Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ တို႔သည္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းမွတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္လြင္ (ခ) ဦးေပါခင္၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္