Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(က)-ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ မ်ား အပါအဝင္ ယခုပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ဘက္စုံပညာၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္ က်င္းပေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ဆရာအတက္သင္သိပၸံႏွင့္ ဆရာအတက္သင္ေကာလိပ္၊ ဆရာအတက္သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဘက္စုံပညာၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္စၿပီး စတင္က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဘက္စုံပညာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မွကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱႏွင့္ ရသ၊ သက္ေမြးဘက္စုံပညာေရးျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ေဆာင္ပုဒ္မွဘက္စုံလၽွင္ျဖင့္ စက္ကုန္ႏွင့္အန္ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱႏွင့္ရသ၊ အားကစားမ်ား၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈမ်ား ပါပါေၾကာင္း၊ Accept to Education အက၊ အႏုလက္မႈ၊ အိမ္တြင္းမႈ Teaching Art ၿပိဳင္ပြဲစသည္စသည့္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို မက်င္းပမီ အသီးသီးေသာပညာေရး သိပၸံေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမွာ ပထမဆုံးက်င္းပၿပီး စကာတင္ေ႐ြးခ်ယ္းၿပီး ႏွစ္လေလာက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွ ရန္ကုန္မွာလာၿပီး ကမ္းဗက္ဆရာ အတက္သင္တြြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လာၿပိဳင္ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ ဆရာအတက္သင္ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား ရင္းႏွီးခြင့္ရၿပီး၊ အသိပညာမ်ား ဖလွယ္ခြင့္ရၾကပါေၾကာင္း၊ ဘက္စုံပညာေရးေတြ၊ အႏုလက္မႈ၊ အဆို၊ အက၊ က်ပန္းစကားရည္လုပြဲ စသည္စသည္ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အားလုံးၿပိဳင္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးခြင့္ရၾကပါေၾကာင္း၊           ၄င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး က်င္းပခဲ့ရာမွ ၁၉၈၇ခုႏွစ္၁၁ ႏွစ္ၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ ကင္းကြာခဲ့ပါၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္မွ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးလက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အသုံးက်သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၂၈ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘက္စုံအေတြးစုံမွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကိုအေထာက္အကူျပဳသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ပုဒ္မ ၃၃ တြင္ လူငယ္မ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ေရး၊ အေတြးအေခၚမွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္ ျပည့္စုံေရးအတြက္ကိုလည္း ပ်ိဳးေထာင္ရန္ဟု ဆိုထားပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ လူငယ္မ်ားေတြးေခၚ ႀကံဆႏိုင္ၿပီး ဘက္စုံျပည့္စုံသည့္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္၊ ပညာေရးယတၱရားႀကီးကို ေဖာ္ေဆာင္ရသည့္သူမ်ားသည္ ဆရာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ Quality Education, Accept to Education အခြင့္အလမ္းပြင့္ ပညာေရး၊ Quality ပညာေရးကို သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါေသာ္ေၾကာင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မ်ား အပါအဝင္ ယခုပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ဘက္စုံပညာ ၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကို သိလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္။

ေျဖၾကားခ်က္ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကစၿပီး ဆရာအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္သင္ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ဘက္စုံပညာေရး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကိ ေလးႏွစ္သင္ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္သင္ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားအဆင့္မွ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဘက္စုံပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္က်င္းပရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ပညာေရးျပကၡဒိန္တြင္ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားကို  ထည္‌့သြင္းႏိုင္ရန္  ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလးႏွစ္သင္အဆင့္ တိုးျမႇင့္ျခင္းၿပီးစီး၍ ပညာေရးျပကၡဒိန္ေရးဆြဲ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးတင္လွ(ဓႏုျဖဴမဲ) မွ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ဘက္စုံပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပေပးမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထက္/လယ္/မူဆရာဆရာမမ်ားထဲမွ ေနၿပီးလည္းေကာင္း၊သို႔မဟုတ္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ဆရာအတက္သင္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၅ ခုကိုလႊမ္းၿခဳံ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမေတြ၊ အေျခခံပညာဆရာဆရာမမ်ား အားလုံးကိုလႊမ္းၿခဳံၿပီး က်င္းပမည္လားဆိုသည္ကိုေသခ်ာသိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္း မွ ေျဖၾကားပါသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္အားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ၿပီးပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ဌာနမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပည့္စုံစြာ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္း
ေမးျမန္းသူ 
ဦးတင္လွ(ဓႏုျဖဴ)