Law Database | Mail | English Version

၁၈၆၁ ခုနွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း" ကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ (၂.၂.၂၀၁၇)တြင္ " ၁၈၆၁ ခုနွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း" ကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ 

အဆုိရုပ္သံဖိုင္အား ေအာက္ပါလင့္ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ရႈႏိုင္ပါသည္ -

ရုပ္သံဖိုင္

News

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

22/11/2017

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အက်ိဳးရလဒ္ သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (Output Board Meeting) ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ ခန္းမေဆာင္ရွိ လႊတ္ေတာ္သင္ၾကားေရးဌာန၌ ယေ

Pages