Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္) က အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို နိုင္ငံတကာ ျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ (ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္) မွ (အဆိုတင္သြင္းျခင္း                     ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕ဥကၠ႒ ႀကီး ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ရိုေသစြာဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အခုနက အေရးႀကီး အဆိုကို တင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာအဆိုကို 0 ဖတ္ၾကားျပပါ့မယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း သင့္ပါေၾကာင္းဆိုတဲ့ အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခုနကေျပာတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္ေနတာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူေတြက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြရွိလာၿပီးေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ကန့္ကြက္ေျပာဆို သံေတြၾကားလာရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အသံလႊတ္ေတာ္အသံဆိုတဲ့အတိုင္း ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုကို ကြၽန္ေတာ့္အား ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳပါ။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မရွင္၏ဥကၠ႒အျဖစ္ ဂါနာနိုင္ငံသား ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကို တာဝန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါေကာ္မရွင္မွာ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံသား မစၥတာဂါဆန္ဆလမ္၊ နယ္သာလန္နိုင္ငံသူ မစၥလက္တီတီရာ ဗန္ဒန္အာဆမ္ တို႔ကိုပါ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားေျခာက္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦး ပါဝင္မည္ဟုလည္း သိရွိရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း ရျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ နိုင္ငံတကာမွ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုပါ ရယူရန္၊ ရခိုင္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး၊ အ‌ေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေထာင္ေပးေရး၊ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ က႑မ်ားအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ပါရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရ ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို နိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစသည့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္အတြက္ ေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခား သားမ်ားကို ဦးေဆာင္ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ခံယူထားသူမ်ား၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုလည္း သုံးသပ္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို နိုင္ငံေတာ္၌ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တျခားအခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ျပႆနာႀကီးတစ္ခု မီးေမႊးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ေဒသရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ပကတိအေျခအေနကို ထည္ထည္ဝင္ဝင္နားမလည္ဘဲနဲ႕ နိုင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ သတင္းအလြဲအမွားမ်ားကိုသာသိရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ပေယာဂဝင္ပူးကပ္ေနသူမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္တြင္းျပႆနာအား နိုင္ငံတကာျပႆနာ အျဖစ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိသြားသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပါ ထိခိုက္လာ နိုင္သည္ဟု ရႈျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

မိမိနိုင္ငံ၏ျပႆနာမ်ားအား နိုင္ငံတကာေရွ႕တြင္အထုပ္ေျဖျပၿပီး ကူပါ၊ ကယ္ပါ ေအာ္ဟစ္ ေနျခင္းသည္ အိမ္တြင္းေရးကို ျပင္ပလူမ်ားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည္ ႏွင့္သာတူပါတယ္။ မိမိိတို႔၏ အစြမ္းအစအရည္အေသြးကို မယုံၾကည္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္၍ ရခိုင္ ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး‌ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သလို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ လည္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသ အ‌ျေခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ သြားပါက မူလအေျခအေနသို႔ မၾကာမီျပန္ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိ ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအလြန္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တဲ့ နိုင္ငံသား နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္တဲ့ ရခိုင္ပဋိပကၡစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၄-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ရခိုင္ပဋိပကၡ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က တင္ျပတဲ့အစီရင္ခံစာဟာ လေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီး ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားေသာအစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရ အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေႏွးေကြးခဲ့သျဖင့္သာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္အသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ပင္မလိုဘဲနဲ႕ ယခင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ အက်ိဳးရွိေအာင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အႀကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီလို နိုင္ငံျခားသားေတြ ဦးစီးတဲ့ ေကာ္မရွင္ဟာ အႀကံေပး႐ုံသက္သက္ပဲ ေပးတဲ့အႀကံအားလုံးကို မိမိတို႔အေနနဲ႕ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံ မယ္လို႔ ေျပာနိုင္ေပမယ့္ မစၥတာကိုဖီအာနန္လို ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးသြားနိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာမကဘဲနဲ႕ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး၊ နိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ထိလြယ္၊ ရွလြယ္ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဇာင္းေပးေျပာဆိုလာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အဖို႔ ေပါ့ေစလိုလို႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထိုး ေဆးအတြက္ေလးဆိုတဲ့ ကိန္းဆိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႀကီးဟာ ျပည္ေထာင္စုအေရးျဖစ္လို႔ တိုင္းတစ္ပါးသားရဲ႕အႀကံဉာဏ္၊ အကူအညီယူရျခင္းထက္ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းသာ ေက်ာခ်င္းအပ္၊ ရင္ခ်င္းအပ္ၿပီး ျပႆနာကိုအေျဖရွာ ေျဖရွင္းသင့္ ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသာ အဓိကျဖစ္တာ ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သုံးၿပီး အေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က မည္သို႔ပင္တိုက္တြန္းေပးေစကာမူ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လို႔ မရေကာင္းပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပိုင္းကို ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ထြက္ သယံဇာတ ေရာင္းရေငြေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႕ကလည္း ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရမယ့္တာဝန္ရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပလို တာကေတာ့ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားေတြဦးေဆာင္ပါဝင္ေန တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံးကလည္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္လာမယ့္ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထဲထဲ ဝင္ဝင္သိျမင္နားလည္တဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ ေဒသခံေတြကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ တဲ့နိုင္ငံေရးပါတီေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္တာဝန္ေပးအပ္ရ မယ့္အစား နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းဟာ မိမိတို႔အင္အားကို မိမိတို႔ကိုယ္၌ကိုက မယုံၾကည္ရာေရာက္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကို နိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥ၊ နိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိုပါ ထိခုိက္လာနိုင္တဲ့အႏၲရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာနိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္‌့အေနနဲ႕ တင္ျပခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ေအာက္ပါအေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာ ေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း သင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ ဒီအေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ေလးစားစြာ တင္သြင္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊ(ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း                       ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေလ့လာသူ မ်ား အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က အဆိုရွင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အေရးႀကီး အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယေန႕ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ထားတဲ့ အစိုးရသစ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အသံကို အေလးအနက္ထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦးပါဝင္ျခင္းဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို ျပည္တြင္းမွာမေျဖရွင္းဘဲ နိုင္ငံျခားသား အားကိုးနဲ႕ ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ အမ်ားက ရႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စိုးရိမ္ တႀကီးနဲ႕ ကန့္ကြက္ေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဆိုသည့္အတိုင္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စား လွယ္ပီပီ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အသံကိုရယူၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးတို႔ကို ေရွးရႈၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုကို အ‌ေလးအနက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္း သြားတဲ့ အဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားရယူပါမယ္။ ဒီအဆိုကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည့္အဆိုႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးတင္ေထြး(ေဝါမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီး အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ျဖစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ နိုင္ငံတကာမွပညာရွင္ သုံးဦးနဲ႕ ျပည္တြင္းမွပညာရွင္ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း၊ လူအမ်ားေလးစားျခင္း၊ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ျခင္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈရွိျခင္းစတဲ့ ညီၫြတ္မႈရွိတဲ့ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ ကိုဖီအာနန္ ဟာ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ တာဝန္အျပင္၊ ကုလသမဂၢတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေန တဲ့ကာလမွာ နိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံသား မစၥတာဂါဆန္ဆလမ္ကလည္းပဲ မိမိနိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအျပင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ အျပင္ နယ္သာလန္နိုင္ငံသူ မစၥလက္တီတီရာဗန္ဒန္အာဆမ္ကလည္း ၿဗိတိန္နိုင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္နိုင္ငံရဲ႕ သံအမတ္ႀကီးနဲ႕ ကုလသမဂၢရဲ႕ HIV, AIDS ဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေျခာက္ဦးထဲမွာပါဝင္တဲ့ ဦးဝင္းျမနဲ႕ ေဒၚေစာခင္တင့္ တို႔ဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးကလည္းပဲ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ ဦး႐ြက္ျပဳေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္ဟာ တာဝန္ေပးအပ္မႈအေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္မႈေပးရ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္အႀကံျပဳၿပီးေတာ့မွ ဒီအစီရင္ခံစာ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရကိုတင္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕အရင္းခံကဘာလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္လာ တာလဲဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမွ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို စိမ့္ဝင္လာ တယ္။ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈအဆင္ေျပတဲ့အခါက်ေတာ့ မျပန္ေတာ့့ဘဲနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ ဆက္ကတည္းကေနလာတာပါ၊ ဒို႔က လူမ်ိဳးစုတစ္စုျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဟစ္ေႂကြးလာၾကတယ္။ ဒါကို သူတို႔နဲ႕ဆက္ႏြယ္တဲ့ နိုင္ငံတကာက ပုဂၢိဳလ္ေတြကေနၿပီးေတာ့့ မီဒီယာေလာက၊ သံတမန္ေလာက ကို ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ၾကၿပီးေတာ့့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြလုပ္တယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြလုပ္တယ္။ ဝါဒျဖန့္ခ်ိမႈေတြလုပ္လာတယ္။ ဒီလိုလုပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလုံးဟာ လွည္းအိုႀကီးေပၚမွာ အသံခ်ဲ့စက္ကိုတင္ၿပီးေတာ့ ေအာ္သလိုလုပ္တဲ့အခါက် ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အသံကမထြက္ဘဲနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြသာလွ်င္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီနဲ႕ က်န္တဲ့နိုင္ငံေတြဆီမွာ တြင္က်ယ္လာသလို အာဆီယံနိုင္ငံထဲအထိ အသံေတြဟာ ေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာလည္းပဲ ရခိုင္ ျပည္တြင္းေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ႏွိပ္ကြပ္တယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျေပာလာသလို ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မတီကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာကို သြားေတြ႕ ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးလာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ အစိုးရဘက္က ျပည္တြင္းျပႆနာတစ္ခုအေနနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ အမွန္ တရားေတြကို နိုင္ငံတကာက လက္ခံလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံကို တက္ေရာက္လာတဲ့ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကိုယ္တိုင္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ နက္ရွိုင္းတဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ေတြေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိလာနိုင္တယ္။ ဒီျပႆနာကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးဖို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးတာဟာ သင့္ျမတ္ပါတယ္၊ ဝမ္းသာပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့‌ျေပာသြားသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာဦးသာလွေ႐ႊကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ ဒီျပႆနာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းကရွင္းမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာက လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ နိုဘယ္(လ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါလာတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ လက္ခံဖို႔မ်ားပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ Global သတင္းဌာနကို ‌ျေပာခဲ့တာလည္းရွိပါတယ္။ အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကလည္းပဲ ရခိုင္အေရးကိစၥဟာ နိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြ ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ျပည္ပပညာရွင္မ်ားကို ထည္‌့သြင္းဖြဲ႕စည္း ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဖီအာနန္ ပါလာတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့အေျဖကို လက္ခံဖို႔ ပိုၿပီးအခြင့္အေရးရလာ တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျေပာသလို အစိုးရဘက္ကလည္းပဲ သမိုင္းေၾကာင္းအရ သမာသမတ္က်တဲ့ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ တာဝန္ယူပါတယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုသြားတာရွိပါတယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥဟာ ျပည္ပကစိမ့္ ဝင္လာတဲ့ လူေတြက သူတို႔လူမ်ိိုးစုတစ္စု ျဖစ္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႕ ဒါဟာ ဒီမွာေနခဲ့တာၾကာၿပီ။ ဒီလူမ်ိဳး စုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာ ဟစ္ေႂကြးလာတဲ့အခါ နိုင္ငံတကာက လက္ခံလာတဲ့အခါက် ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီျပႆနာရွင္းဖို႔က ဘက္ေပါင္းစုံကစဥ္းစားရတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေရာက္လာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့့မို႔ ဒီကိစၥသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္တယ္ဆိုေတာ့ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ လြန္စြာမွားယြင္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေန႕အေျခအေနမွာ ထင္ရွားေပၚေပါက္လာတဲ့အခ်က္မ်ားအရ ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရင္လည္းပဲ ဒီျပႆနာ ရဲ႕အရင္းအျမစ္မွန္ကို နိုင္ငံတကာသို႔ေပါက္ေရာက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာက ေပါက္ေပါက္ေရာက္ ေရာက္ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့ နိုင္ငံတကာမွ ေလးစားလက္ခံသူကို ေကာ္မရွင္အလိုက္ တာဝန္ေပးျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ဒီရခိုင္အေရးမွာ ျပည္တြင္းအေရးျဖစ္တယ္လို႔ ေအာ္ဟစ္ေန႐ုံနဲ႕ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တန္ျပန္စစ္ဟာ ေအာင္နိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အဆိုကို ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဦးေဖသန္း(ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕က တင္သြင္းတဲ့ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အဆိုအေပၚမွာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံျခားသားေတြေနရာမွာ နိုင္ငံသားတတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက OIC အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာပတ္သက္မႈ၊ နိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ရ ေၾကာင္းကို အစိုးရရဲ႕ ရက္(၁၀၀)ရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ နိုင္ငံျခားပေရာဂမကင္းတဲ့ လာျခင္းမေကာင္းတဲ့ေကာ္မရွင္လို႔ သုံးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ အလြဲအမွားေတြ၊ တာဝန္မေက်ပြန္မႈ ေတြအတြက္ ေသြးနဲ႕ေပးဆပ္ခဲ့ရတာက  ဘဂၤါလီငလ်င္ဗဟိုခ်က္မမွာေနရတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္တေစၦရဲ႕ေျခာက္လွန့္မႈကို ခံစားေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႕ တျခားေဒသက လူေတြ ဟာ ခံစားခ်က္ခ်င္း၊ ရင္ခုန္သံခ်င္း တူနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေကာ္မရွင္အေပၚမွာ ရခိုင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကိုအ‌ျေခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္နဲ႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး နဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ရခိုင္ျပည္သူေတြက  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေနာက္ထပ္အတိုင္ပင္ခံအႀကံေပးဖို႔အတြက္ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းလာတဲ့အေပၚမွာေတာ့ အထူးပဲစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ကိုယ့္နိုင္ငံသားတတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႕ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအေျဖမရွာဘဲ နိုင္ငံတကာအေရး ျဖစ္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြ႕လာရမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုေတြးၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြျဖစ္လာရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အခုဆိုရင္ နိုင္ငံသားမဟုတ္သူေတြက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ လူဦးေရ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ တိုင္းရင္္္္္္္္္္္္းသားမဟုတ္သူမ်ား လက္ထဲကို လုံးလုံးက်ေရာက္သြားေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေနပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြက သူတို႔ ဟာ တစ္ဖက္နိုင္ငံက လာတာမဟုတ္ဘဲ ဒီနိုင္ငံသားေတြလို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ တစ္ဖက္နိုင္ငံကလည္း သူတို႔နိုင္ငံသားမဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကလည္း ကိုယ့္ျပည္တြင္းျပႆနာတစ္ခု လိုေျဖရွင္းဖို႔ အစဥ္တစိုက္ ႀကိိုးစားလာခဲ့ရပါတယ္။ UN ၊ EU ၊ OIC စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ လူ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း လူ႕အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ သူခိုးကိုသားမက္ျဖစ္ေအာင္ ဖိအားေပး ေျပာဆိုလာျခင္းအေပၚ နိုင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေနၿပီဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က သံေယာင္လိုက္ၿပီးေတာ့ မေျပာသင့္ပါဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ မိမိအိမ္တြင္းေရးအ‌ျေခအ‌ေနကို တစ္႐ြာလုံးက သိခ်င္သိမွာျဖစ္ေပ မယ့္ ႐ြာရဲ႕ျပႆနာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကမာၻလုံးမွာလည္း ဒီလိုနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တရားမဝင္ အေျခခ်မႈေတြကို ကိုယ္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕ ‌ျေဖရွင္းေနၾကတယ္ဆိုတာ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေတးလ် တို႔မွာ အထင္အရွားေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဘယ္နိုင္ငံျခားသားကိုမွ အႀကံေပးဖို႔ဖိတ္ေခၚတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံနဲ႕ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားတာကို ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိုမွ နိုင္ငံတကာေခါင္းစဥ္ေအာက္ကို ထိုးသြင္းလိုက္ျခင္းဟာ နိုင္ငံတကာက တရားဝင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာနိုင္ေအာင္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္ျပႆနာကို ကိုယ္ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ ျမန္မာျပည္မွာမရွိဘူးလို႔ ဝန္ခံလိုက္ သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကိုဖီအာနန္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္(လ္)ဆုရွင္၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ မ်ား၊ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အမည္ခံ ေၾကးစားဘဂၤါလီေလာ္ဘီမ်ားရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ ဝါဒျဖန့္ခ်ိမႈေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ယဥ္ပါးၿပီး ရခိုင္အေရးမွာ နိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး စံေပတံမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလာလိမ့္မယ္ဆိုတာ လုံးဝ ယုံၾကည္ ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားေျပာတာကေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ အႀကံေပး႐ုံ သက္သက္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းက အစိုးရကဆုံးျဖတ္မွာမို႔လို႔ စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရမွာက ကိုဖီအာနန္ကဲ့သို႔ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ဟာ အစိုးရက လက္မခံ‌ဆို႐ုံနဲ႕ ေလထဲမွာေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻကေထာက္ျပေဝဖန္နိုင္တဲ့ စံမွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ ကမၸည္းတင္ျခင္းခံရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကံေပးျခင္းအတိုင္း လိုက္နာမေဆာင္႐ြက္ေသာ အစိုးရကိုလည္း တစ္ကမာၻလုံးက လက္ညွိုးထိုးၿပီး အျပစ္တင္ခံရမွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအေရးပါသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အျမင္သေဘာထားကို ရယူရန္ နိုင္ငံ့ျပင္ပမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ သြားမည္လို႔ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအဆိုအရ ကမာၻ႔အႏွံ႕ကိုေရာက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီဦးေရဟာ တစ္သန္းမွ သုံးသန္းၾကား ရရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကဆိုရင္ သူတို႔နိုင္ငံမွာ ဘဂၤါလီသုံးသိန္း ကေန ငါးသိန္းအထိရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံေနဖို႔ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုတိုးေပးလိုက္ျခင္းဟာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခက္အခဲဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္သည္သာမက မျမင္နိုင္တဲ့ လက္မည္းႀကီးေတြရဲ႕ ကစားကြက္ထဲကို ေရာက္သြားနိုင္တာမို႔လို႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ရခိုင္အေရးဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စကားတစ္လုံးပင္ အမွားမခံနိုင္ေအာင္ အကဲဆတ္လြန္းပါတယ္။  ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အမည္နဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြလည္း တန္းစီလို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကေရာ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေရာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရွိဘူးလို႔၊ လက္မခံနိုင္ဘူးလို႔ အျပတ္ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို မသုံးစြဲဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူအခြင့္အေရးတေစၦပူးကပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္း ေတြကေတာ့ အေလးမထားပါဘူး။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကပင္လွ်င္ ၃၀ ရက္ေန႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းသုံးစြဲေခၚ႐ုံတင္မက ဒီလူေတြကို နိုင္ငံသားေပးဖို႔ေတာင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အလားတူစြာ ကိုဖီအာနန္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေနရာေပးလိုက္ျခင္းဟာ ကိုယ္ငွားလိုက္တဲ့ေရွ႕ေနက ကိုယ့္တစ္ဖက္အမႈသည္ကို ေစတနာပိုေနတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ပိတ္ဆရာေတြကိုလည္း ေလွေပၚတင္ၿပီးေတာ့ေခၚလာမိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕ ႀကဳံေတြ႕လာနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုအား ေထာက္ခံအပ္ ပါတယ္။

ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း(ေပါင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာပါလို႔  ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုကို ကြၽန္မ အျပဳသေဘာနဲ႕ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မသည္ မြန္လူမ်ိဳး၊ မြန္တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေမာင္ႏွမမ်ားစုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံမွာ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးကျဖစ္ေစ ျပႆနာအေရး ကိစၥႀကဳံလာလို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားေမာင္ႏွမေတြကလည္း မ်က္ႏွာလႊဲၿပီးေတာ့မေနပါဘူး။ ယခုလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားရဲ႕အေရးကိစၥကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ မြန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႕ ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕နိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာလည္း ေအးေဆးစြာမေနထိုင္ရပါဘူးရွင္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံ မ်ားမွထိစပ္ေနတဲ့ျပည္နယ္ေတြမွလည္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာလည္း စိတ္မေအးရပါဘူးရွင္။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ၂၁ ပင္လုံညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကြၽန္မတို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကပါၿပီ။ မၾကာမီမွာ တစ္နိုင္ငံလုံးစစ္မက္ေတြရပ္ၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့နိုင္ငံေတာ္ကို  ကြၽန္မတို႔ပိုင္ဆိုင္ရပါေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္း နိုင္ငံမ်ားမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားနဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡကိုေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲနဲ႕ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားရဲ႕ဘဝ လုံၿခဳံေရးအတြက္ကိုပါ စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႕ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ရွင္သန္ ေနမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ရပါဘူးရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အေရးကိစၥသည္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္း စစ္အေရးကိစၥမဟုတ္ပါဘူးရွင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡသည္ နိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့အိမ္နီးနားခ်င္းက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ျပည္တြင္း/ျပည္ပအေရး၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးကိစၥလို႔ ကြၽန္မတို႔ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕အိမ္တြင္းေရးဆိုၿပီးေတာ့ ႀကိတ္ၿပီး ၿငိမ္ေနလို႔ကေတာ့မရပါဘူးရွင္။ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၊ ၆၀ ၾကာျမင့္ေနပါၿပီ။ ဒီအတိုင္း ပစ္ထားလို႔လည္းမရပါဘူး။ အရင္တုန္းက ျပည္တြင္းမွာပဲ ႀကိတ္ၿပီးေျဖရွင္းခဲ့လို႔လည္း ေျပလည္မႈေတြ မရဘဲနဲ႕ ပိုမိုၿပီးေတာ့ႀကီးထြားလာတာပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အတူ နိုင္ငံတကာ နဲ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ကုလသမဂၢအခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့တင္ျပတဲ့အခါမွာလည္း အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ ေမးျမန္းမႈအခံရဆုံး ျပႆနာဟာလည္း ရခိုင္အေရးကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ နိုင္ငံတကာသို႔သြားေရာက္ၿပီးေနထိုင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေမာင္ႏွမမ်ားအေနနဲ႕လည္း ဘယ္နိုင္ငံကိုေရာက္ေရာက္ ရခိုင္အေရးကိစၥကိုသာ ေမးျမန္းေျပာဆို ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ နိုင္ငံတကာရဲ႕ေစာင့္ၾကည္‌့ျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ ေျပာဆို ျခင္းကိုလည္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ကိုလည္း စိုးရိမ္ ပူပန္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ရခိုင္အေရးေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အသစ္ တစ္ဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္း လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဆိုတာ ျပႆနာ ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာကို သုံးသပ္ေရးအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘက္မလိုက္ေသာ၊ အမွား/အမွန္၊ အဆိုး/အေကာင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးသပ္ ေပးရန္သာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ဘယ္လိုပဲသုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ေပးေပမယ့္လည္း ေစာင့္ ၾကည့္ေပးရမွာက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေရာ၊ အစိုးရဘက္ကေရာ၊ ျပည္သူဘက္ကေရာ လက္လြတ္စပယ္ပစ္ထားဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရမွာပါရွင္။ ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွာလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားဘက္မွ ေလးစားအားထားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဆိုတာလည္း  ေတြ႕ရာပုဂၢိဳလ္ကို ခန့္အပ္ထားျခင္းလည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ နိုင္ငံတကာမွေလးစားယုံၾကည္ရတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဆိုတာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္(လ္)ဆုရရွိထားတဲ့လူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ ခံစားခ်က္ မပါဘဲ သုံးသပ္မယ့္တတိယအဖြဲ႕တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ မစၥတာကိုဖီအာနန္သည္ နိုင္ငံတကာမွာ ၾသဇာရွိ႐ုံတင္မကပါဘူး။ ကုလသမဂၢထိကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးနိုင္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စိတ္ဝင္စားမႈရွိတဲ့ ရခိုင္အေရးကိစၥမွာလည္း ၎၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ရင္းၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးသပ္ခ်က္ ေပးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း မစၥတာကိုဖီအာနန္လို ကမာၻႀကီးကို မွန္မွန္ ကန္ကန္စုံစမ္းသုံးသပ္ေပးနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဆုံးရႈံးမႈနစ္နာခဲ့တာေတြကို မွန္ကန္စြာတင္ျပနိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ခန့္အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ရခိုင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္း ေရးကို နိုင္ငံတကာအေရးကိစၥ၊ နိုင္ငံတကာအျဖစ္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္တယ္ဆိုတဲ့စိုးရိမ္စိတ္ ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္ရွင့္။ သို႔ေသာ္ ဘက္ေပါင္းစုံမွသုံးသပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေလ့လာၿပီးမွ မွတ္ခ်က္ခ်သင့္ပါတယ္။ ေဆာလ်င္စြာ ထင္ျမင္ ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႕ကန့္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ ျပႆနာကို ေနာင္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ပါ ဆက္လက္ၿပီးေမြးျမဴထားသလို ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓြန့္ရွည္တည္ၿမဲေအာင္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပႆနာ မ်ားကိုေရာ၊ ျပည္ပျပႆနာမ်ားကိုပါ အတူလက္တြဲၿပီး တတ္သိကြၽမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကပါစို႔လို႔ အျပဳသေဘာနဲ႕အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ေဒၚနီနီေမျမင့္(ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း          ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီေမျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႕မွာ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးအဆိုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရွင္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ဒီအေရးႀကီးအဆိုကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဆိုရွင္ရဲ႕စိတ္ပူပန္တဲ့ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဆိုရွင္စိတ္ပူသလိုပါပဲ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႕လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရတက္မေအးျဖစ္ေနရတာၾကာပါၿပီ။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ အဆိုရွင္က ရခိုင္ ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္ေနတဲ့အခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ပါသျဖင့္ဆိုတဲ့ ကန့္ကြက္လိုတဲ့သေဘာ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မ ဒီအခ်က္ဟာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္ထက္ စြပ္စြဲခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကြၽန္မအျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္လို႔ေျပာရေလာက္ေအာင္ မရိုးရွင္းပါဘူး။ ပထဝီနိုင္ငံေရးအရ နိုင္ငံတကာမွာ ေဆြးေႏြးစရာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တာ ကာလအတန္အသင့္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Power Point မွာ ျပထားသလိုပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ Google Search Engine မွာ ရခိုင္ပဋိပကၡလို႔ ရိုက္ထည့္လိုက္တာနဲ႕ ၀.၄၈ စကၠန့္အတြင္းမွာပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္းဟာ ႏွစ္သိန္းနဲ႕ေလးေသာင္းေက်ာ္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားနဲ႕ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္မတို႔ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္ ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ/မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ/မွားသည္ျဖစ္ေစ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဟာ ကမာၻကိုပတ္ေနခဲ့တာၾကာပါၿပီ။ ဒီအေျခအေနေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာက ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာကို သိနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာရဲ႕ဖိအားေပးျခင္းကိုလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ခံခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံနဲ႕နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့မို႔လို႔လည္း ေလွစီးဒုကၡသည္လိုျပႆနာမ်ိဳးကစလို႔ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္တဲ့ကိစၥအဆုံး နိုင္ငံတကာနဲ႕ထိေတြ႕ ေျဖရွင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းေရး သီးသန့္ျပႆနာ မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္စိုးရိမ္သလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႕ ကိုဖီအာနန္လို နိုင္ငံတကာမွာ ၾသဇာတိကၠမရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေကာ္မရွင္မွာပါဝင္ေစျခင္းဟာ သင့္ေတာ္တယ္လို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ မခိုင္လုံတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕အေျခခံလာတဲ့ နိုင္ငံတကာ ဖိအားကို တုံ႕ျပန္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ခံစားမႈေတြနဲ႕တုံ႕ျပန္တာထက္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးက သာ ကြၽန္မတို႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ရလဒ္ေတြ ရလာနိုင္မယ့္လမ္းစတစ္ခုလို႔ ထင္ျမင္မိပါ တယ္။    ေကာ္မရွင္ရဲ႕အခန္းက႑၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ၾကားမွာ MOU ေရးထိုးရမွာျဖစ္ ေၾကာင္းနဲ႕ ေလာေလာဆယ္မွာလည္း MOU ကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကိုပို႔ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရွိရပါ တယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ လည္း အလ်င္စလိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕အညီ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးရဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းလင္းၿပီးလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဘက္လိုက္မႈကင္းရမယ္။ လူအမ်ားကေလးစားတဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ အေတြ႕ အႀကဳံရင့္က်က္သူျဖစ္ရမယ္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့လူ ျဖစ္ရမယ္။ ဒီစတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႕ အေျခခံ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း အခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္တြင္းနဲ႕နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူေတြေပါင္းစပ္ထားတဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈလို႔ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္မ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအေရးျဖစ္ လို႔ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားရဲ႕အႀကံဉာဏ္၊ အကူအညီရယူျခင္းႏွင့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သာ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္ၿပီး ျပႆနာကိုအေျဖရွာသင့္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကေနၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီးေတာ့ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေနအထားကို ကြၽန္မတို႔ေတြခ်ည္းပဲသိေန႐ုံနဲ႕ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ေတြကို ဖိအားေပးေနတဲ့နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း သိျမင္နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ျမန္မာျပည္တြင္းက ကြၽမ္းက်င္သူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ရခိုင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဆိုၿပီးဖြဲ႕ခဲ့တာ အားလုံးလည္းအသိပါပဲ။ အဲဒီတုန္းကလည္း အဲဒီေကာ္မရွင္က က႑အလိုက္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ အႀကံေပးခ်က္ေတြအကုန္လုံးကို ယခင္အစိုးရအေနနဲ႕ အကုန္လုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္စရာ မလိုအပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကေနတစ္ဆင့္        အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုထိပါးလို႔ လုံးဝမရနိုင္ပါဘူး။ အခုေကာ္မရွင္ကလည္း ဒီသေဘာအတိုင္းပါပဲ။  ကြၽန္မတို႔ ဒီေနရာမွာ နိုင္ငံတကာဖိအားေတြကို တန္ျပန္ဖို႔ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတြ အခ်င္းခ်င္း ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္ဖို႔လိုသလို နိုင္ငံတကာရဲ႕မိတ္ေဆြေတြဆိုတာလည္း အင္မတန္ မွအေရးႀကီးပါတယ္။ ရွိဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကြၽန္မ ပထမပိုင္းမွာေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္လို႔ေျပာရေလာက္ေအာင္ မရိုးရွင္း၊ မလြယ္ကူလွဘဲ ယခုလို Globalization ေခတ္မွာ နိုင္ငံတကာအျမင္၊ နိုင္ငံတကာဖိအားေတြဆိုတာကလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမယ့္ အခ်က္အလက္ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္စိုးရိမ္ပူပန္သလိုမ်ိဳး ရခိုင္တိုင္းရင္းသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္မအေနနဲ႕လည္း အင္မတန္မွစိုးရိမ္ပူပန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းရာမွာေတာ့ ကြၽန္မတို႔ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားေတြေရာ၊ မစၥတာကိုဖီအာနန္လို ကမာၻကေလးစား ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြပါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုရွင္စိုးရိမ္သလိုမ်ိဳး စိုးရိမ္ စရာမရွိဘူးလို႔ထင္ျမင္မိတဲ့အတြက္ ဒီထင္ျမင္မိတဲ့အေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ရွင္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒၚခင္ေစာေဝ(ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 အားလုံးမဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ ျဖစ္ပါ တယ္ရွင္။ ရိုေသေလးစားရပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ရႈေထာင့္က အျပဳသေဘာနဲ႕ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီး ဌာနသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြမွာ ေကာ္မရွင္ဟာ ရခိုင္ေဒသရွိျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေထာင္ ေပးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးစသည့္ က႑မ်ားအတြက္ ေလ့လာအႀကံျပဳတင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားရွိပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘဲနဲ႕ ဘယ္လိုမွျဖစ္ လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အခုျပႆနာျဖစ္ေနတာက တစ္ဖက္နိုင္ငံက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီေတြ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုၿပီး နာမည္တစ္မ်ိဳးဖန္တီး ေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္မေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ ဒီရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရလို႔ရွိရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အထူး သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ခိုးဝင္တဲ့လူေတြလား၊ တရားသျဖင့္ ေရာက္ရွိေနတဲ့လူေတြလား ဆိုတာကို ဦးစြာပထမစိစစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေတြေနထိုင္ၾကတဲ့ ေက်း႐ြာရပ္ကြက္ေတြကို တာဝန္ရွိသူေတြ အခ်ိန္မေ႐ြးဝင္ေရာက္သြားလာနိုင္ၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဂၤါလီေတြေနတဲ့ ေက်း႐ြာရပ္ကြက္ေတြကို သာမန္အရပ္သားမဆိုထားနဲ႕၊ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပင္ မဝင္ရဲၾကတဲ့အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီလား၊ တရားသျဖင့္ေရာက္ရွိေနၾကသူမ်ားလားဆိုတာကို တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္စိစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒဟာ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္မွန္မွန္ကန္ကန္ အျမန္ဆုံးစိစစ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာက အစိုးရကျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မဥပမာတစ္ခုေပးပါ့ မယ္။ ကြၽန္မတို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ လူဦးေရ ၅ သိန္းနီးပါးရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ က ငါးေသာင္းပဲရွိပါတယ္ရွင္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔နယ္ေျမရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကံၾကမၼာကို ဘယ္လိုလုပ္ၾကပါ မလဲ။ ဒီေလးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ လူေတြဟာ ခိုးဝင္ေတြလား၊ တရားသျဖင့္ ဝင္လာသူေတြလားဆို တာ စိစစ္နိုင္ဖို႔အင္မတန္အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအရ နိုင္ငံသားစိစစ္ဖို႔ အတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာကိုဝင္လို႔မရနိုင္တဲ့အေျခအေနကို အကုန္လုံးအသိျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလူေတြစိစစ္ခံလာေအာင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ကိုင္တြယ္ရမွာလား။ နိုင္ငံျခားသားေတြကိုေခၚၿပီး ကူပါ၊ ကယ္ပါလို႔ ေတာင္းဆိုရမွာလား။ ဒါဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္က လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒမစိုးမိုးဘဲနဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္မႈစတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္လိုလုပ္နိုင္ၾကပါ့မလဲ။ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံနဲ႕ ကြၽန္မတို႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားထက္ နိုင္ငံတကာ လူ႕ အခြင့္အေရးရႈေထာင့္က အေလးထားေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ ဘဂၤါလီကိုေထာက္ခံၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကိစၥကို လူ႕အခြင့္အေရး ဗန္းျပၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတာၾကာပါၿပီရွင္။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာခိုင္ၿမဲေရးကို အေလးထားမွာလား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးမွာ ပါလား။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလးမထားဘဲ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရခိုင္ေဒသက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ျပႆနာကို နိုင္ငံျခားသားေတြ လက္ထဲထိုးအပ္လိုက္ရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ရခိုင္အေရးကို OIC က ဖိအားေပးေနတယ္ဆို တာကို နိုင္ငံေတာ္ဘက္က သိရွိေၾကာင္းကို သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ရခိုင္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရးကို တိုင္းတစ္ပါးမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိ ေၾကာင္း UN Charter က အာမခံထားတယ္လို႔လည္း ေလ့လာသိရွိပါတယ္။ ကြၽန္မက ရခိုင္ျပည္သူ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူေတြဟာ ဒီကိစၥအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္ကန့္ကြက္မႈမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ အေလးထားဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီျပႆနာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းနဲ႕၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တည္းနဲ႕ သက္ဆိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး ဦးထိပ္ထားၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေမာင္ေတာနယ္ေျမေဒသမွသည္ ပုသိမ္ေမာ္တင္စြန္းကမ္းရိုးတန္း အထိ လုံၿခဳံမႈမရွိပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီပဋိပကၡေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း ေကာ္မရွင္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔သည္ အစိုးရတာဝန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စရာလည္းမလိုပါဘူးရွင္။ ဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ္နိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ နိုင္ငံျခားသားေတြလက္ထဲကိုထိုးအပ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ပါဘူးရွင္။ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ ၾကတဲ့ အေမရိကန္၊ ႐ုရွားတို႔ဟာ တစ္ကမာၻလုံးမွာ စစ္စခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေနၾကတာေတြဟာ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္နဲ႕။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးစိုးေဌး(ေကာ့ကရိတ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ဆက္ ဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေဌးျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုအေပၚ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္နဲ႕ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္(လ္)ဆုရွင္ ဂါနာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦး၊ ျပည္တြင္း တတ္သိပညာရွင္ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း တာကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေလးနက္စြာႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေနၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့သေဘာရွိတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ သားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကရပါတယ္။ အလားတူပဲ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ OIC ၊ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ အဂၤလန္နိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်နိဳင္ငံစတဲ့ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းဝင္နိုင္ငံေတြကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ျပည္တြင္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ေလ့လာ သုံးသပ္႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ နိုင္ငံတကာတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာ သုံးသပ္တာကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုေတြက ပုံႀကီးခ်ဲ့ခ်င္ေနတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳမိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက Responsibility  To Protect ဆိုၿပီးေတာ့ R To P မူကို သေဘာတူခ်မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက အဲဒီမူကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူရဲ႕အၾကမ္းဖ်င္းဆိုလိုခ်က္က နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဟာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအတြင္း သာမန္ျပည္သူမ်ားကို အစုၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအႏၲရာယ္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာမကာကြယ္ေပးနိုင္ လွ်င္ ကုလသမဂၢႏွင့္ နိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ လစ္ဗ်ား၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ေတာင္ဆူနန္နိုင္ငံမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစလို႔ ဆီးရီးယားနိုင္ငံမွာလည္း ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဗဟိုအာဖရိကနိုင္ငံမွာဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမွာ လူ ၁၉၂ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂၆၅ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ အိမ္အေဆာက္အဦ ၈၆၁၄ လုံးပ်က္စီးၿပီး လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ အစိုးရက ျပည္တြင္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာမို႔ ဒီအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡရဲ႕အရင္းအျမစ္ကို ေခ်ဖ်က္သုတ္သင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးတာ၊  ေနာက္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ေခ်ဖ်က္သုတ္သင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေစာေစာကတင္ျပတဲ့ R To P မူနဲ႕ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳနိုင္ေအာင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပဋိပကၡေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာနယ္ခ်ဲ့စနစ္နဲ႕ ပထဝီနိုင္ငံေရးရဲ႕ ဆိုးေမြေတြေၾကာင့္ျဖစ္လာတယ္လို႔ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၂၄-၁၈၂၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕လက္ေအာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရာက္ရွိၿပီး နိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက နိုင္ငံျခားသား စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားေတြကို အလုံးအရင္းႏွင့္ေခၚသြင္းလာတယ္္။ ၿဗိတိသွ်သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြဟာ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ၁၈၀၀၀၀ ထိမ်ားျပားလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ၁၉၄၂-၁၉၄၃ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွာလည္း စြန့္ခြာသြားတဲ့ၿဗိတိသွ်တို႔က နိုင္ငံျခားသားအုပ္စုကိုလက္နက္ေပးၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း ေနတဲ့ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ ဂ်ပန္ေတြက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တာ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အစပ်ိဳးလာခဲ့တယ္လို႔သုံးသပ္ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို သူ႕ရဲ႕ ၁၂ လတာကာလစူးစမ္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ အစိုးရထံတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြထဲက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ျပည္သူ ေထာက္ခံတဲ့အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ေရတိုကာလအတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထု မေထာက္ခံတဲ့အခ်က္ေတြကို တည္ဆဲဥပေဒႏွွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆက္လက္ညွိႏွိုင္းသြားရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္မွာမပါတဲ့ ျပည္တြင္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အျမင္၊ ေတြ႕ရွိိခ်က္အေထာက္အထားေတြကို ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပေဆာင္႐ြက္နိုင္ ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာစိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ကုလသမဂၢတို႔ရဲ႕လက္ခံက်င့္သုံး ေနတဲ့ R To P မူႏွင့္အေရးယူျခင္းမခံရေအာင္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္ လုံလုံနဲ႕ တင္ျပနိုင္ရင္ ျပည္တြင္းကစိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံျခား တတ္သိပညာရွင္ေတြပါတဲ့အတြက္ နိုင္ငံတကာကလက္ခံတဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပုံရိပ္ဟာလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ‌ျေဖရွင္းနိုင္ေရးဦးတည္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ထားတဲ့ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီး ဌာနက ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားတတ္သိပညာရွင္ သုံးဦး၊ ျပည္တြင္း တတ္သိပညာရွင္ေျခာက္ဦးပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းကို အေလးအနက္ႀကိဳဆို ေထာက္ခံသည့္ အတြက္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုကို ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္(ဘားအံမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟာ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာလည္း           တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္လို႔ မိမိရဲ႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အေရးအရာကိစၥကို တင္ျပေပးျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥတင္ျပေပးတာျဖစ္လို႔ အဆိုရွင္ကို ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ယခုအစိုးရသစ္ရဲ႕မူဝါဒမွာ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကို အာမခံေရးနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္မယ္။ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မယ္လို႔ အတိအလင္းေၾကညာခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအစိုးရသစ္ရဲ႕သက္တမ္း ငါးလေက်ာ္ အတြင္းမွာလည္း တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားေပးပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေလးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕တာဝန္ယူရတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ မွာရွိတဲ့ ဘယ္အေၾကာင္းကိစၥမဆို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကိစၥဆိုတဲ့ ေနရာမွာ လူနည္းစုအတြင္းျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ျပႆနာ ေတြအျပင္ ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားက စိတ္ဝင္စားၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ ျပႆနာႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲခဲ့တဲ့ျပႆနာကိစၥ အျဖစ္သာရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔လည္း ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္စတစ္စနဲ႕ ျပႆနာႀကီးကႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရဲ႕ အေၾကာင္းကိစၥေတြအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အေရးဟာ ကမာၻ႔နိုင္ငံအခ်ိဳ႕က စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ေနတာဟာေတာ့ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအစိုးရဟာ     ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕သက္တမ္းဟာ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အဓိက ကေတာ့ တာဝန္ႀကီးႏွစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးပါဝင္ၿပီး သုံးဦးဟာေတာ့ နိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သုံးသပ္မိတာက ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိဳင္ျခင္းနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြ၊ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြ တင္ျပေပးဖို႔ သက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ကိစၥေတြကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို နိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေနတာေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာမွာ ၾကည္ညိုေလးစားတဲ့ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးကို ဒီေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္ေစျခင္း အားျဖင့္ ကမာၻမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အေရးကို အျမင္ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပုံရိပ္ကလည္း ၾကည္လင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမွာ နိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အမွန္တကယ္တက္ႂကြတဲ့ လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံျခားေရးဝါဒကိုက်င့္သုံးၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေရးအရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံကိန္းေတြ ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေဒသရဲ႕အက်ိဳးကိုဦးတည္ၿပီး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကမာၻ႔အလယ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မျဖစ္မေနတာဝန္ယူရမယ့္ကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ျပႆနာဟာ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္တာႏွင့္အညီ ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးကို အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေပးေနျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ဖို႔ေတာ့ အထူးပဲလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ ယခု ရခိုင္အေရးကိစၥအတြက္ ေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္ေနမႈဟာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာရွိတဲ့ နိုင္ငံမ်ားကလည္း အျမင္ရွင္း ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပဖို႔ကေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္သလို ယခုလိုလႊတ္ေတာ္ႀကီးကေနၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္သားမ်ားရဲ႕ အျမင္မွား၊ အထင္မွားေနျခင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးတာကိုလည္း နားလည္ လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

