Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည့္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -        

          ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးကို က်န္းမာ႐ႊင္လန္းစြာျဖင့္ တက္ေရာက္လာၾကတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္  စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့ရပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ၊ ႏွစ္ျဖာေသာသုခနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။

          လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားစဥ္ ကာလအတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ ေဆာင္႐ြက္ထိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

          ယေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္းမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းတို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း (၁၁) ခု ရွိေနပါတယ္။ အဆိုမ်ားအေနနဲ႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီး အဆို (၈) ခုရွိၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ထားဆဲ အဆို (၇) ခု က်န္ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားအေနနဲ႔ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေမးျမန္းထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၇၂) ခု အပါအဝင္ အသင့္ျဖစ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၀၅) ခု ရွိပါတယ္။ ယေန႔ထိ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ေပးပို႔ထားဆဲ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၆၃) ခုႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း (၁၁၃) ခု ရွိပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

          ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရသည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုဆႏၵကို ေလးစားရေသာ စနစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႔အညီ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ညီမွ်ျခင္း ဆိုတဲ့ ေလာကပါလ တရားမ်ား ထြန္းကားေရးအတြက္ တရားဥပေဒမ်ား အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ားျဖစ္မွသာ ျပည္သူကလည္း ယုံၾကည္အားကိုးၿပီး ေလးစားလိုက္နာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိုင္း စနစ္တက် ခ်င့္ခ်ိန္၊ စဥ္းစား၊ ေဝဖန္၊ သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမွသာ (Rule of Law) ဆိုတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

          ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ျပယုဂ္ဟာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚမွာ အဓိကမူတည္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစဥ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြပါတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ ထံမွာသာ ဒီမိုကေရစီကို ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကာကြယ္ခြင့္နဲ႔ က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပီပီ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ျဖဴစင္ေသာ ေစတနာ၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားတို႔ျဖင့္ လုံ႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္၍ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္

News

16/10/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္သည္ သဘာဝအတြက္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (WWF) အား ယေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

15/10/2017

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနဆိုင္ရာဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr Jeffery Feltmanဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလ

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

16/10/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္သည္ သဘာဝအတြက္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (WWF) အား ယေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

15/10/2017

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနဆိုင္ရာဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr Jeffery Feltmanဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန

13/10/2017

 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင္‌့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္‌ေျခနီအသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမသူဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားယေန႔ မြန္းလြဲ၁နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္င

Pages