Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေအး GE International Inc အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအးနွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ GE International Inc အဖြဲ႔အား ယေန႔ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-7) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊  ဇူလိုင္လ ၅ ရက္