Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(ဂ)-တကၠသိုလ္မ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လက္ေထာက္ကထိက၊ကထိကႏွင့္ပါေမာကၡအဆင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သ႐ုပ္ျပအဆင့္မွ လက္ေထာက္ကထိက၊ ကထိကႏွင့္ ပါေမာကၡ အဆင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္ ဌာနတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တိက်မၽွတစြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နည္းပညာသင္သုေတသနဌာန ဝင္းအတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစႏိုင္ သည့္ Vocational Trainingသင္တန္းမ်ားႏွင့္AGTI ဒီပလိုမာသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းပညာသင္ သုေတသနဌာနဝင္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္မည့္ Vocational Training သင္တန္းမ်ားႏွင့္ AGTI ဒီပလိုမာ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ေတာရႀကီးပရိယတၱိစာသင္ တိုက္၊ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲစႏၵဝံသသည္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္ကဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကိုေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ခဲ့ရာေအာင္လက္မွတ္ေပ်ာက္သြားပါသျဖင့္ ေအာင္ လက္မွတ္မိတၱဴျပန္လည္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္နွွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕- ေတာရႀကီး ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲစႏၵဝံသ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ(မဟာဂႏၴဝါစကပ႑ိတ) သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သာသနာ့မ႑ိဳင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ေအာင္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါသျဖင့္ ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-မဒမေခ်ာင္းအတြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ေရ ယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္မည္သည့္ဌာနကမည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ခြင့္ျပဳထားသနည္း၊ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသးမီ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားတပ္ဆင္တည္ေဆာက္ခြင့္အေပၚ မည္သုိ႔အေရးယူမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဒမ ေခ်ာင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္သည့္ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ မည္သည့္ဌာနက မည္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသနည္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိေသးမီ ယခုကဲ့သို႔ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ခြင့္ရွိပါသလား၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိဟု ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္မႈ အေပၚ မည္သို႔ အေရးယူမည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages