Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမသစ္၊ ကၫြတ္ကြင္း ၿမိဳ႕ ေအာင္ေတာ္မူခန္းမသစ္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရးကိစၥႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးျမႇင္‌့တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳေရးႏွင္‌့ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး ျမႇင္‌့တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသပညာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ အဆိုပါခန္းမသစ္၌ က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္း အစည္းေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင္‌့ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေကာ္မတီ (၃) ရပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင္‌့ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရသည့္ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံရန္ လိုအပ္ၿပီး စနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္မွသာ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္ႀကီးကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင္‌့ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့အတြင္းက ခန္းမကို ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံၿပီး စည္းကမ္းႏွင္‌့အညီ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက ေစတနာထက္သန္စြာျဖင္‌့ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လွဴဒါန္းရက်ိဳးနပ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား စနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ၿမိိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္၍ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္၍ က်န္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္‌့ စနစ္တက် ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ မၾကာမီကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈတြင္ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္မီ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ လိုေၾကာင္း။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အေနျဖင္‌့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပညာသင္ၾကားေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင္‌့မားေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုေၾကာင္းျဖင္‌့ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဦးတင္စိုးႏွင္‌့ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳေရးႏွင္‌့ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚအုန္းက်င္ က ၿမိဳ႕နယ္ ပညာရည္ျမင္‌့မားေရး ႏွင္‌့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ျမင္‌့မားေရးတို႔ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင္‌့အတူ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ကၫြတ္ကြင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေအာင္ေတာ္မူ ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳေရးႏွင္‌့ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရးကိစၥႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး ျမႇင္‌့တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေဒသပညာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေအာင္ေတာ္မူ ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ေတာ္မူ ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္တြင္ တရားပြဲမ်ား၊ လူမႈေရး အခမ္းအနားမ်ား၊ အားကစားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္အနီးရွိ စာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း ယခုထက္ပို၍  အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါေၾကာင္း၊ ခန္းမသစ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္မတီဖြဲ႔၍ အားလုံးဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္  ေအာင္ေတာ္မူ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေမာင္ က ေအာင္ေတာ္မူ ခန္းမသစ္ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိစြာ  အသုံးျပဳေရးႏွင့္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ေတာ္မူ ပညာေရးျမႇင္‌့တင္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုေလးက ပညာေရးျမႇင္‌့တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ လည္းေကာင္း၊ ေလာကျပဴတင္း စာၾကည့္တိုက္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းစံ က စာၾကည့္တိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးက ၿမိဳ႕နယ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္သန္း က က်န္းမာေရးေစာင္‌့ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ပင္သာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္စန္းဝင္း ႏွင့္ ဘုရားလဟာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္ႏိုင္ တို႔က ပညာေရးျမႇင္‌့တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္

News

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (JC

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Fabrizzio Carboni အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆ

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.

19/09/2017

       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “အမတ္ေတြက်ပ္သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ BMW ကား စီးႏိုင္ေတာ့မွာလား” သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၉  ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

Pages