Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံ စာမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊  တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-4) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေကာ္မတီ (၂) ရပ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္