Law Database | Mail | English Version

ဦးၾကည္သာ (ဂြမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဒၚတီႏြယ္ဦးတင္သြင္းသည့္အဆိုကို ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးၾကည္သာ(ဂြမဲဆႏၵနယ္)။    ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ယေန႔ အစည္းအေဝးသို႔ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး၊ အထူးဖိတ္ ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအေပါင္း မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးရဲ႕ အဆိုကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေရွ႕က ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလည္း အေတာ္အသင့္ ေဆြးေႏြးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲတဲ့ Reform ဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပဲ လုပ္လာၾကတာပါ။   ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီဟာ ႏိုင္ငံပိုင္စတီးကုမၸဏီႀကီးကို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ Public ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေျပာင္းလဲတိုင္းေကာင္းေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရွိသလို မရွိခဲ့တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဖြားသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္က အျဖစ္ပ်က္ေလးတစ္ခုကို နမူနာတင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ဟာ လူဦးေရ ၃၅ သန္း ေလာက္ရွိၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာအလြန္က်တဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ကမၻာမွာအဆင့္မွာ ၾကည္‌့ရင္ေတာင္ အဆင့္ ၆ ေနရာထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးမားတဲ့ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုရင္ မဂၢဝပ္ ၅၃၀၀၀ အင္အား တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အမ်ား လိုအပ္တဲ့ အင္အားကလည္း ၅၁၅၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။ ဒီကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္မွာ ကုမၸဏီႀကီး ၃ ခု၊ Southern California Edison, Pacific Gas and Electric, San Diego Gas and Electric ကုမၸဏီႀကီး ၃ ခုက ကယ္လီဖိုးနီးယားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရဲ႕ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ITP ေခၚတဲ့ အေသးစားကုမၸဏီ ၄၀ က က်န္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ Reform တစ္ခုစမ္းလုပ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လၽွပ္စစ္ကုမၸဏီေတြကို ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ နည္းစနစ္ကို Reeducate လုပ္ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ Reform မစခင္က  ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ကို ၉ အဆင့္ပဲ ရွိပါ တယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆို ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိမွာပါ။ အဲဒီလို Reform လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားႏႈန္းထားမ်ား တစ္ဝက္ခန္႔က်ဆင္းသြားမယ္လို႔ အမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဒီ Reform ကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ ျပႆနာစျဖစ္ပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ မိုးေခါင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ေပးတဲ့ KV ဟာ ေရမျပည့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရအားက႑က လၽွပ္စစ္သိပ္မေပးႏိုင္ခဲ့ ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ gas ႏႈန္းဟာ ၄ ဆအထိ တက္သြားပါတယ္။ ၄ ဆအထိ တက္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးက ျမင့္လာတယ္။ အဲဒီလိုအေရး အေၾကာင္းျဖစ္လာတဲ့အခါ အရည္အခ်င္းသိပ္မရွိ၊ အင္အားမေကာင္းတဲ့ ကုမၸဏီငယ္ေတြဟာ ဓာတ္အားကြန္ယက္ႀကီးကို ဝင္ကူညီမယ့္အစား ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဓာတ္အားစနစ္ဟာ မႏိုင္မနင္းေတြ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေတြျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံးအရင္က တစ္ယူနစ္ကို ၉ ဆင့္ကေန တစ္ဝက္ခန္႔ေလ်ာ့က်သြား မယ္လို႔ထင္ခဲ့တဲ့ ဒီ Reform ႀကီးဟာ တစ္ယူနစ္ကို တစ္ေဒၚလာႏွင့္ ၄၀၊ ၁၄၀ ဆင့္အထိ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္သြားတဲ့ေနာက္ဆုံးမွာ ကုမၸဏီႀကီး ၂ ခုဟာ သူတို႔ျဖင့္ Bankrupt ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ဘယ္လိုမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္အစိုးရဟာ ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့ သူဟာေဆာင္႐ြက္ရတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရလဲဆိုရင္ ႐ႈံးတဲ့ကိစၥေတြကို ဘဏ္ေတြကေခ်းၿပီးေတာ့ ႀကိဳစိုက္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ လူထုပုံမွန္ရေအာင္ လုပ္ခဲ့ရတဲ့သာဓကေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Reform လုပ္မယ္‌့ ပုဂၢလိကေပးမယ့္ဆိုတာ ပုဂၢလိကေတြမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းေတြေကာ ရွိရဲ႕လား။ ဒီဟာေတြကို စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ မရွိဘဲနဲ႔ ေကာင္းေစခ်င္လို႔လုပ္ခါမွ အေမရိကန္ျပည္ လို ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ ဒီလိုကေျပာင္းကျပန္ေတြ ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ………..  