ေဒၚနီေ႐ႊလ်န္း(ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ကြၽန္မ ပထမဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီေ႐ႊလ်န္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဇံရဲ႕အေရးႀကီးအဆိုကို အျပဳသေဘာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦး၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ကြၽန္မတင္ျပလိုပါတယ္။ ေကာ္မရွင္၏ဥကၠ႒ မစၥတာကိုဖီအာနန္သည္ ဂါနာနိုင္ငံသားျဖစ္၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ နိုဘယ္(လ္)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာ ဂါဆန္ဆလမ္ဟာ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္မွာ ပညာရွင္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္ဘႏြန္မွာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ တယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အႀကံေပး အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တတိယအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥလက္တီတီရာ ဗန္ဒန္အာဆမ္သည္ နယ္သာလန္နိုင္ငံသူျဖစ္ၿပီး သံအမတ္အျဖစ္ လွည့္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သ ူျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ HIV ႏွင့္ AIDS ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဟာ ကမာၻ႔အဆင့္မီ သိကၡာရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အတြက္ အျခားနိုင္ငံေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္စြက္ဖက္သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါ တယ္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန့္စြာေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသိရွိနိုင္ေရး အတြက္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ နိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းေနလို႔မရသလို လူမ်ိဳးတိုင္းနိုင္ငံတိုင္းသည္ အထီးက်န္ေနလို႔မရဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ကမာၻႀကီးဟာ Global Village ဟုေခၚေသာ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႔နိုင္ငံသားအသီးသီးအျပန္အလွန္ ညွိႏွိုင္း ဆက္သြယ္ကာ အျမင္ခ်င္း၊ အေတြ႕အႀကဳံ၊ ဗဟုသုတခ်င္း ဖလွယ္ေနၾကပါၿပီ။ ေဒသဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဥပမာ-အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၊ အာရပ္နိုင္ငံမ်ား စသျဖင့္ ေပါင္းစည္းေနၾကပါၿပီ။ ယေန႕ နိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္ကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါက ပူးေပါင္းသင့္ေၾကာင္း ကြၽန္မေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးဟာ တစ္နိုင္ငံလုံးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ယေန႕ တိုင္ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းနိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ အဆိုပါ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသက္သက္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ ယုံၾကည္လက္ခံေသာ ပညာရွင္ျဖစ္သည္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္(လ္)ဆုရွင္ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးကိုသာဦးတည္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည္ဟု ကြၽန္မယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ေဒၚခ်ဳိခ်ိဳဝင္း(ေမာ္လိုက္မဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးပဲမဂၤလာပါရွင္။  ကြၽန္မကေတာ့ ေမာ္လိုက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕အက်ိိုးကို ေမွ်ာ္ကိုး ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုရွင္ရဲ႕တင္ျပခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ရလွ်င္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႕ပတ္သက္၍ ကန့္ကြက္ျခင္းသာမက ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းရန္မလိုဟုလည္း ထည္‌့သြင္းေဆြးေႏြးသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ရွင္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္‌ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလို ပါတယ္။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵအရ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္ လာေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယခင္အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိအစုိးရသစ္တို႔ဟာ မူအားျဖင့္တူညီတာ ေတြရွိသလို မတူညီတာေတြလည္း မ်ားျပားလွပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္းေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ယခုအစုိးရသစ္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မရွင္ ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာဖို႔၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုလည္း ခ်န္လွပ္၍ မရပါဘူး။ အထူး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ေနရာေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာနယ္စပ္ျပႆနာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လူဝင္ လူထြက္ျပႆနာ၊ သယံဇာတခိုးယူမႈျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတင္သြင္းမႈျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ၊ နယ္နိမိတ္ျပႆနာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ မႈမ်ားရွိသလို တုိင္းေရး၊ ျပည္ေရး၊ နိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပးဝင္ခိုလႈံၾက တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို မိမိနိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္လို႔ရေပမယ့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အစုလိုက္၊ အၿပဳံလိုက္ ေျပးဝင္ခိုလႈံသူမ်ား ကိုေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အရလည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ၾက ရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းအရလည္း ေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးအေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မေလးရွားနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခိုလႈံမႈမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွလည္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ညွိႏွိုင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္‌့ အေရး ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္‌့ ေရရွည္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ပါရွိတဲ့ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ကိုယ္စား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါ တယ္ရွင္။ ဒီလိုေျပာရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕နယ္စပ္ျပႆနာဟာ အျခားနယ္စပ္ ျပႆနာမ်ားထက္ ပိုၿပီးတစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးကုိ ရင္တမမျဖင့္စုိးရိမ္ေသာကေရာက္ေစပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ားဟာ မီးေမႊးရလြယ္ကူပ်ံ့ႏွံ႕လြယ္ၿပီး မသမာသူမ်ားရဲ႕ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ျပစ္တင္ရလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မည္‌သည္‌့လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း မွာမဆို ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ သာမန္အမႈအခင္းေလးေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး ပဋိပကၡႀကီးမ်ားအသြင္ ဖန္တီးယူမႈမ်ားကိုလည္း ရင္နင္‌့ဖြယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အထိပါ ဆိုးက်ိဳးကိုသက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အခုအခါ တုိင္းရင္းသားညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိုမွတစ္ဆင္‌့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေထာင္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရလည္း ေလ်ာ္ကန္သင္‌့ျမတ္လွပါ တယ္ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္(လ္)ဆုရွင္ မစၥတာကုိဖီအာနန္၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံသား မစၥတာဂါဆန္ဆလန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ HIVႏွင့္ AIDS ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ UN Aid ၏အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥလက္တီတိီရာဗန္ဒန္အာဆမ္တို႔အား ထည္‌့သြင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ကိုလည္း ေထာက္ခံပါတယ္ရွင္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွာ အျမင့္ဆုံးရာထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္တဲ့အျပင္ ကမာၻ႔ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းဖို႔၊ ျပည္သူလူထုမ်ားဘဝလုံၿခဳံဖို႔၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦေကာင္း မ်ားရရွိိဖို႔ဆိုရင္ ျပႆနာမ်ားရဲ႕အရင္းခံမ်ားကို ျမန္မာၾကည္‌့ ၾကည္‌့၍မရဘဲ ကမာၻ႔အျမင္ျဖင့္ ရႈေထာင့္ ကေနၾကည္‌့ရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ သို႔မွသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္‌ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနအမွန္မ်ား ကို ပြင္‌့လင္းျမင္သာစြာ ကမာၻသို႔ခ်ျပနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာရဲ႕အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက လည္း ေျဖရွင္းရာေရာက္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႕စည္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံ လုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္၏အဆိုတြင္ ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးက ေလးစားၾကည္ညို၍ ကမာၻ႔ေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခြင္‌့ေပးခဲ့ေသာ ကမာၻ႔လူသားတို႔၏အက်ိဳးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္‌အေရးပေရာဂ ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ေနသူ မ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အဆိုရွင္အေနျဖင့္ မိမိ၏အဆိုအား ျပန္လည္သုံးသပ္သင္‌့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ ရွင္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ(လြိုင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္) မွေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔ပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ လြိုင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အေရးႀကီးအဆိုကုိ အျပဳသေဘာနဲ႕ေဆြးေႏြးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသမွာႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ျပႆနာဟာ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးသားလုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနတဲ့အတြက္ တစ္နိုင္ငံ လုံးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယခင့္ယခင္ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္တိုင္းမွာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥအျမင္ မ်ိဳးနဲ႕သာ ရႈျမင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကလို႔ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုမွ မထြက္ခဲ့ပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းအျခားနိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ပအေရးအေနနဲ႕ ပါဝင္ေနပါတယ္။ နိုင္ငံတကာ အေရးလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိျခင္းအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘဲ ျပႆနာ ေပါင္းစုံျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေနာက္က် ဆုံးကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ႏွင့္အတူ ပိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ကယားဟာလည္း မွ်ခံစားရပါတယ္ရွင္။ အဲဒီထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ တျခား နိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနရာက နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံမႈေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့လူမႈေရးျပႆနာကလည္း ရွိေန ျပန္လာပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရရွိနိုင္သလို၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိနိုင္ပါဘူး။ အဲဒီအယူအဆကို အ‌ျေခခံၿပီးလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနတာကေတာ့ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ Sustaiable Development Goal မွာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခုပါဝင္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ နိုင္ငံမ်ားၾကားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမညီမွ်ျခင္းမရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္‌့ကိစၥဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအေရး တင္မဟုတ္တဲ့ နိုင္ငံတကာကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ အ‌ျေခခံေကာင္းၿပီး ခံယူခ်က္ေကာင္းတဲ့ နိုင္ငံတကာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပံ့ပိုးကူညီဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ျမန္မာအစိုးရအေပၚမွာတာဝန္ရွိသလို ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္တစားေျဖရွင္း ရမယ္‌့ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ နိုင္ငံတကာအလွည္‌့ က်ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ UPR (Universal Periodic  Review)မွာ နိုင္ငံေပါင္း ၄၈ နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူနည္းစုျပႆနာ ၄၈ ခုကို တင္ျပထားရာမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခုနစ္ခုသာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၄၁ ခုမွာေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ၄၁ ခုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရခုိင္ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ ကိုယ္နဲ႕ လက္လွမ္းမွီသေလာက္အေပၚမွာသာ ေျဖရွင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျပႆနာမ်ားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိစၥမ်ား ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္‌့ရႈတဲ့ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနိုင္ၿပီး ျပႆနာ ရဲ႕အႀကီးအေသးနဲ႕ ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းကလည္း ကြာျခားနိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ႀကိဳတင္ၿပီး အျငင္းပြားေနဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ရခိုင္အေရးကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိဘူးခဲ့ေပမယ္‌့ ျပႆနာကုိ ျပည္တြင္းေရးအျဖစ္နဲ႕သာ ‌ျေဖရွင္းခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အၿပီးမျပတ္ဘဲ မေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း ျဖစ္ေနပါ တယ္။ နိုင္ငံျခားသား သုံးဦးပါဝင္ေနတဲ့အေပၚ စိုးရိမ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကို ေျပာၾကားလိုတာက ေတာ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ ေ႐ြးထားတဲ့ဦးေဆာင္သူ မစၥတာကုိဖီအာနန္က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ နိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဖီအာနန္္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္သူ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ နယ္ပယ္စုံကေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လိုအပ္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးနိုင္မႈ  ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕လုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ စည္းလုံးလႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႕ ကာကြယ္ေရး၊ သံခင္း၊ တမန္ခင္း လႈပ္ရွားမႈနဲ႕         ၾကားဝင္ေျဖဖ်န္ေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥလက္တီတီရာဗန္ဒန္အာဆမ္ဟာ နယ္သာလန္နိုင္ငံမွာ သံအမတ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ မစၥတာဂါဆန္ဆလန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထက္တန္းအႀကံေပးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနကဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္က ထြက္လာမည့္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားဟာ နိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ေပၚမွာ ျပည္တြင္းေကာ္မရွင္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ အႀကံေပးခ်က္ မ်ားထက္ပိုၿပီး ထိေရာက္အားေကာင္းနိုင္ေျခရွိပါတယ္။ အႀကံေပးေကာ္မတီရဲ႕ သမာသမတ္က်မႈကို နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ၎ကတစ္ဆင့္ အစိုးရ ေကာ္မရွင္ပါ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပၿပီးဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ကို မူတည္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင္‌့/မသင္‌့ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ဟာအခုအခ်ိန္မွာ ေစာလြန္းပါတယ္။ စိတ္ခံစားမႈနဲ႕ စိုးရိမ္လြန္မႈအေပၚ အေျခခံထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာရ တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ထားတဲ့အစိုးရ ျဖစ္တာႏွင့္အညီ ကိုယ့္နိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႕အေရးျပႆနာကို အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေနျခင္းသာျဖစ္လို႔  ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးဖို႔အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ရွာေဖြရန္အတြက္ ပတ္သက္ ပါဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း နိုင္ငံတကာအေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီးအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ယခုလက္ရွိ နိုင္ငံကို ကမာၻ႔အလယ္မွာ တင့္တယ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။  နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးျမင့္ေဝ(ဂြမဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ဂြ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဝ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ က်င္းပ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးရဲ႕ (၂၇)ရက္ေျမာက္ ေန႕မွာ ကြၽန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုကို ကန့္ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕က ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းလို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႕က မစၥတာကိုဖီအာနန္ႏွင့္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႕ ၆-၉-၂၀၁၆ ရက္‌ေန႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ကန့္ကြက္ ေနရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မလိုလားအပ္တဲ့အရိပ္လကၡဏာေတြ ျပရမယ့္အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ျပည္နယ္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ပုံရိပ္ေကာင္းေတြကို ျပသရမယ့္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဆိုတာ ရန္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ၿငိဳး ရွိသူေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အတူတကြပူးေပါင္းရမယ့္အဖြဲ႕အစည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႕ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမယ့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြကို သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္း သူ၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသူ၊ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသင့္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေလ့လာထားသင့္ ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကန့္လန့္တိုက္ေနမယ္ ဆိုရင္ မွတ္ခ်က္ေကာင္းေတြ၊ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

`ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုထဲမွာ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကမာၻက ေလးစားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားမပါဘဲ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ျဖင့္သာေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက ကမာၻ႔အျမင္မွာ ဘက္လိုက္မႈမကင္းေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆစရာျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးသည္ ကမာၻ႔အေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻကလက္ခံနိုင္မယ့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႔ အထူးလို အပ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ဟာ ဂါနာနိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ ငါးႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုႀကီးကို လည္း ရယူထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကမာၻ႔အေရးေပါင္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းခဲ့ဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာပါဝင္တဲ့ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံ သား  မစၥတာဂါဆန္ဆလမ္ႏွင့္ နယ္သာလန္နိုင္ငံသူ မစၥလက္တီတီရာဗန္ဒန္အာဆမ္တို႔ဟာလည္း ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွာပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူေတြျဖစ္လို႔ ကမာၻ႔အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သမာသမတ္က်က် ရပ္တည္ေပးမယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ကမာၻကလက္ခံနိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ သိထားသင့္တာကေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဘဲ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြသာ တင္ျပ အစီရင္ခံရမယ့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ တယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၂၁ ရာစုမွာ ကမာၻႀကီးကို Global Village လို႔ တြင္တြင္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ကမာၻႀကီးဟာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပႆနာကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာေျဖရွင္းတယ္ဆိုတာ ေခတ္သစ္ကမာၻရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို လွိုက္လွိုက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုေထာက္ခံသင့္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕အေရးကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေသာ ကမာၻေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားပါဝင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို လက္သင့္မခံနိုင္ဘဲ ေ႐ႊတုံးေ႐ႊခဲႀကီးကို ခြဲေပးရေတာ့ မယ့္အတိုင္း ဟိုအေၾကာင္းျပ၊ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႕ ကန့္ကြက္ေနျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပုံရိပ္ကို က်ဆင္းေစ႐ုံသာမက အမိျမန္မာနိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ကိုပါ က်ဆင္းေစပါေၾကာင္း ရႈျမင္သုံးသပ္မိပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသား သုံးေယာက္ပါဝင္ေနျခင္းႏွင္‌့ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းကိုပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားစြာရွိပါတယ္။ လိုရာပန္းတိုင္ကိုေရာက္နိုင္ခဲ့တာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာအႀကံေပး‌ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ေကာင္းမြန္ ေသာ ေစတနာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မယ့္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ကမာၻ႔အၿငိမ္းစားသမၼတေတြ၊ နိုင္ငံတကာ က ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုရွင္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ The Elder ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုေစတနာနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေကာ္မရွင္၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ေသာေကာ္မရွင္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏အဆိုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒၚၿပဳံးေကသီနိုင္(ကေလာမဲဆႏၵနယ္ မွ ေဆြးေႏြးျခင္း             ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားရွင့္။ ဒီအဆိုကို မေဆြးေႏြးမီမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ဆႏၵ၊ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုကၡကို ကြၽန္မတို႔ စာနာနားလည္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ သံသယနဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ကိုလည္း ခံစားမိပါေၾကာင္း ေျပာလိုပါ တယ္။ ရခိုင္အေရးျပႆနာဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္ လာခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာမွ လူသား ခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ရယူတာကလြဲလို႔ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာအေနနဲ႕သာ အစိုးရအဆက္ဆက္ က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလို နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါဝင္တဲ့အစုအဖြဲ႕ကို အႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ေပးပါဝင္ေစျခင္းဟာ ပထမဦးဆုံးေသာအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာ ရႈျမင္လို႔မရသလဲ။ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕က်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ေဆာင္႐ြက္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံတကာရဲ႕ သံသယကင္းတဲ့အျမင္နဲ႕ ေထာက္ခံမႈတို႔ လိုအပ္သလဲဆိုတာကို အျပဳသေဘာနဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားမွ ျပႆနာျဖစ္ေနျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ဝါဒီ IS တို႔ရဲ႕ အႏၲရာယ္ ကမာၻႀကီးကၿခိမ္းေျခာက္ လာျခင္းနဲ႕ Responsibility to Protect (R to P) ဆိုတဲ့ နိုင္ငံတကာအယူအဆ ေပၚေပါက္က်င့္သုံးလာ ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္အေနနဲ႕ ရႈျမင္လို႔မရဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ တစ္ဖန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူသုံးဦးမွာ အနည္းဆုံးတစ္ဦးဟာ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ရဲ႕ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏႈန္းဟာ အျခားဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ားထက္ အနည္းဆုံးႏွစ္ဆခန့္ရွိေနပါတယ္။ ရခိုင္တစ္ေယာက္တိုးတိုင္း ထိုပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္တိုး တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းသာဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀ ေနာက္ပိုင္း မွာ အျခားတိုင္းရင္းသားလူဦးေရစုစုေပါင္းထက္ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရွိပါတယ္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လက္ရွိလူဦးေရဟာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ပင္ အဆမတန္မ်ားျပားေနတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာမက ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး အတြက္ပါ နိုင္ငံေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေဝးလွ ေတာ့တဲ့ကာလတစ္ခုမွာ ဒီျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔အတြက္ လူဦးေရမူဝါဒတစ္ခုကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေနနဲ႕ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ နိုင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္ဟာ နိုင္ငံသားျဖစ္႐ုံတင္မကပါပဲ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္နဲ႕ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ရယူလိုေၾကာင္း ၎တို႔ေရးသားထုတ္ေဝေျပာဆိုမႈမ်ားက တစ္ဆင့္လည္း ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြ ကို နိုင္ငံတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတာမဟုတ္ပါပဲ နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့တာ ၾကာလွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာကလည္း ဒီကိစၥအေပၚအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေဝဖန္မႈ ေတြ ျပဳခဲ့ၾကတာ ၎တို႔ျပဳစုခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြအရ အထင္အရွားေလ့လာသိရွိနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေရးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႕သာ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးမဟုတ္ပါဘဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ပထဝီ နိုင္ငံေရးအရ အေရးပါလာတဲ့ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသကို လႊမ္းမိုးလိုတဲ့ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသလားဆိုတာ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနနိုင္တယ္ဆိုတာလည္းပဲ ကြၽန္မတို႔ ခန့္မွန္းလို႔ရပါတယ္။

တစ္ခါ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႕ စိစစ္မယ္ဆိုရင္လည္း နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူ၊ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ အေျမာက္အျမားေပၚထြက္လာနိုင္တယ္ဆိုတာလည္း ကြၽန္မတို႔ စဥ္စားထားရပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ၎တို႔မွာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိတည္ဆဲျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒမွာ ထိုလူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ‌ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မယ့္ဥပေဒမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ျပ႒ာန္းထားတာမရွိတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီး လုံေလာက္တဲ့ၾကားကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံသားမျဖစ္ထိုက္သူေတြ၊ ျပဳခြင့္ မရွိသူေတြ အေျမာက္အျမားလည္း ေပၚေပါက္လာပါလိမ္‌့မယ္။ ထိုသူမ်ားကိုလည္း လက္ရွိဥပေဒအရ ကန့္သတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဥပေဒအရပင္ ခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သီးျခား ဥပေဒမ်ား လိုအပ္ေကာင္းလည္း လိုအပ္လာပါလိမ္‌့မယ္။ ထိုသူမ်ားကို မူရင္းနိုင္ငံကေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တတိယနိုင္ငံတစ္ခုခုကေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံမယ့္အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ အတြက္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုေပၚေပါက္လာပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါလိမ္‌့ဦးမယ္။ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ပါပဲ နိုင္ငံသားျဖစ္ေနမႈေတြ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေနမႈေတြ စတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိလို႔ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ဥပေဒအရ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ရခိုင္အေရးျပႆနာ ဟာ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္လာတဲ့အခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိခဲ့တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္ သာမက အရင္းအျမစ္မတူတဲ့လူမ်ိဳးႏွစ္ခုရဲ႕ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအသြင္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ေသာအစိုးရတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ လူ႕အခြင့္အေရး က႑မွာ နိုင္ငံတကာရဲ႕ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာကို အသုံးျပဳၿပီး ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံကို ဘယ္လိုအပုပ္ခ်ခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရမ်ား ဘက္က ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကို မတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈမရတဲ့အျပင္ နိုင္ငံတကာရဲ႕ယုံၾကည္မႈကိုပါ ေပ်ာက္ဆုံးတဲ့ အခါ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႕ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ေသာျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရန္မစြမ္းတဲ့အျပင္ အဆုံးသတ္ရန္နည္းလမ္းကိုလည္း ရွာေဖြနိုင္မယ့္အေျခအေနမွာမရွိနိုင္ပါဘူး။

ရခိုင္ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံရဲ႕ လုံေလာက္တဲ့ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ နိုင္ငံတကာရဲ႕ သံသယကင္းတဲ့အျမင္နဲ႕ လုံေလာက္တဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမပါဘဲ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ အေရးကိစၥကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္စပ္ေနတဲ့ျပႆနာကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါလိမ္‌့မယ္။ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္စပ္ေနတဲ့ျပႆနာကို သံကင္း၊ တမန္ကင္း နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ နိုင္ငံ တကာမွာ ၾသဇာရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို နိုင္ငံကပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီ သေဘာတရား ဟာ ကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစျခင္းရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္ေပၚေပါက္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံမွာ ႏွစ္ ၃၀ မွ်အခ်ိန္ယူခဲ့ၾကရတာလည္း အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံအေရးဟာ ဒီမိုကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုဦးတည္ေန ၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးကိစၥကိုလည္း နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းဖို႔ အားလုံးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေနတဲ့ အတြက္ နိုင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈလည္း ရရွိေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မ အေနနဲ႕ ရခိုင္အေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ အစရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာကို အသုံးျပဳၿပီး တင့္တင့္တယ္တယ္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ နိုင္ငံတကာမွ မလိုလားအပ္တဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ရန္အတြက္ ပထမ ဦးဆုံး စတင္လိုက္တဲ့ေျခလွမ္းလို႔သာ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးလိုက္ရပါတယ္။ အားလုံး ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးထြန္းေဝ(ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံး မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေဝ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသား သုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို နိုင္ငံတကာ ျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာ ေရာက္ေစပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Globalization ေခၚတဲ့ ကမာၻအႏွံ႕ျဖစ္စဥ္ ႀကီးထဲမွာ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံတကာေရးရာက ခြဲျခားလို႔မရေအာင္ တစ္သားတည္းဆက္စပ္ေနပါ တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡဟာ နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာေပၚကို ေရာက္သြားရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တာဟာ အဆိုရွင္ရဲ႕အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂါနာနိုင္ငံသား၊ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံသား၊ နယ္သာလန္နိုင္ငံသူ စသည္အားျဖင့္ နိုင္ငံျခားသား၊ နိုင္ငံျခားသူလို႔ ဒီလိုသုံးသပ္သိျမင္ထားပုံရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အပိုဒ္ ၂ မွာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္၊ လူအမ်ား ေလးစားသည့္၊ အေတြ႕ အႀကဳံရင့္က်က္သည့္၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားသည့္ဆိုတဲ့နာမဝိေသသနေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈထားတာ ကိုေတာ့ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေျခာက္ဦးႏွင့္အတူ နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးတို႔ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ဂုဏ္ျဒပ္ေတြကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုမွာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ သုံးခ်က္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီးမွ ခြဲျခားစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ လုပ္ငန္းစဥ္(၄)ရပ္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း ရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က အပိုဒ္ ၁ မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ ေရရွည္နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ အႀကံျပဳေပးရန္ဆိုတာသည္ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ အဆိုရွင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို နိုင္ငံျခား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္အတြက္လို႔ ဒီလိုေျပာထားပါတယ္။ ဒါဟာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန့္က်င္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး လပိုင္းမွ်သာရွိေသးတဲ့ သက္တမ္းအတြင္းမွာ အစိုးရသစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနတာ အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္အား နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ ေပးထား ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္လို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းဟာ ေဝါဟာရအားျဖင့္ လြန္စြာျခားနားပါတယ္။ အဆိုပါ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဟာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား နိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္မ်ားရဲ႕ အကန့္အသတ္ရွိမႈႏွင့္ မရွိမႈေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္အဆိုရွင္က ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူထားသူ မ်ား၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ကို သုံးသပ္သြားမည္ဆိုတဲ့အခ်က္ အေပၚမွာ အဆိုရွင္က ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ကို မီးေမႊးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ပါတယ္ လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ အဆိုရွင္ဟာ ပင္ရင္းနိုင္ငံဆိုတဲ့အေပၚမွာ သံသယရွိပုံရပါတယ္။ ၎ဒုကၡ သည္မ်ားရဲ႕ ပင္းရင္းနိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလို႔ အတိအက်ဆိဳလိုရင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ရခိုင္ေဒသ၏ သမိုင္းေၾကာင္း ပထဝီအေျခအေနကို ထဲထဲဝင္ဝင္နားမလည္ဘဲ နိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတင္း အလြဲအမွားမ်ားကိုသာသိရွိၿပီးလို႔ အဆိုရွင္တင္ျပရာမွာ အကယ္၍ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းအလြဲအမွားမ်ားကို သိထားၿပီးသူမ်ားျဖစ္ပါက မိမိနိုင္ငံမွာလာေရာက္ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာ စူးစမ္းခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ရခိုင္ေဒသရဲ႕အေျခအေနမွန္ကို သိရွိခြင့္ရသြားၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုကိုလည္း ေပၚထြက္လာေစနိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ပေယာဂ ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ေနသူမ်ားဦးေဆာင္မည့္ေကာ္မရွင္လို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕ အသုံးအႏႈန္းကေတာ့ မဖြယ္ရာတဲ့ စကားအသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါရေစ။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာအား နိုင္ငံတကာ ျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိသြားသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္သည္ဟု ရႈျမင္သုံးသပ္ရပါသည္လို႔ အဆိုရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာေျပာသြားတာ ရွိပါတယ္။ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ကမာၻႀကီး၏လုံၿခဳံေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပန္အလွန္သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အတြက္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရမယ္လို႔လည္း ဒီလိုအျပန္အလွန္သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုအရ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ပဋိပကၡစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာ ကို အဆိုရွင္ကေထာက္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာၾကည့္မယ္လို႔ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အခ်က္ ကိုးခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ ေအးခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုးခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အခ်ိန္မရလို႔ ကြၽန္ေတာ္အနည္းငယ္ေျပာျပပါမယ္။ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ပိုမိုတတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ယူေစျခင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား လူမႈဆက္ဆံေရးပိုမိုထိေတြ႕မႈရရွိေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္ မႈရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ အေလ့အက်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ျခင္း၊ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ဆိုတဲ့စကားလုံးေတြကို အဆိုရွင္ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေတြ႕မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွာေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကာင္းေတြေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အဆိုကို အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုကို ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း(ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးပဲ မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ပထမဦးစြာ အထူးအေလးအနက္ထားေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ အဆိုရွင္အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦးလုံးရဲ႕ ရင္ထဲက ရခိုင္အေရး၊ ျပည္ေထာင္စု အေရးအေပၚမွာ အေလးအနက္ထားေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို အျပည့္အဝစာနာနားလည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္ ရွင္။ ယေန႕ ကြၽန္မအေနနဲ႕ အဆိုရွင္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုကို ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳး၊ အမိျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ႕အက်ိဳးကို ရည္သန္ၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္္အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗယ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္အပါအဝင္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးပါဝင္မႈအေပၚ လိုအပ္ခ်က္အရ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါသျဖင့္ အေလးအနက္ထားႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္းႏွင့္ မူလအဆိုရွင္ရဲ႕ အဆိုကို ကန့္ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

          ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ယေန႕ကြၽန္မတို႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အေရးဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးရဲ႕အေရး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေရးဟု ယုံၾကည္ပါသျဖင့္ အဆိုရွင္ရဲ႕တင္ျပခ်က္ထဲမွ ျပည္တြင္းျပႆနာအား နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိသြားသျဖင့္ဟုဆိုရာ ယေန႕ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီးထဲကို ျပည္ပမွ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ဝင္ေရာက္လာေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရး ဟုတ္ပါသလား။ ျပည္တြင္းေရးဟု သတ္မွတ္ပါမည္လားဆိုတာကို အေလးအနက္ထား ျပန္လည္ သုံးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ယေန႕အခ်ိန္မွာဆိုရင္ျဖင့္ ကမာၻဟာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလို႔ တင္စားလာၾကတာ ဟာ ပုံျပင္မဟုတ္ပါဘူးရွင္။ တိုးတက္ေခတ္မီလာတဲ့ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ၊ အယူဝါဒလႊမ္းမိုးမႈေတြဟာ အင္မတန္မွႀကီးမားလာေနတယ္ဆိုတာကို လ်စ္လ်ဴရႈလို႔မရပါ ဘူးရွင္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ားမည္မွ်ပင္ရွိေစကာမူ မူလေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္မ်ား အား ေဖာ္ျပထားရာတြင္လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူသူမ်ား ၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာပါဝင္ နိုင္ငံတကာဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ကိုလည္း သုံးသပ္သြား မည္ဟု ဆိုသည့္အခ်က္ဟာ ယေန႕ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕ အေရးႏွင့္ ထိုအေရးကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကြၽန္မတို႔ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားရဲ႕အားနဲ႕ မည္မွ်ပင္‌ျေဖရွင္းေစကာမူ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည္ဟု အမ်ားက ယုံၾကည္လက္ခံပါမည္လား ကြၽန္မအေနျဖင့္ ဒီအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားစဥ္းစားေစခ်င္ပါ တယ္ရွင္။ ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းေၾကာင္းလွၿပီး နိုင္ငံတကာမွ ယုံၾကည္ေလးစားလက္ခံနိုင္ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗယ္ဆုရွင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ သံတမန္ ေရးရာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္ရွင္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုမွာပါတဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ကိုလည္း အထူးစိုးရိမ္စရာမရွိသည္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွလည္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အႀကံေပးျခင္းသာျပဳနိုင္ၿပီး က်န္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရာဇဝတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၂ မည္သူမဆို ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံျခားသားပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၌ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တရားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္လည္း တာဝန္ရွိေပသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူမဆို ျခားနားမႈမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟု အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဘယ္လိုမွထိပါးလို႔မရသလို ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ဆုရွင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္အပါအဝင္ ျပည္ပပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးတို႔ရဲ႕ သံတမန္အေတြ႕အႀကဳံအရ မိမိတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ နိုင္ငံ၏ အေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္ ျဖစ္သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းႀကီးရဲ႕ဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာတင့္ႏွင့္အတူ ရခိုင္တို႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း ေျမျပင္ရဲ႕ပကတိျဖစ္စဥ္အေန အထားေတြကို သမာသမတ္က်က်  ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသာမက ကမာၻသို႔ပါ ရခိုင္တို႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနမွန္ကို ခ်ျပခြင့္ရသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္ရွင္။ ထို႔အတူ ေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္မ်ား အပိုဒ္ ၄ ပါ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန့္စြာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရထံတင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသိရွိနိုင္ေရးအတြက္လည္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝ ျဖန့္ခ်ိမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိဳင္ခြင့္ဟာ ကြၽန္မတို႔ပဲ ဆိုတာ ေသခ်ာတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို မည္သို႔မွမထိခိုက္နိုင္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္ရွင္။

          နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးတင္မိန့္ခြန္းတြင္ ျပႆနာရွိေနတာက စိုးရိမ္စရာမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာမရွိေယာင္ဟန္ေဆာင္တာကသာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါေၾကာင္းဟု အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ သလို မိမိတို႔အစိုးရမွ လူထုရဲ႕ေရွ႕မွခံစရာရွိမည္ဆိုပါက ခံပါမည္။ ေနာက္မွ ကာ၍ခံရလွ်င္လည္း ခံေပးပါမည္ဟု အတိအလင္းေျပာဆိုထားသည့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ခံမည္မဟုတ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္သြားမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေစတနာကို ယုံၾကည္သည္။ ကြၽန္မတို႔ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးဟာ ရခိုင္အေရး ျပည္ေထာင္စုအေရး အျဖစ္ အားလုံးညီညီညာညာလက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ျပည္ပ ေရာက္ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းရင္းသားေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ စဥ္းစားၿပီး နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္အပါအဝင္ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးအား ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ပါဝင္သျဖင့္ တင္သြင္းေသာ အဆိုရွင္၏ အဆိုအား ေလးေလးနက္နက္ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 

ဦးဦးလွေစာ(ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း                   အားလုံးကိုေလးစားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ က ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ရခိုင္ပါတီကပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ပါတီဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၇ ေနရာမွာ ၁၂ ေနရာနိုင္တယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၂ ေနရာမွ ၁၀ ေနရာ။ ျပည္နယ္မွာ ၃၄ ေနရာမွာ ၂၃ ေနရာနိုင္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အမ်ားစုနိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားတာက ဒီေလာက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္ဆိုတဲ့ ရခိုင္ျပႆနာကို စဥ္းစားတဲ့ အခါမွာ ဒီ NLD က Marginalization ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘာျဖစ္လို႔ Dialogue Partner လို႔မသတ္မွတ္တာလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက မေန႕က ပါတီနဲ႕ေတြ႕ေတာ့ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကေျပာပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီမဖြဲ႕ခင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိတဲ့သူေတြက ရခိုင္ပါတီနဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုက္ပါလို႔ အႀကံေပးပါတယ္။ မေဆြးေႏြးပါဘူးခင္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို Dialogue Partner လို႔မသတ္မွတ္ဘူးဆိုတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီဟာကို လက္ခံနိုင္စရာမရွိ ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ရွာၿပီးဖတ္ ၾကည့္ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီမွာ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ ငါးခ်က္ထဲမွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းတယ္ ဆိုတာမပါပါဘူး။ ဥပေဒရဲ႕အေပၚကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ကေတာ့ ဒါ Legitimacy မျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့တစ္ခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က နိုင္ငံျခားသားသုံးေယာက္ပါ တယ္။ NLD ကျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗမာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ထည့္ပါ။ နိုင္ငံတကာ အသိ အမွတ္ျပဳတဲ့ ပညာရွင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေတာ့ နိုင္ငံျခားသားေတြေခၚၿပီး၊ ပင့္ၿပီးထည့္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ အမ်ားႀကီးထိခိုက္ပါတယ္။ မစၥတာ ကိုဖီ အာနန္ဟာ နိုဘယ္(လ္)ဆုရတယ္။ ကိုဖီအာနန္ နိုဘယ္(လ္)ဆုရေပမယ့္ အခုကမာၻႀကီးမွာ ဘာျဖစ္ ေနသလဲ။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။ ေနာက္တစ္ခုက UN ရန္ဟီလီလာေတာ့ ရခိုင္ျပည္ကို ျပႆနာ သယ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူေတြဟာ ရန္ဟီလီကို အလိုမရွိဘူးလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ UN ကိုလည္း သိပ္အေကာင္းမထင္ပါနဲ႕။ ေကာင္းတာရွိသလို UN မွာ Advocacy Lobby ေတြဝင္ထားတဲ့အတြက္ OIC နဲ႕ UN နဲ႕ဘယ္လို Link ရွိတယ္ဆိုတာလည္း ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္လို႔ေျပာေနတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရင္ထဲမွာ စိုးရိမ္စိတ္ကို စာနာပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုသားဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မလုံေလာက္ပါဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္က ဒါအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ Rule of Law။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဥပေဒဆိုတာဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕အစိတ္အပိုင္းပဲ။ ဒီဟာကို အကုန္လုံးလိုက္နာရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္တဲ့သူေတြက ဥပေဒကိုမနာခံတဲ့အခါမွာ ဥပေဒနဲ႕ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း Rule of Law မရွိဘူးဆိုတာ ဝန္ခံရာက်ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္နိုင္ငံျခားသားကိုမွ အားကိုး စရာမလိုဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ၊ ရခိုင္ျပည္သူေတြနဲ႕  တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ေက်ာခ်င္း ကပ္ၿပီးေတာ့ ဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္။ နိုင္ငံျခားပုဂၢိဳလ္ေတြေခၚၿပီးေတာ့ ကူပါ၊ ကယ္ပါ ေျပာစရာမလိုဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီနိုင္ငံျခားသားပါဝင္မႈကို ကန့္ကြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာေတြထည့္ပါ။ NLD က ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စရွိတဲ့သူေတြထည့္ပါ။ အဲဒါကို ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ရခိုင္ျပႆနာဟာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာ အဲဒီဘာမွန္းမသိတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ Population ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္လူဦးေရရဲ႕ ႏွစ္ဆရွိပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ အင္မတန္ စိုးရိမ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကို ဒီစိုးရိမ္စိတ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မွာရွိတယ္ဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပႆနာေတြကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သိတယ္။ ဒီေကာ္မတီကလာတဲ့သူေတြဟာ Research Methodology နဲ႕လုပ္လိမ့္မယ္။ မွန္တယ္။ သိပၸံပညာမွာ ရခ်င္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒါဟာ နိုင္ငံေရးျပႆနာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေတြ ဒီလူေတြ ဘယ္ေလာက္နားလည္မလဲ။ အဲဒီလိုသာနားလည္တမ္းဆိုရင္ ကမာၻႀကီးမွာ စစ္ေပ်ာက္သြား တာၾကာပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေလာက္ရႈပ္ေထြးတဲ့ျပႆနာကို ဒီလူေတြလာတယ္။ ဒီလူေတြနဲ႕ OIC ၾကားထဲမွာ ဘယ္လို Link ရွိသလဲ။ အင္မတန္စိုးရိမ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတြပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပျဖစ္တဲ့ျပႆနာဆိုတာက သူတို႔က ဒီျပႆနာကို ဆြဲတင္တာ။ နိုင္ငံတကာကို ဆြဲတင္တာ။ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ဆြဲတင္တာ။ သူတို႔ေနာက္မွာ တကယ့္ Real Motive ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုျဖစ္တဲ့ျပႆနာက ဒီေကာ္မရွင္ဖြဲ႕လိုက္တာက ကြၽန္ေတာ္က သူခိုးကို ဓားရိုးကမ္းသလိုျဖစ္သြားၿပီ။ တကယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေတြ ေက်ာခ်င္းရင္ခ်င္းကပ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္ရမွာ။ ဥပေဒလႊမ္းမိုးမႈလုပ္ရမယ္။ ဒီအစိုးရရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ အဲဒီလိုေတြလုပ္ရမယ့္အစား နိုင္ငံျခားကလူေတြကို ပညာရွင္ပါ။ ဘာပါ။ ညာပါဆိုၿပီးေခၚတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိကၡာလည္းက်ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ့ရာလည္းက်ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္တြင္းျပႆနာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းကျပည္သူေတြနဲ႕ ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားရင္ဆိုင္တာကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လိုခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါအတြက္ေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီကို ကန့္ကြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ Legitimacy နဲ႕မညီဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ Democratic Ethic အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို Dialogue Partner လို႔မသတ္မွတ္ဘူး။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကို တန္ဖိုးမထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီဥပေဒရဲ႕ေဘာင္ကို ေက်ာ္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က  နိုင္ငံတကာ လည္းပါလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ စိုးရိမ္စရာေတြရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန့္ကြက္ ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရခိုင္ဟာ တကယ့္အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ Islamization ရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ႀကဳံေနရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ႕ဆိုင္တယ္။ အရင္ကဆိုရင္ေတာ့ Burmanization ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ Burmanization ဟာမွိန္လာၿပီ။ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ Islamization နဲ႕ Burmanization ၾကားမွာ ရပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိဆုံးပါ။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္တြဲၿပီးေျဖရွင္းပါဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါပါပဲ။ ေလးစားပါတယ္။

ဦးျမင့္ထြန္း(တန့္ဆည္မဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တန့္ဆည္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ထြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုကို လူမ်ိဳးစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲကင္းစြာနဲ႕ ‌ေဝဖန္အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရး ျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီသုံးသပ္မႈဟာ လြဲမွားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တရားမဝင္ေနထိုင္သူေတြ ရွိေနတယ္လို႔ တဖြဖြ‌ျေပာဆိုေနျခင္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိိတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြကို နာမည္တစ္ခုအမည္တပ္ၿပီး ေတာ့ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာဆိုတာ အားလုံးသိမွာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရးထက္ပိုမိုတဲ့ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအေရးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ‌ျေပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က လူဦးေရေဖာင္းပြတဲ့ နိုင္ငံနဲ႕ဆက္စပ္ေနသလို Boat People လို႔ေခၚတဲ့ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြ အေရး မွာလည္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚမွာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြရွိတယ္ဆို တာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥဟာ ျပည္တြင္းေရးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႕ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအဆင့္ထိေရာက္ေနၿပီးေတာ့ ဖြဲမီးလို တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကြၽမ္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးဟာ နိုင္ငံတကာဖိအားေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျငင္းပယ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့  ဒီဖိအားေတြကို အေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္‌ျေပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ဝဲဂယက္ထဲက ႐ုန္းထဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပိေနတဲ့၊ ဖိေနတဲ့ဖိအားေတြကို လိမၼာ ပါးနပ္စြာ ဖယ္ရွားနိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ဒီေကာ္မရွင္နဲ႕ေျဖရွင္းတာဟာ နိုင္ငံတကာဖိအားေတြကို လိမၼာစြာ၊ ပါးနပ္စြာ ဖယ္ရွားေနျခင္းလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

အဆိုရွင္က ေနာက္တစ္ခ်က္တင္ျပထားပါေသးတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါတဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရား အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာဆက္စပ္မႈတို႔ကို သုံးသပ္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားတာကို အဆိုရွင္က စိုးရိမ္ပုံ ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ျပႆနာႀကီးတစ္ခု မီးေမႊးေပးလိုက္သလိုျဖစ္မယ္လို႔ သုံးသပ္တင္ျပထားပါ တယ္။ ဒါလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားဆိုတာ သူတို႔ ဆင္းသက္လာခဲ့တဲ့နိုင္ငံနဲ႕ မ်ိိုးရိုးဇာတိကို ‌ျေပာတာပါ။ ရွင္းေအာင္‌ျေပာရရင္ အျခားနိုင္ငံသားနဲ႕ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနရင္ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ လုံးဝမဆိုင္ဘူးဆိုတာကို ကမာၻကသိေစခ်င္လို႔ ဒါကိုထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ ထားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဆိုရွင္က နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာနိုင္တယ္လို႔ ရႈျမင္သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ဒါကိုလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္‌့လဲဆိုေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕လုံၿခဳံေရးဆိုတာ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ၫႊန္းဆိုတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳခ်က္ပဲ ေပးရမွာပါ။ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္လို႔မရပါဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလို႔မရပါဘူး။ ဒါကို အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ထိပါးတယ္၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ ေနာက္က်သြား ၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ‌ျေပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္‌့လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ေဒသမွာ နိုင္ငံျခားသားေတြ ဆိပ္ကမ္းေတြတည္ေဆာက္၊ ပိုက္လိုင္းေတြေဆာက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ရွည္အထိုင္ခ် လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္ ဆိုတာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ အသိဆုံးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကံပဲေပး မယ့္အဖြဲ႕ကို နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မွာစိုးၿပီး ကန့္ကြက္တာဟာ သဘာဝမက်ဘဴးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အဆိုရွင္က ေကာ္မရွင္ကို ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေဇာင္းေပးေျပာဆိုလာ မယ္ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးထားပါတယ္။ ဒါက ဘာကိုေျပာသလဲဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းမတင္ပါနဲ႕လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာထင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံေလွ်ာက္လွမ္းေနတာက ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို ေမွ်ာ္မွန္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေခါင္းနဲ႕ပန္းလို တစ္ပါတည္း ပါလာမွာ ပါ။ ခြဲျခားထားလို႔ မရပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္မေရာက္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားဖို႔လိုတယ္လို႔ ‌ျေပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းမယ္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိစၥေတြကို အေလးထားရမွာျဖစ္သလို လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ရႈေထာင့္ေတြကေန ဘယ္လိုသိမ္ေမြ႕စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္‌ျေပာခ်င္တာကေတာ့ အႀကံပဲေပးမယ့္ ေကာ္မရွင္ကို ကန့္ကြက္ေနမည့္အစား ဝိုင္းဝန္းဝန္းရံေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္(ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ ႂကြေရာက္လာသူအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ိဳင့္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္နဲ႕ ပတ္္သက္တဲ့အဆိုကို လားရာဦးတည္ခ်က္မတူတဲ့ ရႈေထာင့္ကေန တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုတာနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔မူလတန္းေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ပထဝီပုံႏွိပ္ဖတ္ စာအုပ္ထဲက တိုင္းရင္းသားပုံေတြကိုၾကည့္ၿပီး လူမ်ိဳးနာမည္ေဖာ္တမ္း ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာကို သတိရမိ ပါတယ္။ ေဘာင္းဘီပြပြနဲ႕ အိုးစည္လြယ္ထားရင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဓားလြယ္ကိုင္ၿပီးကေနရင္ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီးေက်ာမွာ ဝတ္႐ုံနဲ႕ဆိုရင္ ကယားလူမိ်ဳး အစရွိသျဖင့္ ခြဲျခားၾကၿပီး အမ်ိဳးသားက ဗမာလို ေခါင္းေပါင္း၊ တိုက္ပုံ၊ အမ်ိဳးသမီးက ပုဝါကို တေစာင္းၿခဳံထားၿပီး ဗမာနဲ႕ဆင္တူရင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဆိုလိုတာက ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႕ ဝတ္တာစားတာအလြန္ဆင္တူၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာက အစ တူညီတယ္လို႔ ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ အၾကပ္အတည္းေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္မ်ိိုးသားလုံးရဲ႕ အခက္အခဲလို႔ပဲ ခံယူမိ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေျမပုံကို လူတစ္ေယာက္လို႔ေတြးရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ယာဘက္ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းလို႔ နားလည္မိပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းေနမေကာင္းရင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးေန မေကာင္း တာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဘယ္ျပည္နယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ အေရးလို႔ သေဘာေပါက္ၿပီး ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ ခ်န္ထားလို႔မရေကာင္းဘူးလို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ အမႉးျပဳတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလည္း အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီအေနနဲ႕ ထိထိေရာက္ ေရာက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားစြာမွ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ လြန္စြာမွ အကဲဆတ္ၿပီး တစ္ခ်က္ေလးမွ အမွားမခံတဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးၾကမယ့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္တို႔ဟာ ဦးေႏွာက္ႀကီးႀကီး၊ အေတြးအျမင္ က်ယ္က်ယ္နဲ႕ ရႈျမင္တတ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ အုန္းရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာမွာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သလို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို လည္း အဓိက ကုစားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ‌ျေပာၾကားခ်က္ဟာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ မွာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ သေဘာသဘာဝမတူတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ‌ေျပလည္ဖို႔ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာလည္း တစ္ဖက္က ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ အစိုးရအသစ္အေနနဲ႕ နိုင္ငံတကာရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ကေန သုံးသပ္မႈကို ခံနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရတာဟာ အင္မတန္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အားလုံးသေဘာေပါက္နိုင္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါ တယ္။ ျပည္သူကေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္လည္းဟုတ္သလို ကမာၻကေလးစားရ တယ္္ဆိုတာ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။ အဲဒီအခါ ၎အေနနဲ႕ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းခ်ဥ္းကပ္ပုံ နည္းလမ္းဟာ ဘယ္ေလာက္ေလးနက္မွန္ကန္ဖို႔လိုသလဲဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကားကိုလည္း ေျပလည္ေစ၊ နိုင္ငံတကာရဲ႕ အကဲျဖတ္မႈ ကိုလည္း ေက်ာ္လႊားနိုင္ေအာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သားေ႐ႊအိုးထမ္းျပန္လာတဲ့ပုံလို ကိစၥသုံးခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျပလည္ဖို႔ႀကိဳးစားရတာဟာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲမယ္ဆိုတာ မွန္းဆၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီအခက္အခဲေတြကို အနစ္တက်ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ နိုင္ငံေတာ္နဲ႕ နိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕အေရးကို ေရွးရႈၿပီး အေထာက္အပံ့၊ အကိုးအကားအေနနဲ႕ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ ကမာၻကေလးစားရတဲ့၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈအေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္တဲ့ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္၊ ၎ရဲ႕အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဂါဆန္ဆလမ္နဲ႕ UN အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ နယ္သာလန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥလယ္တီတီရာဗန္ဒန္အာဆမ္အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ ေျခာက္ဦးနဲ႕ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဆည္းပူးခဲ့တဲ့ပညာ၊ ျဖတ္သန္း ခဲ့တဲ့ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံပါ ရင့္က်က္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္တင္ျပခဲ့တဲ့အထဲမွာ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခြင့္ေပးထား ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိိုးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆိုရွင္အေနနဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ခဲမွန္ဖူးတဲ့စာသူငယ္လို အရာရာကို စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲၿပီး သံသယစိတ္နဲ႕ ေၾကာက္ၾကေနတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ သံသယစိတ္ရွိရင္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာမွာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာျမင္တဲ့ ရႈေထာင့္မတူဘူးလို႔ပဲ နားလည္မိပါတယ္။ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ဆိုတာက တစ္ဖက္နိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေရးမ်ားစြာမွာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္၊ မလုပ္ရင္ဘာလုပ္မယ္ စတဲ့ အမိန့္မ်ား၊ ေစခိုင္းမႈမ်ား ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေကာ္မရွင္ရဲ႕သေဘာက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလသုံးပါးမွာ ဘယ္တုန္းက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔ အခုဘယ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနေတြက ဘာေတြပါ၊ ေနာင္ကို ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္ ပါတယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေပးဖို႔ အႀကံအဉာဏ္ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္းခံတယ္ဆိုတာလည္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႕ မစၥတာကိုဖီအာနန္ေတြးျမင္သလို အႀကံအဉာဏ္မ်ိဳး ရွိေနေပမယ့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကို မွီျငမ္းလိုက္တဲ့အခါ နိုင္ငံတကာရဲ႕အျမင္မွာ ေစာဒကမတက္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့နိုင္ငံေရး ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ေစခ်င္တာပါ ပဲ။ နိုင္ငံတကာအေရွ႕မွာ အထုပ္ျဖည္ျပတယ္လို႔ အဆိုရွင္က ထပ္မံတင္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ နိုင္ငံတကာအေနနဲ႕ ထဲထဲဝင္ဝင္မသိလို႔လည္း ျပည္တြင္းက ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝနဲ႕ ခံစားခ်က္ကို နားမလည္နိုင္ဘဲ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဆိုတဲ့ ေပတံနဲ႕ခ်ည္းတိုင္းတာခဲ့လို႔ ယခင္အစိုးရရွင္းျပခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕ အဆိုပါတင္ျပခ်က္မ်ားဟာ မိမိတို႔ေဒသရဲ႕ ေနာင္အနာဂတ္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုမလုပ္ေပးပါနဲ႕၊ ျပင္ဆင္မေပးပါနဲ႕ အကာအကြယ္္မေပးပါနဲ႕လို႔ ‌ျေပာၾကားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေလးစားအားထားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လုံၿခဳံေရးနဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပး နိုင္ေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး၊ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္း အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေထာင္ေပး ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးပါအစီအစဥ္အား ကေလာမဲဆႏၵနယ္ ေဒၚၿပဳံးေကသီနိုင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား နဲ႕အတူ အားရဝမ္းသာေထာက္ခံပါေၾကာင္းႏွင့္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏ အေရးႀကီးအဆိုအား ဝမ္းနည္းစြာကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေဌးဝင္းေအာင္ (ခ) ဦးၿပဳံးခ်ိဳ(ေဒါပုံမဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုက အခ်က္အလက္ေတြ မျဖစ္နိုင္ဘူးဆိုတာကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ဒီေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ နိုင္ငံတကာမွာ ထင္ရွားတဲ့သူေတြ၊ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွာ ဘက္မလိုက္ စြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့သူေတြ ကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန့္အပ္ခံရသူ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ဟာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား သူ႕ရဲ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ သက္တမ္းမွာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလိုပဲ အဲဒီအခ်က္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ သူႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ ဒီ 3D Fund ဆိုတာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အပံ့ရခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 3D Fund ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ေရာဂါသုံးမ်ိဳးတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ နိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့သူေတြနဲ႕ သူက ညွိႏွိုင္းၿပီး အားတတ္သေရာေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေထာက္အပံ့ေတြက ဘယ္အထိသြားသလဲဆိုလို႔ရွိရင္ တစ္နိုင္ငံလုံးအျပင္ကို ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕တင္ျပခ်က္မွာေတြ႕ရတဲ့အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမာက္ဦးဆိုတဲ့ေဒသေတြအထိကို သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့သူေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေကာ္မရွင္မွာမပါေရးအတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းဟာဆိုလို႔ရွိရင္ အင္မတန္ ျပန္စဥ္းစားသင္‌့တဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တဖက္က ဆက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႕ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔နဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေနြးခ်င္ပါတယ္။ ဒီမွာၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံဆိုင္ရာဥပေဒမွာ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာကို သြားေတြ႕ရပါမယ္။ အဲဒီမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ရမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္‌့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို တဖက္ကလုပ္ေဆာင္ေနသလိုပဲ ဒီနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုအဆင္‌့ အဖြဲ႕ အစည္းမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္႐ြက္နိုင္ၿပီး ဘက္မလိုက္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ကို သူ႕မွာလုပ္ပိုင္ခြင္‌့ကို ဥပေဒအရ ထပ္မံၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတာရွိပါတယ္။ 

