Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္ (Forum of Federations) ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Felix Knuepling ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္ (Forum of Federations) ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Felix Knuepling ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (JCC) အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္ (Forum of Federations) ႏွင့္ (JCC) ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ MOU ေရးထိုးႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္