Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း The World Bank မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္အတူ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြတို႔သည္ The World Bank မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

 ေတြ႔ဆံုစဥ္ Digital Government, Digital Economy စနစ္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး (Collaboration) တို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ  ၁၅  ရက္