Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၉)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (၁၁)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၁၉)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (၁၁)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-3) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနွင့္ စတုတၳ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္မ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္