Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန(၈)ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕(၂)ခုတို႕ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းေဝး(၂၁/၂၀၁၇) က်င္းပ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန(၈)ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕(၂)ခုတို႕ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းေဝး(၂၁/၂၀၁၇)ကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္   (I-3) ၌ လက္ခံက်င္းပသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဇုံးတိန္႔ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၈) ခုတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ (၂) ခုတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဇုံးတိန္႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ (၃-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၂၀/၂၀၁၇)တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးဌာန (၈) ခုတို႔မွ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့အဆုိမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ (၂) ခုတုိ႔မွ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဇုံးတိန္႔မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

         ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ   ၅ ရက္