Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(က)-စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ဇြန္ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွႏွစ္အလိုက္ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဇြန္ေဆးဝါးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္အလိုက္ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေနာင္လတ္အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းအား(၂၀၁၈-၁၉)တြင္ အ.လ.က(ခြဲ) သို႔တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ေရျဖဴ(ထီဗြာ)အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းအားအ.လ.က (ခြဲ) သို႔ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္လတ္အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းအား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အ.လ.က(ခြဲ)သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္၊ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ (၁) ေဆာင္ အားခ်ထားေပးပါရန္ႏွင့္ ေရျဖဴ (ထီဗြာ) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းအား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အ.လ.က (ခြဲ) သို႔ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages