Law Database | Mail | English Version

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္မွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

 ေလးစားရပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မိတ္ေဆြရွင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ပဥၥမအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စား၊ တက္ေရာက္ေျပာဆိုခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ ယူပါတယ္။

 ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားဆိုင္ရာသမဂၢ (Inter-Parliamentary Union) က၊ ကမကထျပဳၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ေတြ က်င္းပျခင္းဟာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ ‘ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္’ ‘Public Participation for Democracy ’ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာပဲ ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကသက္ေရာက္မႈရွိမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အင္တန္မွ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈနဲ႔သာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မွာပါ။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူတို႔ကို စြဲကိုင္ခါ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတို႔ ရႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔မွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ၊ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဤသည္မွာ ကြ်န္မတို႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ဆႏၵျပင္းျပေၾကာင္း ျပသလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့တာကို ဂုဏ္ယူတန္ဖိုးထားပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ရာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးအပါအဝင္၊ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ားအျပား ရွိပါေသးတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ အနက္၊ ေလာေလာတဆယ္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာဟာ၊ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မည္မွ်ခရီးေရာက္ၿပီး၊ မည္မွ်အႏွစ္သာရရွိတယ္ဆိုတာကို ထင္ရွားစြာ ျပသမွျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျမန္ဆန္ေအးခ်မ္းစြာ ေပၚထြန္းလာေစေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အတြက္ ဆုေတာင္းျဖစ္ပါတယ္။

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages