သမား ေရးရာျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ရာမွာ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလည္းပဲ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီျဖစ္တယ္ဆိုလို႔ရွိ ရင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လိုင္စင္မရွိတဲ့ကုမၸဏီမ်ားကို လူပြဲစားမ်ားျဖစ္ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး၊ ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေတာ့မွ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၂၄ ခုႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး တို႔ကိုလည္းပဲ အမည္မည္းစာရင္း (Black List) စာရင္း သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူျခင္းကိုလည္းပဲ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ပသို႔မထြက္ခြာမီ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မယ့္နိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားစသည္တို႔ကိုလည္းပဲ သိရွိနားလည္နိုင္ဖို႔အတြက္ကို အႀကိဳသင္တန္း မ်ားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့မွာၾကားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ပကိုေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္နိုင္ရန္အတြက္လည္း ဆက္သြယ္ နိုင္မယ့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ  နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ NGO မ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ(MOU)မ်ား ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ တျခားအလုပ္သမားလက္ခံတဲ့ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးကိုလည္းပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ျမန္မာအလုပ္ သမားအမ်ားဆုံး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီးေတာ့မွ မေလးရွားနိုင္ငံကို ဒုတိယအမ်ားဆုံး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိိပါတယ္။ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လ်က္ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ ႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အျပန္အလွန္မၾကာခဏျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Focal Person အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္းပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္းပဲ ႏွစ္စဥ္အာဆီယံေဒသတြင္းမွာလည္းေကာင္း၊ ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားမွာ လည္းေကာင္း ပါဝင္ၿပီးေတာ့မွ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာျခင္းမ်ား ကိုလည္းပဲ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အာဆီယံ ေဒသအတြင္း နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ကို ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ၊ စီဘူးၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စီဘူး Declaration မွာလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေတာ့မွ အာဆီယံနိုင္ငံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ အလွည့္က်တာဝန္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္တဲ့ ASEAN Forum on Migration Labour (AFML) နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေၾကညာခ်က္အရ ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers(ACMW) အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င္းပၿပီးေတာ့မွ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေဝး မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့မွ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သုံးပြင့္ဆိုင္တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ၊ အေထာက္အထား လက္မွတ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အေထာက္အထားမဲ့ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိေနတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတို႔မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံက အေထာက္အထားမဲ့အလုပ္သမားမ်ားကို ႏွစ္နိုင္ငံညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခ်က္အရ အေထာက္ အထားမ်ားထုတ္ေပးၿပီးေတာ့မွ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားနိုင္ငံ ထိန္းသိမ္း ေရးစခန္းမွာရွိတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့မွ ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ပရွိ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မိမိနိုင္ငံအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အေရးကိစၥမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ တရားမဝင္ေရာက္ရွိေနတဲ့၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားဟာ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အလုပ္မ်ားအမ်ိဳးအစားမွာ ေရာက္ရွိ ေနျခင္းကို သိရွိနိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ၎တို႔ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡေတြ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ အခက္အခဲ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္းရွိေနပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားစာရင္း ရရွိမႈတို႔ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံသားတိုင္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႕လည္း တျခားေသာျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပနိုင္ငံ မွာရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းမွာ အေထာက္အထားမဲ့ျမန္မာလုပ္သား ၁.၇ သန္းကို အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေထာက္အထားမ်ားအရ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ေလးႏွစ္ ျပည့္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႕ ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ တရားဝင္ ဆက္လက္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္း၌ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရက ယာယီေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားသည့္  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုလည္းပဲ ထုတ္ေပး နိုင္ေရးကိုလည္း ႏွစ္နိုင္ငံညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈတို႔မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးနဲ႕ နိုင္ငံသားမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ၾကားမွာ အားၿပိဳင္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈျဖစ္စဥ္ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရတစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲနဲ႕ Agency မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO, INGO မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

          လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပလိုတာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ထိုင္းနိုင္ငံကို ဇြန္လအတြင္းမွာသြားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္မွာလည္းပဲ ဒီအလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားကို အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့အခြင့္အေရးမ်ားလည္းပဲ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိစဥ္မွာလည္းပဲ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ အလုပ္သမား ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ဥပေဒႏွင့္အညီ    အခြင့္အေရးေတြေပးဖို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားအေနနဲ႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အလုပ္သမားမ်ား အေပၚမွာ မည္မွ်တန္ဖိုးထားေၾကာင္းႏွင့္ မည္မွ်အေလးထားေၾကာင္း ထင္ရွားတဲ့ အေထာက္အထားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ုံး မွာလည္းပဲ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ခန့္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ထိုင္းနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေရးရာ သံအရာရွိမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ့ခန့္ထားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရးကို အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ အစဥ္တစိုက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတာသာမကဘဲနဲ႕ သက္ဆိုင္ ရာ ျမန္မာနိုင္ငံသံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ တျခားနိုင္ငံမွာရွိတဲ့အလုပ္သမားမ်ားကို အဲဒီနိုင္ငံမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ခလစာႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းကင္း‌ေဝးစြာတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အဲဒီျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားကို သူတို႔ ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့မွ၊ ေခၚယူၿပီးေတာ့မွ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ကို ျမင့္မားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားၿပီးေတာ့မွ ဘက္စုံ က႑စုံက ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္  ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို အေလးထားတင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရးကို အထူးအေလးထားၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့နည္းတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းလည္း ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ အေလးထားေဆာင္႐ြက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ားကလည္းပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              အဆိုရွင္ရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္(ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္) မွေဆြးေႏြးျခင္း                             အားလုံးပဲမဂၤလာပါ ခင္ဗ်ား။ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒီအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထက္သန္တက္ႂကြစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိိုးေၾကာင္‌့ ေဆြးေႏြးခြင့္မရလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာ အစိုးရအဆက္ဆက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းခဲ့တဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံေတြမွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ကူကယ္ရာမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာ၊ တရား မွ်တမႈေတြေပ်ာက္ေနတာ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာ ဘဝေတြပစ္အသက္ေတြ ေပးလိုက္ရတဲ့ အျဖစ္ဆိုးေတြ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္မွာ မရွိ‌ေတာ့သင့္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသြးခ်င္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတြရဲ႕ ဥပေဒအကာအကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ တရား မွ်တမႈေတြရွိဖို႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔နဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈေတြ ရရွိဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အားကိုးတႀကီးမဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ လိုက္ၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံသား ေတြအတြက္ ဆုတ္ဆိုင္းမႈမရွိ အေရးတႀကီးအလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔တာဝန္ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပခုံးထက္မွာ က်ေရာက္ေနတဲ့တာဝန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနရွာတဲ့ ကူကယ္ ရာမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြအတြက္ နိုင္ငံအဝွမ္းက စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြရဲ႕ ေသာကဒုကၡေတြအတြက္ အေရးတႀကီး အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။ ဒီျပႆာနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ထိုင္းနိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး ထိုင္းအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေတြေရးထိုး သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေရအတြက္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အေလး ေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ သိရလို႔လည္း အထူးပဲေက်းဇူးတင္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသား ေတြရဲ႕ အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး Government to Government ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေတာ့ ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္း တင္႐ုံသာမက မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါရန္ ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ရိုေသေလးစားစြာ တင္ျပ အပ္ပါတယ္။ အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစခင္ဗ်ား။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္ကလည္း အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္႐ုံသာမက လႊတ္ေတာ္ကေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    သေဘာမတူသူ ရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့အတြက္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

တင္သြင္းသူ 
ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ (ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္)
ေန႔စြဲ 
Monday, March 13, 2017