ျဖစ္ဖို႔ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္လာရင္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္စနစ္ကို ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ျပဳလုပ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါေသးတယ္။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သာဓကေတြေျပာလို႔ရွိရင္ အေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက Volks Wagon Company ဟာ ယခင္ကႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီပါ။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က သူကို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့  ယေန႔အထိအေအာင္ျမင္ဆုံး ကုမၸဏီျဖစ္ေနပါတယ္။  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္လည္း စာတိုက္လုပ္ငန္းဟာ ျပႆနာေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကလည္း ကုမၸဏီ (၄)ခုကို ခြဲေဝၿပီးေတာ့ေပးမယ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကမွ လႊတ္ေတာ္မွာ  ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပခ်င္တာက ဆိုရွယ္လစ္ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကေန ေျပာင္းလဲတဲ့ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ဆိုရင္လည္း ဒီလိုဆိုရွယ္လစ္စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို ‌ေျပာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔မွာ အတုယူဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သာဓက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာဆိုပါေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာဆိုရင္ တခ်ဳိ႕စက္႐ုံေတြ ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေပးတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲနဲ႔ စက္႐ုံမႉးႏွင့္ စက္႐ုံဝန္ထမ္းေတြကို လႊဲေပးလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာ Financial Independent လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ုံမႉးႏွင့္ စက္႐ုံလုပ္သားေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္တဲ့ သို႔ရာတြင္ သူရဲ႕ေငြေရး ေၾကးေရးက႑လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို သူႀကိဳက္သလို သုံး၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္၊ ေအာင္ျမင္လို႔ရွိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဥပမာဆိုပါေတာ့ သူကုန္ထုတ္လုပ္မႈလ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုလာတဲ့အသီးအပြင့္မွန္သမၽွကို အလုပ္သမားေတြနဲ႔ စက္႐ုံမႉး ကို ခြဲေပးတဲ့  Incentive ေပးတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ ေအာင္ျမင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီထက္ တစ္ဆင့္တိုးၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က်ေတာ့ ဒီစက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားေတြကိုပဲ သူက Incentive  ဘယ္လိုေပးလဲဆိုေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ေပးတယ္။ ရွယ္ယာျပန္ဝယ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီေတာ့  အလုပ္သမား ‌ေတြက မိမိိတို႔တက္ႏိုင္သမၽွႏွင့္ ရွယ္ယာေတြ ျပန္ဝယ္ၾက အဲဒီေတာ့ ဒီအလုပ္သမားေတြဟာ ဒီစက္႐ုံက  အလုပ္သမားျဖစ္သလို ရွယ္ယာ Holder သည္ ပိုင္ရွင္တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူရဲ႕စိတ္မွာ ႀကိဳးစားမႈ ပိုမိုၿပီးသူရွိလာတယ္။  ရွိလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီစက္႐ုံေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္လို႔ရွိရင္ ငါ့အက်ိဳးစီးပြားလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ခံယူခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေအာင္ျမင္ ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျပင္ပုဂၢလိကေလာကမွာ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့လူ ရွိသင့္သေလာက္မရွိပါဘူး။ ခုေတာ့ အထိုက္အေလၽွာက္ရွိလာၿပီး၊ အခုလည္းၾကည့္ရင္ ဒီေန႔ကုမၸဏီေတြမွာ အဓိကထားလုပ္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာတို႔၊ ဘာတို႔ ဒီလူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘက္က ပင္စင္ယူသြားတဲ့လူေတြ အမာခံလုပ္ေနရတာပဲ ဘယ္ကုမၸဏီၾကည့္ၾကည္‌့ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆး႐ုံလုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့လူေတြဟာ အစိုးရဌာနေတြမွာပဲ ရွိတာ။ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ မေအာင္ျမင္ရျခင္းဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ လည္းပါပါတယ္။ လူေတြညံလို႔ေတာ့ ဆိုတဲ့ဥစၥာ အထိုက္အေလ်ာက္မွန္ခ်င္မွ မွန္ပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီစနစ္ကို ေျဖးေျဖးခ်င္း ေျပာင္းသြားျခင္းအားျဖင့္ ညင္ညင္သာသာေျပာင္းလဲသြားတဲ့စနစ္ဟာ ပိုမိုေကာင္းပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးရဲ႕အဆိုႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တူတဲ့အဆိုတစ္ခုကို တြံေတး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးသာက တင္သြင္းထားပါတယ္။ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိုးသာ တင္ျပတဲ့အဆို ေခါင္းစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လက္ရွိအ‌ေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားေပၚထြန္းရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ေကာင္းတစ္ခု ြဖစ္ထြန္းလာမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တျင္ပေရးအဆိုကို   ဦးစိုးသာအေနနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဦးစိုးသာရဲ႕တင္သြင္းခ်က္အရဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝန္ႀကီး ဌာန ၃၃ ခုရွိတဲ့အနက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာန ၁၉ ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉ ခုမွာမွ စီးပြားေရး လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းႀကီး ၅၁ ခုရွိပါ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဦးစိုးသာရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြဟာ၊ တခ်ိဳ႕စက္႐ုံေတြဟာ ေစာေစာက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးသလို အျမတ္ရွိတာရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႕အျမတ္မရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕႐ႈံးေနတယ္။ ဦးစိုးသာရဲ႕ တင္ျပခ်က္က ပထမအဆင့္၊ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆုံး အက်ိဳးအျမတ္ရေနတဲ့ စက္႐ုံႏွင့္လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္း က႑အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္။ ေငြလိုလို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေခ်းေပးမယ္။ ဒီလိုစနစ္နဲ႔သြားမယ္။ ဒုတိယ၊ တတိယ အဆင့္အဆင့္ေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ေျဖးေျဖးခ်င္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္ ကူးေျပာင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးစိုးသာက အဆိုတင္ သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကမၻာမွာရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား Service တိုးခ်ဲ႕ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈပုံစံကို ၾကည့္႐ႈပါက ပထမအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဘတ္ဂ်က္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၎မွ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ Board of Corporation ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာ အမ်ားစုဝင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ႏိုင္ငံမွ ရွယ္ယာအမ်ား ဆုံးယူထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ Public ကုမၸဏီစသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဆိုရွင္ ဦးစိုးသာက တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဦးစိုးသာရဲ႕တင္ျပမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္က စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီဆိုရင္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးရဲ႕အဆိုဟာ မွတ္တမ္းတင္႐ုံးမွ လြဲလို႔တျခား ေဆာင္႐ြက္လို႔ လိုေကာင္းမွ လိုမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနအားျဖင့္ ေျပာရမယ့္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက အေတြ႕အႀကဳံေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို ပုဂၢလိကလက္ထဲကို အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းဟာ မသမာမူေတြ Corruption and Bribery အမ်ားႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တင္ အေမရိကားႏိုင္ငံမွာ အေျမာက္အျမား သာဓကေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ကူးေျပာင္းေပးဖို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေကာင္းသြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔က ဦးစိုးသာတင္သြင္း သြားတဲ့အဆိုအတိုင္း ညင္ညင္သာသာႏွင့္ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္လို႔ တင္ျပရင္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

News

20/10/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားနွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒  ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ၈၈-ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းအား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-6) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေ

19/10/2017
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ (ADB) အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

20/10/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားနွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒  ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ၈၈-ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းအား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-6) အစ

19/10/2017
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ (ADB) အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ
19/10/2017
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

Pages