Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
1
 
 
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(က)-ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ေရနစ္ျမဳပ္ေဒသမ်ားရွိ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာမ်ားအတြက္ မ်ိဳးစပါးမ်ား ကူညီခဲ့ေသာ္လည္းစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မမီေတာ့သည့္ ေဆာင္း သီးႏွံႏွင့္ ေႏြစပါးတို႔အတြက္မ်ိဳး(စပါး)ကူညီေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာမ်ားအတြက္ မ်ိဳးစပါးမ်ား ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မမီေတာ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေဆာင္းသီးႏွံႏွင့္ ေႏြစပါးတို႔အတြက္ မ်ိဳး(စပါး) ကူညီေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊အင္းေခါင္းေရထြက္ေရကန္ ၏ႏုန္းတာတမံကန္ပတ္လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရ ဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ႏုန္းထုတ္ေျမ တူးျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊အင္းေခါင္း ေရထြက္ေရကန္၏ ႏုန္းတာတမံ ကန္ပတ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ႏုန္းထုတ္ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား ခြင့္ျပဳေဆာင္ ႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages