Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ခ)-အမ်ိဳးသားစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ေလးလုံးစပ္၊ အစဥ္အလာကဗ်ာမ်ားနည္းတူ ေခတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ႏိုင္ငံေတာ္က ျမန္မာစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  ႏွစ္စဥ္အမ်ိဳးသားစာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိသည့္ဆုမ်ားသည္ ဝတၳဳရွည္၊ ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္၊ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္၊ သုတပေဒသာ၊ ဘာသာျပန္၊ ကေလးစာေပ၊ ျပဇာတ္စာေပ၊ ႏိုင္ငံေရးစာေပစသည္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကဗ်ာသည္ ရသစာေပ၏အၫြန္႔အဖူး၊ ေကာက္စိုက္ေတးမ်ား၊ စစ္ခ်ီေတးမ်ားႏွင့္  သားေခ်ာ့ေတးမ်ားက ဆင္းသက္လာေသာ လူထုေတးသံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ားသည္ ကဗ်ာကိုလက္နက္သဖြယ္ ကိုင္စြဲၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္  ပါဝင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊

စာေပႏွင့္ဘာသာစကားသည္ မည္သည့္အခါမ်ွရပ္တန္႔မသြားပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာေပသည္လည္း အၿမဲရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေနရာတြင္ စကားေျပဘက္တြင္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ကဗ်ာဘက္တြင္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ခန္႔ကစၿပီး ကဗ်ာေဟာင္း မ်ားထဲမွ  ကဗ်ာသစ္မ်ားခြဲထြက္လာပါေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ကဗ်ာ၊ လြတ္လပ္ကာရံကဗ်ာ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ မ်ား အစပ်ိဳးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ၏အခန္းက႑က အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာပါေၾကာင္း၊ လူထု၏ဘဝကိုလည္း မ်ားစြာထင္ဟပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔တြင္ ကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာမ်ားကို အမ်ိဳးသားစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ရန္ တိုက္တြန္းထားပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ၏ မွားယြင္းမႈ၊ ေကာ္မတီ၏ ေပၚလစီမွားယြင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္တည္းက ကဗ်ာဆုကို ထပ္ခါထပ္ခါရေနျခင္းမွာမျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ကဗ်ာဆုေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ စကားလုံး၊ အေတြး၊ အာ႐ုံခံစားမႈ၊ လကၤာေျမာက္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားထည့္သြင္းၿပီး ေရြးမွသာလၽွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မကင္းကြာသည့္ ကဗ်ာမ်ားေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ အစဥ္အလာ ကဗ်ာမ်ားနည္းတူ ေခတ္ေပၚကဗ်ာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ  သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာစာေပဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားထြက္ရွိေရးအတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး စာေပဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဘာသာရပ္အပါအဝင္ စာေပအမ်ိဳးအစား ဘာသာရပ္ ၁၆ မ်ိဳး ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရးကို ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာသူ ဆုရရွိေစေရးႏွင့္ ဆုႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မီစာအုပ္မ်ားကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ေစဘဲ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားၿပီး အမ်ားျပည္သူအသိအမွတ္ျပဳခံ ရေသာ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ၁၇-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္  အဖြဲ႔ဝင္ ၇၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) တြင္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုဘာသာရပ္တြင္ အစဥ္အလာကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ေစ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႔ငယ္က ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ထိုက္တန္သည္ဟု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး လ်ာထားခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်က္ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဝင္အားလုံးပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ႀကီး အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၇) တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္အမ်ိဳးသားစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ရာ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဘာသာရပ္တြင္ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာစာေပဆု ဆိုၿပီး သီးျခားဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ အထက္မွာတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ အစဥ္အလာ ကဗ်ာျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

 

 

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးၿငိမ္းသစ္(ခ)ဦးေသာင္းထြန္း (မဟာေအာင္ေျမ)