          အဲဒီလိုျပ႒ာန္းထားတဲ့အထဲမွာ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒမွာ လုပ္ငန္း တာဝန္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ေတြထဲမွာ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာဆိုလို႔ရွိရင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီ ဥပေဒရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ဆိုလို႔ရွိရင္ သူဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ ေတြ၊  အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္တယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ အင္မတန္ ဗဟုကိန္းပါ။ က်ယ္ျပန့္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုရွင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတကာက လူေတြကို ဒီထဲမွာ ထည့္သြင္းမဖြဲ႕စည္းရဘူးဆိုတာကို ဥပေဒမွာ တားျမစ္ထားတာ လုံးဝမေတြ႕ရပါဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား ဒီနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံဆိုင္ရာဥပေဒကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခဲ့တဲ့ သူတစ္ ေယာက္ကေနၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္အႀကံျပဳနိုင္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအဆိုဟာ ဒီအထိေရာက္လာနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ဝတၱရားေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ၿပီး ထပ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပခ်င္ ပါတယ္။

          ဒီမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္ဟာ အကန့္အသတ္ရွိပါတယ္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြ၊ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ေတြကို အႀကံျပဳၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ ခံစာဟာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရဆီကို ေရာက္ရွိမွာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရကလည္း ျပည္သူလူထုကို အသိိေပးမယ္လို ့အတိအလင္း ေျပာထားၿပီးသားပါ။ ဒါဟာ ဘာကို ရည္ၫႊန္းသလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အေျခခံမူမ်ား အပိုဒ္ ၄ မွာပါတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပည္သူလူထုထံက ဆင္းသက္တယ္ဆိုတာကို အတိ အလင္းျပ႒ာန္းထားတဲ့အခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီေနတယ္ဆိုတာကို သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဆိုရွင္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို႔၊ ျပည္ပမွ နိုင္ငံတကာအေရးကိစၥအေနနဲ႕ဝင္ေရာက္ၿပီး စြက္ဖက္ နိုင္တယ္၊ ဖန္တီးနိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မျဖစ္နိုင္တာကို သြားေတြ႕ရပါတယ္။

          ေနာက္ၿပီးေတာ့ တဖက္ကျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ေနၿပီးေတာ့ပဲ မၾကာခင္ကဘဲ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို ကူညီ တည္ေထာက္ပံ့ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြေတြရယူခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေခ်းေငြေတြထဲမွာ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသြားတာဆိုလို႔ရွိရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုတာကို သြားေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီအခ်က္က ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႕ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ကေသာ္လည္းေကာင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲနဲ႕ မွ်မွ် တတနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွားသြားေတြ႕ရမယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႕ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိဘူးဆိုတာ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ဆမ္(ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ဆမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပႆနာျဖစ္ၾကလို႔ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ဖက္မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေျဖရွင္းေပးမည့္ေကာ္မရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးသည္ ျပႆနာ အေပၚ နားေထာင္၊ နားလည္၊ စိတ္ရွည္၊ သည္းခံဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ အေျဖထြက္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအေျဖဟာ ႏွစ္ဖက္ စလုံးအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေက်နပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အနီးစပ္ဆုံးအေျဖေတာ့ ထြက္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ ယင္းအေျဖကို ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါဝင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္လိုမ်ိဳးေတြက မိမိ စိတ္ထဲ ျပႆနာအျမန္ ေျပလည္ေရး၊ အျမန္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ အေကာင္းျမင္ဦးတည္ခ်က္ အေတြး ဘက္ကို ႀကိဳၿပီးဦးစားေပး ေတြးထားသင့္တယ္လို႔ စတင္ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းနဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ သံသယဝင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္႐ြြယ္ခ်က္(၁)မွာ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပႆနာႏွင့္သက္ဆိုင္သူ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး၍ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူရန္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ျပႆနာႏွင့္ တူေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးကို အျခားေနရာမွာ အေတြ႕အႀကဳံရယူေစတဲ့ သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေကာင္းပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္(၂) ရခိုင္ေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္ အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရရွိေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္(၃) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး စသည့္က႑အတြက္ ေလ့လာ သုံးသပ္အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဒါလည္း အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တာဝန္မွာ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား စုံစမ္းၿပီး သုံးသပ္တင္ျပရန္သာျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ပါတည္းေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မပါပါသျဖင့္ ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ လြန္ကဲစိုးရိမ္စိတ္ဆႏၵမရွိၾကပါနဲ႕လို႔၊ သည္းခံေစာင့္ၾကည့္ၾကရေအာင္လို႔ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးလိုပါ တယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျပႆနာသည္ အမွိုက္ကအစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ဆိုသလို ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥဟာ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္က်ယ္ျပန့္ သြားမႈကို ကြၽန္‌ေတာ္မ်ား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႕ ႀကဳံခဲ့ေသာဒုကၡ အေပၚ ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားမိပါေၾကာင္း ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္အေနနဲ႕ ေကာ္မရွင္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ပေယာဂေၾကာင့္ဆိုၿပီး အျမင္ေစာင္း သုံးသပ္ရႈျမင္ေနျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ ဟုတ္လည္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း ယေန႕ ကမာၻ႔လူသား အမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အ‌ေရးကိုရရွိရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးသည္ ဒီစနစ္၊ ဒီအခြင့္ေရးမ်ိဳးရရွိရန္ နိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႔ တင္ျပ‌ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕ ေနာက္အျမင္တစ္ခု။ မိမိနိုင္ငံရဲ႕အိမ္တြင္းေရးျပႆနာကို နိုင္ငံ တကာေရွ႕တြင္ အထုပ္ျဖည္ျပၿပီး ကူပါ၊ ကယ္ပါ ေအာ္ေနျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရဲ႕ အစြမ္းအစကို မယုံၾကည္ရာေရာက္ေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမအစိုးရ သက္တမ္းမွာ အခ်င္းခ်င္းညွိႏွိုင္းသည့္သေဘာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဝင္ေရာက္ကူညီ ေျဖရွင္းမႈ၊ အစိုးရမွလည္း ေျဖရွင္းေပးမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရွိခဲ့တာ ဒါ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္မွာပါ။ အခုေတာ့ ဒီအရႈပ္ထုပ္ႀကီးက နိုင္ငံတကာစင္ျမင့္သို႔ ေရာက္သြားတဲ့သေဘာ။ ဒါေၾကာင့္ အခုက ဟိုလူ႕ေၾကာင့္၊ ဒီလူ႕ေၾကာင့္ဆိုၿပီး တစ္ဦးႏွင္‌့တစ္ဦး အျပစ္တင္ေျပာၾက႐ုံနဲ႕ မၿပီးေတာ့ပါ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ဓမၼအေတြးအျမင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္စီမံရာအတိုင္း ျဖစ္ပါေစဆိုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေအာင္လို႔ တိုက္တြန္းအားေပး ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနာေရာဂါပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဝါ၊ ဘယ္နည္းလမ္း၊ ဘယ္ပုံစံ၊ ဘယ္ေဆးမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းေျဖရွင္း၊ ကုသကုသ အဓိကကေတာ့ ေျပလည္ၿငိိမ္းခ်မ္း ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕အျမင္က အိမ္နီးနားခ်င္းက လာေရာက္ ကူတာကို မလိုခ်င္ဘူး။ သိကၡာက်တယ္ဆိုတဲ့အေတြး။ ဒီအေတြးမ်ိဳးနဲ႕ တင္းခံၿပီးဒုကၡခံေနမွာလား။ ဒါမွ မဟုတ္ ျပႆနာ၊ ေရာဂါ အျမန္ေျပလည္ေပ်ာက္ကင္းေရးကို ေဆြးေႏြးၾကမွာလား။ ဘယ္ဟာကိုေ႐ြးၾက မွာလဲ။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယေန႕ ကမာၻ႔နိုင္ငံအခ်ိဳ႕၌ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ၊ စစ္ေရးပဋိပကၡျပႆနာေတြ ေၾကာင့္ ေျမစာပင္ဒုကၡေရာက္ ထြက္ေျပး‌ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြကို တတိယနိုင္ငံဆိုတဲ့ေနရာသို႔ ဦးေဆာင္လက္ခံေျဖရွင္းေနၾကသလို ျပႆနာကိုလည္း Third Party ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕မ်ိဳးနဲ႕ ညွိႏွိုင္းေျဖရွင္း ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေကာ္မရွင္၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေန ေသာ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ နိုင္ငံမတူ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းရင့္က်က္သူ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသူ သဘာႀကီးျဖစ္ျခင္း၊ Third Party လိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္ လို လူမ်ိဳးကို ဦးေဆာင္ေစျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေလာေလာဆယ္အသင့္ေတာ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အဆိုရွင္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုအား ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အဆိုကိုမေထာက္ခံနိုင္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးခ်င္းေဖလင္း(မံစီမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်င္းေဖလင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုအား ကန့္ကြက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ေသြးခ်င္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ရာရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ စြာျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အျမင္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာတစ္ခုလို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ၊ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ၊ အင္တာနက္ေတြေပၚမွာ ေတာ့ နိုင္ငံတကာျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ အက်ယ္တဝင့္ေရးသားေဝဖန္ေဖာ္ျပေနၾကတာကို အားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံတကာျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္စရာျဖစ္လာေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံႀကီးမ်ား က ပုံေဖာ္တြန္းပို႔လ်က္ရွိေနတာကိုလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ Facebook ေတြ၊ နိုင္ငံတကာသတင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္သလို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နိုင္ငံ တကာရဲ႕ အထူးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို မလြဲမေသြခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရဲ႕အေရးကို ျပည္တြင္းေရးပါလို႔ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ခုနက ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သလိုပဲ နိုင္ငံ တကာသတင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ တင္ျပေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာဆိုလို႔ရွိရင္ နိုင္ငံတကာအျမင္မွာ ဒီကိစၥကို ျပည္တြင္းေရးျပႆနာအျဖစ္ မယူဆၾကဘူးဆိုတာကို သိသာထင္ရွားေနပါတယ္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳအစီရင္ခံစာကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာတင္သြင္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း နည္းပညာ အားနည္းျခင္း၊ နိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံအားနည္းျခင္း၊ ေငြေၾကးလုံေလာက္စြာမသုံးစြဲနိုင္ျခင္း စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြနဲ႕ နိုင္ငံတကာတို႔ရဲ႕ေဝဖန္မႈေတြကို ေက်နပ္အားရေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအေရးကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြနဲ႕ နိုင္ငံတကာကိုပါ အျမင္ရွင္းေအာင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေျဖရွင္းခ်ျပဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ အေရးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုရင္လည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးနိုင္တဲ့၊ နိုင္ငံတကာက ေလးစားယုံၾကည္ၿပီး နိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မျဖစ္မေနပါဝင္ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း သင့္ပါတယ္။ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲသည့္အေရးကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုၿပီး အပိုဒ္ေလးပိုဒ္နဲ႕ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ပါ အပိုဒ္ ၂ မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြမွာ ေကာ္မရွင္တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္၊ အမ်ားေလးစားခံရသည့္၊ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သည့္၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ပုဂၢိဳလ္ေျခာက္ဦးနဲ႕ နိုင္ငံတကာမွပုဂၢိဳလ္သုံးဦး စုစုေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္သုံးဦးထဲမွတစ္ဦးျဖစ္တဲ့၊ နိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္လည္းျဖစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ကိုဖီအာနန္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရွိရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာေက်နပ္မိပါတယ္။ ကိုဖီအာနန္ ဆိုတာ မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြး သြားလို႔ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာပါဝင္တဲ့ ေနာက္ထပ္ နိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကတဲ့ မစၥတာဂါဆန္ဆလမ္ႏွင့္ မစၥလက္တီတီရာဗန္ဒန္အာဆမ္ တို႔ဆိုတာကလည္း ကုလသမဂၢရဲ႕ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေကာင္း မ်ားစြာကို ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

          ထို႔အျပင္ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဓေလ့ရိုးရာစာေပယဥ္ေက်းမႈေတြ နဲ႕မေသြဖည္ရေလေအာင္လည္း ရခိုင္စာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္ေစာတင့္လို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္း ထားတာလည္း မ်ားစြာအားရေက်နပ္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အပိုဒ္ ၃ မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားေပးနိုင္ေရးကိစၥ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး          တိုးတက္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္  နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပိုဒ္ ၃ မွာပဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားက ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံႏွင့္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည့္ နိုင္ငံတကာဆက္ႏြယ္မႈတို႔ကိုလည္း သုံးသပ္သြားမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးရႈေထာင့္ကေန ပါဝင္ထည့္သြင္းစဥ္းစား သုံးသပ္သြားမယ္ဆိုတာကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေနာက္ဆုံးအပိုဒ္ ၄ မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ေကာ္မရွင္သည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္၊ ေလ့လာသုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔တင္ျပၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိရန္ ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ိသြားမည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လည္း ျပည္သူေတြပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အလြယ္တကူသိရွိနိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ ရခိုင္ျပည္နယ္၏သိမ္ေမြ႕နက္နဲ သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္ နိုင္ငံတကာမွယုံၾကည္ ေလးစားရေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ မ်ားစြာမွေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေသာေၾကာင့္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းသည့္အေရးႀကီးအဆိုအား ကန့္ကြက္ရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒၚမာမာခိုင္(သထုံမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္မကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုကို သေဘာရိုးနဲ႕အႀကံျပဳေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ သထုံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခိုင္ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ျပႆနာ ရဲ႕အရင္းအျမစ္ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းကို အဂၤလိပ္တို႔ထံကိုေပးခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ေတြဟာ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ကလူေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုေခၚသြင္းၿပီးေတာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြမွာ ေစခိုင္းခဲ့ရာကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြဟာ တစ္ဖက္နိုင္ငံကိုမျပန္ေတာ့ဘဲနဲ႕ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသေတြမွာ ေက်း႐ြာေတြထူေထာင္ၿပီး အေျခခ်ေနခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ ေတြဟာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၿပီးေတာ့ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အကူအညီေတြကို ရရွိလာၿပီး နိုင္ငံေရး ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရလာတဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္၊ သံသယစိတ္ေတြကို ႀကီးထြားလာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕စီမံ ခန့္ခြဲမႈ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာေတြစလာ ေတာ့ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အစိုးရက နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္နဲ႕ အဲဒီမွာရွိတဲ့လူေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကိုျပန္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္ကို နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သြားတဲ့လူေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ကန့္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၉ ရက္ေန႕မွာ ဒက္ကာၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ လူေတြထဲက ျမန္မာနိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ရွိတဲ့လူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေပးဖို႔သေဘာတူေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ ဟသၤာစီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၁၅၀၅ စု၊ လူဦးေရ ၁၈၆၉၆၈ ေယာက္ကို ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးနဲ႕ အမွန္တကယ္ ထြက္သြားတဲ့စာရင္းက အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၅၉၀၅၊ လူဦးေရ ၁၅၆၆၃၀ သာျဖစ္တာမို႔ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အပိုဝင္လာတဲ့အိမ္ေထာင္စုဦးေရ ၅၆၀၀ ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၀၃၃၈ ဦး ပါဝင္လာတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါက ဟိုတစ္ခ်ိန္ကေျဖရွင္းခဲ့ၾကတဲ့ နည္းစနစ္မမွန္တာရယ္၊ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ နိုင္ငံသားအျငင္းပြားမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ဥ္းခ်ဳံးတိုးတိုး တိတ္တိတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ တာေတြျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ သေဘာရိုးနဲ႕သုံးသပ္မိပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာလည္း အားလုံးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ဒီပဋိပကၡေတြျဖစ္လာေတာ့ ဒီအေရးအခင္းေတြေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းစုံစမ္း အစီရင္ခံေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးနိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ရိုးရွင္းတဲ့ အေျဖတစ္ခုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနဟာ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္းရဲ႕အေရး မဟုတ္ပါဘူး။ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့နိုင္ငံေတြပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ ေတာင္အာရွ အေရးျဖစ္တာမို႔ ဒီကိစၥေတြေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာ ယခင္လိုနိုင္ငံတစ္ခုတည္းနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တတ္သိနားလည္တဲ့ပညာရွင္ေတြနဲ႕ ကိုယ့္နိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့လူေတြနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္တာနဲ႕စာရင္ ကြၽန္မတို႔ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာကို ကမာၻကသိ ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းတဲ့ေကာ္မရွင္မွာ အခုလို ကမာၻကေလးစားရတဲ့ပညာရွင္ ေတြ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းက အလြန္ပဲေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွပါတယ္ရွင္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႕စိစစ္ၿပီးေတာ့ အက်ဳံးမဝင္တဲ့လူေတြကို ကြၽန္မတို႔ကျပန္ပို႔ပါၿပီ။ ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္နိုင္ငံက ဒီလူ ေတြကိုလက္ခံမလဲ။ ၿပီးရင္ က်န္တဲ့ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းကေကာ ဘယ္လိုတုန့္ျပန္မလဲ။ ဒါေတြကို ကြၽန္မတို႔ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားစရာပါ။ ဒီေနရာမွာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္တကြ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အႀကံျပဳသုံးသပ္ေျဖရွင္းမႈေတြ မလြဲမေသြလိုလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးရဲ႕ ရခိုင္အေရးကိစၥအတြက္ အခုလိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းက မွားယြင္းမႈတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ေသြးခ်င္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ နိုင္ငံျခားသားေတြက ေခါင္းမာလြန္းတယ္၊ အစြန္းေရာက္တယ္၊ တယူသန္တယ္လို႔ မဟုတ္မမွန္ထင္ျမင္ေနၾကတာေတြကို ေျဖရွင္းျပၾကဖို႔ ဒီအခြင့္အေရးရၿပီလို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ထင္ျမင္ မိပါတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္လိုရပ္တည္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေတြကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အေထာက္အထားေတြ၊ ဥပေဒေတြကို ႀကိဳးစားရွာေဖြထားသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြ၊ ခိုးဝင္သူေတြဟာ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံက မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို နိုင္ငံတကာက သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ နိုင္ငံအတြက္ တကယ္အေရးႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေကာ္မရွင္ကိုကန့္ကြက္ေနတာနဲ႕တင္ အခ်ိန္မကုန္ သင့္ဘူးလို႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ အဆိုရွင္ေဆြးေႏြးခ်က္အရပဲ မစၥတာကိုဖီအာနန္လိုပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္က ကမာၻ႔ကုလသမဂၢနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚမွာ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးနိုင္တယ္လို႔ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသားျဖစ္ေနတာမို႔ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြနဲ႕ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံက တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတတ္သိပညာရွင္ေတြ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရင္ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကို ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲရမွာပါ။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ကြၽန္မရဲ႕ အိိမ္တြင္းမွာမီးေတာက္ေနပါၿပီ။ ကြၽန္မ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စဥ္းစားပါတယ္။ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္တည္း ႀကိဳးစားျငႇိမ္းသတ္ေနေပမယ့္ ဒီျပႆနာဟာမၿငိမ္းပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္သိရင္ ကြၽန္မသိကၡာက်မယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ေ႐ႊထုပ္ကေလးမ်ား ပါသြားမလားဆိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္တဲ့စိတ္နဲ႕ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္တည္းျငႇိမ္းေနရင္ ကြၽန္မအိမ္သာမကဘဲနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ပါမီးေလာင္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဒီအေရးမွာလည္း ကြၽန္မတို႔ တကယ့္ကိုကူညီနိုင္မယ့္မိတ္ေဆြေကာင္းေတြနဲ႕ လက္တြဲေျဖရွင္းျခင္း က မမွားဘူးလို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႕ အတိအက်ယဳံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုဆိုရင္ အားလုံး၊ တစ္နိုင္ငံ လုံးသိရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုရွင္ႀကီးစိုးရိမ္သလို ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့တာမို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆို ကို ဒီေနရာမွာ မလိုအပ္တာကို ကြၽန္မအေနနဲ႕ ကန့္ကြက္ေၾကာင္းတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ရွင္။

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးျမဦး(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း      ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးျမဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ရခိုင္  ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတင္သြင္းတဲ့အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒအခန္း(၄)၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ိဳးကို အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္ကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ကိစၥဟာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း မွားယြင္းျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား နက္ရွိုင္းစြာျဖစ္ေပၚလာနိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကို ထိခိုက္လာနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာဟာ  ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မွာ နိုင္ငံအတြက္ ေရွ႕ မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနကို ေရာက္သြားနိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ နိုင္ငံျခားသား တရားမဝင္ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ရန္အေရးႀကီးၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန့္လာေစျခင္း၊ အေျခ အေနပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အမုန္းတရားေတြမျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ထိန္းသိမ္းရန္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးနဲ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေျခခံက်က် စဥ္းစားၿပီး အစိုးရရဲ႕အခြင့္အာဏာအတြင္းက‌ေန နိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ နိုင္ငံသား ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈၿပီးေတာ့ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့အစီအမံေတြေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကို ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိ တဲ့အတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိ/မရွိကို ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္းရွိ/မရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ျပည္တြင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ညီ/မညီ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစဖို႔ နိုင္ငံျခားသားေတြကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္မယ့္ကိစၥမွာ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕က႑ အတည္ျပဳခ်က္လို/မလိုစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနနဲ႕ တစ္နိုင္ငံလုံးနဲ႕သက္ဆိုင္ၿပီး အင္မတန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ကိစၥရပ္ကို ျပည္သူ လူထုကို အသိေပးရွင္းလင္းသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္တဲ့ရႈပ္ေထြးတဲ့ျပႆနာေတြ ထပ္မံ ႀကဳံေတြ႕လာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈၿပီး ေတာ့ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိသင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္လည္း အစိုးရက အဓိကအင္အားသည္ ျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာရွိတဲ့မူကို အေလး ထားေၾကာင္းနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထားေတြကို လိုက္နာဖို႔နဲ႕ အေလးထားဖို႔က အေရးႀကီးေၾကာင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံေနာက္ဆုံးေန႕တြင္ ျပည္သူလူထုကို ကမာၻသိေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဘယ္လိုက်ခံေဆာင္႐ြက္ထားမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကေန က်ခံသုံးစြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ျပည္ပအေထာက္အပံ့နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္နိုင္ငံ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ေထာက္ပံ့ တယ္။ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းလြတ္မႈရွိ/မရွိ။ ဒါေတြကို အသိေပးရွင္းလင္းသင့္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ အစီရင္ခံစာေရးသားဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကို ေခၚယူေတြ႕ဆုံတယ္။ ေမးျမန္းမယ္။ အဲဒါေတြ ျပဳလုပ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးကို ဥပေဒရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ၎အာဏာမွာ တရားေရးအာဏာသာျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရးအာဏာကို ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးအပ္ပါက နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕တရားေရးဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို နိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ခြဲေဝအပ္ႏွင္း လိုက္သလို ျဖစ္ေနၿပီကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္လို အျခားတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡေတြ ရွိလာလို႔ရွိရင္ ဒီေကာ္မရွင္နည္းတူ နိုင္ငံျခားသားကို ဥကၠ႒ေပး၍ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အစဥ္အလာျဖစ္ သြားမွာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ျပည္ပနိုင္ငံသားကို ဥကၠ႒ေပးထားၿပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္အားကိုးေလာက္သူေကာ္မရွင္တြင္ မပါဝင္သျဖင့္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ယုံၾကည္လက္ခံရန္ သင့္/မသင့္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို ေကာ္မရွင္ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ Issue အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားၿပီးေတာ့ ျပည္ပနိုင္ငံေတြနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ပါဝင္စြက္ဖက္နိုင္မႈကို လက္ယက္ေခၚသလိုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႕ လုံၿခဳံေရးကိုထိပါးေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိလာနိုင္ ေၾကာင္း အထူးသတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးအရ လြန္စြာဦးစားေပးမႈကို အေျခခံေသာသုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ မလိုလားအပ္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ေဖာ္ျပလိုတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႕ ညီ/မညီစသည္ တို႔ကို ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းသန္းအုန္း(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                          အားလုံးမဂၤလာပါ ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းသန္းအုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္တင္သြင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနကို ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ေရွးယခင္ကာလက ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ ကမံ၊ မရမႀကီးစတဲ့ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ ၾကတဲ့ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာပထမစစ္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ် တို႔ဟာ ရခိုင္ေဒသမွာ လယ္ကူလီလုပ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားျပည္နယ္၊ စစ္တေကာင္းေဒသမွ ဘဂၤါလီေတြကို ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ေန႕စဥ္လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ခဲ့ရာမွ မူရင္းေဒသသို႔မျပန္ေတာ့ဘဲ တစ္စတစ္စ အေျခက်ေနထိုင္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ ေဒသခံရခိုင္ တိုင္းရင္းသားတို႔နဲ႕ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈ၊ ဓေလ့တို႔မွာ လုံးဝတူညီမႈ မရွိဘဲ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနား ၾကပါတယ္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဘဂၤါလီေတြဟာ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာသို႔ ထပ္မံဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ရခိုင္ေက်း႐ြာ ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤါလီမ်ား ႏွစ္စဥ္တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာၿပီး လူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္းဟာ ေဒသခံရခိုင္တို႔အတြက္ ေနာင္မွာႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚနိုင္သျဖင့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္-ဘဂၤါလီအဓိက႐ုန္းမွာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္မွ ရခိုင္ေက်း႐ြာ ၄၂၇ ႐ြာ မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေဒသခံ ရခိုင္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခဲ့ရာမွာလည္း ဘဂၤါလီမ်ားကို ဦးစားေပးေနရာခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ဘဂၤါလီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို မူဆလင္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ဘဂၤလားျပည္နယ္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုတင္ျပခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ရွိနယ္နိမိတ္အတိုင္း လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဘဂၤလားတို႔မွ ေျမေပၚေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ မူဂ်ာဟစ္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံ႐ြာ၌ အစၥလာမ္ညီလာခံက်င္းပၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအား ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ မုတ္သုံစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ထပ္မံႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၁၉၆၆၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၇၄ မွာ စစ္ဆင္ေရးေလးႀကိမ္နဲ႕ နိုင္ငံျခားသား မ်ား တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈကို စိစစ္အေရးယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္အၿမဲတမ္းေဆာင္႐ြက္နိုင္ ျခင္းမရွိသျဖင့္ စိမ့္ဝင္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ မတ္လႏွင့္ ဇြန္လတို႔မွာ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရး ပထမအဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦးသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ဒါကာၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး၍  ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ လက္ခံေရး နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ဟသၤာစီမံခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားအရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ၇၈၉၂၃ ထြက္ေျပးခဲ့ေပမဲ့ ျပန္ဝင္လာသည္ကို စိစစ္ရာ ထြက္ခြာသူစာရင္းနဲ႕ အိမ္ေထာင္စု ၅၆၀၃ စု၊ လူဦးေရ ၃၀၃၃၈ ဦးပိုမိုလက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ အေရးခင္း ကာလေနာက္ပိုင္း တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ စိမ့္ဝင္မႈေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသရွိၿမိဳ႕မ်ားသာမက စစ္ေတြႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ နယ္စပ္ေဒသ လူဝင္မႈစိစစ္ေရးကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး နယ္ေျမရွစ္ခု၊ စခန္း ၂၅ ခုႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈ တားဆီးေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း သုံးၿပီးေနာက္ နိုင္ငံျခားသားၿမိဳ႕နယ္မ်ား ႀကီးစိုးလႈပ္ရွားမႈမရွိေအာင္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မူဆလင္ျပည္နယ္ရရွိေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေရး ရႈေထာင့္မွ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္စကားရပ္ႏွင့္ RLNSC အမည္ေပးထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီဆိုၿပီး နယ္ေျမရရွိေရးအတြက္ကို လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားဟာ တစ္ဖက္နိုင္ငံကို အေျချပဳၿပီး နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို တိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Boat People ကိစၥရပ္ေတြဟာ မူဆလင္တိုင္းျပည္ေတြကတစ္ဆင့္ မီဒီယာကို အသုံးခ်ၿပီး နိုင္ငံတကာသို႔ ပ်ံ့ႏွံ႕ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈ၊ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ေရးသားမႈ၊ နိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေပး မႈမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံအတြင္းမွာ လူမ်ိဳးအသစ္ နာမည္တစ္ခုေပၚထြန္းလာေရးကို အဖက္ဖက္က ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ နိုင္ငံသူ/နိုင္ငံသားအားလုံးက စည္းလုံးညီၫြတ္စြာနဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ        တုံ႕ျပန္နိုင္ရန္ အထူးပင္အေရးႀကီးပါတယ္။ ထို႔အတူ မီဒီယာမ်ားအပိုင္းကလည္း သမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္အညီ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ့တုံ႕ျပန္ေရးသားသြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

သို႔ပါ၍ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ခိုင္မာစြာရပ္တည္ၿပီး အျပည့္ အဝကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္သမိုင္းေၾကာင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမျပဳဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေရးကို နိုင္ငံေတာ္၏အေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးအျဖစ္ခံယူၿပီး ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ မွန္ကန္မွ်တစြာခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးတြင္ မည္သည့္ဘက္ကို အေလးထားသင့္သည္ကို အမ်ိဳးသားေရးအသိျဖင့္ မွန္ကန္စြာစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕နိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရာ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး နိုင္ငံျခားသား မ်ားပါဝင္သည့္ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ဘက္မလိုက္ဘဲ မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစီ ရင္ခံစာေရးသားတင္ျပနိုင္ျခင္းမရွိပါက ယခင္အစိုးရမ်ားနည္းတူ သမိုင္းတရားခံျဖစ္သြားမည္ကို သိရွိ သုံးသပ္နိုင္ပါရန္ သတိေပးေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္‌ေဇာ္(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားရ ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည္‌့သည္ ေတာ္မ်ား အားလုံးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးျမင္‌့ေဇာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီး အဆိုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင္‌့သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခင္အစိုးရ အေနျဖင့္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သလို လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳဘဲ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္ကုိ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့ပါး ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကတဲ့ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ဘဂၤလီမ်ား အၾကားမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလိုျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း မ်ားနဲ႕ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ထပ္မံမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္‌ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္တဲ့ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ အမ်ား ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္လက္ခံတဲ့ နယ္ပယ္စုံမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ နိုင္ငံသားကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ရာမွာ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၅ ခ်က္ပါဝင္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ သမာသမတ္က်စြာ သုံးသပ္တင္ျပေဆာင္႐ြက္နိုင္မႈေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံလူထုအားလုံးက လက္ခံၾကေၾကာင္းႏွင့္ အားလုံးက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အစီရင္ခံစာရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ေျဖ ရွင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနနဲ႕ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မႈ အ‌ျေခအေနမ်ားကို ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ သိရွိခြင့္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့မႈအားနည္းခဲ့ေသာ္လည္းပဲ ယေန႕အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ား အား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားဥပေဒအရ စိစစ္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဒသအေျခ အေနမွာ လတ္တေလာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ယခင္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ကိုဖီအာနန္ အပါအဝင္ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ နိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးျပႆနာတစ္ခုကို နိုင္ငံတကာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ပုံႀကီးခ်ဲ့ဖန္တီး လုိက္သလိုျဖစ္သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ လည္း မိမိတို႔နိုင္ငံအတြက္      မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ၊ ရႈပ္ေထြးမႈ ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ ရမွာကို လည္း အထူးပင္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ နိုင္ငံတကာက လက္ခံနိုင္ေအာင္ ယခုကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာ လက္ရွိအစိုးရအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ပုံရိပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေသာ္လည္းပဲ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေန ရပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အစီရင္ခံစာကလည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ဆုိေစကာမူ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း ၾကည့္ရပါမယ္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကိုလည္း ၾကည္‌့ရပါမယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ဆန႔္‌က်င္ေနခဲ့မယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔နိုင္ငံ အတြင္းမွာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့အထိ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳေစလုိပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကိစၥတစ္ခုကို  မိမိတို႔နိုင္ငံသား တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန့္စြာအခ်ိန္ယူစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္နားလည္သိရွိနိုင္မႈ မရွိတဲ့ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေကာ္မရွင္မွာထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ယခင္က မိမိတို႔နိုင္ငံသား တတ္သိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မယုံၾကည္ရာေရာက္သလို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ပစ္ပယ္ရာေရာက္ေစပါတယ္။ အကယ္၍ လိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါကလည္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ေကာ္မရွင္ တြင္ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသို ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီးမွ အတည္ျပဳေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါ တယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ ့ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္း ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိစၥတစ္ရပ္ကို နိုင္ငံတကာက ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံတကာပုံရိပ္ေကာင္းေစရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံ၍  မိမိတို႔နိုင္ငံသားမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈရွိေစနိုင္မည့္  မည္သို႔မွ်မသင့္ေတာ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာလည္း ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ တြင္ အားနည္းခဲ့တဲ့အတြက္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရသစ္ အေနျဖင့္လည္း နိုင္ငံတကာက လက္ခံနိုင္ေအာင္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ေစေရး သတိျပဳ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ သတိေပးရင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္း(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                          အားလုံးမဂၤလာပါ ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းသြားခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ နိုင္ငံျခားသားမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးႀကီးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႕လည္း ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕က စတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လုံကို က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ယခုလို နိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အမွားအယြင္းမခံတဲ့ အေရးႀကီးကိစၥကို အေဆာတလ်င္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း သာမက ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုလို နိုင္ငံျခားသားမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ စီမံခန့္ခြဲမႈနဲ႕သာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီး သေဘာထား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရယူသင့္ပါတယ္။ ယခုကိစၥမွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာသိရၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္း မ်ား မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိဆိုတာကိုလည္း မသိရပါ။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံဆိုင္ရာဥပေဒ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို ့တာဝန္ခံရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ကုိ ဘက္လုိက္မႈကင္းတဲ့၊ လူအမ်ားေလးစားတဲ့၊ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္တဲ့၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားေျခာက္ဦး၊ နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္သုံးဦး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ လက္ရွိေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေၾကာင္း၊ မည္သူက မည္သည့္အေထာက္အထားႏွင့္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူမ်ားသိရွိနိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မစၥတာကိုဖီအာနန္ အေနနဲ႕ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးကိစၥကဲ့သို ့ျပႆနာမ်ားကို မည္သည့္နိုင္ငံမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ခဲ့ တယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရွိလုိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥဟာ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာတစ္ခုသာ  ျဖစ္ၿပီး အတိတ္ကာလရဲ႕ဆိုးေမြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္တင္ျပသလို  မိမိနိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပႆနာအသြင္ဖန္တီးလာပါက နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိနိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာနိုင္ပါတယ္။ ယခုလို နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ စီမံခန့္ခြဲမႈနဲ႕သာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုနိုင္ငံျခားသားမ်ားရဲ႕ အႀကံဉာဏ္၊ အကူအညီရယူမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစၿပီး ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုရႈပ္ေထြးလာ နိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ မိမိနိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေျဖရွင္းေပးနိုင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုလိုျပႆနာမ်ား အျခားျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း ရွိေနနိုင္တာကို ဂ႐ုျပဳရမွာ ျဖစ္ၿပီး အလားတူေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရး သာဓကျပဳေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာနိုင္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မယ့္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ မ်ား၊ နိုင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူေလ့လာသုံးသပ္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ မိမိနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ေရးျပႆနာကို ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိျခင္းမရွိတဲ့ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားအျမင္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္လို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လႊမ္းမိုးမႈရွိ/မရွိႏွင့္ သမာသမတ္က်ၿပီး မိမိတို႔လက္ခံလာနိုင္ဖြယ္ရွိ/မရွိ ခန့္မွန္းမရနိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံယူထား သူမ်ားရဲ႕ ပင္ရင္းနိုင္ငံ၌ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္မႈကိုလည္း သုံးသပ္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ယခုလို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ အင္မတန္ က်ယ္ျပန့္ နက္ရွိုင္းၿပီး ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား၊ မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားစတဲ့ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆက္ႏြယ္လာနိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ မိမိနိုင္ငံအက်ိဳးကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဇာင္းေပးကာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ အမွန္အျဖစ္ ယူဆအႀကံျပဳလာပါက ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို တရားနည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ နိုင္ငံတကာသို႔ တုိင္ေအာင္၊ က်ယ္ျပန့္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ိဳး ျဖစ္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပါဝင္ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကာလအတြက္ ျပည္တြင္းသုံးေငြႏွင့္  နိုင္ငံျခားသုံးေငြမ်ားကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွက်ခံနိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ၊ အကယ္၍ ဒီကုန္က် စရိတ္ကို ျပည္ပအေထာက္အပံ့နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆုိရင္ ဘက္လိုက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း၊ နိုင္ငံတို႔က ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ပါက ထြက္ေပၚလာတဲ့အစီရင္ခံစာဟာ တရားမွ်တမႈကို အာမခံနိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔နိုင္ငံအတြင္း သြားလာမႈ၊ ေနထိုင္မႈ၊ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔လည္း မည္သည့္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား မည္သည့္‌အတိုင္းအတာအထိ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳတဲ့အေၾကာင္းကို သိရွိဖို႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕တင္ျပလိုတာကေတာ့  ျပည္တြင္းအားသည္ ျပည္မသာရွိသည္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ မိမိနိုင္ငံသား အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္သာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့့္ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေရွးရႈၿပီး စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္လို႔လည္း Might is rights မျဖစ္ေစဘဲ Right is  right  ျဖစ္ေစဖို႔ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ိဳးမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုကသာ အဓိကခါးဆီးခံရာမွာျဖစ္လို႔ ေနာင္သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ေစေရး အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလို႔ တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးတင္ေအး(မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္အားလုံး မဂၤလာပါ။  ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္က ဦးတင္ေအးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသို႔ နိုင္ငံေတာ္သစ္အေနနဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးနိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးအေပၚဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ ရွိေနတာကိုလည္း အားလုံးေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတိုင္းျပည္အေရးကို ျပည္တြင္းမွာ မည္သို႔ပင္ အယူအဆကြဲလြဲေစကာမူ ျပည္ပနိုင္ငံေရးနိုင္ငံေတြက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာမွာကိုေတာ့ နိုင္ငံ အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ကာကြယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံသားမ်ားလက္တြင္းမွာပဲ ရွိေန သင့္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ တစ္ဆင့္ အစိုးရသို႔တင္ျပရန္ရွိသကဲ့သို႔ OIC အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ေပးမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဟာဆိုရင္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ဘိုဆိုဗိုစစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အကာအကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈ (Responsibility to Protect- R to P) အယူအဆကို တိုက္တြန္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ R to P ရဲ႕ သေဘာတရားကိုအတိုခ်ဳံးေျပာရရင္ နိုင္ငံတကာရဲ႕အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ စစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ မိမိနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ မေပးနိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္တိုင္နစ္နာဆုံးရႈံးေအာင္လုပ္ေနတယ္လို႔ယူဆရင္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အေနနဲ ့ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ Kill for Peace keeping forces ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံထဲကို ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။

          ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ နိုင္ငံတကာႏွင့္တစ္ဖက္စြဲအယူအဆေတြ ရွိတယ္ဆိုတာလည္း အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျပည္ပနိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကုလမသဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ R to P ကို အသက္သြင္းခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အႀကဳံျပဳ ခ်က္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ဆႏၵ၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီပါ့မလားဆိုတာ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဆန့္က်င္ေနတဲ့အေျဖကိုအႀကံျပဳခဲ့လို႔ နိုင္ငံတကာကပိုမိုဖိအားေပး စြက္ဖက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ေျမပုံေပၚကရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ စိတ္မေကာင္း စရာရလဒ္ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရနိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသာမက သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ မိမိတို႔ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္သာ ဖိအားေပးသုံးသပ္ခဲ့ၾကတာကို ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ား အသိပဲျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ေရ၊ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမွာေတာင္ တစ္ေျပးညီရရွိ ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာထက္မွာလည္း  မိမိတို႔အစိုးရကသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈမရွိ၊ အတင္းဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သေယာင္ေရးသားခဲ့ျခင္းဟာလည္း ျငင္းဆန္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိနိုင္ငံ၊ မိမိတိုင္းရင္းသား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ သမိုင္းဇစ္ျမစ္ကို မိမိနိုင္ငံကပညာရွင္ေတြေလာက္ ျပည့္စုံသိရွိမႈအားနည္းတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေလးထားခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း လႊမ္းမိုးခံခဲ့ရရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ R to P အရေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္လို႔ အႀကံျပဳ ခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္လို တုံ႕ျပန္မလဲဆိုတာ ႀကိဳတင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထိ ၁၀ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ကမာၻေက်ာ္လူအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေသေက်ပ်က္စီးမႈေတြႏွင့္ပတ္သက္လို႔ နာမည္ေကာင္း မရခဲ့ပါဘူး။ ထင္ရွားတဲ့ Genocite အေရးအခင္းေတြကေတာ့ ေဘာ့စနီးယားအေရးအခင္း၊ ရဝမ္ဒါ လူမ်ိဴးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ ဆူဒန္ဒါရန္လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကို Security of General Genocite  လို႔ေတာင္မွ ရယ္စရာအေနနဲ႕ ေျပာဆိုခဲ့တာကို မွတ္သားေလ့လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ကိုဆိုဗိုအေရး အခင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေရးအခင္းမွာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လူနည္းစု အတြက္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ေနတိုးအဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့တာကိုလည္း အတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တားျမစ္နိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အင္အားႀကီးနိုင္ငံေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ Human Itarian Intervention လူသားခ်င္း စာနာမႈအရ  ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းလို႔ စကားလုံးလွလွ ေလးသုံးခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ျပည္တြင္းေရးကိုဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမွာ မင္းတို႔ ဘက္ကခိုင္မာတဲ့သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ သမိုင္းေၾကာင္း အခိုင္အမာရွိေနၿပီးသားကိစၥ၊ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရွိေနၿပီးသားကိစၥကို အသစ္က ျပန္စျခင္းအားျဖင့္ ထိလြယ္၊ ရွလြယ္တဲ့အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားလာနိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔။

ပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒     နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး(မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မိုင္းပန္ မဲ ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး ျဖစ္ပါတယ္။  ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ဟာ ျပည္တြင္းေရးသာျဖစ္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ သာဓကမ်ားအေနနဲ႕ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ နဂါးမင္းနိုင္ငံ သားစစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအၾကားျပႆနာကို ႏွစ္နိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ စခန္းမွာေတြ႕ဆုံ၍ ဟသၤာစီမံခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဘဂၤါလီအင္အား ငါးေသာင္းခန့္မွ သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးစားမႈကို ျပည္သူ႕ရဲႏွင့္ လုံထိန္း တပ္ရင္းတို႔မွ ျပန္လည္ခုခံခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွဝင္လာတဲ့ RSO ၈၀ ခန့္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေမာရဝတီေက်း႐ြာသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ RSO က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ခုခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲမ်ားကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ မည္သည့္နိုင္ငံျခားသားမွပါဝင္ကူညီခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဒါ့အျပင္ ထိုပဋိပကၡမ်ားကို စုံစမ္းရန္အတြက္လည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားစသည္ျဖင့္  ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို နိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႕ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ရမယ္‌့လတ္တေလာနဲ႕ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ေရတို၊ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္သင္‌့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကြဲျပားတဲ့အယူဝါဒရွိသူ မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးျခား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္မည္‌့နည္းလမ္းမ်ား စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုတင္သြင္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အထက္ပါစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းမွတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးကိစၥရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း ေျမျပင္အေျခအေန တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ေၾကေၾကညက္ညက္သိနိုင္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡကိုသုံးသပ္ရာမွာလည္းပဲ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္၊ လူမ်ိဳးရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ လူမႈဘဝႏွင့္ အမ်ိိုးသားအက်ိဳးစီးပြားရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိိုးတို႔မွ သုံးသပ္ျခင္းတို႔ကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္လာ လွ်င္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းကိစၥရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း ေျမျပင္အေနအထား ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ ခံစားခ်က္ကို မသိနိုင္ျခင္းႏွင့္ လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္ အေပၚယံေၾကာေလာက္သာသိနိုင္ျခင္း၊ သုံးသပ္ရာမွာ လည္း နိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္သူရဲ႕အနာဂတ္၊ ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားရႈေထာင့္တို႔မွ ေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳး တည္းကသာ သုံးသပ္သြားနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာ နိုင္ပါတယ္။

          ယခုေကာ္မရွင္မွာပါဝင္တဲ့ မစၥတာကိုဖီအာနန္သည္ ဘိုဆိုဗိုအေရးအခင္းမွာလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ၏ခြင္‌့ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈအရဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း Humanitarian Intervention  ဟုအေၾကာင္းျပခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢရဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သူျဖစ္၍ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတြင္ လည္း ထိုအျပဳအမူမ်ိိုးျပဳမိမွာကို နိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘလ္ဆုရထားသူ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာကိုဖီအာနန္က ၁၀ ႏွစ္သာသာလူသိမ်ားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ ယေန႕ထိထင္ရွားတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ နိုဘယ္လ္ဆုအရည္အခ်င္းတူၿပီး ထင္ရွားကာ ဘယ္သူမွ ကိုယ့္နိုင္ငံေလာက္ ကိုယ့္ေလာက္မွ မသိတဲ့လူကို အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ရဲ႕သားနဲ႕ အစဥ္အလာေကာင္းကို ငါတို႔ေခတ္က်မွ ညံ့ရေလေရာ့လားလို႔ သမိုင္းတင္ျခင္းမခံရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွာ ျပည္တြင္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရင္း အစဥ္အလာေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမွာ အမွန္တရားကကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ရွိၿပီးသားပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕လူမ်ိဳးညံ့တာကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရးကို ျပည္ပမွ တရားဝင္စြက္ဖက္သည္‌့ သေဘာေဆာင္ေနျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းကသာ ဆုံးျဖတ္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားပ်က္ျပားမွာကို ျပည္သူမ်ားအားလုံး စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူကယုံၾကည္‌စြာအပ္ႏွင္းထားေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕စိုးရိမ္ေသာကကို အေလးထားေျဖေဖ်ာက္ေပးရန္နဲ႕ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမႈအားလုံးကိုၾကည္‌့၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံရင္း နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးကို ထည္‌့သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းအား လက္မခံနိုင္၍ ပယ္သင္‌့ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဦးစိုင္းထြန္းစိန္(မိုင္းပ်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း                    ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကေန႕ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကြၽန္ေတာ္ မိုင္းပ်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈေရးျပႆနာတစ္ခုအေပၚ အေျခတည္စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းပဋိပကၡဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လက္နက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ မမွန္မကန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားေစလို၍ ခ်ဲ့ထြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥဟာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္အား ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္ကာ ျပည္တြင္းအတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္   ၂၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕မွာ အစီရင္ခံစာအခ်က္(၈)ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္            ၆-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕မွာ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ဦးပါဝင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီေျခာက္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား စတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ငါးခုကို ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဗဟို ေကာ္မတီကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ ႐ြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးကို ယခင္အစိုးရေရာ၊ ယခုအစိုးရကပါ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိစၥလို႔ခံယူထားရွိၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဟာ ရခိုင္အေရး၊ ရခိုင္ျပႆာနာမ်ားကို ယခင္က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား လုံးဝမဟုတ္တဲ့အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အႀကံေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို႔ မထင္မိပါ။ ၎အျပင္ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဒသ အေျခအေန၊ နိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိတတ္သိပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ သိရွိနိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ မွန္ကန္မႈမရွိတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးကို ေရွ႕တန္းတင္လာနိုင္ပါတယ္။  ဤသို႔ျဖစ္လာ ရင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို နစ္နာဆုံးရႈံးေစ႐ုံသာမက နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းေရးထက္ နိုင္ငံတကာ အေရးဟု ပုံႀကီးခ်ဲ့သြားနိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံရဲ႕ ပထမအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးတဲ့ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတင္စကားမွာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ မူတစ္ခုကဘာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံရဲ႕အင္အားဟာ ဘယ္မွာရွိသလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲရွိတယ္ဟု မူတစ္ခုကိုအေျခခံပါတယ္။ နိုင္ငံကိုဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ကိုက္ညီစြာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔တာဝန္ဟာ အႀကီးမား ဆုံးတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲ ဘာမွ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာျပည္ကို တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့စဥ္က ကုလသမဂၢကို အားကိုးတႀကီးနဲ႕ သြားေရာက္တိုင္ပင္ခဲ့ေပမယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္တိုက္ထုတ္ခဲ့ရတဲ့သမိုင္းသက္ေသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ကိုေတာင္ယုံစားအားကိုးလို႔မရရင္ ကိုဆိုဘိုကိစၥမွာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ကိုမနာခံဘဲ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေစတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ဘယ္ေလာက္ယုံ ၾကည္ရမွာလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵ၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ဆႏၵကို ဆန့္က်င္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုဖီအာနန္မွမဟုတ္ဘဲ သိၾကားမင္းကို ဖိတ္ေခၚအႀကံယူရင္လည္း ဒီတစ္သက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာအေၾကာင္းမရွိနိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းသမိုင္းအေၾကာင္းကို ကြၽမ္းက်င္၍ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ခံစားခ်က္ကို နားလည္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႕ အထက္မွ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ယခင္အစိုးရအျပင္ ယခုအစိုးရကပါ မိမိျပည္တြင္းေရးဟု ခံယူ ထားၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ 

