Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေအာက္လြတ္ေတာ္မွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Charae Panpruang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ (၂၅-၃-၂၀၁၃)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ Mr. Charae Panpruang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၄ း ၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္ (I- 1) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ၾကား ဆက္ဆံေရးပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဆိုင္ရာတို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ဆန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးၫႊန္႔လႈိင္၊ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Charae Panpruang ႏွင့္တူ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

News

22/11/2017

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အက်ိဳးရလဒ္ သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (Output Board Meeting) ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ ခန္းမေဆာင္ရွိ လႊတ္ေတာ္သင္ၾကားေရးဌာန၌ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၄း၀၀ နာရီ

22/11/2017

          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂၃)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၁၀)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆ

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

22/11/2017

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အက်ိဳးရလဒ္ သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (Output Board Meeting) ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ ခန္းမေဆာင္ရွိ လႊတ္ေတာ္သင္ၾကားေရးဌာန၌ ယေ

22/11/2017

          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂၃)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၁၀)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ

Pages