Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္ GE အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္သည္ GE အဖြဲ႔အား ယေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

 ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၏ အေရးပါပံုအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

  အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္လြင္ (ခ) ဦးေပါခင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္