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္)မွေဆြးေႏြးျခင္း မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံရဲ႕ အေရးႀကီးအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎ကိစၥဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရာက္ရွိ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎လူမ်ိဴးမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ဦးစြာတင္ျပလိုပါတယ္။ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်လာသူမ်ားျဖစ္တဲ့ ဘဂၤါလီ အႏြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ ေတာင္၊ ေမယုေတာင္တန္းႏွင့္စစ္ေတြတစ္ဝိုက္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလမွာ ယင္းအေျခခ်ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဘဂၤါလီ မ်ားက လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး၊ နယ္ေျမထူေထာင္ေရးကို စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ၎တို႔ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ေဒသ မ်ားကို အေရွ႕ပါ ကစၥတန္နယ္ေျမအတြင္း သြတ္သြင္းေပးရန္ ပါကစၥတန္ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ အလီဂ်င္းနားထံ ကမ္းလွမ္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘဂၤါလီမ်ားရဲ႕ မူဂ်ာဟစ္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ကစစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ယင္းနယ္ေျမမ်ားရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားအား လုယက္ဖ်က္စီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔ကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္လာၾကပါတယ္။ ယခုကာလတြင္ ယင္းလူမ်ိဳး မ်ားဟာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ လူဦးေရတစ္သန္းခန့္အထိ တိုးပြား ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးစစ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယေန႕အခ်ိန္မွာ အဆိုပါတစ္ဖက္နိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး သတ္မွတ္ ေရး၊ နိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထိုင္ခြင့္ျပဳေရးဟူေသာ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို ဘာသာေရးဖိႏွိမ္ခြဲျခားမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းကာ OIC အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ဖိအားေပးလာသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအဆက္ဆက္အေနျဖင့္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလကမွ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥမ်ားကို ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ လူသားခ်င္း စာနာလိုက္ေလ်ာမႈျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါ တယ္။ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရး ဟသၤာစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးခဲ့သူ ၂ သိန္းေက်ာ္ အထိပင္ျပန္လည္လက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ နိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြင္း ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈျပင္းထန္လာၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါက နိုင္ငံသားစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဘဲ ျငင္းဆန္ဆန့္က်င္လ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။ ယာယီေနရာခ်ထားသည့္ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ နိုင္ငံေရးဖိအား မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ OIC အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ ၅၇ နိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံတို႔ ႏွစ္စဥ္အဆိုတင္သြင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားမွာ အတိတ္က နယ္ေျမလုမႈမ်ား၊ လူအင္အားျဖင့္ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ခါးသီးစြာခံစားခဲ့ရၿပီး ယေန႕ ေခတ္ကာလတြင္ ေနာက္ထပ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာမည္ကို မည္သို႔မွ်လက္ခံနိုင္ သည့္အေနအထားမရွိပါ။ မိိမိတို႔နယ္ေျမကို လုယူပိုင္စိုးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားအေရးမွ စတင္ၿပီး အမ်ိဳးသားအေရးအထိ ထိခိုက္လာေစနိုင္သည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏ အေရးႀကီးအဆိုကို ျဖစ္ေပၚလာရတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယခုဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္သုံးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသျပရန္အခြင့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သြားနိုင္ၿပီး မိိမိနိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရမည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာ မည္ဆိုပါက အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မည္ကဲ့သို႔ဆုံးျဖတ္မည္ကို အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ အေလးအနက္ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရး လူသားခ်င္းစာနာမႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုကိုးကားပါက ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာနိုင္ေျခရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရပါတယ္။ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဦးေဆာင္သူ ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ အတူ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဝါရင့္သံတမန္ပါဝင္လ်က္ရွိရာ ယင္းတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ လြန္စြာလြယ္ကူသြားနိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ၍ အစီရင္ခံစာအေထာက္အထား ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ တရားဝင္အစီရင္ခံစာမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ခ်မွတ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဤကိစၥသည္ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အထူးသတိျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလို ပါတယ္။

          နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားအား နယ္ေျမခြဲေဝ ေပးရျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမသစ္မ်ားေပၚထြက္လာနိုင္ျခင္း၊ လူဦးေရႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝါးၿမိဳခံရနိုင္ျခင္း စသည္မ်ားအထိ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္တံခါးဝတြင္ရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္၍ ဤကဲ့သို႔ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာထိပါးခံရမည့္အေရးကို  ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏ အေရးႀကီးအဆိုကို ေလးေလးနက္္နက္ ေထာက္ခံတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ဦးေသာင္းေအး(ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ပါတဲ့အတြက္ ကန့္သတ္ခ်ိန္ သုံးမိနစ္ခန့္ျဖည့္ေပးဖို႔၊ ေနာက္ Power Point ယွဥ္တြဲတင္ျပဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးပါ။ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    ကန့္သတ္ခ်ိန္ကေတာ့ အမ်ားတန္းတူ ပုံမွန္ပဲရပါမယ္။

ဦးေသာင္းေအး(ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေကာင္းပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ Slide 2 ပါ။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တဲ့ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ဒီမွာေခါင္းေဆာင္‌ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္နဲ႕ နိုင္ငံျခားသားေတြဟာ ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ ေဆြးေႏြးသြားသလိုပဲ UN မွာ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ နံပါတ္(၃)ပါ။ အႀကံ ေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးသြားနိုင္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ကမာၻသိေအာင္လုပ္ေပးနိုင္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳး စီးပြားကို အေလးထားၿပီးေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆိုရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Slide 4 ပါ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ဟာ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ ေတြ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ျငင္းပယ္ဖို႔ ခက္ခဲမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Slide 5 ပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေရာက္လာတဲ့ မစၥတာဘန္ကီမြန္းရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ အခုနက ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး အခ်ိဳ႕လည္း တင္ျပသြားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တင္ျပပါ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ဆိုတဲ့ အသုံး အႏႈန္းသုံး ထားပါတယ္။ ဒါဟာ အႀကံေပးရန္ဆိုတာနဲ႕ မတူဘူးလို႔ အားလုံးသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေစာင္‌့ၾကည့္စစ္ေဆးရန္အဆင့္အထိ ဒီေကာ္မရွင္ကို Mandate ေပးထားသလားလို႔ သံသယ ျဖစ္စရာျဖစ္ပါတယ္။

Slide 6 ပါ။ ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာပိုဒ္(၁)၊ (၂)မွာ အားလုံးလည္းေျပာသြားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ သိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ကိစၥမ်ားလို႔ ဒါဟာ ေယ်ဘဳယ် အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဂၤါလီနဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရးလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိတိက်က်မေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္ကိုေပးထားတဲ့ရပ္တည္ခ်က္၊ Mandate ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္တာေတြ ပါလာနိုင္ပါတယ္။ Slide 7 ပါ။ ဒီလိုေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ေရွ႕က ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕လည္း ေျပာၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒီမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားလို႔ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ေနရာမွာ ရခိုင္ေဒသမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရွိသလို တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့လူေတြလည္း၊ နိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့လူေတြ၊ တရားမဝင္ေနတဲ့လူလည္းပါပါတယ္။ ဒီလူေတြကို သုံးထားတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီလူေတြကို အခုကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလို႔ အသိအမွတ္ျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ စဥ္စားေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုတဲ့ စာသားျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ အႀကံျပဳမွာပါ။ အႀကံျပဳမွာပါလို႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ ဒီေၾကညာခ်က္မွာ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ပါတဲ့အတြက္ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္တာနဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ဟာ တျခားစီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း နားလည္ ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Slide 8 ပါ။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးပါတယ္။ အားလုံးလည္း ျငင္းတဲ့သူလည္းျငင္း၊ မွန္တယ္လို႔ေျပာေနတဲ့သူေတြလည္းမွန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ပနိုင္ငံ မ်ားမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံယူထားတယ္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ တျခားနိုင္ငံေတြမွာေရာက္ေနတဲ့ ေလွစီး ဒုကၡသည္ေတြ၊ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ေတြ၊ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ဒါေတြကိုရည္ၫႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ကမာၻ႔နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ၊ ကမာၻ႔နိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ နံမည္တပ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသားေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဒီလူအားလုံးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနတဲ့သေဘာ တင္ကုဝန္းရံရာေရာက္ေနေၾကာင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာမွာရွိေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ နိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံရၿပီးေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးစတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ေဒသတစ္ခု ျမန္မာ့ေရေျမေပၚမွာ ေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ Slide 9 ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အခု တင္ျပခဲ့တာဟာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ကိုယ့္ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေရးထက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကေနၿပီ‌းေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤါလီအခြင့္အေရးကို လူသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပမယ္လို႔၊ ေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ စိတ္ေမာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာလည္းပဲ ဒီကိစၥႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာ Pressure ေတြေၾကာင့္ လုပ္တာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ National Intrest ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္မွာလား၊ ဒီမိုကေရစီအေရးကိုၾကည့္မွာလား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကိုၾကည့္မွာလား၊ ဒီ Pressure ကို ၾကည့္မွာလား။ ကြၽန္ေတာ့္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား စဥ္းစားနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာ နိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာ Self Finding Mission ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လႊတ္ၿပီး ေတာ့ နိုင္ငံ‌ေရးစြက္ဖက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာရွိပါတယ္။ အခု ေကာ္မရွင္ဟာလည္းပဲ ဒီလိုအသိအမွတ္ျပဳ တဲ့ Mission တစ္ခုျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခိုက္လာနိုင္တဲ့သေဘာရွိ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ UN ရဲ႕ တရားဝင္အ‌ေထာက္အထားေတြ ျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ UN က အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္နိုင္တာ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ နိုင္တယ္။

Slide 10 ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ ဒီအေျခအေနေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ Solution က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ မလိုခ်င္တဲ့ အေျဖပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ဆူပူအုံႂကြမႈေတြ(Conflict) ေတြျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္လူသတ္မီးရွို႔မႈေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ အားလုံးၾကားသိတဲ့အတိုင္းပဲ မတူညီတဲ့သေဘာထား‌ေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လည္းပဲ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လႈပ္ရွားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ စစ္ပြဲေတြ ထပ္ျဖစ္လာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ Genocide တို႔ Ethnic Cleaning တို႔ ဒါေတြကို ေအာ္လာၿပီးေတာ့ အခုနက ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ေျပာေနသလို R 2 P ဆိုတာနဲ႕ UN တပ္ေတြ ဝင္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ရွင္းျပေနရသလဲဆိုေတာ့ ထာဝရ မိတ္ေဆြ၊ ထာဝရရန္သူဆိုတာမရွိဘူး။ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြားသာရွိတယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြအေနနဲ႕ ဒီအေျခအေနေတြကို ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တည္ၿမဲဖို႔အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံေျပာတဲ့အတိုင္း ေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 

ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္(မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္) မွေဆြးေႏြးျခင္း        ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ အားလုံး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၃)ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့အေရးႀကီးအဆိုႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ အဆိုရွင္က နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးပါဝင္‌ေနတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရးကို နိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္ခြင့္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရဲ႕အစြမ္း အစအရည္အေသြးကို မယုံၾကည္ရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္သာ ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳတိုက္တြန္းသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ အဆိုရွင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ မိမိရဲ႕စိုးရိမ္ေသာကေတြကို ေဖာ္ၫႊန္းသြား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕စိုးရိမ္မႈေတြကို ကြၽန္မအေနနဲ႕လည္း ေကာင္းစြာနားလည္ခံစားနိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုးရိမ္ေသာကဆိုတာ စိတ္ခံစားခ်က္သက္သက္ ဥပါဒါန္အစြဲဖက္တဲ့အေနအထား မ်ိဳးဟာ မိမိ၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးမမ်ားဘူးဆိုတာကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ အဆိုရွင္အေနနဲ႕ နိုင္ငံျခားသားသုံးေယာက္ပါလာတာကို အဓိကအေနနဲ႕ေျပာေနေပမယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားႏွစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံသားပညာရွင္ေျခာက္ဦးကိုေတာ့ အေလးထားမႈမျပဳတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ စိတ္ခံစားခ်က္သက္သက္၊ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းသက္သက္နဲ႕ ေျဖရွင္းလို႔မရဘူးဆိုတာကို တင္ျပလိုပါ တယ္။ ျပႆနာရဲ႕အတိမ္အနက္၊ ပကတိအေျခအေနကို ရဲရဲရင့္ရင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ၾကည့္ၿပီး အသိ၊ သတိ၊ ပညာတို႔နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္နိုင္မွသာ မွန္ကန္တဲ့အေျဖကို အေျဖကိုရနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တြဲဖက္တာဝန္ေပး ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားပညာရွင္ေျခာက္ဦးက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုဖြဲ႕စည္းရ တယ္ဆိုတဲ့အေျခခံအခ်က္ေတြကို ႏွိုင္းယွဥ္သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသားသုံးေယာက္ပါတာနဲ႕ အရာရာကို သူတို႔အလိုအတိုင္းျဖစ္သြားမယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်တာကမွ မိမိတို႔နိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္တို႔ရဲ႕ အစြမ္းအစနဲ႕ အရည္အေသြးကို မယုံၾကည္ရာပိုမိုေရာက္သြားပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံျခားသားထည့္ဖြဲ႕လို႔ ဒီျပႆနာဟာ နိုင္ငံတကာျပႆနာ အျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုရွင္ရဲ႕အျမင္ကလည္း ေရွ႕ေနာက္လြဲေနတယ္လို႔ သုံးသပ္မိပါ တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းကစၿပီး နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြ၊ နိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြရဲ႕ အေရးအသားေတြမွာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြ လွိုင္လွိုင္သုံးေနခဲ့တာ အားလုံးသတိထားမိၿပီးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္မမွန္တဲ့သတင္းအခ်က္လို အမွန္တရားနဲ႕ ေျဖရွင္းရမွာက ကိုယ့္ဘက္ကမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပနိုင္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္နိုင္ငံျခားသားမဆို လာၾကည့္လွည့္စမ္းပါလို႔ ရဲရဲႀကီးမဖိတ္ေခၚနိုင္စရာအေၾကာင္း၊ ေၾကာက္စရာမလိုဘူးလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္လို႔၊ မိမိအစြမ္းအစကိုယုံၾကည္လို႔ နိုင္ငံတကာမွာ ၾသဇာတိကၠမရွိတဲ့၊ အမ်ားေလးစားတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဲ႕ ပညာရွင္ေတြကို အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ သတၱိရွိရွိ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းအေနနဲ႕လည္း ေလးစားထိုက္တဲ့အစဥ္အလာနဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ ေကာင္းတဲ့ ပညာရွင္‌ျေခာက္ေယာက္ကိုလည္း ပူးတြဲတာဝန္ေပးထားျခင္းဟာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာလဟလေတြကို စိန္ေခၚေခ်ဖ်က္ပစ္နိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ယခု ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူ မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန့္စြာေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာအႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားပါသည့္ အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသိရွိနိုင္ေရးအတြက္လည္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားရာ အဆိုပါေကာ္မရွင္ဟာ အဆုံးအမျပဳမည့္အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသား အားလုံး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိေဝဖန္သုံးသပ္နိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ထားသည့္အစိုးရႏွင့္ လြတ္ေတာ္အသီးသီးက ထိန္းေက်ာင္းသည္ကို ေမ့ထားလို႔ လည္းမျဖစ္ပါဘူးရွင့္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ဒီေန႕ ကမာၻႀကီးဟာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို အားလုံး အသိျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပည္တြင္းေရးဆိုတာ နဲ႕ ေလွနံဓားထစ္ဟစ္ေအာ္ေနလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္မွန္ရင္မွန္ေၾကာင္း ကမာၻသိေအာင္ရွင္းရေတာ့ ပါမယ္။ မမွန္တဲ့ေကာလာဟလေတြကိုလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရဲရဲရွင္းရပါ့မယ္။ ဒီလိုမလုပ္ခဲ့ရင္ ယခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ရခိုင္ပဋိပကၡစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာမွာ အိမ္တြင္းျဖစ္ အစီရင္ခံစာအျဖစ္သာ ေကာက္ယူနိုင္စရာရွိခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႕ေနာက္မွထြက္လာတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေတြမွာ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြအထိ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ မ်ားကို ‌ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္အတူ တာဝန္ခံမႈမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေစမည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူအားလုံးႏွင့္ တိုင္ပင္ ထားေသာအရာအားလုံးကို လႊမ္းၿခံနိုင္မည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ အျခားေဒသ မ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အား တိုက္တြန္း။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    နိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။

ဦးလြင္ကိုလတ္(သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္္ဇံရဲ႕အဆိုကို ေစတနာ ေရွ႕ထားၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ကန့္ကြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ေျပာၾကားခ်င္တာက လႊတ္‌ေတာ္ရဲ႕ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလို႔ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ ကိစၥကို ေျပာၾကားခ်င္ပါ တယ္။ ယခင္ အစိုးရႏွင့္ ယခင္လႊတ္ေတာ္လက္ထပ္မွာ Podesta ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ႀကီးကို ေဒၚလာ ၁၁ သန္းနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတကာမွာ ေလာ္ဘီလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥဟာ လႊတ္‌ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့သလား။ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလား တိတိ က်က်မသိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေန႕မွာေတာ့ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလုံးက ေဆြးေႏြးခြင့္ရတယ္။ တေအာင့္ေနလို႔ရွိရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအားလုံးရဲ႕ မဲနဲ႕ဆုံးျဖတ္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တယ္လို႔ ပထမဦးဆုံး ေျပာၾကားခ်င္ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဆိုရွင္ ေဆြးေႏြး သြားတဲ့အထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ တန္ဖိုးစံကို ပေယာဂနဲ႕ ေပါင္းၿပီးသေရဖ်က္သြားတာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ဒီေန႕ ဒီေနရာမွာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေနတာေတြအားလုံးဟာ ဒီမိုကေရစီႏွင္‌့လူ႕အခြင့္အေရးကို ယုံၾကည္ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအဆက္ဆက္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ စြန့္လႊတ္ အနစ္နာခံမႈေတြနဲ႕ ဒီထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိုင္ခြင့္ရၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားႏုိင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ရေနတာ ကို ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံပါခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားေတြကို ဒီစကား လုံးေၾကာင့္ အားနာပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးတန္ဖိုးစံ ေတြကို ဒီလိုပဲအၿမဲတမ္းအေသေရဖ်က္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဘယ္သူလဲဆိုရင္ အာဏာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရး တန္ဖိုးစံေတြကို ခံစားခြင့္ေပးလိုက္ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕အာဏာကို လက္လြတ္ဆုံးရႈံးရမွာဆိုတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးတန္ဖိုးစံေတြကို အေသေရအၿမဲတမ္း ဖ်က္ပါတယ္။ အဲဒီအာဏာရွင္ေတြထဲမွာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ပါတယ္၊ စစ္အာဏာရွင္ပါတယ္၊ လူမ်ိဳးေရး အာဏာရွင္ေတြပါတယ္။ ယခု  အဆိုတင္သြင္းတဲ့အထဲမွာ ဒီစကားလုံးပါေနျခင္းဟာ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အပံ့မျဖစ္ဘူးလို႔ ယူဆထား တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကန့္ကြက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြ အကုန္လုံးကို ဒီေကာ္မရွင္ဖြဲ႕တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ပဲ ဒီကစၥဟာ နိုင္ငံတကာျပႆနာထပ္ျဖစ္ သြားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္မႈကဲၿပီး ပုံႀကီးခ်ဲ့ကန့္ကြက္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပႆနာေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေစာေစာက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ေဆြးေနြးသြားတာ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႕ ျပည္တြင္းအားနဲ႕ေျဖရွင္းလို႔ ရတယ္လို႔ေျပာရင္ ဒီေန႕ ဒီျပႆနာလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာစရာေတာင္ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒီျပႆနာေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႕ ဒီျပႆနာေတြ ဆက္ၿပီးရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာေစာက ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးတစ္ေယာက္လည္း အေစာပိုင္းမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သားမက္ကို သူခိုးစြပ္စြဲခံေန ရတဲ့ နိုင္ငံတကာမွာလို႔ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္အဲလိုေျပာလဲဆိုရင္ရွိတဲ့ျပႆနာေတြက ကိုယ့္နိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးက မွန္ေနရဲ႕သားနဲ႕ ေျဖရွင္းဖို႔လြဲမွားခဲ့တဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ နိုင္ငံတကာမွာ ဒီလို ပုံေဖာ္မႈေတြျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားဥပေဒ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး‌ေရး၊ ဒါမ်ိဳးေတြနဲ႕ ျေဖရွင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႕ မလိုလားအပ္တဲ့ နိုင္ငံေရးေသြးထိုးလႈပ္ေဆာ္မႈေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မလိုလား အပ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးကိစၥေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ေျဖရွင္းခဲ့လို႔ နိုင္ငံတကာမွာ ကြၽန္ေတာ္လို႔ တိုင္းျပည္ကို အသေရဖ်က္ခြင့္ရသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ရခိုင္ျပည္သူလူထုခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရအသစ္ ကေနၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ ဒီအတြက္ နိုင္ငံတကာေျဖရွင္းနည္းေတြနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႕ ရိုးရိုးသားသားနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႕ ေျဖရွင္းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕မို႔လို႔ နိုင္ငံျခားက ပညာရွင္ေတြကိုေခၚၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းတဲ့ကိစၥေတြကို အႀကံေပးဖို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ R to P အေၾကာင္းကို စိုးရိမ္တဲ့ အသံေတြၾကားပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကေတာ့     R to P ကိုစိုးရိမ္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး။ R to P ကို စိုးရိမ္တယ္ဆိုတာက နိုင္ငံအတြင္း မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရႈေထာင့္ကေန မေျဖရွင္းဘဲနဲ႕ အာဏာကိုဆက္ကိုင္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႕ ေျဖရွင္းတဲ့သူေတြသာ ဆိုလွ်င္ R to P ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကတာပါ သမိုင္းမွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တက္လာတဲ့အစိုးရက ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးကို ျပည္သူခံစားရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႕တက္လာတဲ့ အစိုးရဟာအာဏာ R to P ကို ေၾကာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  R to P ကိုရင္ဆိုင္ၾကမယ့္ အနာဂါတ္မ်ိဳး လုံးဝမရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လည္းပဲ ဒီအဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ ကန့္ကြက္ပါတယ္။

          ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခုခ်ိန္မွာ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္အစား ျပႆနာျပန္ထပ္ရွာေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြ႕ေနရတဲ့အေနအထားရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ နိုင္ငံတကာက ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ၾသဇာတိကၠမကို အသုံးခ်ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ပကတိျပႆနာေတြဟာ ဒီလိုရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ရွိေရွ႕မွာ ေျဖရွင္းမယ့္ျပႆနာေတြဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေတြနဲ႕ နိုင္ငံတကာအႀကံေပးမႈေတြနဲ႕ သတၱိရွိရွိနဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္ျမင့္မားေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒီအဆိုရွင္ေတြ တင္သြင္းသြားတဲ့ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ေဆြးေနြးခ်င္တာတစ္ခုက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဘက္ Partner အေနနဲ႕ အသိအမွတ္အျပဳမခံရလို႔ ကန့္ကြက္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးလည္း ကြၽန္ေတာ္ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဘုံအက်ိဳးစီးပြားထားၿပီး ေဆြးေႏြးရမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံေရးကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေနရမယ့္အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္‌့မို႔လို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့  ဒီကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးဟာ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးစိတ္ပူသလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔စိတ္ပူပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္သလိုပဲ ကြၽန္္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာေတြကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္သမွ်ဟာ နိုင္ငံတကာကို ပြင္‌့လင္းျမင္သာစြာနဲ႕ ခ်ျပဖို႔အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္လို႔ ယုံၾကည္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ကန့္ကြက္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္္ပါတယ္။ 

