Law Database | Mail | English Version

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား Migration Workers မ်ားရဲ႕ ဘဝ အာမခံခ်က္ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈရရွိေရးအတြက္ Migration Policy ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါရန္ အဆိုတင္သြင္း

ဦးေဌးဦး(ဟသၤာတမဲဆႏၵနယ္)။        ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ဂါရဝျပဳ အပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပမည့္ ကိစၥကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား Migration Workers မ်ားရဲ႕ ဘဝအာမခံခ်က္ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈရရွိေရးအတြက္ Migration Policy ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါရန္ အဆိုတင္သြင္းလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဟာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၊ အေအးခန္းစက္႐ုံမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစုမွာ 3D  အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လၽွက္ရွိေနၾကပါတယ္။ 3D ဆိုတာက  Dangerous အႏၲရာယ္မ်ားေသာ၊ Difficult ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ၊ Dirty  ညစ္ပတ္ေပေရေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွရရွိေသာစာရင္းမ်ားအရ အထူးသျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ငါးသိန္းခန္႔ရွိပါေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ဒီလို ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္လၽွက္ရွိေန ေၾကာင္းကိုလည္းပဲ ၾကားသိရပါတယ္။ (က) အလုပ္သမားေတြ ေပးေဆာင္ေနရေသာ စရိိတ္မ်ားျမင့္မားေနျခင္း။ (ခ) ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံခ်က္မရွိျခင္း။ (ဂ) အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္း။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားတြင္ အေထာက္အထားရွိသူမ်ား သာမက အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားပါရွိသည့္ အတြက္ ILO မွျပ႒ာန္းထားသည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ိဳးမရရွိသကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ေပးမႈ လည္းမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွေခါင္းပုံျဖတ္တာေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈတာေတြ၊ ထိုက္သင္‌့သည့္လုပ္ခ၊ လစာ အျပည့္အဝမရတာေတြကိုလည္းခံစားရလၽွက္ ရွိတယ္လိုသိရပါတယ္။ (ဃ) လူကုန္ကူးခံရျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ငယ္႐ြယ္သူအမ်ိဳးသမီးေတြမွာျဖစ္ပြား ပါတယ္။ လူပြဲစားေမွာင္ခိုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ကာလူကုန္ကူးခံရၿပီး ဘဝဆုံးသြားၾကရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြ လည္းရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။ (င) ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္း။ တရားမဝင္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ အလုပ္သမားေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ ရဲမ်ား၊ လဝကမ်ား၏ စစ္ေဆးေမးျမန္း ဖမ္းဆီးမႈကိုခံရျခင္း၊ လုပ္ခ၊ လစာပိုမိုရရွိေအာင္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္အတြက္ ပိတ္ရက္၊ နားခ်ိန္အလြန္နည္းပါးၿပီး ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈမ်ားမရရွိဘဲ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈခံျခင္းစတဲ့အခ်က္ေတြကို ေယဘူယ်အာျဖင့္ႀကဳံေတြ႕ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုအ‌ေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ စသည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃) ခုကို ဖြဲ႕စည္းထား ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားမွ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိေန တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္းပဲ အမ်ားႀကီးဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၫွိႏႈိင္းအစည္းအ‌ေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့သည္မွာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခင္ကေတာ့ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ရေနာင္းစသည့္ နယ္စပ္စခန္း (၄) ခုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဘန္ေကာက္၊ စမုပရာကန္၊ မဟာခ်ိဳင္၊ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ စူရတ္ဌာနီစတဲ့ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံး (၅) ႐ုံးကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါမွာေတာ့ ႐ုံး(၉) ႐ုံးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ၫွိႏႈိင္း၍ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံအသင္းႀကီး အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း စီစဥ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိေနတာေတြကိုလည္းၾကားသိရပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံသား ေ႐ႊ႕‌ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘဝ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိေရး တို႔အတြက္ Migration Policy မ်ား ခ်မွတ္သေဘာတူၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားြဖစ္ထြန္း လၽွက္ရွိတာကိုလည္း ေလ့လားေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ Migration Policy မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ထား ျခင္းမရွိေသးတာကို လည္းပဲ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ Migration Policy ဒါမွာမဟုတ္ရင္လည္း အလားတူအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

News

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (JC

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Fabrizzio Carboni အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆ

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.

19/09/2017

       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “အမတ္ေတြက်ပ္သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ BMW ကား စီးႏိုင္ေတာ့မွာလား” သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၉  ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

Pages