Law Database | Mail | English Version

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ H.E. Mr. Chung Sye-kyunဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ H.E. Mr. Chung Sye-kyunဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္း၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဦးလွထြန္းေအာင္၊ ေဒါက္တာေအဇင္လတ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးဧည့္သည္ေတာ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္‌့ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင္‌့ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကဳံမ်ား မၽွေဝေပးႏိုင္ေရး၊ နည္းပညာမ်ားကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ H.E. Mr. Chung Sye-kyunတို႔သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကသည္။ထို႔ေနာက္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္