ဦးထြန္းေအာင္(ခ)ဦးထြန္းထြန္းဟိန္(ေနာင္ခ်ိဳမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                     ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ကြၽန္ေတာ္ ထြန္းထြန္း ဟိန္၊ ေနာင္ခ်ိဳမဲဆႏၵနယ္က ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးဦးစြာ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အေရး ႀကီးအဆိုကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သေဘာမတူ ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ တယ္။ ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၂၆ ဦးေျမာက္ သမၼတ Theodore Roosevelt က တတ္သိလိမၼာျခင္းရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အခ်ိန္မီနားလည္တတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုဖူးပါတယ္။ ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းေသာ အဆိုကိုေလ့လာပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ (၁) အဆိုရွင္သည္ နိုင္ငံတကာ ျပႆနာအား ျပည္တြင္းျပႆနာဟု မွားယြင္းစြာ တင္ျပထားျခင္း။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တဝင္္‌့ မရွင္းလင္းေတာ့ပါဘူး။ အထက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အထပ္ထပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ (၂) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျပႆနာေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က နိုင္ငံတကာျပႆနာဖန္တီးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသည္ဟု ေျပာင္းျပန္ေျပာဆိုေနျခင္းကို ေတြ႕ရပါတယ္။ (၃) အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံေပးေကာ္မရွင္သည္ တစ္စုံတစ္ရာမေဆာင္႐ြက္ရေသးပါလ်က္နဲ႕ နိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာနိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးျဖင့္ ေျပာဆိုေနျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသုိ့ ထင္ေၾကးျဖင့္ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရာမရွိပါ။

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ ထက္၌ ကမာၻတြင္ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ မရွိေလာက္ေအာင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ နိုင္ငံ၊ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္တည္ရာနိုင္ငံ၊ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္နိုင္ငံ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရမႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ယခုအစိုးရဟာ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ဆိုးေမြ၊ ေကာင္းေမြေတြကို မလႊဲ မေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္စၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဥပေဒတြင္ ဆိုရိုးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ ယင္းသည္ အမွန္ကို စီရင္သည္ဆို႐ုံျဖင့္မၿပီး။ အမွန္ကိုစီရင္ေၾကာင္း အမ်ားကျမင္ေစအပ္သည္ဟု ထုံးဖြဲ႕ထား တာရွိပါတယ္။ ထိုဆိုရိုးကို ေလ့လာပါက မိမိတစ္နိုင္ငံတည္းက မွန္ကန္သည္ဆို႐ုံမွ်ျဖင့္မၿပီး။ အျခား နိုင္ငံမ်ားကပါ မွန္ကန္သည္ဟု လက္ခံဆုံးျဖတ္ရန္လိုေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Seeing is Believing ဆိုသည့္ စကားရွိပါတယ္။ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕သည္ ယုံၾကည္ေစပါတယ္။ နိုင္ငံတကာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ မွန္ကန္ေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ေတြ႕ျမင္ခ်က္ကို ကမာၻသို႔ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ ျပတ္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္၍လုပ္ေဆာင္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ပါက ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ အခန္း(၂)ပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဤဥပေဒအရ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူကိုဆိုလိုသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အခန္း(၂) ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအခန္း၊ ပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ အခန္း(၄) တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား အခန္း၊ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ ဤဥပေဒပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္တို႔ကို ဖတ္ရႈရပါက အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ေဆာင္ ႐ြက္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပရင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၏အဆိုကို ကန့္ကြက္ပါေၾကာင္း တင္ပါအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ 

ေဒါက္တာလွမိုး(ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                          ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုဟာ လက္ငင္းအေျခအေန မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါသျဖင့္ ကန့္ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ပိုင္းမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီး ၃၃ ဦးက ေကာ္မရွင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အျမင္အသီးသီးကို ေဆြးေႏြးသြားၾကတာကလည္း ရခိုင္ေဒသအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ဘယ္ေလာက္စိတ္ဝင္စားမႈရွိသလဲ ဆိုတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒီလိုရခိုင္ေဒသအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိျခင္းကိုကလည္း ဒါျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္းပါ။ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ စိုးရိမ္မႈဆိုတာ စိုးရိမ္မႈသာပါပဲ။ တကယ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွာ ဒီေကာ္မရွင္က တကယ္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြထြက္မလား၊ ရလဒ္ဆိုးေတြထြက္မလားဆိုတာ ဘယ္သူမွအတိအက် ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ အမွန္တကယ္ရခိုင္ေဒသအတြက္ အက်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လိုလားတယ္၊ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဟာ အလြန္ေရးပါပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို ေကာ္မရွင္ကို ေျပာၾကားျခင္းအားျဖင့္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဒီအခြင့္အေရးေတြရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာပါပါတယ္။ ယခင္ဖြဲ႕စည္းေသာေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၂ တုန္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ျပည္တြင္းက တတ္သိ နားလည္ပညာရွင္ေတြနဲ႕ အဆိုပါေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကလည္း ဒီေကာ္မရွင္ကို ကန့္ကြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြက မေက်နပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇ မွာ အႀကံျပဳထားတာကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသရွိလူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ျဖစ္ပ်က္မႈမွန္သမွ်၏ မူလအေၾကာင္းအရာအမွန္တို႔ကို သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြစိစစ္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ရခိုင္ေဒသရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား ယခုကဲ့သို႔ သိမ္ေမြ႕သည့္ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာကို အေျဖထုတ္ထားနိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္နိုင္ေရးကို စဥ္းစားထားရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအစီရင္ခံစာတစ္ခုလုံးကို သုံးသပ္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းတတ္သိ နားလည္ပညာရွင္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကို အယုံအၾကည္မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ ေဒသရွိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အျပည့္အဝမရပါဘူး။ ဒီလိုမရတဲ့အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ရတဲ့ မူလအေၾကာင္းအရင္းဇစ္ျမစ္ကိုလည္း မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ ေနာင္မွာ ေနာက္ထပ္ၾကားေနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အႀကံျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး နိုင္ငံတကာကို ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ရန္အႀကံျပဳ ထားျခင္းဟာလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရခိုင္ေဒသျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ မဟုတ္ ေတာ့ဘူးဆိုတာ ပိုမိုၿပီးသိသာေစပါတယ္။ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသအေရးဟာ ေဒသတြင္းအေရး၊ ျပည္တြင္းအေရးထက္ နိုင္ငံတကာအေရးမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖာ္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ အလယ္မွာ ပုံရိပ္က်ဆင္းေနတဲ့ တစ္မ်ိဳးသားလုံးအေရး အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ရပါမယ္။ အမ်ိဳးသားေရးလို႔ေျပာရျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အျပည့္ရွိလို႔ဆိုတာကို ရခိုင္ေဒသသူ/ေဒသသားမ်ား သံသယမရွိေစခ်င္ပါဘူး။ ယခင္တာဝန္ရွိသူမ်ားအဆက္ဆက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးအတြက္ နာက်င္မႈေတြ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာဘယ္လိုဟာျဖစ္ပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္စာနာသလား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာသလား။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွိလား/မရွိ လားဆိုတာ ကို လက္ေတြ႕က်က်ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းရလဒ္ေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ေနရ ေတာ့မယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးလို တာကေတာ့ ျပည္တြင္းေရးလို႔သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာေနသူမ်ားရဲ႕အေရးပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီျဖစ္ေနတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က နိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ရေတာ့ မယ္။ ဒီလိုမွ နိုင္ငံသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ နိုင္ငံျခားက တရားမဝင္ဝင္ေရာက္တာဆိုရင္ နိုင္ငံတကာ အေရးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတ္မွတ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ရခိုင္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္ အတူ နိုင္ငံ့ပုံရိပ္ျပန္လည္ျမင့္မားလာေစဖို႔အတြက္ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုအား ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ မေထာက္ခံပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ဦးခင္္ေမာင္တင္(ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန) မွေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အားလုံးကို ဂါရဝျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က ရွင္းလင္းတင္္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point သုံးၿပီးေတာ့ တင္ျပခြင့္ျပဳရန္ပန္ၾကားအပ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အေရးႀကီးအဆိုမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာ အျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုျဖစ္ပါတယ္။

          ရခိုင္ကိစၥသည္ နိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုမကၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လို႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္လို႔ မူရင္းစာသားအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပပါ့မယ္။ Express its concern about the continuing discrimination, human rights violations, violence, displacement and economic deprivation affecting numerous ethnic minorities, including, but not limited to, the Rohingya ethnic minority in Northern Rakhine State, and calls upon the government of Myanmar to take immediate action to bring about an improvement in their respective situations, and to grant citizenship to the Rohingya ethnic minority လို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာပိုဒ္ဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ပါဝင္လာခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပင္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို တင္သြင္းတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာေရးသားသူကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ ၎တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ေခၚဆို ေနတဲ့သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ Crime Against Humanity လို႔ ယူဆနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ Many of the acts described would suggest a widespread or systematic attack against the Rohingya, in turn suggesting the possible commission of crimes against humanity လို႔ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ တံခါးဖြင့္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ(နိုင္ငံတကာမွ အလြန္အမင္းမီးေမာင္းထိုး ေနတဲ့ျပႆနာ)ေပၚေပါက္ေနသည့္ျပႆနာကိုနိုင္ငံတကာမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး သမာသမတ္ ရွိသူမ်ားပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ပကတိအေျခအေနကို နိုင္ငံတကာမွသိရွိၿပီး ျပႆနာ‌ျေပလည္ေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥဟာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993 မွာ Vienna Declaration and Programme of Action ကို ခ်မွတ္ရာမွာ  ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားအားလုံးက လက္ခံသေဘာတူညီခဲ့ ၾကပါသည္။ ဒီေၾကညာခ်က္အရ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥဟာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္အျဖစ္ Promotion and protection of all human rights is a legitimate concern of the international community ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမွာရွိတဲ့ နိုင္ငံမ်ားထဲမွ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕တာဝန္သိတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္လိုအပ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ တိုက္တြန္းထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရအဆက္္ဆက္ကတည္းက ထိုတိုက္တြန္းမႈကို လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ဥပေဒအရသာ ေဆာင္႐ြက္ရန္မူခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာလည္း နိုင္ငံသား ျဖစ္မႈကို ဒီဥပေဒအရသာ ေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ အတိအလင္းေျပာၾကားထားၿပီး လက္ေတြ႕မွာလည္း ဒီအတိုင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံတကာဥပေဒမွာလည္း နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈကိစၥမ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံကသာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ Sovereign  rights အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကိုစိုးရိမ္ဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ ယခုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေကာ္မရွင္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားေျခာက္ဦး ပါဝင္ ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ဦးဝင္းျမ၊ ေဒၚေစာခင္တင့္ အစရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေလးစားဂုဏ္ယူရတဲ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕သမိုင္းကို ဘယ္လိုမွအမွားမခံမည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဒၚေစာခင္တင့္ဟာ ရခိုင္စာေပနဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအသင္းရဲ႕ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ပါတယ္။ က်န္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအခန္းက႑ေတြမွာ ဦးေဆာင္အခန္းက႑က ပါဝင္ ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားေကာ္မရွင္အဖြြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ထိုေျခာက္ဦးစလုံးရဲ႕ အစြမ္းအစ၊ အရည္အေသြးကို ယုံၾကည္ေလးစားတဲ့အတြက္ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားသုံးဦးဟာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံသမိုင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသမိုင္းကို ေလ့လာသိရွိနားလည္ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို ေ႐ြးခ်ယ္ထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသာမက နိုင္ငံတကာကပါ စိတ္ပါဝင္စားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမွာျဖစ္လို႔ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႕ ၿပီးစလြယ္ လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕မွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ တတိယေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္-

Resolution adopted by the General Assembly on 27 December 2013  68/242.Situation of human right in Myanmar

9.       Urges the Government of Myanmar to accelerate its efforts to address discrimination, human rights violations, violence, displacement and economic deprivation affecting various ethnic and religious minorities;

10.     Reiterates its serious concern about the situation of the Rohingya minority in Rakhine State, including repeater instances of communal violence and other abuses in the past year, and about attacks against Muslim minorities elsewhere in the country, calls upon the Government of Myanmar to protect the civilian population from ongoing violence. To ensure full respect for human rights and fundamental freedoms, including full access to humanitarian assistance without discrimination, unhindered access across Rakhine State and the voluntary return of internally displaced persons and refugees to their communities of origin, to allow freedom of movement, equal access to full citizenship for the Rohingya minority and to address issues of land ownership and restitution of property လို႔ ပုိမိုျပင္းျပင္းထန္ထန္စာသားမ်ားနဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေသာ္ျငားလည္း နိုင္ငံတကာမွ ပုံရိပ္အမွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဦးစား ေပးလြန္းမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္‌ၾကတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္း ဖတ္ရႈသိရွိရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဟာ လူတိုင္းေတာင္‌့တသင့္‌တဲ့ ဆုလာဘ္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးကို မိမိတို႔အေနနဲ႕ မိမိတို႔နိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႕တာဝန္သိစြာက်င္‌့သုံးၿပီး မိမိတာ မိမိလုံေနရင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင္‌့အေရးကို မီးေမာင္းထိုးလာရင္လည္း ဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ မိမိတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးကို အဆင္‌့မီမီက်င့္သုံးေနေၾကာင္းျပသနိုင္ရင္ နိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲက ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ျပည္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေ႐ြးေကာက္တင္ျမႇောက္ထား ၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင္‌့အေရးကုိ ေလးစားယုံၾကည္‌ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထို႔အတူနိုင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ၊ ျပည္‌သူေတြအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာလည္း နိုင္ငံတကာရဲ႕ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႕ မွီနိုင္သမွ်မွီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္အေနနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းဟာ မိမိတို႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းကိုေလးစားလို႔ျဖစ္ၿပီး သူ႕အေနနဲ႕အစုိးရရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို နိုင္ငံတကာက သိရွိလက္ခံနားလည္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပလိုတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားအရ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တည္ေထာင္ျခင္းဟာ အဆိုရွင္ေဖာ္ျပထားသလို မိမိနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးထားတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ကုိ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ရိုေသေလးစားမႈခံရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုကို အတည္မျပဳသင္‌့ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရင္း ေဆြးေႏြးမႈကို နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    အဆုိရွင္ရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ(ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အခု ေဆြးေႏြး သူေတြ၊ အႀကံေပးသူေတြ စုံစုံလင္လင္ၾကားရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ အဓိကက နိုင္ငံျခားသားေတြပါလို႔ဆိုတဲ့ကိစၥ။ မၾကာခဏၾကားေနရပါတယ္။ ဒါဟာ နိုင္ငံျခားသားေတြပါတာက နိုင္ငံျခားသားကို ေၾကာက္တဲ့ေရာဂါမဟုတ္ဘူး။ နိုင္ငံျခားသားေနာက္မွာ OIC လို႔ ကြၽန္ေတာ္တည့္တည့္ပဲေျပာပါမယ္။ OIC ပါေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နိုင္ငံျခားသား ကိုပဲ တမ္းတေနတဲ့သေဘာပါ။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအားနည္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးဟာ စကားေျပာတာရိုင္းရင္ နည္းနည္း သည္းခံပါ။ သိုးလိုပဲေပါ့။ ေရွ႕ကတစ္ေယာက္သြားလိုက္ရင္ ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ေတာ့တာပဲ။ မွားလား၊ မွန္လား၊ ေခ်ာက္ရွိလား မသိဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အခုလို ရွင္းျပရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္  OIC က ဘယ္ေလာက္ထိေနရာယူလာလဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမိုင္း အေထာက္အထားအျပည့္အစုံရွိေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကိုေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မူလေနရာမဟုတ္ဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ  လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာ အခုနက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးက ေျပာသြားသလိုပါပဲ။ ဒီလို မီဒီယာနဲ႕ေပါက္ေအာင္လုပ္ပါ။ ေပါက္လည္း ေပါက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီဟာသည္ အမွန္တရားလား၊ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပႆနာက သိပ္ေတာ့မခဲယဥ္းပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤါလီနဲ႕ ရခိုင္ျဖစ္တဲ့ျပႆနာ ဒီမွာတင္ျဖစ္ေနတယ္။ ရခိုင္ေနရာဟုတ္သလား။ ဘဂၤါလီေနရာဟုတ္သလားဆိုတာ သမိုင္းအေထာက္အထားနဲ႕ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထပ္ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အခုရွင္းရမယ့္ ျပႆနာ က ဒီမွာရွိေနတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရာက္လာတဲ့လူေတြနဲ႕ ဌာ‌ေနရခိုင္ေတြနဲ႕ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတဲ့ျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္။ အဲဒါကို  အရင္ရွိခဲ့တဲ့ အစိုးရေတြက လုပ္သလိုလို၊ မလုပ္သလိုလိုနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Immegration ျပႆနာဟာ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းက အလုပ္သမားေတြေခၚရင္းနဲ႕ ေရာက္လာ တာပါ။ အရင္တုန္းက စစ္ေတြခရိုင္၊ Gazetter ထဲမွာ တိတိက်က်ဆဳိထားပါတယ္။ ရာသီအလိုက္ ေခၚသြင္းတယ္။ ရာသီအလိုက္ ဘယ္ေလာက္ထြက္လဲဆိုတာ ျပန္ၿပီးစာရင္းစစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစားမက်န္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီရာသီမွာ။ အခုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အစုလိုက္၊ အၿပဳံလိုက္ဝင္လာတာကို ျပန္ထြက္လား၊ မထြက္လားလည္းမသိ။ ရွိေနလား၊ မရွိေနလားလည္း မသိ။ ရိုးမေတာင္ကို ေက်ာ္သြားလား၊ မေက်ာ္သြားလားမသိ။ ဒီလိုျဖစ္ၿပီးရင္ လုံးလည္လိုက္ၿပီးရင္ ဒီျပႆနာ ျဖစ္လာတာ။ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးကို နိုင္နိုင္နင္းနင္းသာ ဟိုတုန္းကတည္းက ကိုင္ခဲ့ရင္ ျပႆနာမႀကီးမားခင္ လုပ္လို႔ရပါေသး  တယ္။ အခုကေတာ့ ထုတည္ေတာ္ေတာ္ႀကီးလာတဲ့အတြက္ အိမ္ငွားက ၾကာလာေတာ့ သူ႕ဟာသူ အိမ္ရွင္ထင္သြားတဲ့အျဖစ္ပါ။ အိမ္ရွင္ထင္သြားတဲ့အျဖစ္ပါ။ ဒါဟာေနာက္တစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပပါ့မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို ယူခ်င္မွယူမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ Childage ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးစကားပါ။ အႀကံေပးပညာရွင္ကို ေဒၚလာေျမာက္ျမားစြာ ေပးၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နည္းနည္းနဲ႕ ေခၚယူျခင္းသည္ အလကားေခၚယူျခင္းမဟုတ္ဘူး။ ဟိုလူေတြကလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ ဥစၥာလုပ္ရင္လုပ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူခ်င္မွယူမယ္ဆိုရင္ က်င့္ဝတ္ေပါ့ဗ်ာ။ Contduct ေပါ့။ ဒီလိုျဖစ္သြားမွာပါ။ အဲဒီလုိ အေျခအေနလည္းရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း စဥ္းစား စရာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ကို ေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥမွာ နိုင္ငံသား ေတာ့မဟုတ္ဘဲနဲ႕ တိုင္းရင္းသားကိုတက္ၿပီးရင္ ေတာင္းဆိုတယ္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္မတိုင္ခင္က ရွိေနၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလြဲလို႔ နိုင္ငံသားဟာ ဘယ္သူမွမျဖစ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒအရ။ အခုကေတာ့ ဒီမွာ ဒီေန႕ေရာက္လာလည္း ဒီေန႕နိုင္ငံသားေလွ်ာက္တယ္။ နိုင္ငံသား ေလွ်ာက္႐ုံတင္မက တိုင္းရင္းသားေလွ်ာက္တယ္။ တုိင္းရင္းသားဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္မလဲ။ တိုင္းရင္းသား မ်ား မေတာ္တဆမ်ား အႀကံဉာဏ္ေပးလို႔ျဖစ္သြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ခ်င္းေတြ၊ ကခ်င္ေတြ၊ ကရင္ေတြနဲ႕အတူတူ တစ္တန္းထဲျဖစ္မသြားဘူးလား။ ဒီဟာခံနိုင္ပါ့မလား။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အႀကံေပးခ်က္ကို ယူခ်င္မွယူမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ  ဥပမာ-ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို နိုင္ငံသားအျဖစ္ ေပးသင့္တယ္လို႔ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ဒုကၡေရာက္မယ္။ လက္ခံပါ့မလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္မခံသလို၊ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြက လက္ခံပါ့မလား။ ဒီဟာကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ၊ အေျခအေနကို သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ စဥ္စားဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ အားလုံးအေျခအေနက ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ တင္ျပထားတာ ရွိတဲ့အတြက္ ဒီဟာကိုထင္ထင္ရွားရွားသိရေအာင္လို႔ မဲနဲ႕ပဲဆုံးျဖတ္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အဆိုအား အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္က မဲခြဲၿပီး ေတာ့ ဆုံးျဖတ္ေပးဖို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားရယူရန္ စက္ခလုတ္အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ ဆႏၵမဲေပးတဲ့နည္းလမ္းနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕တန္းက မဲေပးဖို႔ စက္ခလုတ္နည္းနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့အတြက္ ေခတၱခဏ ေစာင့္ဆုိင္းေပးပါ။ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္လို႔ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့ကိစၥကလည္း ဒီမွာ ဒီအဆိုနဲ႕ပတ္သက္တာပဲေဆြးေႏြးတာဆိုေတာ့ အဆိုနဲ႕ပတ္သက္တာပဲ ေျပာခြင့္ရွိတယ္။ အဆိုနဲ႕ ပတ္သက္တာလည္းေျပာၿပီးသြားၿပီ။ တျခားကိစၥလည္း ဒီအဆိုကိစၥမွာေျပာခြင့္မရွိပါဘူး။  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ ေထာက္ခံမယ့္သူေတြက မတ္တတ္ရပ္ပါ။ လူေရပါ့မယ္။ ေရမၿပီးမခ်င္းမထိုင္ပါနဲ႕။ ဒီအဆိုကို ေထာက္ခံမယ့္သူမ်ားက မတ္တပ္ရပ္ပါ။ ကန့္ကြက္ မယ့္သူမ်ားက ထိုင္ေနပါ။ ဒါကြၽန္ေတာ္ နည္းဥပေဒအတိုင္းေျပာတာပါ။ ေထာက္ခံမယ့္သူမ်ား မတ္တပ္ရပ္ပါ။ ဒီ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕အဆိုႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး ေထာက္ခံတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မတ္တပ္ရပ္ပါ။ ေသခ်ာေလးေရေပးပါ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              ထိုင္နိုင္ပါၿပီ။ ၾကားေနရွိမွာစိုးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ပြင့္လင္းျမင္သာ ေအာင္လုပ္ပါ့မယ္။ ဒီအဆိုကို ကန့္ကြက္မယ့္သူမ်ား မတ္တပ္ရပ္ပါ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              ထိုင္နိုင္ပါၿပီ။ ကန့္ကြက္တဲ့သူလည္းမတ္တပ္ရပ္ၿပီးၿပီ။ ေထာက္ခံ တဲ့သူလည္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီးၿပီ။ တကယ္လို႔ ကန့္ကြက္တဲ့ထဲလည္းမပါဘူး။ ေထာက္ခံတဲ့ထဲလည္းမပါ ဘူး။ ၾကားေန ရွိရင္မတ္တပ္ရပ္ေပးပါ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီအဆိုကို ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၁၄၈ မဲ၊ ကန့္ကြက္ဆႏၵမဲ ၂၅၀ မဲနဲ႕ ၾကားေနဆႏၵမဲ တစ္မဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကန့္ကြက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရကမ်ားတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

တင္သြင္းသူ 
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ (ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္)
ေန႔စြဲ 
Monday, March 13, 2017