Skip to main content

(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံပါလီမန္မ်ားအေထြေထြညီလာခံက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒Mr. Charlie CHANDRUAND ႏွင့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ AIPA ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ Mr. Charlie CHANDRUAND ႏွင့္အဖြဲ႔အား Hotel Royal ACE အင္းဝေဆာင္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ပိုမို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ခ)ဦးထြန္းေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္