Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ေခၚယူ

          ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေခၚယူထားရာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထားပါသည္။

          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္စာလက္ခံရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရရွိသည္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ ေရးရာေဆာင္အမွတ္-၁၂ (I-12) သို႔  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ထက္မေစာ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ (စေနေန႔) ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သတင္းပို႔ၾကရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးကတ္ျပား ယူေဆာင္လာၾကရန္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

News

22/02/2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္အား (၂၃-၂-၂၀၁၇) (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀)နာရီ အစား (၂၃-၂-၂၀၁၇) (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

22/02/2017

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) ပါရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

22/02/2017

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္အား (၂၃-၂-၂၀၁၇) (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀)နာရီ အစား (၂၃-၂-၂၀၁၇) (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

22/02/2017

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) ပါရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

22/02/2017

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) ပါရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၇ ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Pages